Kwiaty

advertisement
 Ich rodzaje i odmiany 
Kwiaty
Alina Kijewska & Monika Mielcarek
Spis treści
• Lilie
• Róże
• Tulipany
• Żonkile
• Przebiśniegi
• Storczyki
Lilie
Lilia bulwkowata
Jest uprawiana, jako roślina ozdobna w licznych odmianach.
W uprawie, gdzie zapewnione ma optymalne warunki rozwoju
osiąga większe rozmiary i piękniejsze kwiaty, niż w
warunkach naturalnych. W uprawie nie rozmnaża się jej przez
nasiona, lecz wegetatywnie przez cebulki.
Lilia tygrysia
Duże i okazałe, różnobarwne lub barwy jednolitej.
Rozwijają się od czerwca do lipca (w zależności od
gatunku) najczęściej na wierzchołkach łodyg. Zapylane są
przez motyle dzienne i nocne oraz inne owady. Kwiaty lilii
dzieli się na:
turbanowe,
miseczkowate,
trąbkowe,
kielichowate.
Róże
Dzika róża
Róża– rodzaj krzewów należących do rodziny różowatych. Znanych
jest 150- 200 gatunków występujących na półkuli północnej, czasem
podaje się nawet dwukrotnie większą liczbę, co wynika z różnego
traktowania taksonów. Ogólnie wszystkie gatunki występujące dziko
nazywane są jedną wspólną nazwą - dzikie róże. Większość
ozdobnych odmian róży rozmnaża się przez okulizację na
podkładkach z dzikich róż. Różami zajmuje się nauka rodologia gałąź botaniki.
Róża - rodzaj krzewów należących do rodziny różowatych. Znanych
jest 150-200 gatunków występujących na półkuli północnej. W stanie
naturalnym róże nie rosną poniżej równika. Tylko nieliczne z nich
osiągnęły 25° równoleżnik. Większość, bo około 70% pochodzi z Azji
, pozostałe 30% wywodzi się z Bliskiego Wschodu, Europy, Afryki i
Ameryki Północnej. Ogólnie wszystkie te gatunki nazywane są jedną
wspólną nazwą - dzikie róże. Badania paleobiologów w Stanach
Zjednoczonych dowodzą, że pojawiły się one na ziemi około 40
milionów lat temu. Większość ozdobnych odmian róży rozmnaża się
przez okulizację na podkładkach z dzikich róż. Różami zajmuje się
nauka rodologia - gałąź botaniki.
Tulipany
rodzaj roślin cebulowych należący do rodziny liliowatych.
Zalicza się do niego ok. 120 gatunków i ok. 8 tysięcy
odmian.
Naturalny obszar występowania tulipana to Europa
południowa, północna Afryka, Azja od Turcji, przez Iran,
góry Pamir i Hindukusz, stepy Kazachstanu, po północno wschodnie Chiny i Japonię. Zaobserwowano, iż kwiaty
tulipanów otwierają się, gdy temperatura wzrasta powyżej
15°C, a zamykają się gdy spada poniżej 13°C. Niektóre
kwiaty są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury, u
tulipana dostrzegalna reakcja zachodzi przy różnicy
temperatur wynoszącej 0,5°C.
Żonkile
Narcyz żonkil, żonkil - gatunek roślin z rodziny amarylkowatych.
Należy do grupy mieszańców Jonquilla. Nazwa pochodzi od
francuskiego słowa jonquille (żonkil, żółty narcyz), które to słowo
wywodzi się z kolei od hiszpańskiego junquillo – zdrobnienia od
junco (trzcina, sitowie).
Kwiaty
Na jednym pędzie osadzonych jest 2-6 kwiatów, są one barwy
białej i mają żółty przykoronek.
Żonkil - jest symbolem nadziei.
Przebiśniegi
Śnieżyczka przebiśnieg, przebiśnieg pospolity, przebiśnieg
zwyczajny, gładysz pospolity, gładyszek– gatunek byliny
należący do rodziny amarylkowatych. Występuje w stanie
dzikim w środkowej i południowej Europie, na Kaukazie i w
Azji Mniejszej. W Polsce występuje głównie na południu i
w
centrum kraju, masowo w lasach liściastych dolin rzek
Bystrzycy i Oławy. Jest jedną z najwcześniej zakwitających
roślin przedwiośnia, kwiaty często wyrastają spod śniegu.
Storczyki
Storczyk – rodzina roślin obejmująca ponad 20 tysięcy gatunków bylin
(samożywnych i saprofitycznych). Jest jedną z najbogatszych w gatunki rodzin
roślin wyższych. W Polsce, w stanie dzikim, występuje około 49 gatunków z 24
rodzajów i wszystkie one podlegają ochronie gatunkowej. Występują głównie w
strefie międzyzwrotnikowej (epifity i liany), rzadziej w umiarkowanej (łąki i
leśne polany). Wiele gatunków żyje w symbiozie z grzybami.
Download