spis

advertisement
Spis treści
1. Wprowadzenie
1
2. Korelacja elektron-elektron w kropkach kwantowych
6
2.1. Wstęp
6
2.2. Model teoretyczny
6
2.3. Wyniki
9
2.4. Dyskusja
13
2.5. Podsumowanie
15
3. Elektrony w sferycznych kropkach kwantowych
16
3.1. Wstęp
16
3.2. Model teoretyczny
17
3.3. Układy dwu- i trójelektronowe
21
3.3.1. Metoda wariacyjna
21
3.3.2. Efekty korelacyjne
22
3.3.3. Poziomy energetyczne
23
3.3.4. Wiązanie elektronów i pojemność kwantowa kropek
25
3.3.5. Dipolowe przejścia optyczne
26
3.3.6. Podsumowanie
29
3.4. Układy wieloelektronowe
31
3.4.1. Nieograniczona metoda Hartree-Focka
31
3.4.2. Pojemność kwantowa kropki
35
3.4.3. Potencjały chemiczne
40
3.4.4. Rozkład gęstości ładunku
42
3.4.5. Podsumowanie
42
4. Stany donorowe w sferycznych kropkach kwantowych
43
4.1. Wstęp
43
4.2. Model teoretyczny, problem energii wiązania
44
4.3. Wyniki obliczeń testowych
46
4.4. Związane stany wzbudzone centrów donorowych D– i D2–
48
4.5. Dipolowe przejścia optyczne w domieszkowanych kropkach kwantowych
50
4.6. Wpływ domieszki na potencjały chemiczne
51
4.7. Podsumowanie
52
5. Cylindryczne kropki kwantowe
54
5.1. Wstęp
54
5.2. Model teoretyczny
56
5.3. Dyskusja wyników spektroskopii pojemnościowej
59
5.4. Opis teoretyczny wyników spektroskopii pojemnościowej
62
5.5. Wpływ geometrii na własności elektronowe kropek kwantowych
65
5.6. Podsumowanie
68
6. Kropka kwantowa sterowana bramką
69
6.1. Urządzenie używane w pomiarach
69
6.2. Struktura modelowa używana w obliczeniach
71
6.3. Rozwiązanie równania Poissona
71
6.4. Równanie Schrödingera dla układu N uwięzionych elektronów
74
6.5. Samouzgodnione rozwiązanie problemu Poissona-Schrödingera
76
6.6. Parametry fizyczne modelu
77
6.7. Potencjał elektrostatyczny
79
6.8. Blokada kulombowska
80
6.9. Piki prądu dla zaniedbywalnej różnicy napięć źródło-dren
82
6.10. Diamenty kulombowskie
84
6.11. Piki prądu w zewnętrznym polu magnetycznym
84
6.12. Dyskusja
87
6.13. Podsumowanie
88
7. Podsumowanie rozprawy
90
Uzupełnienie I. Wpływ skoku masy efektywnej na
granicy dwóch ośrodków na własności uwięzionych elektronów
92
Uzupełnienie II. Konstrukcja próbnej funkcji falowej dla
dwóch i trzech uwięzionych elektronów
95
Literatura autorska
97
Literatura
99
Download