Niemieccy osadnicy

advertisement
Na początku I wieku za czasów
Nerona, do końca III wieku n.e. kupcy
poruszali się po bursztynowym szlaku.
Łączył on rzymskie wybrzeże
Adriatyku z Bałtykiem. Z wybrzeża
Bałtyku do Cesarstwa Rzymskiego
transportowany był bursztyn, natomiast
z Rzymu docierały do nas wyroby z
brązu i szkła, złote i srebrne ozdoby,
ceramika rzymska, naczynia srebrne, a
niekiedy również broń.
Niemieccy osadnicy w XIII w,
zapoczątkowali w Polsce lokacje miast na
wzór prawa magdeburskiego. Zasadźca
(zarządca) wytyczał rynek i sieć ulic,
przecinających się pod kątem prostym,
werbował osadników, a sam zostawał
sołtysem lub wójtem (na mocy przywileju
lokacyjnego wydanego przez księcia).
Organizował ławę miejską i sąd. Pierwsze
miasto polskie na prawie magdeburskim to
Złotoryja (1211r.).
W VII i VIII w. wraz z ekspansją islamu
do Europy dotarły cyfry arabskie wraz z
zerem „0”, pojęcia pochodzące z Indii,
spopularyzowane przez Arabów. Od
nazwiska muzułmańskiego matematyka
al-Chwarizmi pochodzi nazwa algorytm, a
od jego rozprawy o równaniach al-dżabr
słowo alghebra. Z języka arabskiego
przeniknęły słowa: alkohol, materac
(matrak), sofa (suf), gitara (quitar), eliksir,
kamfora. Muzułmanie wynaleźli również
okulary.
W XVI w. przyjechała do Polski włoska
księżniczka Bona Sforza, która została żoną
polskiego króla Zygmunta Starego. Na
Wawel przywiozła arcydzieła sztuki
złotniczej, starożytne okazy, piękne naczynia,
wazy i ozdoby. Dzięki niej do Polski
przeniknęły osiągnięcia nauki i sztuki
włoskiej. Założyła ogrody z warzywami, z
nasion, które sprowadzała z Włoch, potocznie
zwane do dziś włoszczyzną.
W X w. Mieszko I wobec zagrożenia ze strony
Niemiec postanowił połączyć cały lud polski i
sprzymierzyć się z czeskimi Przemyślidami. Wysłał
swatów do czeskiej księżniczki Dobrawy. Mieszko
ożenił się z Dobrawą w 965 roku, a w roku 966
przyjął chrzest i wprowadził chrześcijański ustrój
państwowy. Od tego czasu władcy Polski mogli
przyjmować tytuł króla. Przybywający do Polski
światli duchowni przyczynili się do rozwoju
edukacji i kultury. Polska do dziś jest krajem, w
którym dominującą religią jest chrześcijaństwo.
W XI w. za panowania Bolesława Chrobrego
w Polsce powstały pierwsze zakony
benedyktyńskie. Zakonnicy zajmowali się,
poza modlitwą, ogrodnictwem i zielarstwem.
Krzewili wśród miejscowej ludności wiedzę
na temat sposobu uprawy roślin. Sami
wytwarzali produkty spożywcze według
własnych receptur. Do dziś sprzedawane są
tradycyjne wyroby według starych receptur, a
tajemnicą zakonu jest receptura sławnego
likieru ziołowego "Benedictine".
This project has been funded with
support from the European
Commission.
This publication reflects the views only
of the author, and the Commission
cannot be held
responsible for any use which may be
made of the information contained
therein.
Download