Slide 1

advertisement
Prezentacja
technologii
Technologie wodne wykorzystujące światło
Od czasu do czasu dzieje się
coś, co sprawia, że stajemy w
miejscu i widzimy rzeczy w
innym świetle. Jest to coś,
co sprawia, że radykalnie
zmieniamy poglądy.
To dzieje się właśnie dziś.
Oblicze firmy
• Założona w marcu 2003 r.
• Kwatera główna w Izraelu – państwie znanym z
innowacji w dziedzinach najnowszych technologii i
uzdatniania wody
• Doświadczona w zarządzaniu sektorem wodnym
• Zespół najlepszych naukowców i inżynierów z wielu
dziedzin
• Obszerny zakres własności intelektualnej
• Technologie sprawdzone w instalacjach przemysłowych
Atlantium: Kim jesteśmy?
Jesteśmy wiodącym dostawcą
Nowatorskich
Technologii dezynfekcji wody
Przynosimy rewolucyjną technologię dezynfekcji
Dezynfekcję Hydro-Optyczną (HOD):
Przyjazną dla środowiska
Łatwą w użyciu i utrzymaniu
O niskiej cenie
Która rzeczywiście działa…
Dzisiejsze technologie dezynfekcji wody
Zalety
Wady
Chlorowanie
Względnie tanie;
Szeroko stosowane i
akceptowane
Produkty uboczne dezynfekcji; Pogorszenie
smaku żywności; nieefektywne w przypadku
Cryptosporidium i Giardia; Może wymagać
procesów końca rury - membran
Ozonowanie
Efektywne;
Dopuszczone w
niektórych gałęziach
Produkty uboczne dezynfekcji (Bromiany);
Trudność regulacji jakości przy zmiennym
przepływie; Trudne środowisko procesu;
Wiele dodatkowych kosztów
Membrany
Niezawodne;
Szeroko
dopuszczane
Wysokie koszty; Zatrzymuje mikroorganizmy
tylko z określonego zakresu rozmiaru; Czułe
na chlor; Regeneracja i wzrost mikrobów
powodują dodatkowe koszty
Wymiana ciepła
Niezawodne; ogólnie
dopuszczane
Bardzo wysokie koszty eksploatacyjne;
Wymaga częstej konserwacji
Przyjazne dla
środowiska;
dopuszczane
Zakres dezynfekcji 1-3 LVR; Osady i
zanieczyszczenia na tubach kwarcowych;
Wymaga częstej konserwacji ; Zawodne;
Problemy ze sterowaniem i kontrolą
(pasteryzacja)
Konwencjonalne
UV
Konwencjonalne Systemy UV …
Kanał otwarty
Reactors
Zanurzone
Immersed lamps
lampy
Widok Atlantium R-200TM
Widok Atlantium R-200 po wycięciu
części obudowy. Promienie światła
pokazują zasadę całkowitego
wewnętrznego odbicia, jak to ma
miejsce w włóknie szklanym.
R-200 - HOD następnej generacji
• Jedna lub dwie lampy; rozmiary odpowiednio do wymagań
(Stopień dezynfekcji, rezerwa)
• Większy lub mniejszy rozmiar urządzenia; zależnie od
przepływu i parametrów określających jakość wody.
R-200 System Dezynfekcji Hydro Optycznej
rysunek instalacji ze stojakiem i chłodnicą
Zasada technologii HOD: „Ciecz prowadzi fale
elektromagnetyczne”
Zasada taka sama jak w włóknach optycznych :
„Całkowite odbicie wewnętrzne”
Hydro Optyczny System Dezynfekcji R-200
Przekrój i zasady działania
Lustro
Źródło
promieniowania
MPHI UV
WODA
POWIETRZE
POWIETRZE
Czujnik stanu
lampy
Rura kwarcowa
Chłodzenie
powietrzem
Warstwa
Powietrza
POWIETRZE
POWIETRZE
Szyba kwarcowa Czujnik mętności wody
Symulacje komputerowe pokazują
jednorodny rozkład maksymalnej dawki
promieniowania wytwarzanej przez R-200
CFD Modeling by Atlantium
Konwencjonalne urządzenia UV
Wiele lamp, światło nie może być jednorodne
Organizmy mogą
uciec przed
promieniowaniem
Ciemne miejsca w tradycyjnych rozwiązaniach UV
“Miejsca z niską dawką” ; “Drogi
ucieczki” ; “Ciemne miejsca”
Ciemne tory pokrywają się z obszarami o dużej
szybkości przepływu wody
710-5
610-5
Intensity
Niski poziom światła
i
Duża szybkość wody
Water Speed Between Lamps
510-5
410-5
310-5
210-5
10-5
0
-300
Tory o niskiej dawce
-200
-100
0
X (mm)
100
200
300
Zalety R-200: Nie ma ucieczki i osadzania
Lampa na zewnątrz rury (chłodzona
powietrzem)
Urządzenie R-200
Tradycyjne UV
Osady tworzą warstwę na
kwarcowym rękawie ochronnym
* Zawodność
* Wymaga częstego
czyszczenia/wymiany
Simplicity in Operation and Maintenance
1 lampa
MPHI (25cm)
na zewnątrz
wody
Bezpieczne rozpoczynanie/zatrzymywanie pracy
Min. czyszczenie – Brak przeszkód hydraulicznych
Urządzenie R-200
Tradycyjne UV
18 lamp LP (1m każda); lub 6
lamp LPHO (1m każda)
Wszystkie zanurzone w wodzie
Lepsza kontrole zapewnia niezawodność
Urządzenie R-200
Bezpośredni pomiar
źródła UV
Dodatkowy czujnik
mętności wody
Tradycyjne UV
Pomiar promieniowania UV przez
wodę (zakłócenia od światła,
obudowy i wody)
Układ dwóch czujników
• Sprawia że promieniowanie
dokładnie spełnia wymagania
• Mierzy działanie lampy
bezpośrednio, podając jej
dokładny stan i umożliwiając
kontrolę w czasie rzeczywistym
• Kontroluje transmitancję UV wody, zapewniając
dokładne dane potrzebne do regulacji intensywności
promieniowania
Brak ryzyka dostania się rtęci do wody
Tradycyjne UV
Ryzyko dostania się kropel rtęci do strumienia wody
Zastosowania w przemyśle spożywczym
Zastosowanie
Korzyści
1
Strumień wlotowy do stacji –
„zapora”
•Redukcja ogólnego zakażenia
•W wielu przypadkach redukcja / wykluczenie
chlorowania
(Chemikalia, Zbiorniki, Pompy, mniej węgla
aktywowanego, mniej prod. ubocznych)
2
Przed filtrami z węglem
aktywowanym
•Obniżenie ilości cykli regeneracyjnych
•Obniżenie ryzyka przejścia zanieczyszczeń
biologicznych z filtrów z węgla aktywowanego.
3
Przed RO / membraną
•Obniżenie zapychania mikroorganizmami
•Membrany wymagają mniejszej konserwacji
•Obniżenie kosztów energetycznych
•Zwiększenie czasu przydatności membrany
4
Zamiast ozonowania (proces,
płuczki)
•Potrzeba mniej chemikaliów, szczególnie gdy
może się zmieniać zawartość bromianów w
wodzie, czy jej jakość
•Obniżenie kosztów, brak produktów ubocznych
R-200 w połączeniu z węglem aktywowanym
Zastosowanie tradycyjne: UV za
Węglem aktywowanym w celu
kontroli przebicia bakterii
Węgiel
aktywowany
Częste czyszczenie
chemiczne i regeneracja
Wysokie liczby
mikroorganizmów nie mogą
zostać całkowicie usunięte
przez UV
UV
R-200 używane jest przed
węglem aktywowanym, aby
zapobiec wzrostowi
mikroorganizmów
Węgiel
aktywowany
Zastosowania w przemyśle spożywczym (w trakcie
badań*)
Zastosowanie
Korzyści
1
Pasteryzacja wody
•Znaczne obniżenie kosztów
•Mniej czynności konserwacyjnych
2
Dezynfekcja zbiorników
zasobnikowych
Obniżenie THM (trihalometan)
•Mniejsze zapotrzebowanie na chlor
•Mniejsze wymiary filtrów z węglem aktywowanym
•Łatwiejsze sterowanie i konserwacja
3
Odchlorowywanie
•Dostosowanie do składu chemicznego wody
•Ochrona membran
4
Chłodnie kominowe / chłodnice
płytowe
•Eliminacja zakażenia / Legionelli
•Obniżone zużycie substancji chemicznych
•Obniżone koszty eksploatacji i mniej przerw w
pracy
•Zgodne z wymogami / przepisami
Miejskie
Korzyści
Zastosowanie
1
Woda pitna
•Obniżenie stężenia chloru (p. ubocznych)
•Normy (Cryptosporidium, Giardia)
•Ochrona wody
2
Utylizacja ścieków /
Uzupełnianie / Odzysk wody
•Mniejsze zużycie chloru
•Przyjazne dla środowiska
3
Odsalanie
Ochrona membran
4
Redukcja THM
Spełnianie norm
5
Niszczenie wirusów
•Spełnianie nowych norm (4 log dla wirusów)
186 mj/cm
•Eliminacja życia na poziomie wirusów
Ochrona membran przed bio-warstewką
Stacja odsalania wody MEKOROT – Ktsiot, pustynia Negev 450 m³/hr
•
Dwie jednostki Atlantium R-200 200 przed membranami do odsalania
•
Obniżenie obciążenia biologicznego membran
•
Obniżenie kosztów eksploatacji (energia)
•
Zwiększenia czasu przydatności membran i znaczne zmniejszenie ilości
wymaganych czynności konserwacyjnych
R-200 w pełni rozwiązuje problem dezynfekcji wody
• Przepływy 50, 100, 150, 200, 500 & 1,000 m3/hr na
jednostkę
• 50-700 mj/cm² - zależnie od czystości wody (UVT –
transmitancja UV)
• Przyjazny dla środowiska, nie stwarza zagrożeń
• Łatwe sterowanie i konserwacja – krótkie przerwy
techniczne
• Dokładna kontrola
• Niski koszt całkowity
• Całkowita eliminacja szerokiego zakresu gatunków
bakterii!!
Osiągnięcia fimy Atlantium w mikrobiologii
Redukcja 6 Log* bakterii, pleśni, drożdży
*skala logarytmiczna: redukcja 1log = 1/10, 2log=1/100
itd.
Wyniki badań laboratoryjnych
Aminolab diagnostics
IFFMCG
Atlantium
Baemek - IFFMCG
Giardia
redukcja Log
10
8
Legionella
6
FDA, EPA: “całkowita
eliminacja”
4
Tradycyjne UV
2
0
Coliforms
(Streptoco. ;
E. coli…)
EC
BS
BC
AN
SC
CA
PSA Str.Fec
Różne gatunki chorobotwórcze
Cryptosporid.
Przykład zastosowania Atlantium w przemyśle
Tnuva – Największa mleczarnia na bliskim wschodzie
Widok stacji Atlantium z zewnątrz
Wyniki badań w punkcie oddalonym w przypadku Tradycyjnego systemu UV:
3 jednostki Atlantium 100 m3/hr każda
Miejsce
Liczba całk.
(CFU/100ml)
Liczba Log
Redukcja
Log
WLOT
1,500,000
6.2
-
WYLOT
40,000
4.6
1.6
Instalacja w wylęgarni ryb – Pinar, Turcja
Przed: 75 niskociśnieniowych jednostek UV Po: 1 jednostka HOD Atlantium
Zaskakujące efekty
3,5
5,0
3,0
2,5
2,0
Dopływ
1,5
Odpływ
1,0
0,5
Liczba Vibrio Log (CFU/100 ml)
Liczba Vibrio Log (CFU/100 ml)
• Zwiększenie uzysku ryb:
• Leszcz Morski: 100%
• Okoń Morski: 50%
• 50% wzrost przychodów
• Redukcja użycia antybiotyków o
90%!!!
• Redukcja pełnoetatowego
personelu konserwacyjnego
• Klient zamówił kolejną jednostkę
dla pobliskiej wylęgarni
4,5
4,0
3,5
3,0
Dopływ
2,5
Odpływ
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
Nr próbki
Próbki pobrane na początku lata (22°)
1
2
3
4
5
6
7
Nr próbki
Próbki pobrane pod koniec lata (27°)
Nasi klienci
(między innymi)
Dezynfekcja dezaktywuje algi morskie i zapobiega
ponownemu wzrostowi w obecności światła.
1
2
A
B
A
B
• Rys. I Dezynfekcja Rayo dezaktywuje algi morskie i
zapobiega ponownemu wzrostowi w obecności światła.
• Woda morska traktowana Rayo (1B; 2B) i nie traktowana (1A;
2A) była trzymana w oświetlonym miejscu, w temperaturze
pokojowej przez 28 dni. Zaobserwowano intensywny wzrost
zielonych alg w próbkach wody filtrowanej. W próbkach
dezynfekowanych nie wykryto wzrostu alg.
Obróbka za pomocą Rayo zapobiega ponownemu
wzrostowi alg morskich w ciemności.
A
B
• Rys. II. Woda morska była poddana takiej obróbce jak
poprzednio i trzymana w ciemnym miejscu.
• W wodzie dezynfekowanej nie zaobserwowano żadnego
wzrostu (A).
• W wodzie nie poddanej dezynfekcji zaobserwowano wzrost alg
nie prowadzących fotosyntezy (B).
Podsumowanie
• Lider w nowatorskich rozwiązaniach dezynfekcji wody:
Przedstawiona dezynfekcja Hydro-Optyczna (HOD)
– Rozwiązanie które naprawdę działa!!
• Sprawdzone instalacje przemysłowe
• Obszerny zakres własności intelektualnej
• Patenty zarejestrowane i w toku na całym świecie
• Rozpoczęte działania w Europie, USA i Azji
• Partner reprezentantów / dystrybutorów i firm mających
związek z wodą do sprzedaży, instalacji, wsparcia
technicznego i rozmieszczenia
Rayo na Drinktec
Atlantium
Prezentacja
technologii Atlantium
Luty 2009
DZIĘKUJĘ!
Download