formularz cenowy załącznik nr 3 do ogłoszenia

advertisement
Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Znak sprawy: OA.261.3.22.2015.AA
Pieczęć nagłówkowa wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Lp.
Rodzaj usługi
Cena
netto
1
badania
Ilość
osób
Wartość
netto
Podatek
VAT
(stawka w
%)
Wartość brutto
Pracownicy, osoby bezrobotne kierowane na badania w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy,
szkolenia, bony stażowe i szkoleniowe
1.
Pełne badanie kału
do
celów
sanitarno
epidemiologicznych
z
badaniem
lekarskim,
wydaniem zaświadczenia i
książeczką zdrowia
73
2.
Badanie lekarskie i wpis do
książeczki zdrowia pracownika
( w przypadku gdy osoba posiada
własne badanie kału )
Badanie lekarza uprawnionego
wraz z wydaniem zaświadczenia
48
3.
364
4.
Badanie lekarza specjalisty
316
5.
RTG klatki piersiowej
291
6.
Ogólne badanie moczu
321
7.
Badanie krwi : OB , morfologia
322
8.
Badanie krwi: glukoza-cukier
(dla pracowników i dla osób
gdzie jest potrzeba )
Przygotowanie
przez
pielęgniarkę do badania
321
Badanie psychotechniczne
( psychotesty )
156
9.
10.
364
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
Cena oferty brutto: : …………………. słownie: ……………………………………………………………………………………
………………... , dnia………………..
………………………………………………
Podpis/podpisy osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards