JEDNOŚĆ

advertisement
ABYŚMY
,,JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN JEST RZECZĄ BARDZO
WAŻNĄ,
GDYŻ JEST ŚWIATŁEM DLA INNYCH.
WSZYSCY OCZEKUJĄ OD NAS, ABYŚMY ŻYLI PEŁNIĄ
ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, CZY TO BĘDZIE
MUZUŁMANIN, HINDUS CZY CHRZEŚCIJANIN.
MIARĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO BOGA JEST SPOSÓB
PODCHODZENIA DO ŻYCIA.
NIE JEST NASZĄ RZECZĄ POTĘPIAĆ,
SĄDZIĆ, WYPOWIADAĆ SŁOWA, KTÓRE
RANIĄ (…). WSZYSCY LUDZIE SĄ BRAĆMI.
WSZYSCY ZOSTALI STWORZENI
PRZEZ TEGO SAMEGO BOGA”
Matka Teresa
Wszystkich
chrześcijan łączy
chrzest i wspólna
wiara w Jezusa
Chrystusa, Syna
Bożego, który
„stał się
człowiekiem dla
naszego
zbawienia".
W Kościele złożonym
z ludzi „tego świata”
napotykamy na rozłamy,
choć wyznajemy wiarę
w tego samego Boga
i jesteśmy ochrzczeni
w Jego imię.
W Kościele pojawili się
ludzie, którzy
doprowadzili do
podziału-rozłamu.
Świat chrześcijański
podzielił się na wschodni
oraz zachodni.
Rozłam, który się pojawił wśród
wyznawców Chrystusa to
zgorszenie dla świata.
Trzeba powiedzieć,
że podział chrześcijan,
to wielki sukces zła.
Pan Jezus modlił się,
aby byli jedno.
16 lipca 1054 w świątyni
Mądrości
Bożej
w
Konstantynopolu doszło
do wydarzenia, które na
całe stulecia zaważyło na
stosunkach
między
chrześcijaństwem
wschodnim i zachodnim
Tego dnia delegacja papieska
z kard. Humbertem z
Moyenmoutier na czele
złożyła na ołtarzu głównej
świątyni bizantyńskiej bullę
papieską. Dokument zawierał
ekskomunikę
ówczesnego
patriarchy Konstantynopola
Michała Cerulariusza i jego
zwolenników oraz wezwanie
Greków do wyrzeczenia się
przez
nich
błędów
teologicznych.
Zdarzenie to było niezwykle dramatycznym i – jak się
dziś powszechnie uważa – nieproporcjonalnie
gwałtownym uwieńczeniem wielowiekowego procesu
rozchodzenia się chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu
na płaszczyźnie teologicznej, liturgicznej, obyczajowej,
także politycznej i wielu innych. Niemal od początku
rozwój wiary Chrystusowej, która narodziła się w
Palestynie, przebiegał różnie w różnych częściach
Cesarstwa Rzymskiego. Ale przez co najmniej cztery
wieki różnice te nie wpływały w sposób zasadniczy ani
na świadomość wiernych, ani na głoszenie Ewangelii i
sprawowanie liturgii.
Chrześcijaństwo w swej
burzliwej historii podzieliło
się na wiele wyznań (choć
pozostaje jedną religią!),
a ekumenizm jest ruchem
wewnątrz chrześcijaństwa,
dążącym do
przezwyciężenia owych
podziałów.
Ekumenizm
ruch w ramach chrześcijaństwa dążący do
wzajemnego zrozumienia i ściślejszej współpracy
między poszczególnymi Kościołami i wspólnotami.
W dalszej perspektywie dąży do przywrócenia
pełnej jedności chrześcijan.
W 1964 r. Sobór Watykański II
wydał dekret o ekumenizmie,
w którym podkreślił,
iż sercem ruchu ekumenicznego
jest modlitwa. Dekret zachęca
jednocześnie do praktyki
Tygodnia Modlitw.
Kościół modli się o jedność
chrześcijan
A przeto upominam was, bracia, w
imię Pana naszego Jezusa Chrystusa,
abyście byli zgodni, i by nie było
wśród was rozłamów; byście byli
jednego ducha i jednej myśli.
Doniesiono mi bowiem o was,
bracia moi, przez ludzi Chloe, że
zdarzają się między wami spory.
Myślę o tym, co każdy z was mówi:
«Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja
jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż
Chrystus jest podzielony? Czyż
Paweł został za was ukrzyżowany?
Czyż w imię Pawła zostaliście
ochrzczeni?
1Kor 1,10-13
KONIEC
Źródła:
Internet:
https://www.google.pl/search?q=chrzest&client=firefoxa&hs=a4O&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&tbm=isch&imgil=DWx93WAgpka3
1M%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencryptedtbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcToaVVv9SkZLD0M4O7
sdiimZlLM5Z5PSUgc8WR217pTh8XFTkJKdg%253B225%253B198%253BlIzBlcXaxU9Uj
M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.parafia.syrynia.pl%25252F%25253Fchr
zest%25252C60&source=iu&usg=__VjC0E5hlKwidSFZrNrfQU7XwPcU%3D&sa=X&ei=s
WbtUsuKE8P17AbnwYHQBg&ved=0CEkQ9QEwBQ&biw=1427&bih=756#facrc=_&img
dii=_&imgrc=DWx93WAgpka31M%253A%3BlIzBlcXaxU9UjM%3Bhttp%253A%252F%2
52Fwww.parafia.syrynia.pl%252Ffiles%252FChrzest.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fw
ww.parafia.syrynia.pl%252F%253Fchrzest%252C60%3B225%3B198
http://www.katecheta.pl/nr/exempla_trahunt/klopotliwe_pytania/co_to_jest_ekume
nizm.html
http://www.ultramontes.pl/schizma.htm
http://ekumenizm.wiara.pl/doc/478089.955-lat-temu-nastapil-rozlam-Kosciola
http://www.ultramontes.pl/schizma.htm,, pobrano 03.02.2014
Prezentację wykonała: s.Maria Sieczka
Download