Robot do zadań specjalnych „Pchełka”

advertisement
Robot do zadań specjalnych „Pchełka”.
Poniższy artykuł przedstawia projekt robota wykonanego w ramach pracy
dyplomowej. Jest to samodzielna ,ruchoma jednostka sterowana za pomocą fal
radiowych. Natchnieniem do jego opracowania były roboty używane przez
Policję do wykonywania niebezpiecznych prac takich jak np. rozbrajanie bomb.
Z powodu trudności przy wykonaniu gąsienic zdecydowano się na napęd
kołowy – jednakże obecnie trwają zaawansowane prace nad zastąpieniem ich
gąsienicami.
Ze względu na jednorazowość projektu, możliwe było zbudowanie go z tego co
było pod „ręką”. Jednym z najważniejszych czynników była minimalizacja
kosztów - przez to projekt jest bardziej rozbudowany gabarytowo, niżeli
zbudowano by go przy użyciu nowoczesnych podzespołów. W stopniach
końcowych należałoby użyć MOSFET’ów lub tranzystorów IGBT połączonych
w mostek, jednak ze względu na koszty wykorzystano te posiadane -tranzystory
bipolarne i przekaźniki.
Także ponieważ takowe posiadano, zastosowano silniki na 24V z
odpowiednimi do tego przekładniami ślimakowymi oraz inne podzespoły na
24V, co wymusiło zastosowanie przetwornic na owe napięcia. Także montaż
wykonano na płytkach uniwersalnych- z jednej strony ze względu na
jednorazowość projektu i ciągłe zmiany i udoskonalenia zachodzące w
projekcie, z drugiej strony zaś z powodu wysokiej ceny dwustronnych płytek
oraz nakładu pracy i czasu na ich opracowanie i wykonanie.
Ze względu na posiadanie dużej ilości podzespołów z demontażu można było
sobie pozwolić na pewną rozrzutność mając na celu m.in. uproszczenie
programu.
Opis zacznę od części ruchomej. W jej skład wchodzą następujące bloki:
-Blok procesora i peryferiów
-Blok wykonawczy
-Blok zasilania
-Kamery
-Modulatory i część w.cz.
-Czujniki
-Część mechaniczna : silniki napędowe z przekładniami, konstrukcja bazowa z
kołami, obrotowa kolumna, ramiona z przegubami, chwytak, obudowa.
1. Blok procesora i peryferiów.
Sterowanie całym systemem zostało powierzone mikrosterownikowi 80C51
pracującym z zewnęrzną pamięcią programu. W jego obszarze adresowym
zostały umieszczone następujące peryferia: układy I/O 8255 – w sumie 5 sztuk
-służące do sterowania elementami wykonawczymi takimi jak przekaźniki i
układy PLL stabilizujące prędkości obrotowe silników i 8-mio wejściowy
przetwornik A/C zbierający dane z czujników.
Procesor pełni także rolę dekodera transmisji radiowej ze stacji bazowej oraz
kodera transmisji zwrotnej. Poza tym steruje bezpośrednio z portów silnikami
krokowymi kamery i przekaźnikami włączającymi zasilanie reszty układu
(procesor jest zasilany cały czas).
Procesor, jedna brama 8255 obsługująca klawiaturę lokalną i sygnalizatory
LED, przetwornik A/C, watchdog, bramy ‘244 i ‘245 i dekoder adresu znajdują
się na płycie głównej sterownika, natomiast pozostałe układy we/wy są
dołączone w postaci modułów wsuwanych w płytkę połączeniową. Pozwala to
na łatwą rozbudowę urządzenia – wystarczy wykonać moduł, wsunąć w złącze i
dopisać kilka linijek programu.
Watchdog został zrealizowany w postaci układu CD4060 połączonego poprzez
diodę z obwodem zerowania .Usypianie jego odbywa się poprzez okresowe
resetowanie układu przez procesor (przez układ różniczkujący).
Do sterowania silnikami zastosowano układy pętli PLL – dzięki temu możliwe
było zapewnienie proporcjonalności między szybkością silników a wychyleniem
manipulatora i to niezależnie od obciążenia czy temperatury uzwojeń.
Informacja o szybkości, z jaką ma się obracać silnik jest przesyłana przy użyci 7
bitów, co umożliwia liczbę 128 różnych szybkości obrotowych. jednak po
wprowadzeniu pewnej strefy martwej równej pierwszych 16 wartości (było
wywołane niemożliwością dokonania dokładnej kalibracji joystick’ów w
pozycji neutralnej) dało w rezultacie 112 prędkoścji obrotowych Ósmy bit
danych jest używany do sterowania kierunkiem obrotów danego silnika, poprzez
załączenie lub wyłączenie styków przekaźnika kierunku. Te osiem bitów zostaje
zatrzaśnięte w przerzutnikach wyjściowych układu 8255 przy użyciu sygnału
WR generowanego przez sterownik. Siedem młodszych bitów zostaje podanych
na dzielnik programowalny CD 40103. Jest to ośmiobitowy licznik rewersyjny (
liczący w dół), którego wyjście przeniesienia (sygnalizujące fakt do liczenia do
zera) zostało połączone z wejściem ładowania. W przypadku, gdy licznik
doliczy do 0 na wyj. C0 pojawi się 0, które podane na we. SPE ( ładowania
synchronicznego) powoduje przy następnym sygnale zegarowym ( we. CLK)
wpisanie stanu wejść ( J0 - J6) i liczenie do tyłu. Dzięki takiemu połączeniu
powstał dzielnik programowalny pracujący w zakresie liczb binarnych.
Częstotliwość wyjściowa takiego układu jest N+1 razy mniejsza niż na wejściu.
Tak utworzony sygnał jest podawany na wejście (14) komparatora fazy ( CD
4046). Na drugie wejście ( 3) podawany jest sygnał z czujnika obrotów. Wyjście
( 13) komparatora steruje kluczami tranzystorowymi, które załączają i wyłączają
silnik. Dzięki temu szybkość wirowania jest stabilizowana, gdyż układ PLL dba,
aby częstotliwości na obu wejściach komparatora fazy były jednakowe. A
ponieważ jest ona proporcjonalna do szybkości obrotów i częstotliwość
wzorcowa jest w danej chwili stała – zapewnia to szybkość wirowania będącą
funkcją słowa bitowego na wejściu licznika programowanego. Jako generatory
wzorcowe użyto oscylatory układu CD 4046. Są to generatory sterowane
napięciem ( VCO) o dość dobrej liniowości i stabilności. Częstotliwość ich a
zarazem maksymalne obroty silnika są ustawiane za pomocą potencjometru
montażowego.
Jak już wspomniałem ósmy najbardziej znaczący bit z wyjścia bramy steruje
kierunkiem obrotów silnika przy użyciu przekaźnika lub w przypadku silnika
sterowania ramienia trzeciego przegubu za pomocą mostka
tranzystorowego(rys.9) oraz prostego układy logicznego 74LS02.
Sygnały 7 najmłodszych bitów po przejściu przez prostą bramkę AND
zrealizowaną na diodach ( poprzez układ tranzystorów) sterują przekaźnikiem
włączającym silnik.
W przypadku pojawienia się siedmiu zer, układ PLL utrzymuje obroty silnika
na maksimum ( podział dzielnika przez N+1, ponieważ N=0, więc przez 1) i aby
go wyłączyć użyty został właśnie ten przekaźnik.(rys.5)
A
1
3
2
+
P
R
Z
G
E
I
N
M
W
Ј
Ґ
W
Z
O
F D
C
S
M
K
O
M
O
P
R
O
G
R
D
D
0
0
PR
D
D
1
1
B
R
A
K
M
I
D
Z
I
E
L
D
D
2
2
D
D
P
3
3
R
Z
E
Z
I
/
O
D
D
4
4
N
D
D
5
5
D
D
6
6
D
D
7
7
W
R
K
O
M
F
A
Z
Y
K
L
Schemat blokowy pętli PLL i układu wykonawczego
System sterowania silnikami - Moduł I
Silnik napędowy lewy
VCC
8255
+5
40103
4046
VCC
VCC
A0... A1
A0
26
Vcc
9
A0
PA0
4
JO
PA1
3
J1
PA2
A1
WR
8
A1
36
WR
5
RD
RD
WR
RD
D0
2
8 * 10k
J2
PA3
1
J3
PA4
40
J4
PA5
39
J5
PA6
38
J6
PA7
37
DIR
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
13
4
5
6
7
10
11
12
J7
J0
J1
J2
J3
J4
J5
J6
8
Vss
Vcc
CLK
16
1
CICE
3
COZD
14
SPE
APE
CLR
15
9
2
Vcc
Sig IN
14
We Silnik 1
Vc out
PC II
13
S 1 out1
We Silnik1
Vc out
CLK
4
S 1 out1
VCC
PC 1 IN
COZD
3
PC 1 IN
11
5
8
INHIBIT
9
R2 1K
+5
R1
Text
7
C1
6
WŁĄCZ S1
DIR S1
Silnik napędowy prawy
VCC
Z
40103
34 D0
4046
VCC
VCC
D1
33
D1
PB0
9
JO
D2
32
D2
PB1
19
J1
8 * 10k
D3
31
D3
PB2
20
J2
D4
30
D4
PB3
21
J3
D5
29
D5
PB4
22
J4
D6
28
D6
PB5
23
J5
D7
27
D7
PB6
24
J6
PB7
25
DIR
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
13
4
5
6
7
10
11
12
J7
J0
J1
J2
J3
J4
J5
J6
8
Vss
Vcc
CLK
16
1
CICE
3
COZD
14
CLK
7
7
Sig IN
14
We Silnik 2
Vc out
PC II
13
S 2 out
We Silnik 2
S 2 out 2
VCC
PC 1 IN
COZD
SPE
APE
CLR
15
9
2
+5
3
11
5
8
R1
PC 1 IN
9
7
INHIBIT
C1
6
WŁĄCZ S2
DIR S2
Silnik obrotu ramienia / kolumny /
VCC
40103
IO3
4
R2 1K
D0...D7
35
Vcc
Vc out
RST
4046
VCC
VCC
PC0
14
JO
PC1
15
J1
PC2
16
J2
PC3
17
J3
PC4
13
J4
PC5
12
J5
PC6
11
J6
PC7
10
DIR
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
8 * 10k
CS
GND
13
4
5
6
7
10
11
12
J7
J0
J1
J2
J3
J4
J5
J6
8
Vss
Vcc
CLK
16
1
CICE
3
COZD
14
Vcc
Sig IN
14
We Silnik 3
Vc out
PC II
13
S 3 out
We Silnik 3
Vc out
CLK
4
S 3 out 3
VCC
PC 1 IN
COZD
3
PC 1 IN
9
R2 1K
SPE
APE
CLR
15
9
2
+5
11
5
8
R1
7
INHIBIT
C1
6
WŁĄCZ S3
DIR S3
Schemat ideowy systemu ''uPC''
+5
VCC
US1 AT8051
+5
VCC
US2 373
0.1uF
US3 2764
US7 MAX 7828
C1
C3
22uF
R1
10K
DO ODBIORNIKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
RST
RXD
TXD
INT0
INT1
T0
T1
WR
RD
XTAL2
XTAL1
GND
Vcc
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
EA
ALE
PSEN
P2.7
P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
3
4
7
8
13
14
17
18
1
10
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
DC
GND
Vcc
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
E
20
2
5
6
9
12
15
16
19
11
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
10
9
8
7
6
5
4
3
25
24
21
23
2
22
20
14
A0...A1
A2...A5
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
OE
CE
GND
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
11
12
13
15
16
17
18
19
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
DA5
DA6
DA7
0.1uF
C2
VCC
VPP
VCC
POM
1
28
27
IO1
RD
26
Vcc
25
24
23
A0
A1
A2
15
Vref
7
16
REFaut
REFin
18
12
CS
RD
14
GND
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
AIN0
AIN1
AIN2
AIN3
AIN4
AIN5
AIN6
AIN7
8
9
10
11
19
20
21
22
6
5
4
3
2
1
28
27
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
AIN0
AIN1
AIN2
AIN3
AIN4
AIN5
AIN6
AIN7
AIN0...AIN7
C5
Q 12MHz
33pF
C4
US4 8255A
+5
33pF
74LS154
US6 245
US5 UCY7400
1
2
3
4
5
6
7
1A
1B
1Y
2A
2B
2Y
GND
Vcc
4A
4B
4Y
3B
3A
3Y
14
13
12
11
10
9
8
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2
3
4
5
6
7
8
9
19
1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
ENABLE
DIR
Vcc
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
GND
VCC
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
A2
A3
A4
A5
1/4 US5
23
22
21
20
A
B
C
D
18
G1
G2
A
1
2
19
7404
12
GND
Vcc
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
IO8
IO9
IO10
IO11
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
26
Vcc
A1
A0
8
9
A1
A0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
27
28
29
30
31
32
33
34
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
35
RST
+5
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
CS
CS
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
IO8
IO9
IO10
IO11
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO2 6
CS
WR 36
WR
RD
5
RD
7
GND
PC7
PC6
PC5
PC4
PC3
PC2
PC1
PC0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PB2
PB1
PB0
PA7
PA6
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
PA0
10
11
12
13
17
16
15
14
25
24
23
22
21
20
19
18
37
38
39
40
1
2
3
4
DA7
DA6
DA5
DA4
DA3
DA2
DA1
DA0
DA7
DA6
DA5
DA0...DA7
IO1...IO16
D0...D7
Blok wykonawczy służy do przeniesienia informacji z systemu
mikroprocesorowego do urządzeń końcowych (silniki, światła i tp).
W celu redukcji kosztów urządzenia ,blok ten zrealizowano głównie z użyciem
przekaźników i tranzystorów bipolarnych. Ponadto przekaźniki mają tę zaletę, iż
można je przeciążyć bez groźby natychmiastowego uszkodzenia ,o co nietrudno
np. podczas startu silnika, gdy jego prąd rozruchowy jest znaczny.
Do napędu zastosowano następujące silniki :
-Silniki napędu kół –silniki 24V od wentylatorów o mocy 40W wraz z
przekładnią ślimakową i łańcuchową od motoroweru,
-Silniki napędu I i II ramienia – wykorzystano prądnice od PF126p (12V) –
wymusiło to jednak rozbudowanie układu zasilania i zmiany kierunku obrotów,
gdyż mają one oddzielnie wyprowadzony stojan i wirnik ,który ponadto jest
połączony z obudową. Napędzają one przekładnie śrubowe przez przekładnie
pośredniczące i wałki giętkie. Pierwsza przekładnia jest typu ślimakowego,
natomiast druga- na pasku zębatym.
-Silnik napędu III ramienia, na którym zamocowany jest chwytak – jest to mały
silniczek 24V od drukarki paragonów, zamocowany wraz z wielostopniową
przekładnią zębatą i poprzez przekładnię zębatą i łańcuchową poruszający
ostatnim ramieniem.
-Silnik obrotu chwytaka –silnik 24V zintegrowany z małą przekładnią zębatą,
napędzający poprzez wałek giętki przekładnię ślimakową, która z kolei obraca
chwytakiem.
-Silnik ścisku chwytaka- mały silniczek (24V) z przekładnią ślimakową
napędzający przekładnię śrubową, która poprzez linkę (od roweru) steruje
ściskiem szczęk chwytaka.
-Silnik wysuwu kamery –silnik 12V/10W (od dmuchawy) –poprzez pasek
zębaty – obraca śrubą wysuwającą platformę z kamerą.
-Silniki pozycjonowania kamery- silniczki krokowe od drukarek igłowych.
Jeden z nich poprzez pasek zębaty obraca kamerkę w płaszczyźnie poziomej a
drugi – też przez pasek – w płaszczyźnie pionowej.
-Oprósz silników użyto też elektromagnes do blokady swobody ruchu 4 koła.
Do sterowania silnikami większej mocy zastosowano połączone równolegle
tranzystory mocy KD502 oraz KD3055 wraz odpowiednimi wtórnikami
emiterowymi w ich bazach oraz przekaźniki – do zmiany kierunku oraz do
włączania / hamowania silników. Do silników mniejszej mocy wystarczyły
mostki tranzystorowe. Natomiast do sterowania silnikami krokowymi
zastosowano bardzo proste i skuteczne wzmacniacze tranzystorowe pokazane na
rysunku:
Sterowanie takim silnikiem nie jest trudne kiedy posiadamy odpowiedni
sterownik . Na wejścia sterownika podajemy kod Gray’a : 00, 01, 11,10.( kod
jest podawany z pierwszego portu procesora 8051) Jeżeli podamy na wejście
kod w takiej kolejności jak na przykładzie, wówczas silnik porusza się w
odpowiednią stronę. Jeżeli kod ten podamy o tyłu ,silnik będzie się poruszał w
stronę przeciwną. Dzięki temu można dowolnie sterować silnikami obrotu
kamery . Szybkość obrotów silnika jest proporcjonalna do częstotliwości zmian
sekwencji kodu. Częstotliwość ta jest określona na poziomie pisania programu.
Taki układ zasilania oprócz prostoty ma pewną zaletę – duży moment obrotowy
(szczególnie przy większych szybkościach) -dzięki dużym kondensatorom
elektrolitycznym oraz zmniejszony automatycznie pobór prądu w stanie
spoczynku.
3.Blok zasilania
Jak każdy układ elektroniczny także i ten musi być zasilany.
Ponieważ użyto akumulatora samochodowego( 55Ah) zasilanie na 12V nie
stanowiło żadnych problemów. Jednak potrzebny był szereg innych napięć do
zasilania silników, układów cyfrowych i przekaźników. Dlatego oprócz
stabilizatora na +5V konieczne było zbudowanie dodatkowych przetwornic na
napięcie +24V i –5V.
Z przyczyn technicznych i bezpieczeństwa zdecydowano się na budowę dwóch
przetwornic na napięcie 24V. Pierwsza z nich o mocy ok. 20W służy tylko do
zasilania przekaźników 24-voltowych. Druga przetwornica to przetwornica
„mocy” o wydajności ok. 600W służąca do zasilania wszystkich silników
komutatorowych na napięcie 24V.
Załóżmy taką sytuację, że przetwornica dużej mocy w czasie, gdy
wykonywane jest zadania przez stację ruchomą z jakichkolwiek przyczyn
zostanie uszkodzona. Ponieważ gdybyśmy nie posiadali dodatkowego zasilania
na 24V przekaźniki 24-voltowe zostały by wyłączone, a tym samym większość
urządzeń. Jednak przekaźniki są nadal podtrzymywane z przetwornicy
pierwszej ( przetwornica pierwsza jest mniej obciążona w stosunku do swojej
mocy znamionowej niż przetwornica druga , toteż prawdopodobieństwo
uszkodzenia jej jest mniejsze).Ale cóż z tego że przekaźniki są ciągle zasilane,
jeżeli przetwornica została uszkodzona? Otóż na wyjściu przetwornicy
będziemy otrzymywać ciągle napięcie akumulatora ( o ile nie zostaną przerwane
przewody i ścieżki na laminacie płyty przetwornicy). Wynika z jej budowy,
która zostanie omówiona później.
Ze względu na zastosowanie układów cyfrowych CMOS i TTL zaistniała
potrzeba zastosowania stabilizatorów serii 7805. Jeden z nich zasila płytkę
systemu mikroprocesorowego, drugi zaś włączany przekaźnikiem ,resztę
układów wykonawczych (kamera 1,czujniki, syntezy,itp.).
Jak już wspomniano z powodu użycia silników oraz niektórych przekaźników
na 24V, konieczne było zbudowanie małej przetwornicy – podwajacza napięcia,
który przy okazji dostarcza także stabilizowanego napięcia –5V.
Przetwornica ta została zbudowana jako generator fali prostokątnej na NE555 o
częstotliwości kilkunastu kHz z przeciwsobnym stopniu na MOSFET’ach.
W celu maksymalnego ograniczenia strat mocy, zastosowano tranzystory o
bardzo małej rezystancji w stanie włączenia ( ok. 10mOhm ) oraz szybkie diody
Schottky’ego dużej mocy i kondensatory elektrolityczne dużej pojemności.
Przetwornica 24V –dużej mocy
Ponieważ w pierwszej fazie do poruszania kół stacji ruchomej użyto silników
komutatorowych na napięcie 220V, o mocy 80W konieczne było zbudowanie
przetwornicy na napięcie ok. 200V o odpowiednio dużej mocy. Ponieważ silniki
pobierają podczas rozruchu prąd znacznie większy od nominalnego, zatem
przetwornica musi posiadać znaczną nadwyżkę mocy, dlatego też moc
wyjściowa tej przetwornicy wynosiła ok. 600W. Jednak i to było nie
wystarczające. Po szczęśliwym uruchomieniu przetwornicy zaczęto ją testować.
Sprawdzała się dobrze, utrzymywała napięcie wyjściowe, przy dużym poborze
mocy, sprawność jej wynosiła około 80%. Odłożono ją na bok w raz z silnikami
napędowymi i ich przekładniami. Głównie to dla tych silników i przekładni
budowano przetwornicę na napięcie 200V i mocy 600W, ponieważ łatwiejsze
było zbudowanie tak dużej przetwornicy niżeli zdobycie takich przekładni z
dopasowanymi już silnikami. Niestety, przy kolejnej próbie dołączenia jej do
tych silników pod pewnym obciążeniem , tranzystory nie wytrzymały zbyt
dużego prądu i uległy zniszczeniu. Powodem był bardzo duży prąd startowy
silników – rezystancja w stanie spoczynkowym wynosiła kilka omów.
Dlatego też, zbudowano drugą na napięcie 24V, do zdobytych już silników
napędowych( właściwie jest to ta sama przetwornica tylko przerobiona).
Przetwornica została dodatkowo wykorzystana do zasilania silnikami: obrotu
uchwytu, ścisku uchwytu, wysuwu kamery. Posiada ona moc szczytową ok. 600
W , umożliwia uzyskanie z akumulatora samochodowego napięcia 24V.
Wbudowano do niej także prosty układ zabezpieczający przed przeciążeniemmierzący spadek napięcia na rezystancji przewodów zasilających.
Dodatkową jej zaletą jest nie tylko fakt że pracuje przy całkowicie bezpiecznym
napięciu, ale to że w razie uszkodzenia sterownika przetwornicy lub
tranzystorów kluczujących, to będzie ona dawała na wyjściu napięcie 12V
ponieważ napięcie wyjściowe dodaje się do napięcia akumulatora.
Schemat ideowy układu wykonawczego przetwornicy transformatorowej 24V
(schemat jednego z trzech układów- pozostałe są identyczne).
Schemat sterownika przetwornicy 24V.
4.Kamery
Jako zmysł wzroku zastosowano dwie kamery przemysłowe dostarczające
całkowitego sygnału wizyjnego na wyjściu. Pierwsza z nich zamontowana jest
na stałe tuż nad chwytakiem ostatniego przegubu. Zależało nam na tym, aby
kamera ta była jak najmniejszych gabarytów. Uzależnione było to głównie
brakiem miejsca nad chwytakiem, a także wyglądem estetycznym oraz masą
obciążającą ostatni przegub. Dlatego też zdecydowano się na zakup takiej
kamery. Jest to kamerka kolorowa. Wielkość tej kamery w skład, której wchodzi
obiektyw z płytką elektroniczną wynosi 6*9*3 cm. Do zasilania niezbędne było
użycie stabilizatora serii 7805 oraz do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
wywołanym odwrotną polaryzacją lub złą wartością napięcia. Moc pobierana
wynosi ok. 1W. Do oświetlenia obszaru pracy zastosowano żarówkę 5W ,którą
wbudowano wraz z odblaskiem do obudowy kamerki.
Druga kamera zaś jest nieco większych gabarytów. Jest ona czarno-biała i
posiada jeszcze sporą czułość w zakresie podczerwieni . Posiada też wbudowaną
przesłonę sterowaną elektronicznie. Umieszczona jest nad kolumną i ma
dodatkową możliwość manewrowania za pomocą klawiatury (w stacji bazowej)
we wszystkich kierunkach: pion, poziom a także możliwość wysuwu w pionie
na ponad 40cm w stosunku do pozycji spoczynkowej (maksymalnie 51cm
powyżej poziomu górnej części kolumny).
Kamerkę tą zastosowano w celu dokładnej orientacji w terenie. Do oświetlenia
terenu pracy zamontowano zespoły diod IR (49szt.) oświetlających w
podczerwieni oraz reflektory 21W każdy, na napięcie 12V. Diody podczerwieni
umożliwiają operatorowi obserwację w nocy lub w zaciemnionych
pomieszczeniach w przypadkach, kiedy nie możemy użyć światła białego w celu
ukrytej obserwacji. O ich włączeniu decyduje operator poprzez pulpit
sterowniczy drogą radiową.
Aby obraz rejestrowany przez kamery można było oglądać na monitorze
zastosowano 2 modulatory na pasmo 170-190 MHz współpracujące ze
wzmacniaczami mocy.
5. Modulatory i tor w.cz.
Aby umożliwić wysyłanie sygnału z kamer oraz informacji zwrotnych z
procesora stacji ruchomej zastosowano 2 modulatory na pasmo 180-200 MHz
współpracujące ze wzmacniaczami mocy. Pierwotnie zamierzano zastosować
fabryczne modulatory wymontowane ze sprzętu, AV lecz z powodu
przewidywanych trudności realizacji wzmacniacza mocy na pasmo ok.600 MHz
oraz możliwość zakłócania odbioru telewizyjnego zdecydowano się na
zbudowanie nadajników na obecnie nieużywane kanały telewizyjne oraz na
częstotliwość, dla której zdobycie odpowiednich tranzystorów nie stanowi
problemu. W tym celu wykorzystano sprawdzone projekty z literatury, w
których dokonano dosyć poważnych zmian dostosowując je do stawianych
wymagań oraz posiadanych podzespołów.
Modulatory , te umożliwią bezprzewodowe przesyłanie sygnału wizyjnego wraz
z towarzyszącymi im sygnałami fonii na niewielką odległość rzędu 20 m (
10mW). Dlatego też, dla układu tego zbudowane zostały dodatkowe
wzmacniacze w.cz (stare, przestrojone wzmacniacze sieci AZART) , które to
pozwalają na zwiększenie zasięgu przesyłanych informacji .
Dla zapewnić dostateczną jakość przekazu i zasięg konieczne było
zamontowanie anteny nadawczej umieszczonej na stacji ruchomej.
Aby modulatory wraz z podłączonym wzmacniaczem można było przyłączyć
do wspólnej anteny nadawczej należało zastosować tzw. sumator. Do
zsumowania sygnałów ze wzmacniaczu użyto rozdzielacza TV
Podstawowe wiadomości na temat sposobu przekazywania sygnału
telewizyjnego.
Niezależnie od przyjętego standardu (pomijając najnowsze, wchodzące
aktualnie do użycia cyfrowe systemy telewizyjne), sygnał telewizyjny zawiera
dwie informacje: obraz oraz dźwięk. Składa się zatem z dwu składników:
-fali nośnej wizji, zmodulowanej amplitudowo sygnałem wizyjnym, który
odzwierciedla treść przekazywanego obrazu, oraz niezbędnymi do
prawidłowego odtworzenia po stronie odbiorczej impulsami synchronizacji,
oraz sygnałami dodatkowymi.
- nośnej fonii, (nośnych fonii, w systemach stereofonicznych) zmodulowanej
częstotliwościowe sygnałem dźwiękowym (istnieją także systemy, w których
fonię moduluje się amplitudowo).
Podczas procesu modulacji amplitudowej, w którym zachodzi uzależnienie
amplitudy fali nośnej od amplitudy sygnału modulującego, w tym przypadku
wizji i fonii, otrzymuje się sygnał o widmie amplitudowo-częstotliwościowym
takim jak przedstawiono na rysunku 1.
Rys1. Widmo amplitudowo-częstotliwościowe sygnału telewizyjnego z
dwiema wstęgami bocznymi i dwoma prążkami sygnału fonii
Widmo to zawiera następujące składniki:
- falę nośną wizji;
- dwie (górną i dolną) wstęgi boczne sygnału wizji;
- dwa (górny i dolny) prążki fali nośnej zmodulowanej częstotliwościowo
sygnałem fonii.
Ponieważ składniki dolne widma, tzn. znajdujące się poniżej prążka fali nośnej
wizji, oraz składniki górne, leżące powyżej częstotliwości fali nośnej wizji,
przenoszą tę samą informację, dlatego w systemach telewizyjnych tłumi się
prawie całkowicie dolną wstęgę. W wyniku tego kanał telewizyjny, tzn. zakres
częstotliwości niezbędny do przesłania całkowitego sygnału telewizyjnego
został w dość poważny sposób zmniejszony.
Nasze nadajniki, ze względu na swoją prostotę nie mają układu tłumienia
wstęgi dolnej, czyli widmo sygnału wytwarzanego przez niego jest takie, jak na
rys.1. Inną różnicą w stosunku do „prawdziwych" nadajników telewizyjnych jest
brak układu preemfazy w torze fonii.
Odbiornik 39MHz
Do odbioru transmisji z systemu mikroprocesorowego stacji bazowej użyto
odbiornika AM o tej samej częstotliwości nośnej co nadajnik-39MHz. Jego
schemat zaczerpnięto z ogólnodostępnej literatury –niemal identyczny układ
można spotkać w modelach sterowanych zdalnie. Mając na uwadze dobrą
czułość i prostotę układową odbiornik AM wykonano na układzie scalonym
TDA 1220 (UL1219), posiada on wzmacniacz w.cz. objęty pętlą ARW,
mieszacz i detektor AM.W nadajniku stacji bazowej w celu stabilizacji
częstotliwości zastosowano generator kwarcowy, tak samo postąpiono w
odbiorniku. Zewnętrzny generator heterodyny pracuje w układzie analogicznym
jak w nadajniku – scalony generator z filtrem na 3 harmoniczną. Sygnał z
wyjścia odbiornika trafia do komparatora, z którego wyjścia wprost do wej.
INT0 procesora.
6.Czujniki
Aby móc właściwie sterować tak rozbudowanym urządzeniem, potrzebne są
wszelkiego rodzaju czujniki dostarczające informacji o stanie poszczególnych
układów. Takie informacje jak temperatura silników, położenie kolumny,
wartość prądu obciążenia, czy też siła uścisku uchwytu pozwolą użytkownikowi
urządzenia na dokładniejsze sterowanie nim oraz zabezpieczenią przed różnymi
uszkodzeniami mechanicznymi jak i elektrycznymi.
Do pomiaru temperatury wykorzystano proste układy z termistorami i wzm.
operacyjnymi – osiągnięta dokładność pomiaru – ok. 3stopni okazała się
wystarczająca. Napięcie z wyjść wzm. jest podawana na przetwornik A/C
(MAX 7828), który zamienia wartość analogową (temperatura) na wartość
cyfrową.
Czujniki położenia ramion
Natomiast do kontroli położenia ramion i części mechanicznych użyto
potencjometrów obrotowych. Potencjometry zainstalowano na zawiasach części
ruchomych ( złączenia przegubów, obrotu kolumny itp.) Zainstalowane
potencjometry, są jednoobrotowe, z wyjątkiem tego zainstalowanego przy
kolumnie, który jest dziesięcioobrotowy. Spowodowane to zostało przez fakt,iż
kolumną można manewrować w zakresie 930 .Wartości potencjometrów są tu
obojętne, ponieważ pomiar ten działa na zasadzie dzielnika napięcia. Napięcia z
potencjometrów jest podawane na kolejne wejścia przetwornika A/C i
analogicznie jak w przypadku temperatury wyświetlane po przetworzeniu na
ekranie monitora.
Czujnik uścisku uchwytu
Do kontroli siły uścisku chwytaka wykorzystano tensometr wraz ze
wzmacniaczami dopasowującymi. Tensometr i wzmacniacz wstępny znajdują
się na ruchomej głowicy z wzmacniaczem wstępnym, zaś drugi wzmacniacz na
płytce z resztą elektroniki. Zastosowanie wzmacniacza na ruchomej części było
spowodowane tym, że zakłócenia ze styków pierścieni mogłyby zakłócić
prawidłowe działanie, a przez wykorzystanie takiego rozwiązania pomiar jest
dokładniejszy. Całość połączona jest z resztą urządzenia poprzez zespół
pierścieni i szczotek, które umożliwiają przenoszenie napięć na ruchomą
głowicę. Drugi wzmacniacz pełni rolę układu filtrującego i dopasowującego
poziomy napięć do poziomów akceptowanych przez przetwornik A/C.
Ponieważ zastosowany tensometr jest typu piezorezystywnego ,zatem nie na
zbytnio dobrej stabilności temperaturowej, ale za to dużą czułość- jego
rezystancja zmienia się o ponad 10% przy średnim nacisku, zatem łatwo jest go
podłączyć do układu pomiarowego. Tensometr pracuje w układzie mostkowym,
współpracując ze wzmacniaczem różnicowym .
Rys 2.Schemat głowicy pomiarowej siły ścisku.
Czujniki zasilania
Do kontroli napięci akumulatora wykorzystano prosty dzielnik napięcia którego
wyjście jest podłączone wprost do jednego z wejść przetwornika A/C .
Inną użyteczną informacją dla użytkownika jest wielkości prądu obciążenia.
Przy okazji budowy układu pomiarowego dodano dodatkowo kilka elementów, i
stworzono układ zabezpieczenia nadprądowego.
W tym celu wykorzystano główny przewód zasilający i wzmacniacz różnicowy.
Jak wiadomo na przewodzie, przez który płynie prąd odkłada się napięcie.
Wzmocniony sygnał z wyjścia wzmacniacza podawany jest bezpośrednio na
kolejne wejście przetwornika A/C. Dalsze przesyłanie danych jest analogiczne
jak w poprzednich podpunktach. Drugi odczep z tego samego wzmacniacz
podawany jest na wejście komparatora, którego wyjście współpracuje z
sterownikiem przetwornicy mocy SG3525. Sygnał podawany jest na nóżkę
pierwszą tego układu i wyłącza przetwornicę w momencie kiedy jest zbytnio
obciążona.
Czujniki prędkości obrotowej silników.
Jako czujniki obrotów zastosowano gotowe płytki od dalekopisów „HASLER”.
Są to moduły składające się z transoptora szczelinowgo ,komparatora LM393
oraz układów polaryzacji dające na wyjściu sygnał TTL.
Na osiach silników zamontowano przysłony w kształcie kółek zębatych, które
przerywają strumień światła w transoptorach. Wyjścia modułów połączone są z
komparatorami fazy w pętlach PLL.
8. Zabezpieczenia
Aby zapobiec uszkodzeniu i poprawić parametry stacji ruchomej została ona
wyposażona w różne zabezpieczenia, począwszy od bezpieczników topikowych,
zabezpieczeń przeciwzwarciowych w stabilizatorach i włączniki krańcowe w
częściach ruchomych i skończywszy na zabezpieczeniach software’owych.
Te ostatnie zabezpieczają uzwojenia silników przed przegrzaniem oraz
powodują blokadę czynności ruchomych w przypadku utraty łączności
uniemożliwiającą w ten sposób niekontrolowaną ‘ucieczkę’. Zostały także
wprowadzone programowe elementy kontroli prawidłowości transmisji w
postaci bitów parzystości.
Do zabezpieczenia przed zawieszeniem się programu, co nie trudno w tak
zakłócającym środowisku ( przetwornica, indukcyjności, duże prądy), został
zaimplementowany tzw. ‘’watch-dog’’- układ, który powoduje reset procesora
w przypadku wykrycia stanu zawieszenia programu na skutek nie kontrolowanej
zmiany zawartości rejestrów wewnętrznych powstałych np. na wskutek
zakłóceń.
9.Część mechaniczna
Mechanizm został ,podobnie jak część elektroniczna, wykonany z tego, co było
pod „ręką”. Elementami nośnymi ramion są stalowe kształtowniki o przekroju
kwadratowym. Kolumnę stanowi rura stalowa o średnicy 5cm, do której została
przyspawana platforma z akumulatorem i mocowania silników . Rura z kolei
jest zamocowana przy użyciu 2 łożysk tocznych na stalowym wałku,
przykręconym od dołu do podwozia. Na wierzch rury jest założona następna
rura o minimalnie większej średnicy wraz z mocowaniem przegubu – pozwala
to na łatwy demontaż -umożliwia to m.in. wymianę łożysk i ułatwia transport.
Podwozie zostało wykonane na kształt rombu .Koła napędowe znajdują się na
końcach jego krótszej przekątnej, zaś na pozostałych rogach zamontowane są
koła samoskrętne – stosowane m.in. w kontenerach na śmieci.
Dzięki takiemu rozwiązaniu napędu możliwe było zrealizowanie sterowania w
oparciu o tylko 2 silniki bez potrzeby stosowania siłowników do skręcania kół.
Poza tym pojazd ma dużą zwrotność – może m.in. zawracać w miejscu. Ze
względu na konieczność dopasowywania się położenia kół do podłoża, tylne
koło ma możliwość poruszania się w płaszczyźnie pionowej – zostało to
zrealizowane przy użyciu wahacza .Dodatkowo ruch tego wahacza można
zablokować przy pomocy elektromagnesu. Blokada ta jest w postaci
płaskownika z wyciętymi zębami, w które może zostać wsunięta (przez
elektromagnes) zapadka. Płaskownik ten z kolei jest połączony z wahaczem.
Blokowanie ma sens wtedy , gdy robot zaczyna się kołysać lub gdy chwilowo
środek ciężkości znajdzie się nad tym kołem.
Do napędu zastosowano początkowo 2 silniki komutatorowe 220V wraz z
zintegrowanymi przekładniami ślimakowymi- jednak z powodów kłopotów ze
sterowaniem tych silników (miały bardzo duży prąd rozruchu), zostały
zastąpione silnikami na 24V i o mocy 40W, co wiązało się ze znacznymi
zmianami w ich mocowaniu. Na ośki tych przekładni zostały wbite koła zębate
(łańcuchowe) pierwotne od motoroweru , natomiast koła wtórne, o większej
średnicy, zostały przykręcone do kół napędowych.
Obrót kolumny został zrealizowany przy użyciu przekładni łańcuchowej od
roweru. Zastosowano początkowo do napędu silnik od wycieraczek,
zintegrowany z przekładnią ślimakową, na której osi zamontowano małe koło
łańcuchowe. Ponieważ kółko ślimakowe w tej przekładni było z bakelitu, uległo
ono uszkodzeniu przy gwałtownym ruchu. Zastąpiono więc oryginalną
przekładnię, przekładnią z metalowymi kołami. Do silnika zamontowano
dodatkowo czujnik obrotów.
Do ograniczania ruchów kolumny oraz wszystkich pozostałych ramion
zastosowano wyłączniki krańcowe.
Ruch pierwszego ramienia jest zapewniony poprzez przekładnię śrubową.
Śruby mają średnicę 14mm i skok gwintu ok.1mm.Zostały one wykonane razem
z nakrętkami z mosiądzu specjalnie do tego projektu.
Od dołu śruba opiera się na łożysku, które z kolei zamontowane jest na
wahliwym podeście. Pod podestem umieszczona jest przekładnia z paskiem
zębatym (od drukarki), którą napędza (poprzez krótki kawałek wałka giętkiego )
silnik o mocy ok. 200W- jest to stara prądnica od „malucha”.
Zmiany kierunku jej wirowania dokonuje się poprzez zmianę kierunku prądu
płynącego przez stojan- wiązało się to z jej przeróbką polegającą na
odizolowaniu jednego z wyprowadzeń stojanu i wyprowadzeniu na zewnątrz.
Zastosowano przekładnie śrubowe , ponieważ mogą przenosić duże obciążenia,
są łatwe w realizacji i nie wymagają dużych sił do napędu oraz są
samoblokujące, tzn pozostają w ostatniej pozycji po odłączeniu siły napędowej.
Wadą ich jest fakt, iż ramiona mają ograniczony zakres ruchu, nie
przekraczający 100 stopni. Do drugiego ramienia próbowano założyć
przekładnię ślimakową, jednakże jej wytrzymałość okazała się niewystarczająca
–wymusiło to zastosowanie przekładni śrubowej napędzanej przekładnią
ślimakową (od samochodowego tachometru), napędzaną z kolei poprzez wałek
giętki przez silnik 200W – identyczny jak poprzednio.
Przekładnia zapewniająca szerszy zakres ruchów została użyta do napędu
trzeciego ramienia. Zbudowano ją z części 2 przekładni – wielostopniowej
zębatej i łańcuchowej (od małego roweru). Jej masa jest na tyle mała iż
zamontowano ją tuż przy przegubie. Ze względu na jej duże przełożenie, do jej
napędu wystarczył wysokoobrotowy silniczek niewielkiej mocy na napięcie
24V.Wykorzystano tu silnik drukarki paragonów od kalkulatora.
Na końcu trzeciego ramienia znajduje się piasta, w której zamocowany jest
obrotowy chwytak. W środku tej piasty zamontowana jest przekładnia
ślimakowa, połączona wałkiem giętkim z następną przekładnią, zintegrowaną z
silnikiem. Rozwiązanie napędu chwytaka zapewnia możliwość wykonywania
dowolnej liczby obrotów – dzięki temu możliwe jest np. wkręcanie śruby,
odkręcenie kranu, itp. Przez środek wałka, na którym zamocowany jest chwytak
, przechodzi linka w pancerzu (rowerowa), do której końca przymocowane są
szczęki. Drugi koniec przymocowany jest do nakrętki, która z kolei jest
przesuwana przez śrubę napędzaną małym silnikiem z przekładnią ślimakową
(od starej maszyny liczącej).
Jako chwytak wykorzystano gotowe szczęki, które wymagały kilku przeróbek,
m.in. dodania sprężyn oraz tensometru wraz z mocowaniem i wzmacniaczem
wstępnym. Zapewniono też kontakt elektryczny z resztą układu poprzez system
mosiężnych pierścieni zamocowanych na bakelitowej tulei oraz
współpracujących z nimi szczotek przymocowanych do obudowy przekładni.
Obudowa
W celu poprawienia walorów estetycznych, oraz zapewnienia odporności
delikatnych elementów na udary mechaniczne, całość obudowano białym
tworzywem sztucznym o grubości 2mm i właściwościach podobnych do
pleksiglasu. W tym celu do ramy i ramion został przykręcony szkielet z blachy
stalowej z powierconymi otworami .Przy jego budowaniu bardzo pomocna
okazała się zgrzewarka punktowa oraz ręczna nitownica. Do szkieletu
przykręcono następnie paski tworzywa. Całość została przed i po skręceniu
pomalowana na niebiesko.
Część bazowa
Część bazowa ma za zadanie sterować częścią ruchomą, tzn. odbierać sygnały z
manipulatorów i klawiatury, przetwarzać je i wysyłać w eter oraz odbierać
sygnały wizji ,fonii i informacji zwrotnej oraz wyświetlać je na monitorach.
Blok procesora i peryferiów:
Układ sterujący podobnie jak w części stacji ruchomej został zbudowany jako
klasyczna aplikacja mikro-sterownika 8051. Układ ten pracuje z zewnętrzną
pamięcią programu. Dekoder adresów został zbudowany w oparciu o
demultiplekser 74138 oraz kilka dodatkowych bramek. Na płycie procesora
umieszczono także układ 8255. Jest to potrójna brama we/wy. Której zadaniem
jest obsługa klawiatury i diod LED na pulpicie. W celu współpracy z
manipulatorami , które mają wyjścia rezystancyjne oraz z nastawnikiem siły
ścisku (potencjometr) na płycie umieszczono przetwornik 8-mio kanałowy A/C
MAX7228.
W celu zapewnienia liniowej zależności napięcia na wejściu przetwornika A/C
od wychylenia drążka manipulatora (joystick’a), który ma wyjście
rezystancyjne, zbudowano zespół 4 źródeł prądowych, skompensowanych
temperaturowo, wraz z wtórnikami na wzm. operacyjnym. Do ustawiania ich
prądu służą potencjometry dostrojcze , których ośki zostały wyprowadzone na
płytę czołową. Dzięki temu możliwe jest skalibrowanie układu np. przy zmianie
joystick’a.
Nadajnik
Do transmisji między układami mikroprocesorowymi obu stacji wykorzystano
nadajnik na pasmo 39MHz. Zbudowano go z generatora kwarcowego, układu
wydzielania trzeciej harmonicznej, wzmacniacza wstępnego, układu
dopasowującego impedancję, oraz ze wzmacniacza końcowego wraz z filtrem
dolnoprzepustowym i układem dopasowującym wzmacniacz do niskiej
impedancji anteny-50. Zarówno w nadajniku jak i w odbiorniku użyto
generatorów kwarcowych, aby wyeliminować wpływ temperatury i uczynić
układ stabilniejszym. Ze względu na prostotę i małą ilość przesyłanych danych
użyto modulacji (kluczowania) amplitudy.
Nadajnik pracuje w paśmie 39 MHz o maksymalnej możliwej mocy wyjściowej
2 W. Wybór pasma amatorskiego 39 MHz wynika z dużego „zaśmiecenia"
częstotliwości 27 MHz przez nadajniki CB dużej mocy. Moc wyjściowa, oraz
stosunkowo „spokojne" pasmo umożliwiają odbiór sygnałów w promieniu do 2
km w terenie zabudowy miejskiej. Przy korzystnym układzie zabudowań zasięg
radionadajnika może być znacznie większy, jednak my jesteśmy ograniczeni
wydzielaniem tak dużej mocy przez prawo, dlatego też sygnał wyjściowy jest
stłumiony do ok. 30 mW i tym samym zasięg jego został zmniejszony do ok.
150m.
Schemat blokowy układu sterującego
JOYSTICK1
UKŁAD WEJŚCIOWY
DANE
MANIPULAT ORÓW
A/C
NADAJNIK
36MHz
OSD
uPD 6142
PAMIĘĆ
64Kbit
2764
ZATRZASK
MIKROKONTROLER
8051
373
RD
WR
H
JOYSTICK 2
PB
MAX 7828
BRAMA WE/WY
8255
RD
WR
V
RD
PA
+12
H
V
H
12V
TUNER 1
Hdir
Hdir
Vsyn.
Vsun.
Video
Video
MONITOR 1
ABC
G1
MUX
154
KLAWIATURA
H
H
TUNER 2
Hdir
Hdir
Vsyn.
Vsyn.
Video
Video
MONITOR 2
12V
+
+12V AKUMULATOR
DZIELNIK
NAPIĘCJA
+12V
220 V
TRASFORMATOR +
STSBILIZATOR 12V
-5V
OSD
Ze względu na dużą ilość informacji potrzebnych do przekazywania
operatorowi oraz wysoką cenę odpowiedniej wielkości wyświetlacza
alfanumerycznego i fakt istnienia w systemie dwóch monitorów zdecydowano
się na wykorzystanie specjalizowanego generatora OSD- układu
wyświetlającego napisy i inne znaki graficzne na ekranie monitora
telewizyjnego. Układ ten zawiera pamięć i generator znaków, zwalniając
programistę z konieczności angażowania procesora w proces wyświetlania.
Dzięki temu obsługa wyświetlacza sprowadza się do wysyłania znaków
magistralą szeregową , a układ troszczy się o całą resztę.
Tego typu układy są często używane w sprzęcie AV, ażeby odciążyć procesor
główny. Poza tym układ 8051, jest zbyt wolny aby wygenerować znaki i
jednocześnie obsłużyć transmisję radiową w obie strony. Istnieje także
możliwość zmiksowania obrazu z kamery z napisami.
Standardowe wykonanie układu uPD6142 posiada zestaw znaków złożony ze
spacji, dziesięciu cyfr, wszystkich wielkich liter alfabetu łacińskiego (za
wyjątkiem litery „O", którą w razie potrzeby trzeba zastąpić zerem), znaków
interpunkcyjnych, znaków strzałek, znaków podstawowych działań matematycznych oraz „<" i „>", a także nawiasów pojedynczych i podwójnych, znaku
zaciemnionego pola oraz znaku Display Off. Daje to łącznie 64 znaki, a więc dla
podania kodu znaku potrzebna jest liczba sześciobitowa.
Obszar wyświetlania znaków na ekranie składa się z dwunastu wierszy i
dwudziestu czterech kolumn. Poszczególne znaki pojawiają się na ekranie w
odstępach odpowiadających szerokości jednego piksela, zaś dystans między
wierszami wynosi dwa piksele. Tło (o ile jest załączone) jest zawsze czarne.
Do układu generatora OSD konieczne jest dostarczenie sygnałów synchronizacji
poziomej i pionowej. Sygnały te zostały doprowadzone z jednego z monitorów.
+
5
R
4
-
1
R
5
S
V
c
c
+
C
3
5
1
0
P
1
y
0
R
9
u
0
-
p
-
n
F
1
C
5
R
1
5
6
0
1
1
4
+
5
R
2
5
6
0
u
P
D
2
C
0
0
6
1
R
3
5
6
0
3
R
6
2
7
k
C
4
1
2
n
6
1
3
L
9
S
3
y
u
H
R
8
R
7
+
n
c
1
0
2
7
k
5
R
1
0
2
C
7
1
3
3
p
1
F
0
C
2
R
1
1
6
,
8
p
F
B
L
4
1
8
1
6
1
1
R
1
+
2
-
5
R
1
3
R
1
-
4
O
R
1
R
y
2
-
S
5
-
s .1
Tunery
Do odbioru sygnałów z kamer wykorzystano kompletne tory radiowe
odbiornika TVC „Elektron” wraz z układem synchronizacji. Na wyjściu toru
otrzymujemy całkowity sygnał wizyjny oraz impulsy synchronizacji poziomej i
pionowej, potrzebnej do pracy monitorów oraz układu OSD. Tory te integrują w
sobie głowice na pasmo VHF i UHF, tor pośredniej częstotliwości wizji ( 38
MHz ),częstotliwości różnicowej fonii ( 6,5 MHz ), demodulator wizji,
demodulator fonii i separator impulsów synchronizacji H i V oraz generator linii
(H ) .Moduł potrzebuje napięcia 12V oraz napięcia strojenia z zakresu 3-30V.
Ponieważ będą używane początkowe kanały III zakresu, zatem napięcie
strojenia będzie wynosiło zaledwie kilka woltów, zatem zrezygnowano z
budowy przetwornicy na 33V, potrzebnej do zasilania warikapów. Całość
charakteryzuje się w miarę niewielkim poborem mocy, rzędu 2,5W.
Monitory
Do obserwacji obrazów z kamer można wykorzystać klasyczne telewizory,
jednak ze względu na koszt i masę tego rozwiązania, potraktowano go jako
alternatywę. Ponieważ koszt monitorów „EGA”, obecnie masowo złomowanych
jest w granicach kilku złotych, toteż zdecydowano się na ich użycie w roli
monitorów. Potrzeba było tylko wykonać kilka przeróbek.
- korekcji częstotliwości odchylania poziomego z ponad 16kHz do 15625Hz
wymiana kondensatora przy układzie UC1391
- zmiany sterowania wzmacniacza wizyjnego, polegającej na dodaniu kilku
elementów biernych, tak by zaczął pracować w zakresie liniowym.
- wyprowadzenie sygnału H i V dla układu OSD.
- dodania gniazda zasilania zewnętrznego zasilania.
Poza tym monitory te mają wbudowane wewnętrzne stabilizatory 12V, przez co
można je zasilać z zewnętrznego akumulatora np. w warunkach polowych.
Klawiatura i LED’y
Do komunikacji z użytkownikiem została wykorzystana klawiatura dziesiętna
oraz kilkanaście innych klawiszy i prosty wyświetlacz złożony z diod LED.
Jako klawiatury użyto fragment klawiatury komputerowej. Jest to wysokiej
jakości klawiatura hallotronowa, która nie posiada żadnych elementów
stykowych, a jedynymi elementami, które się mogą zużyć są sprężynki.
Każdy klawisz składa się z małego magnesika przesuwającego się po naciśnięci
w pobliże hallotronu sprzężonego ze wzmacniaczem. Na wyjściu układu (OC –
otwarty kolektor ) otrzymujemy logiczne ‘1’ lub ‘0’.
W cykl zmniejszenia liczby przewodów wprowadzono prosty koder na diodach.
Po naciśnięciu klawisza, na wyjściu kodera pojawia się jego binarny
odpowiednik. Można oczywiście było zastosować multipleksowanie„przemiatanie klawiatury”, ale takie rozwiązanie było prostsze i nie wymaga
dodatkowego „wysiłku” od procesora- wystarczy tylko przeczytać numer
klawisza z zewnętrznego rejestru I/O. Poza tym procesor zajęty jest innymi
czynnościami związanymi z transmisją i mogło by mu być trudno obsłużyć
jeszcze klawiaturę w trybie przemiatania.
Manipulatory
Do sterowania mechanizmu, prócz klawiatury stosowane są przede wszystkim
manipulatory analogowe tzw. Joysticki. Użycie ich pozwoliło na intuicyjne
sterowanie pracą mechanizmów oraz tzw. sterowanie proporcjonalne, tzn.
położenie lub szybkość jest proporcjonalna do wychylenia drążka. W
połączeniu ze stabilizacją obrotów (PLL) dało to pewną i precyzyjną kontrolę
nad obiektem.
Ponieważ joystick’i mają wyjście rezystancyjne, zatem konieczne okazało się
zbudowanie zespołu źródeł prądowych, zapewniających liniową zmianę napięć
na wejściach przetwornika A/C w funkcji wychylenia drążka.
Schemat ideowy układu wejściowego Joystick’ów.
Zasilanie
Do zasilania układu sterowania wbudowano zasilacz sieciowy oraz stabilizatory
na 12 i 5V. Istnieje także możliwość zasilania z zewnętrznego akumulatora co
daje możliwość pracy w terenie.
Obudowa.
Stacja bazowa została wbudowana do drewnianej ale bardzo eleganckiej ,
ekranowanej obudowy, po niemieckim lampowym mierniku poziomu. Jedynie
potrzeba było wykonać płytę czołową.
Planowane modyfikacje
Jak już wspominałem, pierwszą rzeczą którą postanowiliśmy zrobić są
gąsienice. Wymagać to będzie zbudowanie podwozia od podstaw, tak więc
będzie możliwa praca także na dotychczasowym.
Gąsienice zostaną zbudowane z 4 łańcuchów, kompletu wykonanych specjalnie
do tego celu kół łańcuchowych oraz kawałków grubej gumy przyklejonej i
przynitowanej do pasków blachy, które następnie zostaną przynitowane po obu
końcach do łańcuchów. Zastosowane łańcuchy mają nity rurkowe, zatem łatwo
jest do nich cokolwiek przykręcić lub przynitować.
Do napędu zostaną użyte 2 silniki komutatorowe 200W z przekładniami
ślimakowymi. W celu ułatwienia poruszania się po schodach, zostanie z przodu
zamontowany pojedynczy pas gąsienicy o regulowanym nachyleniu.
Następnym etapem będzie dokończenie radaru ultradźwiękowego oraz
napisanie programu wyświetlającego na ekranie zarysy przeszkód.
Postanowiono też zmienić sposób sterowania - wykorzystane zostaną moduły
radiowe od telefonów przenośnych pracujące w dupleksie na częstotliwości
930/960 MHz oraz modemy 14400 bps. Spowoduje to znaczące zmniejszenie
zakłóceń emitowanych na kanałach telewizyjnych przy pracy z pełną mocą.
Download