Pierwsze wiadomości języka hiszpańskiego

advertisement
Pierwsze wiadomości
języka hiszpańskiego
[uno]
www.buenos-aires.pl
1
1
1.1
Nos presentamos. Przedstawiamy się.
1.
[1]
Javier: Hola, ¿qué tal?
María: Hola. Bien, gracias. ¿Cómo te llamas?
Javier: Soy Javier, ¿y tú?
María: Me llamo Mar�a, soy la nueva gerente de ventas.
Javier: ¡Mucho gusto, María!
María: ¡Encantada!
Javier: ¿Eres de Santander?
María: No, soy de Toledo, pero vivo en Santander.
Javier: Cześć. Jak się masz?
María: Cześć. Dobrze, dziękuję. Jak masz na imię?
Javier: Jestem Javier, a ty?
María: Mam na imię Mar�a, jestem nowym menedżerem sprzedaży.
Javier: Bardzo mi miło, Mar�a!
María: Bardzo mi miło!
Javier: Jesteś z Santander?
María: Nie, jestem z Toledo, ale mieszkam w Santander.
2.
1.2
Gramática. Gramatyka
W języku hiszpańskim, aby się przedstawić używamy dwóch podstawowych
czasowników: ser i llamarse.
SER być
yo
tú
él/ella/usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos/ellas/ustedes
Czasownik ser jest jednym z dwóch zupełnie
nieregularnych czasowników w czasie
teraźniejszym. Używany jest do mówienia
o cechach, zawodzie, pochodzeniu…
soy
eres
es
somos
sois
son
Zaimki osobowe w języku hiszpańskim
nie muszą występować w każdym zdaniu.
Tak jak w języku polskim, używamy ich
w celu podkreślenia podmiotu.
Na przykład:
Me llamo Pedro. Mam na imię Pedro.
Yo me llamo Pedro (y tú, Marcos).
Ja mam na imię Pedro (a ty, Marcos).
yo
tú
él/ella/usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos/ellas/ustedes
ja
ty
on/ona/pan(i)
my
wy
oni/one/państwo
Formy usted/ustedes są grzecznościowymi
formami. Czasownik wtedy odmienia się
w trzeciej osobie, jak w języku polskim
czasownik po formach pan/pani i panowie/panie/państwo.
W Ameryce Łacińskiej nie stosuje się formy vosotros.
W jej miejscu stosowana jest forma ustedes, która przestaje
być formą grzecznościową.
Formy vosotros i nosotros istnieją w rodzaju żeńskim
(nosotras/vosotras) kiedy podmiotem jest grupa złożona
wyłącznie z osób płci żeńskiej.
[dos]
www.buenos-aires.pl
2
1
Drugi czasownik, który się pojawia w czasie przedstawienia się to czasownik llamarse.
Jest to czasownik zwrotny pierwszej koniugacji.
W języku hiszpańskim istnieją trzy koniugacje
(wzory odmiany), co oznacza, że czasowniki
odmieniają się na trzy różne sposoby.
•
•
•
-AR
AMAR kochać
yo
tú
él/ella/usted
nosotros/as
vosotros/as
ellos/ellas/ustedes
Pierwsza koniugacja: bezokoliczniki (formy
nieodmienione) zakończone na –AR.
Druga koniugacja: na –ER.
Trzecia odmiana: na –IR.
Pierwsza koniugacja oferuje nam ogromny zasób
czasowników, a biorąc pod uwagę, że czasownik
jest najważniejszą częścią zdania, będziemy
w stanie za pomocą tych słów wyrażać się na wiele
tematów. Oto parę przykładów:
amo
amas
ama
amamos
amáis
aman
Aby odmieniać czasowniki regularne
wystarczy zastąpić końcówkę
bezokolicznika odpowiednią
końcówką dla danej osoby.
hablar mówić
escuchar słuchać
mirar patrzeć
practicar ćwiczyć/uprawiać
buscar szukać
esperar czekać
completar uzupełniać
relacionar powiązać
trabajar pracować
estudiar uczyć się/studiować
llamar nazywać/wołać/dzwonić
viajar podróżować/jeździć
tomar brać
cocinar gotować
cantar śpiewać
bailar tańczyć
LLAMARSE
Czasownik llamarse jest zwrotny. Polski odpowiednik to czasownik nazywać się. Kiedy
czasownik jest nieodmieniony partykuła zwrotna se znajduje się za czasownikiem
i jest do niego dołączona. W przeciwieństwie do swojego odpowiednika w języku polskim,
partykuła se odmienia się razem z czasownikiem, wtedy przesuwa się przed czasownik
i pisze się ją osobno.
yo
tú
él/ella/usted
nosotros/as
vosotros/as
ellos/ellas/ustedes
me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman
Pytanie ¿Cómo te llamas? może znaczyć Jak masz na imię? lub Jak się nazywasz?
[tres]
www.buenos-aires.pl
3
1
1.3
Preguntas y respuestas. Pytania i odpowiedzi.
3.
Pytania i odpowiedzi to kluczowy sposób, aby rozwijać umiejętności komunikacyjne.
Poniżej przedstawiamy parę pytań z odpowiedziami, które pomogą Ci rozwiązać zadania w części
praktycznej tego rozdziału.
Preguntas / Pytania
Respuestas / Odpowiedzi
¿Cómo te llamas? / Jak masz na imię?
Me llamo Piotr. / Mam na imię Piotr.
¿De dónde eres? / Skąd jesteś?
Soy de Polonia / Jestem z Polski.
¿Dónde vives? / Gdzie mieszkasz?
Vivo en Varsovia. / Mieszkam w Warszawie.
¿Qué haces? / Co robisz? Czym się zajmujesz?
Soy economista/abogado/ingeniero. / Jestem...
¿Cómo estás? ¿Qué tal? / Jak się masz? Jak tam?
(Muy) bien, más o menos, (muy) mal, fatal
/ (Bardzo) dobrze, tak sobie, (bardzo) źle, fatalnie
¿Practicas deporte? / Uprawiasz sport?
Sí, practico yoga, tenis. / Tak, uprawiam jogę, tenisa.
¿Qué música escuchas? / Jakiej muzyki słuchasz?
Escucho rock/pop/música clásica.
/ Słucham rock, pop, muzyki poważnej.
Czasownik vivir (mieszkać, żyć)
jest czasownikiem trzeciej
koniugacji.
yo
tú
ella/ella/usted
vivo
vives
vive
Usa el diccionario para encontrar
más nombres de profesiones.
Użyj słownika, aby znaleźć więcej
nazw zawodów.
1.4
¿Qué haces? Co robisz?
4.
[2]
Luis: ¿Y tú, qué haces, Ana?
Ana: Trabajo en un banco, soy economista.
Luis: ¿Y en tu tiempo libre?
Ana: Escucho música, miro películas, practico esquí.
Luis: ¿Estudias idiomas?
Ana: Sí, estudio inglés. ¿Y tú qué haces?
Luis: Yo trabajo en un hospital, soy médico. En mi tiempo libre escucho la
radio, bailo tango, toco la guitarra y paseo con mi perro.
Ana: ¡Qué bueno! Yo también viajo y cocino mucho, pero últimamente trabajo
demasiado.
Luis: Sí, yo también. En veinte minutos entro al trabajo.
Ana: Entonces hablamos más tarde.
Luis: Vale, hasta luego.
Ana: Hasta pronto.
[cuatro]
www.buenos-aires.pl
4
1
Luis: A ty, co robisz, Ano?
Ana: Pracuję w banku, jestem ekonomistą.
Luis: A w wolnym czasie?
Ana: Słucham muzyki, ogładam filmy, jeżdżę na nartach.
Luis: Uczysz się języków?
Ana: Tak, uczę się angielskiego. A ty, co robisz?
Luis: Pracuję w szpitalu, jestem lekarzem. W swoim wolnym czasie słucham radia,
tańczę tango, gram na gitarze i spaceruję ze swoim psem.
Ana: Fajnie! Ja również podróżuję i dużo gotuję, ale ostatnio za dużo pracuję.
Luis: Tak, ja też. Za dwadzieścia minut wchodzę do pracy.
Ana: To porozmawiamy później.
Luis: Dobra, do zobaczenia.
Ana: Do zobaczenia.
Contesta las preguntas con respuestas completas. Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.
1. ¿Dónde trabaja Ana?
2. ¿Cuál es la profesión de Ana?
3. ¿Qué hace Ana en su tiempo libre?
4. ¿Qué idioma estudia Ana?
5. ¿Dónde trabaja Luis?
6. ¿Qué hace Luis en su tiempo libre?
Najważniejszą częścią zdania jest czasownik. Znając odmianę czasowników pierwszej
koniugacji i czasownika ser i za pomocą słownika można wiele powiedzieć. Nie ograniczaj się
do szablonowych wypowiedzi, zawsze próbuj poznawać nowe czasowniki i uzupełniaj zdania
korzystając ze słownika. Rozwijaj się na się na bieżąco!
1.5
El alfabeto. Alfabet.
5.
[3]
[4]
Poniżej przedstawiane są litery alfabetu języka hiszpańskiego i zmiany, które zachodzą w wymowie
liter w zależności od połączenia z innymi literami. Należy zaznaczyć, że nie jest to jedyna wymowa
występująca w Hiszpanii, chociaż najpowszechniejsza. Analiza drobnych różnic z wymową
języka polskiego należy do zakresu materiału na wyższym poziomie i w tym rozdziale zostanie pominięta.
W nawiasie opisujemy przybliżoną wymowę według polskiego alfabetu.
A
B
C
(a)
animal
(b)
beber
(k)
casa Przed samogłoską a.
(k)
cosa Przed samogłoską o.
(k)
culpa Przed samogłoską u.
(k)
crema Przed spółgłoską.
(θ, angielskie TH w wyrazie thanks)
cena Przed samogłoską e.
(θ, angielskie TH w wyrazie thanks)
ciudad Przed samogłoską i.
(cz)
chorizo W połączeniu z literą h.
[cinco]
www.buenos-aires.pl
5
1
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LL
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
(d)
(e)
(f)
(g)
(g)
(g)
(g)
(h)
(h)
(ge)
(gi)
(gui)
dedo
elefante
feliz
gato
gota
gusto
glucosa
gente
gitano
guerra
guitarra
pingüino
(gue)
vergüenza
Przed samogłoską a.
Przed samogłoską o.
Przed samogłoską u.
Przed spółgłoską.
Przed samogłoską e.
Przed samogłoską i.
Przed połączeniem liter ue jako g, ale litery u się nie wymawia.
Przed połączeniem liter ui jako g, ale litery u się nie wymawia.
Diereza (diéresis) nad literą u wskazuje, że wymawia się
tę literę w połączeniu liter gui.
Diereza (diéresis) nad literą u wskazuje, że wymawia się
tę literę w połączeniu liter gue.
Nie wymawia się litery h w języku hiszpańskim.
(Ø)
hola
(i)
iglesia
(h)
joven
(k)
kilo, kiwi, kilómetro, koala
Litera k występuję w wyrazach obcego pochodzenia.
(l)
lugar
(j)
lluvia
Połączenie dwóch l wymawia się jak litera j w języku polskim.
(m)
madre
(n)
nada
(ń)
niño
Występuje tylko przed samogłoskami.
(o)
oso
(p)
pato
(ke)
queso
Występuje tylko przed połączeniami ue i ui.
(ki)
quinto
Występuje tylko przed połączeniami ue i ui.
(RR)
rosa
Na początku słowa litera r ma mocno wibrujące brzmienie.
(RR)
perro
Połączenie dwóch r ma mocno wibrujące brzmienie.
(RR)
Enrique
Po literach n i l, litera r ma mocno wibrujące brzmienie.
(r)
pero
W innych przypadkach, wymawia się tak jak po polsku.
(s)
salud
(t)
toro
(u)
usar
(b)
vino
(ł)
kiwi
Występuje tylko w wyrazach obcego pochodzenia.
(ks)
taxi
(h)
México
W wyrazach jak México lub Mexiano występuje wymowa archaiczna litery x.
(j)
yo
(θ, angielskie TH w wyrazie thanks)
zapato
[seis]
www.buenos-aires.pl
6
1
6.
1.6
Nos comunicamos. Komunikujemy się.
1
4
Cómo se dice "dom" en español?
De dónde es el escritor Julio Cortázar?
"Dom" se dice "casa".
2
"Abogado" significa "prawnik"
No sé.
5
Qué significa "abogado"?
Mi número es el 698372772
Puedes repetir?
Sí, mi número es el 6-9-8-3-7-2-7-7-2.
3
6
Eto mu cnsao.
No entiendo.
Me haces un café, por favor?
Aquí tienes.
De nada.
Gracias.
[siete]
www.buenos-aires.pl
7
1
1
¿Cómo se dice? Jak się mówi?
2
¿Qué significa? Co to znaczy?
3
No entiendo. Nie rozumiem.
4
No sé. Nie wiem.
5
¿Puedes repetir? Czy możesz powtórzyć?
6
Por favor. Proszę.
Aquí tienes. Proszę. (przy podaniu czegoś)
Gracias. Dziękuję.
De nada. Nie ma za co.
Ejercicios
Ćwiczenia
ZESTAW 1
A. Completa las oraciones con la forma correcta del verbo entre paréntesis.
Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w nawiasie.
1) María ________________________ (trabajar) en una farmacia.
2) ________________________ (hablar, yo) con mis amigos por teléfono.
3) Pablo y Germán ________________________ (estudiar) inglés en una escuela de idiomas.
4) Vosotros siempre ________________________ (escuchar) a la profesora.
5) ¿ ________________________ (mirar, tú) el partido de fútbol en la televisión?
6) Los turistas ________________________ (preguntar) la dirección del hotel.
7) ________________________ (practicar, nosotros) español con nuestra amiga Carmen.
8) Ernesto ________________________ (bailar) salsa en la discoteca todos los días.
9) Los estudiantes ________________________ (buscar) palabras en el diccionario.
10) Javier y tú ________________________ (cantar) muy bien.
¿ ________________________ (practicar, vosotros) mucho?
[ocho]
www.buenos-aires.pl
8
1
B. Completa con la forma correcta del verbo llamarse.
Uzupełnij odpowiednią formą czasownika llamarse.
1) Yo ________________________ Marcos. ¿Y tú, cómo ________________________?
2) La mamá de Carlos ________________________ Patricia.
3) Mis jefes ________________________ Armando y José.
4) Mi amiga y yo ________________________ Rosa y Ernesto.
5) ¿Vosotros ________________________ Mirta y Cristina?
6) ¿Cómo ________________________ la profesora de literatura?
7) El presidente de España ________________________ Mariano.
8) Nuestros amigos ________________________ Fernando y Silvia.
9) ¿Cómo ________________________ tu restaurante favorito?
10) El protagonista de la película ________________________ Sebastián.
C. Completa con la forma correcta del verbo ser.
Uzupełnij odpowiednią formą czasownika ser.
1) Juan ________________________ abogado, trabaja en un banco.
2) Yo vivo en España, pero ________________________ polaco.
3) Penélope Cruz y Javier Bardem ________________________ actores españoles.
4) ¿De dónde ___________________ vosotros? Nosotros ____________________ de Argentina.
5) La capital de Perú ________________________ Lima.
6) Tu amigo ________________________ muy simpático. ¿Cómo se llama?
7) Las patatas ________________________ de Sudarmérica.
8) Estudiamos en la universidad. ________________________ estudiantes de Economía.
9) ________________________ (yo) economista. Analizo el mercado y escribo informes.
10) Marta y tú ________________________ muy inteligentes y muy buenos alumnos.
D. Contesta las preguntas.
Odpowiedz na pytania.
1) ¿Cómo te llamas? ________________________________________________
2) ¿De dónde eres? ________________________________________________
3) ¿Dónde vives? ________________________________________________
4) ¿Qué haces? ________________________________________________
5) ¿Cómo estás? ________________________________________________
6) ¿Escuchas música? ________________________________________________
7) ¿Miras la televisión? ________________________________________________
8) ¿Cómo se llaman tus padres? ________________________________________________
9) ¿Dónde trabajas? ________________________________________________
10) ¿Practicas deporte? ________________________________________________
[nueve]
www.buenos-aires.pl
9
1
[5]
E. Escucha la grabación y escribe las letras faltantes.
Posłuchaj nagrania i wpisz brakujące litery.
1) _____SO
2) _____RRA
3) _____ENERAL
4) _____APATO
5) _____ANDO
6) _____ALUD
7) _____AMÓN
8) PE_____O
9) PE_____O
10)_____TA_____A
ZESTAW 2
A. Relaciona.
Połącz.
somos brasileños.
trabaja en una farmacia.
Yo
cenan muy tarde.
Tú
preguntas mucho.
Él / ella / usted
pronuncian muy bien.
Nosotros / nosotras
es actriz.
Vosotros / vosotras
son enfermeros.
Ellos / ellas / ustedes
estudio español.
desayunamos en el bar de la universidad.
habláis poco en clase.
B. Relaciona.
Połącz.
¿De dónde eres?
Bien, gracias.
¿Cómo te llamas?
Mucho gusto.
¿Dónde trabajas?
De Argentina.
¿Qué haces en tu tiempo libre?
Sí, de Cracovia.
¿Dónde vives?
En Madrid.
¿Cómo estás?
De nada.
¿Eres de Polonia?
Filosofía.
¿Qué estudias?
En una farmacia.
¡Encantado!
Fernando.
Gracias.
Descanso.
[diez]
www.buenos-aires.pl
10
1
C. Completa el texto con la forma correcta del verbo entre paréntesis.
Uzupełnij tekst odpowiednią formą czasownika w nawiasie.
________________________ (llamarse, yo) Carlos.
Mi mujer ________________________ (llamarse) Ana.
________________________ (ser, nosotros) de Valencia.
Yo ________________________ (ser) mecánico, ________________________ (reparar) coches,
________________________ (trabajar) en mi taller.
Ana ________________________ (estudiar) en la universidad,
________________________(ser) estudiante de Sociología.
En nuestro tiempo libre ________________________ (descansar, nosotros) en nuestra casa o
________________________ (pasear, nosotros) por la ciudad.
Yo ________________________ (bailar) salsa y Ana ________________________ (tocar) el piano.
Los sábados ________________________ (comprar, nosotros)
comida en el supermercado y ________________________ (cocinar, nosotros) juntos.
Ahora Ana ________________________ (buscar) trabajo porque ________________________
(necesitar, nosotros) dinero y yo la ________________________ (ayudar) en la casa.
________________________ (limpiar, yo), ________________________ (cocinar, yo)
y ________________________ (planchar, yo).
[once]
www.buenos-aires.pl
11
Download