Regulamin XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

advertisement
Regulamin XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
"Inne Spojrzenie" 2015
Drodzy Uczestnicy Konkursu, Szanowni Nauczyciele.
Jak donosi na swojej stronie internetowej National Geographic, naukowcy z Uniwersytetu w
Alicante w Hiszpanii po raz pierwszy mogą śledzić niesamowite zjawisko tworzenia się jednej masywnej
gwiazdy z dwóch jumbo-gwiazd
.
Otóż dwie gwiazdy w systemie MY Cam - obie niebieskie, bardzo gorące i bardzo świetlistepołożone zaledwie 13 000 lat świetlnych od Ziemi w gromadzie Alicante 1, krążą bardzo szybko wokół
siebie po bardzo wąskiej orbicie i w końcu, zdaniem naukowców, połączą się w jedną ogromną gwiazdę o
masie 60 razy większej od naszego Słońca
.
I, jak zapewnia NG, ten niezwykły system gwiazd My Cam, widoczny obecnie na półkuli
północnej w gwiazdozbiorze Żyrafy, śledzony przez naukowców za pomocą potężnych teleskopów w
Calar Alto Obserwatorium, mogą obserwować również astronomowie - amatorzy za pomocą zwykłej
lornetki.
Zapraszając Was do udziału w trzynastej edycji naszego Konkursu, zachęcam do spojrzenia w
nocne, rozgwieżdżone niebo. Pomyślcie o tym, jak powstaje nowa gwiazda, i o tym , jak niewiele jeszcze
wiemy o kosmosie jako ludzie. Jak dużo tam się dzieje, poza zasięgiem teleskopów i naszych oczu. Jak
wiele jest tam miejsca dla Waszej wyobraźni…
Zatem popatrzcie w gwiazdy i narysujcie/ namalujcie konkursową pracę o tytule:
Moja przygoda w kosmosie.
Miłej zabawy!
Uczestnicy:
uczniowie klas 4-6
Ocena prac:
Wstępna ocena prac nastąpi na terenie SP12 w Gdańsku, następnie najlepsze prace zostaną przesłane na
adres placówki organizującej konkurs.
Jury przyzna:
Grand Prix - medal, dyplom, nagroda rzeczowa.
Nagrody - medal, dyplom.
Wyróżnienia - dyplom.
Wybrane prace zostaną przekazane na cel charytatywny wskazany przez Organizatora.
Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu.
Zasady uczestnictwa:
nadesłanie prac plastycznych nieprezentowanych
w innych konkursach,
technika: rysunek, malarstwo, collage, grafika, grafika
komputerowa (prace wydrukowane na
papierze fotograficznym)
format pracy:
A4 ( 210mm x 297mm ), A3 (297mm x 420mm)
trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia, wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna,
nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać
Terminy:
przyjmowanie prac konkursowych do 9.03.2015 r., sala 202 p. I.Mocarska
publikacja wyników Konkursu 30.04.2015 r. na stronie internetowej
www.innespojrzenie.sosnowiec.pl oraz na stronie internetowej SP12 w Gdańsku
termin uroczystości podsumowania Konkursu oraz wystawy pokonkursowej zostanie podany razem z
komunikatem o wynikach Konkursu.
Informacje końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac
konkursowych.
Podpis nauczyciela na karcie zgłoszenia jest potwierdzeniem oryginalności pracy.
Prace przesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej pracy na
cel charytatywny wskazany przez Organizatora.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
Download