choroby xxi wieku aids wirusowe zapalenie wątroby

advertisement
Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej
CHOROBY XXI WIEKU
AIDS
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
Katowice
2010
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ
ODDZIAŁ DO SPRAW CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ
Dyrektor :
Ireneusz Ryszkiel
Zastępca Dyrektora:
Jolanta Pietrzak - Wolny
Kierownik Działu Analiz Chorobowości Hospitalizowanej
Kierownik Oddziału ds. Chorobowości Hospitalizowanej:
Ewa Kucharska
Koncepcja opracowania oraz wykonanie tablic i wykresów:
Wioletta Gosk
Renata Kopek
Joanna Majka
Aleksandra Pojda
Sonia Riedel
Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ
ODDZIAŁ DO SPRAW CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ
ul. Dworcowa 17
40-012 Katowice
tel. (032) 253-04-26 oraz 28
fax.(032) 253-04-27
tel. (032) 253-60-81 wew.126,130
e-mail: [email protected]
Spis treści
Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie HIV/AIDS ...................................................................................................................1-4
Wirusowe zapalenie wątroby..................................................................................................................................................................13-16
Tabele
Tab.1
Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2007 i 2008 roku wg danych PZH...................................................................5
Tab.2
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) (B20-B24)
Liczba zachorowań, zapadalność wg województw w latach 2007-2008..........................................................................................5
Tab.3
Zgony chorych na AIDS w latach 2007-2008...................................................................................................................................6
Tab.4
Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska w latach 2007- 2008.................................................................................7
Tab.5
Liczba zgonów wg wieku i płci w latach 2007-2008..........................................................................................................................7
Tab.6
Hospitalizowani z powodu choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV (B20-B24, Z21, R75)
wg miejsca zamieszkania w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006 -2008....................................................................................8
Tab.7,8,9 Hospitalizowani z powodu choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) wg płci i grup wiekowych
w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008............................................................................................................................9-11
Tab.10 Zgony pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
wg płci i grup wiekowych w szpitalach woj.śląskiego w latach 2006-2008.....................................................................................12
Tab.11 Liczba zachorowań i zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby (B15-B19) wg województw w latach 2006-2008....................17
Tab.12 Liczba zachorowań i zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu B (B16, B18.0-B18.1)
wg województw w latach 2006-2008..............................................................................................................................................18
Tab.13 Liczba zachorowań i zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu C (B17.1, B18.2)
wg województw w latach 2006-2008..............................................................................................................................................18
Tab.14 Liczba zachorowań i zapadalność mieszkańców Polski na wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15)
wg środowiska w latach 2006-2008 (na 100 tys. ludności)............................................................................................................19
Tab.15 Liczba zachorowań i zapadalność mieszkańców Polski na wirusowe zapalenie wątroby typu B (B16, B18.0-B18.1)
wg środowiska w latach 2006-2008 (na 100 tys. ludności)............................................................................................................19
Tab.16 Liczba zachorowań i zapadalność mieszkańców Polski na wirusowe zapalenie wątroby typu C (B17.1, B18.2)
wg środowiska w latach 2006-2008 (na 100 tys.ludności).............................................................................................................19
Tab.17 Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu wirusowego zapalenia wątroby (B15-B19) w szpitalach
woj. śląskiego w latach 2006-2008 ................................................................................................................................................20
Tab.18 Pacjenci hospitalizowani z powodu wirusowego zapalenia wątroby (B15-B19) wg grup wiekowych
i płci w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008....................................................................................................................20
Tab.19 Rozkład sezonowych hospitalizacji z powodu wirusowego zapalenia wątroby
(B15-B19) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008...........................................................................................................22
Tab.20 Rozkład sezonowych hospitalizacji z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B (B16, B18.0-B18.1)
w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008............................................................................................................................22
Tab.21 Rozkład sezonowych hospitalizacji z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C (B17.1, B18.2)
w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008...........................................................................................................................22
Tab.22 Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B (B16, B18.0-B18.1)
w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008............................................................................................................................23
Tab.23 Hospitalizowani z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B (B16, B18.0-B18.1)
wg grup wiekowych i płci w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008....................................................................................23
Tab.24 Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C (B17.1, B18.2)
w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008............................................................................................................................24
Tab.25 Hospitalizowani z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C (B17.1, B18.2)
wg grup wiekowych i płci w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008...................................................................................24
Tab.26 Hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego z powodu wirusowego zapalenia wątroby (B15-B19) wg trybu wypisu
w latach 2006-2008........................................................................................................................................................................25
Ryciny
Ryc.1
Zakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w latach 1986-2008...................................................................2
Ryc.2
Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2004-2008 wg grupy ryzyka......................................................................................3
Ryc.3
Średnia roczna liczba nowo wykrytych zakażeń HIV w latach 2004-2008 wg województw.............................................................3
Ryc.4
Średnia roczna zapadalność na AIDS w latach 2004-2008 wg województw...............................................................4
Ryc.5
Liczba zachorowań na AIDS mieszkańców Polski w latach 2007 - 2008.........................................................................................6
Ryc.6
Mieszkańcy wybranych miast i powiatów hospitalizowani z powodu choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia
odporności (HIV) w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008..................................................................................................8
Ryc.7
Zgony pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
wg grup wiekowych w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008............................................................................................12
Ryc.8
Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby (B15-B19) wg województw w latach 2006 -2008.........................................17
Ryc.9
Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B (B16, B18.0-B18.1) wg województw
w latach 2006-2008........................................................................................................................................................................18
Ryc.10 Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C (B17.1, B18.2) wg województw w latach 2006-2008.........................18
Ryc.11 Pacjenci hospitalizowani z powodu wirusowego zapalenia wątroby (B15-B19)
w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006 - 2008 (wg grup wiekowych)........................................................................................21
Ryc.12 Rozkład sezonowych hospitalizacji z powodu wirusowego zapalenia wątroby (B15-B19) w szpitalach
woj. śląskiego w latach 2006-2008.................................................................................................................................................22
Ryc.13 Rozkład sezonowych hospitalizacji z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B (B16, B18.0-B18.1)
w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008............................................................................................................................22
Ryc.24 Rozkład sezonowych hospitalizacji z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C (B17.1, B18.2)
w szpitalach woj. śląskiego w latach 2006-2008............................................................................................................................22
Wstęp
Oddajemy do Państwa dyspozycji wznowione opracowanie o zespole nabytego upośledzenia (AIDS)
i wirusie nabytego upośledzenia odporności (HIV) oraz wirusowym zapaleniu wątroby (WZW).
Dane statystyczne i epidemiologiczne przedstawione w wydawnictwie dotyczą zachorowań i hospitalizacji
w latach 2006 – 2008.
Stale istnieje potrzeba edukacji zdrowotnej społeczeństwa, nie bez znaczenia jest również ogromne
zaangażowanie i działania wielu podmiotów i organizacji działających w zdrowiu publicznym.
Nasze opracowanie zostało wznowione i uzupełnione o aktualne dane, ponieważ tego wymaga ważkość
i ranga tematu. Przedstawione dane statystyczne dotyczą sytuacji mieszkańców, którzy byli leczeni
i hospitalizowani z powodu przedmiotowych rozpoznań.
Mam nadzieję, że nasze
wydawnictwo, chociaż w minimalnym stopniu będzie przypiskiem
do zmniejszenia liczby nowych zakażeń, a także naprowadzi na miejsca najbardziej wskazane do realizacji
programów zdrowotnych w tym zakresie.
“Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Ewa Kucharska
Sytuacja epidemiologiczna na świecie w 2008 r.
HIV/AIDS
W skali globalnej, epidemia HIV ustabilizowała się, choć obserwujemy bardzo wysoki poziom nowych zakażeń HIV
i zgonów z powodu AIDS. Szacuje się, że w 2007 r. było 33 miliony [30 mln - 36 mln] osób żyjących z HIV.
Roczna liczba nowych zakażeń HIV zmniejszyła się z 3 mln [2,6 mln - 3,5 mln] w 2001 r. do 2,7 milionów [2,2 mln 3,2 mln] w 2007 roku. W sumie 2 mln [1,8 milionów - 2,3 mln] osób zmarło z powodu AIDS w 2007 roku, natomiast
w roku 2001 na AIDS zmarło 1,7 mln [1,5 mln - 2,3 mln]. Mimo że odsetek osób żyjących z HIV jest od 2000 r.
stabilny, ogólna liczba osób żyjących z HIV stale wzrasta. Wynika to z faktu, iż każdego roku nowe osoby zakażają
się, dzięki leczeniu ARV ich życie wydłuża się, a liczba nowych zakażeń wciąż przewyższa liczbę zgonów
z powodu AIDS.
Liczba osób żyjących z HIV w 2007 r.
Ogółem 33 mln [30 – 36 mln]
Dorośli 30.8 mln [28.2 – 34.0 mln]
Kobiety 15.5 mln [14.2 – 16.9 mln]
Dzieci poniżej 15 r.ż. 2.0 mln [1.9 – 2.3 mln]
Liczba nowych zakażeń HIV w 2007 r.
Ogółem 2.7 mln [2.2 – 3.2 mln]
Dorośli 2.3 mln [1.9 – 2.8 mln]
Dzieci poniżej 15 r.ż. 370 000 [330 000 – 410 000]
Zgony z powodu AIDS w 2007 r.
Ogółem 2.0 mln [1.8 – 2.3 mln]
Dorośli 1.8 mln [1.6 – 2.1 mln]
Dzieci poniżej 15 r.ż. 270 000 [250 000 – 290 000]
W 2007 r. każdego dnia 7400 osób zakażało się HIV.
• Ponad 96% zakażeń odnotowano w krajach nisko i średnio rozwiniętych.
• Około 1000 zakażeń wśród dzieci poniżej 15 r.ż.
• Około 6300 zakażeń wśród dorosłych w wieku 15 lat i starszych, z których:
—
Prawie połowa to kobiety
—
Niemal 45% to młodzi ludzie (15-24)
W Afryce Subsaharyjskiej mieszka aż 67% wszystkich osób żyjących z HIV. Kobiety stanowią połowę wszystkich
osób żyjących z HIV na świecie, a w Afryce Subsaharyjskiej jest to prawie 60% zakażeń. Przez ostatnie 10 lat,
odsetek kobiet wśród osób żyjących z HIV na świecie utrzymuje się na stabilnym poziomie, ale w wielu regionach się
zwiększył. Młodzi ludzie w wieku 15-24 stanowią szacunkowo 45% nowych zakażeń HIV na świecie. Szacuje się, że
około 370 000 [330 000-410 000] dzieci poniżej 15. roku życia zakaziło się HIV w 2007 r. na świecie. Globalnie, liczba
dzieci z HIV poniżej 15 r.ż. wzrosła z 1,6 milionów [1,4 milionów-2,1 mln] w 2001 r. do 2 mln [1,9 milionów-2,3 mln]
w 2007 roku. Prawie 90% z nich żyje w Afryce Subsaharyjskiej.
Zakażenia wirusem HIV stanowią wciąż duże wyzwanie dla zdrowia publicznego w Europie, z ponad 25 000 nowo
zdiagnozowanych przypadków zakażeń zgłoszonych w 2006 r. w 29 krajach Europy (z wyjątkiem Włoch, Hiszpanii
i Liechtensteinu),
co wpływa na ogólny wskaźnik incydencji, który wynosi 6 na 100 000. Różnorodność
epidemiologiczną zakażeń
HIV obserwuje się we wszystkich krajach. Zwiększoną liczbę przypadków HIV zauważono w niektórych krajach
europejskich, głównie w Estonii, na Łotwie, w Luksemburgu, w Portugalii i Wielkiej Brytanii.
1
Kontakty heteroseksualne były najczęstszą (53%) drogą przenoszenia się zakażeń HIV (53%), 37% zakażeń
stanowiły zakażenia wśród populacji MSM (mężczyzn mających seks z mężczyznami). Duża liczba osób HIV+ w UE
nadal jest nieświadomych swojego zakażenia.
Epidemia HIV w Europie ma charakter niejednorodny i nawet w sąsiadujących z Polską państwach przybiera
zdecydowanie różne formy. W Europie Środkowej i Skandynawii pozostaje na stałym poziomie, a do nowych zakażeń
dochodzi tam najczęściej już nie drogą iniekcji środków psychoaktywnych, ale poprzez kontakty seksualne. Z kolei
w Europie Wschodniej, głównie na terytorium Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie i w Państwach Bałtyckich, obserwuje
się lawinowy wzrost zakażeń HIV i umieralności na AIDS głównie w populacji osób stosujących środki psychoaktywne
w iniekcjach. Sytuacja w tych państwach przybrała zatrważające rozmiary, zbliżone swoją wielkością do rozmiarów
epidemii w krajach afrykańskich.
Źródło: strona internetowa www.aids.gov.pl
POLSKA
Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 października 2009 r. stwierdzono zakażenie HIV u 12.627 obywateli Polski,
wśród których było co najmniej 5.507 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 2.296
zachorowań na AIDS; 1.022 chorych zmarło.
Co roku 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS obchodzony jest pod innym hasłem, odpowiadającym kampaniom, które
skierowane są do różnych grup społeczeństwa:
- w roku 2006 „Rodzina razem przeciw AIDS”
- w roku 2007 „W życiu jak w tańcu, liczy się każdy krok”
- w roku 2008/2009 „Wróć bez HIV”.
Źródło: www.aids.gov.pl, www.pzh.gov.pl
Rycina 1
ZAKAŻENIA HIV, ZACHOROWANIA NA AIDS I ZGONY CHORYCH NA AIDS W LATACH 1986-2008
Źródło: strona internetowa NIZP-PZH
2
Rycina 2
ZACHOROWANIA NA AIDS ROZPOZNANE W LATACH 2004-2008 WG GRUPY RYZYKA
Źródło: strona internetowa NIZP-PZH
Rycina 3
ŚREDNIA ROCZNA LICZBA NOWO WYKRYTYCH ZAKAŻEŃ HIV W LATACH 2004-2008 WG WOJEWÓDZTW
Źródło: strona internetowa NIZP-PZH
3
Rycina 4
ŚREDNIA ROCZNA ZAPADALNOŚĆ NA AIDS W LATACH 2004-2008 WG WOJEWÓDZTW
Źródło: strona internetowa NIZP-PZH
Definicje
HIV – ludzki wirus upośledzenia odporności (ang.: Human Immunodeficiency Virus)
jest wirusem, który atakuje, osłabia i niszczy system odpornościowy organizmu, czego rezultatem jest utrata przez
człowieka zdolności zwalczania różnych chorób i infekcji.
AIDS (ang.: Acquired Immune Deficiency Syndrome)
to zespół nabytego upośledzenia odporności. Jest późną fazą zakażenia wirusem HIV.
Źródło: www.aids.gov.pl, www.pzh.gov.pl
4
Tabela 1
ZAKAŻENIA HIV I ZACHOROWANIA NA AIDS W POLSCE W 2007 I 2008 ROKU
WG DANYCH PZH
Grupa badanych
Homo- i biseksualiści
Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów
Osoby utrzymujące ryzykowne kontakty heteroseksualne
Osoby z ww. grup razem
Dawcy krwi
Inni / brak danych
Obywatele polscy ogółem
Obcokrajowcy
Nowo wykryte zakażenia
Liczba osób a
2007
2008
17
70
29
15
131
26
552
709
9
48
47
46
141
37
631
809
49
a na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
Źródło: Dane Zakładu Epidemiologii PZH - "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce"
Tabela 2
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ LUDZKI WIRUS UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (HIV) (B20-B24)
Liczba zachorowań, zapadalność wg województw w latach 2007-2008
WOJEWÓDZTWO
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
2007
2008
Liczba
Liczba
Zapadalność
Zapadalność
zachorowań
zachorowań
na 100 tys.
na 100 tys.
w roku
w roku
55
1,91
47
1,63
4
0,19
7
0,34
4
0,18
6
0,28
8
0,79
12
1,19
12
0,47
12
0,47
7
0,21
17
0,52
12
0,23
23
0,44
6
0,58
3
0,29
10
0,48
11
0,52
3
0,25
7
0,59
18
0,82
14
0,63
15
0,32
21
0,45
2
0,16
12
0,84
12
0,84
4
0,12
11
0,32
6
0,35
2
0,12
5
Rycina 5
LICZBA ZACHOROWAŃ NA AIDS MIESZKAŃCÓW POLSKI W LATACH 2007-2008
Zachodniopom ors kie
Wielkopols kie
Warm ińs ko-Mazurs kie
Województwa
Świętokrzys kie
Śląs kie
2008
Pom ors kie
2007
Podlas kie
Podkarpackie
Opols kie
Mazowieckie
Małopols kie
Łódzkie
Lubus kie
Lubels kie
Kujaws ko-Pom ors kie
Dolnoś ląs kie
Liczba zachorowań
0
10
20
30
40
50
60
Źródło: Dane Zakładu Epidemiologii PZH - "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce"
Tabela 3
ZGONY CHORYCH NA AIDS W LATACH 2007-2008
Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw
2007
Województwo
POLSKA
Dolnoś ląs kie
Kujaws ko-Pom ors kie
Lubels kie
Lubus kie
Łódzkie
Małopols kie
Mazowieckie
Opols kie
Podkarpackie
Podlas kie
Pom ors kie
Śląskie
Świętokrzys kie
Warm ińs ko-Mazurs kie
Wielkopols kie
Zachodniopom ors kie
Liczba
zgonów
60
21
4
1
5
5
2
5
3
1
4
1
2
2
4
2008
Umieralność
0,157
0,729
0,194
0,046
0,496
0,195
0,061
0,097
0,289
0,084
0,181
0,021
0,140
0,059
0,236
Liczba
zgonów
65
16
2
1
3
3
4
5
5
1
5
7
1
2
9
1
Umieralność
0,171
0,556
0,097
0,046
0,297
0,118
0,122
0,096
0,238
0,084
0,226
0,151
0,079
0,140
0,265
0,059
6
Tabela 4
LICZBA ZGONÓW I UMIERALNOŚĆ NA AIDS (NA 100 TYS.) WG ŚRODOWISKA
W LATACH 2007-2008
2007
Środowisko
Razem
Miasto
Wieś
Liczba
zgonów
60
51
9
2008
Umieralność
0,157
0,218
0,061
Liczba
zgonów
65 a
54
6
Umieralność
0,171
0,232
0,041
a 5 zgonów - brak danych o środowisku
Tabela 5
LICZBA ZGONÓW NA AIDS WG WIEKU I PŁCI W LATACH 2007-2008
Grupy wieku
OGÓŁEM
0-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60+
2007
OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety
60
51
9
1
1
0
2
1
1
5
4
1
14
12
2
12
10
2
7
7
13
11
2
2
2
4
3
1
-
2008
OGÓŁEM
Mężczyźni Kobiety
65
54
11
11
9
2
15
13
2
16
10
6
5
5
9
9
4
4
3
2
1
2
2
-
* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
Źródło: Dane Zakładu Epidemiologii PZH - "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce"
7
Tabela 6
HOSPITALIZOWANI Z POWODU CHOROBY WYWOŁANEJ PRZEZ LUDZKI WIRUS UPOŚLEDZENIA
ODPORNOŚCI - HIV (B20-B24, Z21, R75) WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2006-2008
Powiaty, miasta na
prawach powiatu
2006
2007
2008
OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety
OGÓŁEM
Powiat Będziński
Powiat Bielski
Powiat Cieszyński
Powiat Częstochowski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Lubliniecki
Powiat Mikołowski
Powiat Myszkowski
Powiat Pszczyński
Powiat Raciborski
Powiat Rybnicki
Powiat Tarnogórski
Powiat Bieruńsko-Lędz.
Powiat Wodzisławski
Powiat Zawierciański
Powiat Żywiecki
M.Bielsko - Biała
M.Bytom
M.Chorzów
M.Częstochowa
M.Dąbrowa Górnicza
M.Gliwice
M.Jastrzębie Zdrój
M.Jaworzno
M.Katowice
M.Mysłowice
M.Piekary Śląskie
M.Ruda Śląska
M.Rybnik
M.Siemianowice Śl.
M.Sosnowiec
M.Świętochłowice
M.Tychy
M.Zabrze
M.Żory
spoza woj.śląskiego,
cudzoziemcy, bezdomni
275
200
75
326
236
90
241
177
64
5
10
2
0
0
1
1
1
3
3
8
0
4
6
7
2
7
21
9
7
13
9
17
6
1
27
0
2
23
3
11
13
3
4
14
8
3
8
2
0
0
1
1
0
0
1
6
0
3
6
7
1
6
9
2
6
12
7
15
6
0
24
0
2
19
1
10
7
3
1
9
5
2
2
0
0
0
0
0
1
3
2
2
0
1
0
0
1
1
12
7
1
1
2
2
0
1
3
0
0
4
2
1
6
0
3
5
3
7
4
1
0
1
0
2
2
3
4
9
3
7
1
9
9
0
24
12
13
11
18
11
4
1
21
0
1
42
17
4
11
4
11
17
5
7
3
1
0
1
0
2
2
0
4
7
3
5
1
9
6
0
15
9
10
6
14
9
4
1
20
0
1
30
8
3
8
2
4
12
5
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
2
0
0
3
0
9
3
3
5
4
2
0
0
1
0
0
12
9
1
3
2
7
5
0
1
6
3
0
1
0
1
0
3
6
6
0
4
2
6
0
6
8
11
6
15
12
11
5
2
18
1
4
21
6
5
13
5
7
15
4
1
2
3
0
1
0
1
0
2
5
1
0
2
2
6
0
6
4
5
5
10
9
10
2
1
14
1
4
17
4
5
10
5
6
10
4
0
4
0
0
0
0
0
0
1
1
5
0
2
0
0
0
0
4
6
1
5
3
1
3
1
4
0
0
4
2
0
3
0
1
5
0
24
17
7
37
24
13
27
19
8
Rycina 6
MIESZKAŃCY WYBRANYCH MIAST I POWIATÓW HOSPITALIZOWANI Z POWODU CHOROBY WYWOŁANEJ
PRZEZ LUDZKI WIRUS UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (HIV) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH
2006-2008
45
40
35
2006
30
25
2007
2008
20
15
10
5
0
M.Ruda Śląska
M.Katow ice
M.Częstochow a M.Zabrze
M.Sosnow iec
M.Dąbrow a
Górnicza
M.Bytom
M.Gliw ice
8
Tabela 7
HOSPITALIZOWANI Z POWODU CHOROBY WYWOŁANEJ PRZEZ LUDZKI WIRUS UPOŚLEDZENIA
ODPORNOŚCI (HIV) WG PŁCI I GRUP WIEKOWYCH W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO
W 2006 ROKU
2006
OGÓŁEM
OGÓŁEM 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
OGÓŁEM
275
10
73
123
49
20
0
0
B20 HIV, której skutkiem są ch.zakaź. i pasożyt.
B21 HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe
B22 HIV, której skutkiem są inne określ.choroby
B23 HIV, której skutkiem są inne stany
B24 HIV, nie określony
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV
R75 Laboratoryjne dowody wskazuj. na zak.HIV
110
1
5
131
25
0
3
2
0
0
6
0
0
2
27
0
0
40
6
0
0
52
1
2
59
9
0
0
18
0
3
23
4
0
1
11
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2006
Mężczyźni
OGÓŁEM 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
OGÓŁEM
B20 HIV, której skutkiem są ch.zakaź. i pasożyt.
B21 HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe
B22 HIV, której skutkiem są inne określ.choroby
B23 HIV, której skutkiem są inne stany
B24 HIV, nie określony
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV
R75 Laboratoryjne dowody wskazuj. na zak.HIV
200
7
49
93
34
17
0
0
80
0
3
96
19
0
2
2
0
0
3
0
0
2
15
0
0
29
5
0
0
42
0
2
43
6
0
0
12
0
1
19
2
0
0
9
0
0
2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2006
Kobiety
OGÓŁEM 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
OGÓŁEM
75
3
24
30
15
3
0
0
B20 HIV, której skutkiem są ch.zakaź. i pasożyt.
B21 HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe
B22 HIV, której skutkiem są inne określ.choroby
B23 HIV, której skutkiem są inne stany
B24 HIV, nie określony
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV
R75 Laboratoryjne dowody wskazuj. na zak.HIV
30
1
2
35
6
0
1
0
0
0
3
0
0
0
12
0
0
11
1
0
0
10
1
0
16
3
0
0
6
0
2
4
2
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Tabela 8
HOSPITALIZOWANI Z POWODU CHOROBY WYWOŁANEJ PRZEZ LUDZKI WIRUS UPOŚLEDZENIA
ODPORNOŚCI (HIV) WG PŁCI I GRUP WIEKOWYCH W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO
W 2007 ROKU
OGÓŁEM
B20 HIV, której skutkiem są ch.zakaź. i pasożyt.
B21 HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe
B22 HIV, której skutkiem są inne określ.choroby
B23 HIV, której skutkiem są inne stany
B24 HIV, nie określony
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV
R75 Laboratoryjne dowody wskazuj. na zak.HIV
OGÓŁEM
B20 HIV, której skutkiem są ch.zakaź. i pasożyt.
B21 HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe
B22 HIV, której skutkiem są inne określ.choroby
B23 HIV, której skutkiem są inne stany
B24 HIV, nie określony
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV
R75 Laboratoryjne dowody wskazuj. na zak.HIV
OGÓŁEM
B20 HIV, której skutkiem są ch.zakaź. i pasożyt.
B21 HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe
B22 HIV, której skutkiem są inne określ.choroby
B23 HIV, której skutkiem są inne stany
B24 HIV, nie określony
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV
R75 Laboratoryjne dowody wskazuj. na zak.HIV
2007
OGÓŁEM
OGÓŁEM 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
325
3 119 122
62
18
1
0
127
12
5
173
8
0
0
0
0
0
3
0
0
0
56
2
0
57
4
0
0
44
2
1
73
2
0
0
19
4
3
35
1
0
0
7
4
1
5
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2007
Mężczyźni
OGÓŁEM 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
236
1
80
89
51
14
1
0
91
8
5
127
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
39
2
0
37
2
0
0
30
2
1
55
1
0
0
14
4
3
29
1
0
0
7
0
1
5
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2007
Kobiety
OGÓŁEM 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
89
2
39
33
11
4
0
0
36
4
0
46
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
17
0
0
20
2
0
0
14
0
0
18
1
0
0
5
0
0
6
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tabela 9
HOSPITALIZOWANI Z POWODU CHOROBY WYWOŁANEJ PRZEZ LUDZKI WIRUS UPOŚLEDZENIA
ODPORNOŚCI (HIV) WG PŁCI I GRUP WIEKOWYCH W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO
W 2008 ROKU
2008
OGÓŁEM
OGÓŁEM 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
OGÓŁEM
241
8
72
92
46
18
3
2
B20 HIV, której skutkiem są ch.zakaź. i pasożyt.
B21 HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe
B22 HIV, której skutkiem są inne określ.choroby
B23 HIV, której skutkiem są inne stany
B24 HIV, nie określony
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV
R75 Laboratoryjne dowody wskazuj. na zak.HIV
112
6
6
106
10
1
0
3
0
0
3
2
0
0
31
0
2
38
1
0
0
47
3
1
41
0
0
0
15
2
2
19
7
1
0
13
0
1
4
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2008
Mężczyźni
OGÓŁEM 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
OGÓŁEM
B20 HIV, której skutkiem są ch.zakaź. i pasożyt.
B21 HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe
B22 HIV, której skutkiem są inne określ.choroby
B23 HIV, której skutkiem są inne stany
B24 HIV, nie określony
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV
R75 Laboratoryjne dowody wskazuj. na zak.HIV
177
3
56
61
37
15
3
2
88
4
2
77
5
1
0
2
0
0
1
0
0
0
25
0
0
30
1
0
0
32
1
1
27
0
0
0
14
2
1
15
4
1
0
12
0
0
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2008
Kobiety
OGÓŁEM 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
64
5
16
31
9
3
0
0
OGÓŁEM
B20 HIV, której skutkiem są ch.zakaź. i pasożyt.
B21 HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe
B22 HIV, której skutkiem są inne określ.choroby
B23 HIV, której skutkiem są inne stany
B24 HIV, nie określony
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV
R75 Laboratoryjne dowody wskazuj. na zak.HIV
24
2
4
29
5
0
0
1
0
0
2
2
0
0
6
0
2
8
0
0
0
15
2
0
14
0
0
0
1
0
1
4
3
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH I ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH SZPITALI
OGÓLNYCH
Liczba hospitalizowanych w latach 2006-2008 z powodu choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia
odporności (HIV) w szpitalach psychiatrycznych i oddziałach psychiatrycznych psychiatrycznych i oddziałach
psychiatrycznych szpitali ogólnych jest znikoma.
Pod uwagę brano chorobę zasadniczą i chorobę współwystępującą.
2006r.
2 osoby
2007r.
2 osoby
2008r.
4 osoby
11
Tabela 10
ZGONY PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU CHOROBY WYWOŁANEJ PRZEZ LUDZKI WIRUS
UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (HIV) WG PŁCI I GRUP WIEKOWYCH W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2006-2008
Grupy
wiekowe
2006
Mężczyźni
OGÓŁEM
OGÓŁEM
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
2007
Mężczyźni
Kobiety OGÓŁEM
2008
Kobiety OGÓŁEM Mężczyźni
Kobiety
12
9
3
16
14
2
14
11
3
3
1
4
3
0
1
0
1
1
3
3
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
1
2
4
5
1
2
1
0
2
4
5
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
4
4
2
3
0
1
0
1
4
2
3
0
1
0
3
0
0
0
0
0
Rycina 7
ZGONY PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU CHOROBY WYWOŁANEJ PRZEZ LUDZKI WIRUS
UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (HIV) WG PŁCI I GRUP WIEKOWYCH W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2006-2008
6
5
2006
4
2007
2008
3
2
1
0
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
-1
12
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)
Wirusowe
zapalenia
wątroby
(WZW)
stanowią
najpoważniejszy problem epidemiologiczny zarówno
w Polsce, jak i na całym świecie.
Wirus
zapalenia
wątroby
typu
A
został
wyizolowany i zidentyfikowany w 1973 roku, natomiast
nazwy "hepatitis A" użyto po raz pierwszy już w 1942
Wirusowe
zapalenie
"żółtaczką"
lub
wątroby
"żółtaczką
potocznie
zakaźną"
nazywane
to
choroba
roku. HAV został zakwalifikowany jako Hepatovirus
do rodziny Picornaviridae.
wywoływana przez jeden z kilku obecnie znanych
wirusów
hepatotropowych
wirusów
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) jest
wyspecjalizowanych w atakowaniu komórek wątroby -
szeroko rozpowszechnione na świecie. Rocznie notuje
hepatocytów.
wirusów
się od 1,2 do 1,4 miliona przypadków, ale przypuszcza
odpowiedzialne za powodowanie wirusowego zapalenia
się, że występuje 3-10 razy częściej. Szacuje się, że
wątroby
alfabetu
WZW A stanowi ponad 50% wszystkich wirusowych
począwszy od A. Otwarta lista wirusów atakujących
zapaleń wątroby. W krajach, w których występują złe
wątrobę kończy się obecnie na G (z pominięciem F).
warunki sanitarne choroba rozwija się endemicznie,
Obecnie
określane
są
znane
kolejnymi
czyli
rodzaje
literami
a w szczególności w zbiorowiskach dzieci: żłobkach,
Objawy chorobowe występujące w przebiegu WZW
przedszkolach, szkołach, domach dziecka, środowisku
są podobne we wszystkich typach WZW niezależnie od
domowym. Bardzo wysoką endemiczność notuje się
wywołującego je wirusa. Są to:
w krajach Afryki, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki
•
•
•
żółtaczka (jako objaw) i towarzyszące jej
Południowej. Największa na świecie epidemia wystąpiła
ściemnienie moczu, rzadziej odbarwienie stolca,
w 1988 roku w Szanghaju. Zachorowało wówczas ponad
objawy rzekomogrypowe (stany podgorączkowe,
300 000 osób, zmarło natomiast 47 z powodu ostrej
bóle mięśni, stawów i kości),
niewydolności wątroby.
objawy dyspeptyczne (czyli: brak apetytu,
nudności, wymioty),
Łatwość z jaką zakażenia HAV szerzą się w środowisku
•
osłabienie,
wynika
•
pobolewanie, rozpieranie w prawym podżebrzu
zewnętrznych np.: na kwas octowy, fosforowy, związki
wywołane powiększeniem wątroby,
fenolu i alkohole.
•
rzadziej - świąd skóry,
Do zakażenia HAV, aż w 90% dochodzi drogą
•
bardzo rzadko - krwawienia z nosa i dziąseł,
pokarmową , zwykle przez spożycie skażonej wirusem
śpiączka wątrobowa .
żywności lub wody. Kąpiel w wodzie zanieczyszczonej
z
oporności
wirusa
na
wiele
czynników
HAV również grozi zakażeniem. Rzadziej można zarazić
Rodzaje wirusów zapalenia wątroby :
*
* wirus zapalenia wątroby typu A (Hepatitis A Virus - HAV)
* wirus zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B Virus - HBV)
* wirus zapalenia wątroby typu C (Hepatitis C Virus - HCV)
się przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.
Przebieg zakażenia
Symptomatologia
zakażeń
HAV
zależy
od
wieku
* wirus zapalenia wątroby typu D (Hepatitis D Virus - HDV)
pacjenta. U dzieci poniżej szóstego roku życia występują
* wirus zapalenia wątroby typu E (Hepatitis E Virus - HEV)
najczęściej
* wirus zapalenia wątroby typu G (Hepatitis G Virus - HGV)
objawowe. U dzieci starszych oraz u osób dorosłych
zakażenia
bezobjawowe
lub
skąpo
w 70-80% choroba ma przebieg objawowy.
W
okresie
inkubacji
mogą
pojawiać
się
objawy
dyspeptyczne, rzadziej rzekomo grypowe lub rzekomo
reumatyczne .
13
•
Około
60%
zgłaszanych
Pojawienie się ciemnego zabarwienia moczu i żółtaczki
pierwotnego
nasuwa podejrzenie wirusowego zapalenia wątroby.
następstwem przewlekłego WZW B.
W badaniu przedmiotowym poza żółtaczką stwierdza się
•
raka
wątroby
przypadków
w
Polsce
jest
W Polsce co rok umiera z powodu marskości
powiększenie wątroby (około 80%), rzadziej śledziony
wątroby około 6000 chorych, a na raka wątroby
(15-20%). U niektórych dzieci obserwuje się nieżyt
około 2000.
górnych dróg oddechowych z niewielkim powiększeniem
•
węzłów chłonnych.
WZW B u osób z przewlekłym WZW C podwaja
ryzyko wystąpienia pierwotnego raka wątroby.
Objawy kliniczne wirusowego zapalenia wątroby
Do
wystąpienia
objawów
chorobowych
dochodzi
typu A.
u 40-50% zakażonych. U 2-3% chorych w ostrym okresie
•
nudności i wymioty
choroby dochodzi do tzw. galopującego zapalenia
•
bóle brzucha
wątroby, które w wysokim odsetku kończy się zgonem.
•
obniżenie łaknienia
U kolejnych kilkunastu procent dochodzi do wystąpienia
•
biegunka
przewlekłych następstw zakażenia z których 50%
•
gorączka
prowadzi do rozwoju pierwotnego raka wątroby.
•
osłabienie
•
ból gardła
W kraju około 60% przypadków pierwotnego raka
•
bóle stawów
wątroby jest następstwem przebytego przewlekłego
•
ciemny mocz
WZW B. Około 10% osób, które przechorowały WZW
•
odbarwiony stolec
staje się nosicielami wirusa. W Polsce żyje około 300
•
żółtaczka
000 nosicieli.
•
świąd skóry
Epidemiologia
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B)
Szacuje się, że wirusem zakażonych jest na świecie
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B,
300 - 400 mln. ludzi. Najmniej zakażonych znajduje się
"żółtaczka wszczepienna") jest jedną z najgroźniejszych
w Europie Północnej, Ameryce Północnej i Australii
chorób zakaźnych w Polsce i na świecie. WZW B jest
(< 0,1%), najwięcej (> 20%) w Afryce, Azji i krajach
chorobą
AIDS.
Pacyfiku. W Polsce liczba nosicieli jest średnio nasilona
Do zarażenia jednej osoby wirusem HBV wystarczy
(1 – 2%), ale około 20% populacji posiada przeciwciała
jedynie
świadczące
o
wiele
0,00004
bardziej
ml
zakaźną
zakażonej
niż
krwi,
natomiast
o
przebytym
zakażeniu.
Zapadalność
do zarażenia wirusem HIV potrzebne jest aż 0,1 ml
na ostre WZW typu B w Polsce w ostatnich latach
zakażonej krwi! Zakażenie wirusem HBV szerzy się
stopniowo, ale wyraźnie spada. Zwiększa się liczba osób
także przez kontakt seksualny. Liczba zakażeń tą drogą
z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B.
niepokojąco wzrasta, zwłaszcza wśród młodzieży.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest potencjalnie
Wyrazem
walki
z
tą
niekorzystną
sytuacją
jest
wprowadzenie do obowiązkowego kalendarza szczepień
śmiertelną chorobą.
w Polsce szczepienia przeciwko WZW B już w okresie
•
Światowa
Organizacja
Zdrowia
ocenia,
że w wyniku zakażenia i powikłań WZW B
umiera rocznie na świecie ponad 1 mln osób.
•
noworodkowym. Ma to zapobiec szerzeniu się zakażenia
HBV i doprowadzić do radykalnego ograniczenia liczby
nosicieli wirusa w przyszłości.
W Polsce jest około 300.000 osób z przewlekłym
WZW B.
14
Rokowanie
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C)
Pełny powrót do zdrowia u około 80% chorych następuje
po około 3 miesiącach, a pełne wyleczenie uzyskuje się
Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą
u około 90% chorych. Nawroty choroby, zdarzają się
zakaźną wywołaną przez wirus zapalenia wątroby typu C
u około 2-15% chorych, zwłaszcza po zbyt wczesnym
(HCV
obciążeniu pracą i po spożywaniu alkoholu a u około
w
5-10% nie następuje eliminacja wirusa HBV i choroba
i uszkodzenie tego narządu.
-
Hepatitis
komórkach
C
Virus),
wątroby
który
wywołując
namnaża
stan
się
zapalny
przechodzi w stan przewlekły.
Jeżeli czas zakażenia HCV przekracza 6 miesięcy jest
Zakażenia
ono kwalifikowane jako przewlekłe. U większości osób
zakażenie to przebiega przez wiele lat bezobjawowo.
Nie grożą zakażeniem codzienne kontakty towarzyskie
U około 20% zakażonych organizm jest w stanie sam
i społeczne z osobą zakażoną, w tym przez podawanie
zwalczyć zakażenie w ciągu 6 do 12 miesięcy od chwili
rąk,
stołowych
ekspozycji. U pozostałych 80% zakażenie przechodzi
i sztućców, używanie tych samych ręczników, pod
w fazę przewlekłą. Wiele osób nie wie, że choruje
warunkiem
wirusa.
na wirusowe zapalenie wątroby typu C ze względu
Osoby zakażone (rodzice, dziadkowie), sprawujące
na długotrwały brak objawów lub ich niespecyficzny
opiekę
charakter
korzystanie
nad
zakażonymi
ze
wspólnych
nieuszkodzenia
dziećmi
dziećmi
oraz
naczyń
skóry
zdrowi
powinni
nosiciela
opiekujący
szczególnie
się
uważać
na możliwość przeniesienia wirusa nie tylko drogą krwi,
np.
znużenie,
objawy
grypopodobne.
W konsekwencji choroba nazywana jest “wirusową
bombą zegarową”.
lecz i wydalin (wydzielina pochwowa, mocz, mleko
kobiece). Zakaźność HBV jest większa niż HCV.
Niekiedy choroba ujawnia się dopiero po 30 latach od
zakażenia.
Przewlekłe
zapalenie
wątroby
typu
C
prowadzi
do marskości i raka wątroby u co piątego
spośród przewlekle zakażonych. Początkowo niewielka
liczba komórek ulega martwicy lub zwyrodnieniu, w ich
miejsce pojawia się tkanka łączna. Proces ten nazywany
jest włóknieniem. Przy uszkodzeniu większej liczby
komórek
dochodzi
do
przebudowy
narządu
i upośledzenia czynności wątroby.
15
Odpowiednio
zwiększa
wczesne
szanse
na
przeciwwirusowa
wykrycie
skuteczne
może
zakażenia
leczenie.
wpłynąć
HCV
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C
następuje:
Terapia
•
przez kontakt z zakażoną krwią,
korzystnie
•
za
pośrednictwem
zainfekowanego
sprzętu
na zahamowanie procesu włóknienia wątroby, a nawet
i narzędzi medycznych oraz niemedycznych:
doprowadzić
osobiste przybory toaletowe, przybory używane
do
jego
częściowego
cofnięcia
się.
Jak dotąd nie udało się stworzyć szczepionki przeciwko
przez
wirusowi HCV.
tatuażu,
Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika,
kosmetyczkę,
fryzjera,
w
salonach
•
podczas dożylnego stosowania narkotyków,
•
podczas stosunku seksualnego, jeśli ma miejsce
że liczba nosicieli wirusa HCV na świecie to ponad 170
uszkodzenie
naskórka
mln i każdego roku przybywa około 3-4 mln zakażonych.
narządów
Z powodu wirusowego zapalenie wątroby typu C rocznie
na dziecko podczas ciąży i porodu
płciowych
lub
błony
partnerów,
śluzowej
z
matki
na świecie umiera 280 tys. osób. Eksperci szacują,
że w Polsce wirusem HCV jest zakażonych ponad 700
Szacuje się, że w Polsce 80 proc. zakażeń HCV jest
tys. osób, przy czym dotychczas zdiagnozowanych
skutkiem zabiegów medycznych, zwłaszcza drobnych,
zostało tylko około 20 tys..Zakażenie wirusem zapalenia
takich
wątroby typu C (HCV) jest najpoważniejszym problemem
stomatologiczne czy usuwanie znamion.
epidemiologicznym.
Jest
to
także
wielki
jak
zastrzyki,
pobieranie
krwi,
zabiegi
problem
medyczny i społeczny. W Polsce prawdopodobnie około
600-700 tys. ludzie jest zakażonych HCV, z czego
Wirusem zapalenia wątroby typu C nie można
zakazić się:
dotychczas wykryto wirusa zaledwie u około 25 tysięcy,
•
drogą kropelkową, poprzez kichanie czy kaszel,
co stanowi około 4%. Większość zakażonych HCV nie
•
poprzez pocałunek bądź dotyk,
zdaje sobie sprawy z faktu swojego zakażenia (96% - na
•
używanie tych samych talerzy, sztućców,
pewno ponad pół miliona!). Sprzyja temu bezobjawowy
•
korzystanie ze wspólnej łazienki lub toalety,
(i bezżółtaczkowy) okres trwania przewlekłego zapalenia
•
spożywanie
wątroby typu C. Niespecyficzne objawy, takie jak
nadmierne zmęczenie, bóle stawów nie są kojarzone
posiłków
przygotowanych
przez
osobę będącą nosicielem wirusa,
•
podczas zwykłych codziennych czynności.
z chorobą wątroby.
Do grup ryzyka zakażeniem HCV należą:
•
osoby,
u
których
przetaczano
krew
bądź
preparaty krwiopodobne przed rokiem 1993,
•
osoby wielokrotnie hospitalizowane,
•
osoby, u których były wykonywane zabiegi
•
Źródło: Serwis Informacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy,
Witryny internetowe:
www.piz.org.pl
www.prometeusze.pl
chirurgiczne, dializy, badania endoskopowe,
www.liver.pl
pracownicy służby zdrowia, straży pożarnej,
www.wzw.pl
policji, którzy zranili się i mogli mieć kontakt
www.szczepienia.pl
www.wzwc.pl
z krwią nosiciela HCV,
•
krwiodawcy,
•
osoby przyjmujące narkotyki drogą dożylną,
•
osoby korzystające z salonów tatuażu, piercingu.
16
Tabela 11, Rycina 8
LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (B15-B19)
WG WOJEWÓDZTW W LATACH 2006-2008
2006
WOJEWÓDZTWO
2007
2008
Liczba
Liczba
Liczba
Zapadalność
Zapadalność
Zapadalność
zachorow ań
zachorow ań
zachorow ań
na 100 tys.
na 100 tys.
na 100 tys.
w roku
w roku
w roku
OGÓŁEM
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
4762
12,5
4223
11,1
3907
10,3
530
412
370
46
614
149
541
98
101
65
246
524
277
71
583
135
18,4
19,9
17,0
4,6
23,9
4,6
10,5
9,4
4,8
5,4
11,2
11,2
21,6
5,0
17,3
8,0
428
253
365
40
505
86
678
114
115
56
181
495
239
49
521
108
14,9
12,2
16,8
4,0
19,7
2,6
13,1
11,0
5,5
4,7
8,2
10,6
18,7
3,4
15,4
6,4
476
310
318
41
353
83
659
123
100
53
110
489
234
34
442
82
16,5
15,0
14,7
4,1
13,8
2,5
12,7
11,9
4,8
4,4
5,0
10,5
18,4
2,4
13,0
4,8
2006
2007
Zachodniopom ors kie
Wielkopols kie
Warm ińs koMazurs kie
Świętokrzys kie
Śląs kie
Pom ors kie
Podlas kie
Podkarpackie
Opols kie
Mazowieckie
Małopols kie
Łódzkie
Lubus kie
Lubels kie
Kujaws koPom ors kie
Dolnoś ląs kie
Zachodniopom ors kie
Wielkopols kie
Warm ińs koMazurs kie
Świętokrzys kie
Śląs kie
Pom ors kie
Podlas kie
Podkarpackie
Opols kie
Mazowieckie
Małopols kie
Łódzkie
Lubus kie
Lubels kie
Kujaws koPom ors kie
Dolnoś ląs kie
0
0
200 400 600 800
200 400 600 800
2008
Zachodniopom ors kie
Wielkopols kie
Warm ińs koMazurs kie
Świętokrzys kie
Śląs kie
Pom ors kie
Podlas kie
Podkarpackie
Opols kie
Mazowieckie
Małopols kie
Łódzkie
Lubus kie
Lubels kie
Kujaws koPom ors kie
Dolnoś ląs kie
0
200 400 600 800
17
Tabela 12, Rycina 9
Tabela 13, Rycina 10
LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ NA WIRUSOWE ZAPALENIE
LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
WĄTROBY TYPU B (B16, B18.0-B18.1) WG WOJEWÓDZTW W LATACH 2006-2008 TYPU C (B17.1, B18.2) WG WOJEWÓDZTW W LATACH 2006-2008
2006
WOJEWÓDZTWO
2007
2008
2006
Liczba
Liczba
Liczba
Zapadalnoś ć
Zapadalnoś ć
Zapadalnoś ć
zachorowań
zachorowań
zachorowań
na 100 tys .
na 100 tys .
na 100 tys .
w roku
w roku
w roku
OGÓŁEM
1693
182
162
129
17
270
69
135
49
39
27
79
223
70
36
175
31
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
4,44
6,31
7,84
5,93
1,69
10,5
2,11
2,61
4,69
1,86
2,25
3,59
4,77
5,46
2,52
5,19
1,83
1454
130
103
114
13
186
49
172
60
65
21
67
184
65
16
178
31
3,81
4,51
4,99
5,26
1,29
7,26
1,50
3,32
5,77
3,10
1,76
30,4
3,95
5,09
1,12
5,26
1,83
Zachodniopom ors kie
Wielkopols kie
Warm ińs ko-Mazurs kie
Świętokrzys kie
Śląs kie
Pom ors kie
Podlas kie
Podkarpackie
Opols kie
Mazowieckie
Małopols kie
Łódzkie
Lubus kie
Lubels kie
Kujaws ko-Pom ors kie
Dolnoś ląs kie
1337
137
127
106
12
150
43
178
68
51
17
30
172
71
16
130
29
3,51
4,76
6,15
4,90
1,19
5,88
1,31
3,43
6,57
2,43
1,43
1,35
3,70
5,57
1,12
3,83
1,71
2007
2006
50
100
150
Liczba zachorow ań
200
250
OGÓŁEM
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
2007
Zapadalnoś ć
na 100 tys .
2949
342
249
239
27
329
70
394
47
57
29
159
273
207
35
391
101
7,73
11,86
12,05
10,99
2,68
12,79
2,14
7,63
4,5
2,72
2,42
7,22
5,84
16,15
2,45
11,59
5,96
2008
Liczba
Liczba
Zapadalnoś ć
Zapadalnoś ć
zachorowań
zachorowań
na 100 tys .
na 100 tys .
w roku
w roku
2753
293
150
257
28
314
34
505
55
46
30
117
300
174
32
343
75
7,22
10,17
7,26
11,85
2,78
12,26
1,04
9,75
5,29
2,19
2,51
5,30
6,43
13,62
2,24
10,14
4,43
Zachodniopom ors kie
Wielkopols kie
Warm ińs ko-Mazurs kie
Świętokrzys kie
Śląs kie
Pom ors kie
Podlas kie
Podkarpackie
Opols kie
Mazowieckie
Małopols kie
Łódzkie
Lubus kie
Lubels kie
Kujaws ko-Pom ors kie
Dolnoś ląs kie
2008
0
WOJEWÓDZTWO
Liczba
zachorowań
w roku
300
2353
331
181
137
29
199
32
427
56
44
27
77
287
159
17
303
47
6,17
11,51
8,76
6,33
2,88
7,80
0,97
8,22
5,41
2,10
2,27
3,48
6,17
12,48
1,19
8,93
2,78
2006
2007
2008
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
18
Tabela 14
LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW POLSKI NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
TYPU A (B15) WG ŚRODOWISKA W LATACH 2006-2008
(na 100 tys. ludności)
ŚRODOWISKO
2006
2007
2008
Liczba Zapadalnoś ć Liczba Zapadalnoś ć Liczba Zapadalnoś ć
OGÓŁEM
109
0,29
36
0,09
208
0,55
MIASTO
WIEŚ
75
34
0,32
0,23
32
4
0,14
0,03
110
98
0,47
0,66
Tabela 15
LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW POLSKI NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
TYPU B (B16, B18.0-B18.1) WG ŚRODOWISKA W LATACH 2006-2008
(na 100 tys. ludności)
ŚRODOWISKO
2006
2007
2008
Liczba Zapadalnoś ć Liczba Zapadalnoś ć Liczba Zapadalnoś ć
OGÓŁEM
1693
4,44
1090
2,86
1075
2,82
MIASTO
WIEŚ
1185
508
4,82
3,84
748
342
3,20
2,32
705
370
3,03
2,5
Tabela 16
LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW POLSKI NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
TYPU C (B17.1, B18.2) WG ŚRODOWISKA W LATACH 2006-2008
(na 100 tys. ludności)
ŚRODOWISKO
2006
2007
2008
Liczba Zapadalnoś ć Liczba Zapadalnoś ć Liczba Zapadalnoś ć
OGÓŁEM
2949
7,73
2753
7,22
2353
6,17
MIASTO
WIEŚ
2294
655
9,80
4,45
2174
579
9,31
3,92
1784
569
7,66
3,84
Źródło: Dane Zakładu Epidemiologii PZH - "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce "
19
Tabela 17
MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY
(B15-B19) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2008
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Powiat Będziński
Powiat Bielski
Powiat Cieszyński
Powiat Częstochowski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Lubliniecki
Powiat Mikołowski
Powiat Myszkowski
Powiat Pszczyński
Powiat Raciborski
Powiat Rybnicki
Powiat Tarnogórski
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Powiat Wodzisławski
Powiat Zawierciański
Powiat Żywiecki
M.Bielsko - Biała
M.Bytom
M.Chorzów
M.Częstochowa
M.Dąbrowa Górnicza
M.Gliwice
M.Jastrzębie Zdrój
M.Jaworzno
M.Katowice
M.Mysłowice
M.Piekary Śląskie
M.Ruda Śląska
M.Rybnik
M.Siemianowice Śląskie
M.Sosnowiec
M.Świętochłowice
M.Tychy
M.Zabrze
M.Żory
2006
2007
2008
4606
4789
6179
250
84
183
34
99
41
33
90
62
84
239
69
82
28
163
148
52
103
135
161
218
185
180
94
56
467
50
52
170
168
81
317
83
101
182
62
228
79
245
33
110
43
32
93
61
88
269
82
99
27
133
144
43
116
160
215
248
157
206
70
84
426
52
47
163
190
55
303
86
137
208
57
235
93
287
66
152
60
63
109
81
86
349
81
208
57
223
176
76
162
376
183
227
178
333
89
75
458
91
111
267
218
75
357
73
139
294
71
Tabela 18
PACJENCI HOSPITALIZOWANI Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY (B15-B19)
WG GRUP WIEKOWYCH I PŁCI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2008
Wiek
OGÓŁEM
0-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
75 i więcej
2006
2007
OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM
2008
Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM
Mężczyźni Kobiety
4829
2887
1942
5029
3101
1928
6452
3703
2749
21
79
203
333
311
426
434
373
538
547
574
390
472
128
12
55
134
218
229
281
282
237
304
301
299
200
263
72
9
24
69
115
82
145
152
136
234
246
275
190
209
56
25
38
226
383
333
413
512
402
479
609
555
390
527
137
13
30
168
273
222
280
327
276
270
370
290
213
289
80
12
8
58
110
111
133
185
126
209
239
265
177
238
57
30
36
324
503
481
527
562
579
551
789
713
430
688
239
10
23
221
326
328
328
346
340
290
374
394
227
358
138
20
13
103
177
153
199
216
239
261
415
319
203
330
101
20
Rycina 11
PACJENCI HOSPITALIZOWANI Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY (B15-B19)
W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006 – 2008 (wg grup wiekowych)
75 i więcej
65-74
60-64
55-59
Grupy wiekowe
50-54
45-49
40-44
35-39
2008
30-34
2007
25-29
2006
20-24
15-19
10-14
0-9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Liczba pacjentów
21
Tabela 19, Rycina 12
ROZKŁAD SEZONOWYCH HOSPITALIZACJI Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY
(B15-B19) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2008
XII
XI
X
IX
Miesiące przyjęcia
Miesiąc 2006 2007 2008
przyjęcia 4819 5033 6434
412 496 441
I
401 452 474
II
466 488 480
III
466 452 530
IV
332 393 591
V
437 327 635
VI
376 318 564
VII
388 360 512
VIII
410 388 541
IX
471 509 636
X
413 480 548
XI
247 370 482
XII
VIII
VII
VI
V
IV
2006
III
2007
II
2008
I
0
500
1000
1500
Liczba przyjętych pacjentów
2000
Tabela 20, Rycina 13
ROZKŁAD SEZONOWYCH HOSPITALIZACJI Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
(B16, B18.0-B18.1) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006 – 2008
XII
XI
X
Miesiące przyjęcia
Miesiąc 2006 2007 2008
przyjęcia 1610 1895 2217
121 165 142
I
105 152 163
II
119 162 171
III
161 152 171
IV
132 151 208
V
165 156 223
VI
121 142 224
VII
161 146 196
VIII
144 169 160
IX
171 188 207
X
119 173 176
XI
91 139 144
XII
IX
VIII
VII
VI
V
2006
IV
III
2007
II
2008
I
0
100
200
300
400
500
600
Liczba przyjętych pacjentów
Tabela 21, Rycina 14
ROZKŁAD SEZONOWYCH HOSPITALIZACJI Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
(B17.1, B18.2) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2008
Miesiąc 2006 2007 2008
przyjęcia 2856 2901 3916
XII
261
252
306
270
182
244
223
199
247
262
270
140
X
307
280
310
273
223
154
161
198
202
300
284
209
276
295
279
311
354
396
317
291
357
392
339
309
Miesiące przyjęcia
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XI
IX
VIII
2006
VII
2007
VI
2008
V
IV
III
II
I
0
200
400
600
800
Liczba przyjętych pacjentów
1000
1200
22
Tabela 22
MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY
TYPU B (B16, B18.0-B18.1) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2008
Wojew ództwo śląskie
2006
OGÓŁEM
Powiat Będziński
Powiat Bielski
Powiat Cieszyński
Powiat Częstochowski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Lubliniecki
Powiat Mikołowski
Powiat Myszkowski
Powiat Pszczyński
Powiat Raciborski
Powiat Rybnicki
Powiat Tarnogórski
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Powiat Wodzisławski
Powiat Zawierciański
Powiat Żywiecki
M.Bielsko - Biała
M.Bytom
M.Chorzów
M.Częstochowa
M.Dąbrowa Górnicza
M.Gliwice
M.Jastrzębie Zdrój
M.Jaworzno
M.Katowice
M.Mysłowice
M.Piekary Śląskie
M.Ruda Śląska
M.Rybnik
M.Siemianowice Śląskie
M.Sosnowiec
M.Świętochłowice
M.Tychy
M.Zabrze
M.Żory
1493
127
34
66
3
27
17
3
35
30
45
82
24
12
5
63
48
10
38
24
50
52
76
44
27
21
153
24
10
30
50
23
137
13
23
53
14
2007
2008
1768
104
25
78
11
26
25
10
43
37
57
115
34
24
13
67
50
8
41
39
101
69
66
64
16
37
148
15
24
55
53
15
152
22
50
52
22
2097
90
27
77
26
47
29
26
40
49
40
129
31
61
26
72
67
22
54
121
64
61
83
105
16
34
144
16
44
70
67
31
137
12
57
101
21
Tabela 23
HOSPITALIZOWANI Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (B16, B18.0-B18.1)
WG GRUP WIEKOWYCH I PŁCI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2008
Grupy wiekowe
OGÓŁEM
0-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
75 i więcej
OGÓŁEM
2006
Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM
2007
Mężczyźni
Kobiety OGÓŁEM
2008
Mężczyźni
Kobiety
1609
1110
499
1895
1384
511
2221
1517
704
4
53
86
161
102
169
177
117
114
105
150
114
180
77
2
42
57
103
87
114
112
84
76
77
97
89
123
47
2
11
29
58
15
55
65
33
38
28
53
25
57
30
2
29
123
185
101
143
244
152
130
167
151
139
238
91
1
25
93
144
77
95
177
113
84
139
104
104
168
60
1
4
30
41
24
48
67
39
46
28
47
35
70
31
1
23
189
216
151
142
239
189
139
167
175
140
267
183
0
15
140
149
124
90
161
110
92
120
127
103
174
112
1
8
49
67
27
52
78
79
47
47
48
37
93
71
23
Tabela 24
MIESZKAŃCY WOJ.ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY
TYPU C (B17.1, B18.2) W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2008
Województwo śląskie
2006
OGÓŁEM
Powiat Będziński
Powiat Bielski
Powiat Cieszyński
Powiat Częstochowski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Lubliniecki
Powiat Mikołowski
Powiat Myszkowski
Powiat Pszczyński
Powiat Raciborski
Powiat Rybnicki
Powiat Tarnogórski
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Powiat Wodzisławski
Powiat Zawierciański
Powiat Żywiecki
M.Bielsko - Biała
M.Bytom
M.Chorzów
M.Częstochowa
M.Dąbrowa Górnicza
M.Gliwice
M.Jastrzębie Zdrój
M.Jaworzno
M.Katowice
M.Mysłowice
M.Piekary Śląskie
M.Ruda Śląska
M.Rybnik
M.Siemianowice Śląskie
M.Sosnowiec
M.Świętochłowice
M.Tychy
M.Zabrze
M.Żory
2007
2008
2766
2802
3795
117
42
106
30
67
22
27
49
31
36
108
38
54
18
81
93
27
62
86
107
156
102
118
59
32
295
22
33
130
107
54
165
65
64
123
40
119
49
160
20
76
18
21
45
22
31
133
45
59
14
59
93
27
72
101
111
169
86
136
48
41
265
30
21
93
132
37
144
60
81
149
35
125
60
191
38
103
27
35
67
31
40
168
41
139
30
130
105
50
105
238
114
164
93
219
66
37
300
74
59
185
139
43
212
58
73
188
48
Tabela 25
HOSPITALIZOWANI Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (B17.1, B18.2) WG GRUP
WIEKOWYCH I PŁCI W SZPITALACH WOJ.ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2008
Grupy wiekowe
OGÓŁEM
0-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
75 i więcej
2006
OGÓŁEM Mężczyźni
Kobiety
OGÓŁEM
2007
2008
Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety
2863
1578
1285
2898
1588
1310
3927
2027
1900
13
18
100
147
186
228
232
239
383
405
381
251
245
35
7
10
64
98
127
146
149
141
205
208
181
98
125
19
6
8
36
49
59
82
83
98
178
197
200
153
120
16
19
7
93
176
204
253
253
229
335
413
381
240
268
27
10
4
71
111
125
173
142
147
177
220
174
105
118
11
9
3
22
65
79
80
111
82
158
193
207
135
150
16
20
9
119
262
309
351
304
374
390
586
507
269
382
45
7
6
71
160
188
218
177
221
188
239
254
114
162
22
13
3
48
102
121
133
127
153
202
347
253
155
220
23
24
Tabela 26
HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY (B15-B19) WG TRYBU WYPISU W LATACH 2006-2008
2006
Rozpoznanie zas adnicze
OGÓŁEM
Zakończenie
Skierowanie do
Skierowanie do
Skierowanie do
Skierowanie do Wypis any
proces u
dals zego leczenia dals zego leczenia dals zego leczenia
dals zego leczenia na włas ne
terapeutycznego
w lecznictwie
w zakładzie opieki w zakładzie opieki
-inne przypadki
żądanie
diagnos tycznego am bulatoryjnym
s tacjonarnej
długoterm inowej
Zgon
OGÓŁEM
4829
1510
3234
38
10
2
17
18
B15 Os tre wirus owe zapalenie wątroby A
B16 Os tre zapalenie wątroby B
B17 Inne os tre wirus owe zapalenie wątroby
B18 Przewlekłe wirus owe zapalenie wątroby
B19 Nieokreś lone wirus owe zapalenie wątroby
15
112
93
4585
24
6
8
5
1484
7
6
93
78
3043
14
3
9
5
18
3
0
0
0
10
0
0
1
1
0
0
0
1
3
13
0
0
0
1
17
0
2007
Rozpoznanie zas adnicze
OGÓŁEM
Zakończenie
Skierowanie do
Skierowanie do
Skierowanie do
Skierowanie do Wypis any
proces u
dals zego leczenia dals zego leczenia dals zego leczenia
dals zego leczenia na włas ne
terapeutycznego
w lecznictwie
w zakładzie opieki w zakładzie opieki
-inne przypadki
żądanie
diagnos tycznego am bulatoryjnym
s tacjonarnej
długoterm inowej
Zgon
OGÓŁEM
5029
804
4146
40
12
4
11
12
B15 Os tre wirus owe zapalenie wątroby A
B16 Os tre zapalenie wątroby B
B17 Inne os tre wirus owe zapalenie wątroby
B18 Przewlekłe wirus owe zapalenie wątroby
B19 Nieokreś lone wirus owe zapalenie wątroby
12
89
93
4810
25
1
17
4
775
7
7
60
81
3985
13
3
9
7
16
5
1
0
0
11
0
0
1
0
3
0
0
0
1
10
0
0
2
0
10
0
2008
Rozpoznanie zas adnicze
OGÓŁEM
Zakończenie
Skierowanie do
Skierowanie do
Skierowanie do
Skierowanie do Wypis any
proces u
dals zego leczenia dals zego leczenia dals zego leczenia
dals zego leczenia na włas ne
terapeutycznego
w lecznictwie
w zakładzie opieki w zakładzie opieki
-inne przypadki
żądanie
diagnos tycznego am bulatoryjnym
s tacjonarnej
długoterm inowej
Zgon
OGÓŁEM
6452
1353
5017
31
9
12
11
19
B15 Os tre wirus owe zapalenie wątroby A
B16 Os tre zapalenie wątroby B
B17 Inne os tre wirus owe zapalenie wątroby
B18 Przewlekłe wirus owe zapalenie wątroby
B19 Nieokreś lone wirus owe zapalenie wątroby
21
47
90
6274
20
6
5
9
1331
2
15
35
74
4876
17
0
6
5
19
1
0
0
0
9
0
0
1
1
10
0
0
0
1
10
0
0
0
0
19
0
25
Download