Srebro w środowisku

advertisement
22.03. 2016
„Srebro w środowisku”
uwagi wstępne
Huwa San TR 50 jest mineralnym stymulatorem wzrostu roślin posiadającym zezwolenie na
wprowadzenie do obrotu wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją Nr S-253c/14 z
dnia 22.05.2014r.
Środek posiada w swoim składzie oprócz nadtlenku wodoru, który jest zasadniczą substancją
czynną dodatek srebra w ilości 0,03%. W środku Huwa San TR 50 srebro przede wszystkim pełni
rolę stabilizującą nadtlenek wodoru i również odgrywa rolę w zwalczaniu mikroorganizmów.
Srebro jest metalem naturalnie występującym w przyrodzie. Człowiek poddawany jest
działaniu srebra codziennie w ilości śladowej przez oddychanie, picie wody i spożywanie żywności.
Pierwiastek ten jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jako środek
antybakteryjny znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, a głównie na szeroką skalę w
medycynie. Jest znany jako naturalna substancja antybiotyczna w profilaktyce i stosowany szeroko
na całym świecie jako suplement diety. Bezpieczna dzienna dawka srebra dla człowieka o wadze 50
kg wynosi 0,7 mg.
Huwa San TR 50 używany jest w rolnictwie w uprawach warzywniczych, sadowniczych i roślin
ozdobnych przez opryskiwanie roślin cieczą użytkową zawierającą środek w stężeniu 0,05 - 0,2%.
Stosowany w stężeniu 0,2% w ilości 400 litrów cieczy użytkowej na hektar, pomijając oczywiste
wchłonięcie przeważającej ilości srebra przez traktowane rośliny, wprowadza się do gleby dawkę
0,024 mg srebra na 1 m2. Jest to więc ilość około 30 razy mniejsza niż dzienna dawka tolerowana
przez człowieka o wadze 50 kg. Tak mała ilość srebra wprowadzana do środowiska przez
opryskiwanie środkiem Huwa San TR 50 jest poddawana wielu procesom powodującym
przemieszczanie się tego pierwiastka w głąb warstw gleby z wodami i w porównaniu z naturalną
zawartością srebra w wodach podziemnych wynoszącą od 0,01 – 10 mg/litr – nie stanowi żadnego
zagrożenia. Polskie przepisy dotyczące wody do picia dopuszczają zawartość srebra w ilości
0,01 mg/litr (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2000r. w sprawie warunków, jakim
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej).
DESIO
Barbara Bill
DESIO BARBARA BILL ul. Ludowa 36| 42-215 Częstochowa | NIP 573-115-76-29
tel./fax +48 34 363-16-98 mob: 605-239-352, 695-197-321,
www.huwasan.pl
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards