Gorlickie w czasie II wojny światowej i okupacji. Wybór publikacji

advertisement
Gorlickie w czasie II wojny światowej i okupacji. Wybór publikacji dostępnych
w czytelni PBW w Nowym Sączu Filii w Gorlicach
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
Filia w Gorlicach
Oprac. Małgorzata Romańska
I Okupacja. Martyrologia.
Boczoń, Maria
Proces przeciwko zbrodniarzom wojennym działającym na terenie Gorlic/Maria
Boczoń//Kwart. Gorlic.-2003, nr 26, s. 15-24
Czas okupacji/Aleksander Potocki//W: Gorlickie w PRL: Wydaw. Monograficzne/red.
Aleksander Potocki.-Rzeszów: Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, [1970].-S. 41-55
Jarosz, Antoni
Pamiątki z I i II wojny światowej Ziemi Gorlickiej/Antoni Jarosz//Kwart. Gorlic.-2006, nr 41, s.
22-24
Jarosz, Antoni
Wpisana w historię miasta Gorlice/Antoni Jarosz//Kwart. Gorlic.-2008, nr 44, s. 35-39
Martyrologia. „Szklarczykówka”
Kormanek, Mieczysław
Ekshumacje żołnierzy niemieckich z II wojny światowej/Mieczysław Kormanek//Kwart.
Gorlic.-1997, nr 3-4, s. 25-26
Kormanek, Mieczysław
Martyrologia nie tylko Żydów/Mieczysław Kormanek//Kwart. Gorlic.-2008, nr 43, s.34-36
Kormanek, Mieczysław
Martyrologia nie tylko Żydów: wyjaśnienie, uzupełnienie do Kwartalnika nr 43 str.
35/Mieczysław Kormanek//Kwart. Gorlic.-2008, nr 44, s. 9-10
Kormanek, Mieczysław
Pomniki wzbudzające wspomnienienia/Mieczysław Kormanek//Kwart. Gorlic.- 2001, nr 15,
s. 16-18
Pomnik żołnierzy AK w kaplicy cmentarnej
Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie gorlickim: okres okupacji/Paweł Karp//W: Nad
rzeką Ropą/red. Władysław Michalus .-Kraków: Wydaw. Literackie, 1968.-S. 747-780
Michalak, Janusz
Gorlice: Biecz: Wysowa Zdrój i okolice/Janusz Michalak.-Krosno: P.U.W „Roksana”, 2002, s.
23-25
Powiat Gorlicki w okresie najazdu hitlerowskiego na Polskę w 1939 roku/Henryk
Malinowski//W: Gorlickie w PRL: wydawnictwo monograficzne.-Rzeszów: Rzeszowskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, [1970].-S. 27-39
II Ruch oporu
Dusza, Ludwik
Ruch oporu w Powiecie Gorlickim w latach 1939-1945/Ludwik Dusza//Kwart. Gorlic.-1997,
nr 5, s. 13-19
Dusza, Ludwik
Z dziejów SL-Roch-BCh w Gorlicach/Ludwik Dusza//Kwart. Gorlic.-1999, nr 8, s. 37-41
Groblewska, Stanisława
Konspiracyjny Obwód ZWZ AK/Stanisława Groblewska//Kwart. Gorlic.-2003, nr 26, s. 58-64
Kwart. Gorlic.-2004, nr 27, s. 5-11
Janiga, Marian
Z czcią pochylam się i podnoszę kartki tych partyzanckich wspomnień aby chronić je od
zapomnienia/Marian Janiga//Kwart. Gorli.-2000, nr 11, s. 15-28
Kwart. Gorlic.-2000, nr 12, s. 25-28
Jarosz, Antoni
Zbrojny ruch oporu na Ziemi Gorlickiej w walkach z okupantem/Antoni Jarosz//Kwart.
Gorlic.-2008, nr 43, s. 24-28
Jarosz, Antoni
W obronie niepodległości Polski/Antoni Jarosz, Władysław Leśniak//Kwart. Gorlic.-2004, nr
30, s. 6-11
Batalion Obrony Narodowej „Gorlice” 1939
Siemek, Stanisław
Powstanie i organizacja oddziału partyzanckiego AK w powiecie gorlickim/Stanisław
Siemek//Kwart. Gorlic.-2000, nr 11, s. 16-28
III Tajne nauczanie
Smajdor, Edward
Wierni ojczyźnie: szkice z dziejów tajnej oświaty i udziału nauczycieli w ruchu oporu przeciw
okupantowi hitlerowskiemu na Sądecczyźnie, Limanowskiem, Gorlickiem i na
Podhalu/Edward Smajdor.-Gorlice: IKN-ODN, 1989
Czyżyk, Kazimierz
Tajne nauczanie na terenie powiatu gorlickiego w latach 1939-1945/Kazimierz
Czyżyk//Kwart. Gorlic.-1998, nr 7, s. 44-57
Sośniak-Tokarska, Janina
Wspomnienia uczennicy SP nr 2 z okresu okupacji/Janina Tokarska-Sośniak//Kwart. Gorlic.1998, nr 7, s. 35-37
IV Bohaterowie Ziemi Gorlickiej z lat wojny i okupacji
Brzozowska, Janina
„… A myśmy szli-niepokonani…”/Janina Brzozowska//Kwart. Gorlic.-2004, nr 27, s. 46-48
Działalność Koła Gorlickich Sybiraków
Brzozowska, Janina
Ocalić od zapomnienia/Janina Brzozowska
Kserokopia
Biografie gorlickich Sybiraków
Jarosz, Antoni
Towarzyszki frontowych dróg, zbrojnych walk z okupantem/Antoni Jarosz//Kwart. Gorlic.2006, nr 36, s. 21-23
Kobiety w ruchu oporu w powiecie gorlickim
Juruś, Jan
Legendarny dowódca partyzancki por. Bolesław Koryga „Orlik”/Jan Juruś//Kwart. Gorlic.2008, nr 43, s. 21-24
Juruś, Jan
Sprostowanie , wyjaśnienie i uzupełnienie/Jan Juruś//Kwart. Gorlic.-2008, nr 44, s. 7-8
Sprostowanie do art. „Zbrojny ruch oporu…” z Kwart. Gorlic. nr 43
Mieszkańcy Ziemi Gorlickiej: znane i nieznane postacie/oprac. wykonane pod kierunkiem
Bożeny Skałby i Małgorzaty Owczarz z MZS nr 6 w Gorlicach.-Gorlice, 2007
Kserokopia
Oprac. zawiera biografie wybitnych gorliczan, w tym również szkice biograficzne bohaterów II wojny
światowej
Pabis, Tadeusz
Edward Grądalski (1928-1999): syn pułku, uczestnik II wojny światowej/Tadeusz
Pabis//Kwart. Gorlic.-2007, nr 39, s. 17-19
Pomniki bohaterów Ziemi Gorlickiej/oprac. wykonane pod kier. Bożeny Skałby i Małgorzaty
Owczarz z MZS nr 6 w Gorlicach.-Gorlice, 2007
Kserokopia
Polak, Anna
Harcmistrz Maria Rydarowska-Szymerska: człowiek XX wieku mojej miejscowości/Anna
Polak//Kwart. Gorlic.-2000, nr 13-14, s. 44-47
Działaczka ruchu oporu w powiecie gorlickim
Woźniak-Gnat, Urszula
Wilhelm Woźniak 1891-2004/Urszula Woźniak-Gnat//Kwart. Gorlic.-2004, nr 28, s. 25-29
Działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i AK
Materiały związane z historią powiatu gorlickiego w latach1939-1945 znajdują się również
w teczkach tematycznych: „GORLICE-HISTORIA”, „GORLICZANIE-BIOGRAFIE”.
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards