PAKIET TARCZYCOWY - POZNAŃ NAZWA OFERTY PAKIET

advertisement
PAKIET TARCZYCOWY - POZNAŃ
NAZWA OFERTY
PAKIET TARCZYCOWY
KATEGORIA PRODUKTU
Badania laboratoryjne
DLA KOGO?
Zaburzenia funkcji tarczycy wpływają negatywnie na nasze samopoczucie i
objawiają się m.in. nerwowoś cią , zmę czeniem, zaburzeniami snu, wypadaniem
włosów, łamaniem się paznokci, nagłym przyrostem albo spadkiem masy ciała.
Zestaw badań
w Pakiecie pomaga w zdiagnozowaniu nadczynnoś ci bą dź
niedoczynnoś ci
tarczycy.
OPIS
PAKIET BADAŃ LABORATORYJNYCH OBEJMUJE:
TSH Podstawowe badanie w ocenie funkcjonowania tarczycy: nieprawidłowy, wysoki poziom
hormonu moż e sugerować
niedoczynnoś ć
tarczycy, a nieprawidłowo niski - jej
nadczynnoś ć .
FT3 Poziom FT3 informuje czy tarczyca działa prawidłowo. Wysokie wyniki mogą wskazywać
na nadmierną aktywnoś ć tarczycy (nadczynnoś ć ), natomiast niskie na niedoczynnoś ć
narzą du.
FT4
Badanie
poziomu
tego
hormonu
jest
istotnym
elementem
oceny
zaburzeń
funkcjonowania tarczycy. W rozpoznawaniu chorób tarczycy istotna jest relacja pomię dzy
wynikami badań FT4 i TSH.
anty-TPO Najczę ś ciej wystę pują ce autoprzeciwciała w chorobach tarczycy o podłoż u
autoimmunologicznym jak choroba Hashimoto i choroba Gravesa-Basedowa. Mogą
rejestracja:
801 404 402
www.centermed.pl
[email protected]
wystę pować zanim pojawią się zaburzenia hormonalne lub po ich wystą pieniu. U kobiet
cię ż arnych badanie zalecane w celu oceny ryzyka poporodowego zapalenia tarczycy.
CENA
59 zł
PYGOTOWANIE DO BADAŃ
Badanie wykonywane na czczo.
MIEJSCE REALIZACJI
Poznań , ul. Ś w. Marcin 58/64
JAK SIĘ UMÓWIĆ
Osobiś cie lub telefonicznie
KONTAKT
61 66 56 630
rejestracja:
801 404 402
www.centermed.pl
[email protected]
Download