etap szkolny

advertisement
IV Wojewódzki Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy
dla Szkół Podstawowych
ETAP SZKOLNY
5 grudnia 2009 roku
Drogi Uczestniku!
Witamy Cię serdecznie w etapie szkolnym IV Wojewódzkiego Konkursu
Matematyczno – Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych.
Zadania w teście zostały przygotowane specjalnie dla Ciebie, abyś mógł sprawdzić
swoją wiedzę i umiejętności z tych interesujących dziedzin nauki.
Test, do którego przystępujesz, zawiera 20 pytań. Do każdego pytania
zaproponowano cztery odpowiedzi, oznaczone literami: A, B, C, D. Odpowiada im
następujący układ kratek na karcie odpowiedzi:
Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz krzyżykiem przy pomocy długopisu
lub pióra (do kodowania nie można używać ołówka) kratkę z odpowiadającą jej literą,
np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:
X
Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź:
X
X
Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi
błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów. Do etapu rejonowego zakwalifikują się
uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 75% punktów, czyli 15 punktów.
Sądzimy, że nawet bardzo dobrze przygotowany uczeń ma prawo do pomyłki,
więc nie zniechęcaj się. Pamiętaj, że punktowane będą tylko odpowiedzi zaznaczone
na karcie odpowiedzi.
Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych (w tym
również kalkulatora), ani podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację.
Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. Jeśli skończysz rozwiązanie testu
wcześniej, sprawdź go kilka razy, oddaj Komisji kartę odpowiedzi oraz zestaw pytań i opuść
salę.
Życzymy Ci powodzenia!
1
Zadanie 1. (1 pkt)
Tomek od pewnego czasu interesuje się dinozaurami. Jego ulubieńcem jest tyranozaur.
Chłopiec zgromadził już 4 jego modele. Każdy wykonany jest w innej skali. Która spośród
figurek ma największe wymiary?
A. 1 : 50
B. 1 : 75
C. 1 : 45
D. 1 : 80
Zadanie 2. (1 pkt)
Poniżej podano informacje dotyczące poruszania się różnych zwierząt. Które z nich
przemieszcza się z najmniejszą prędkością?
A.
B.
C.
D.
pokonuje średnio 15 m w ciągu sekundy,
pokonuje średnio 12 000 cm w ciągu minuty,
pokonuje średnio 72 km w ciągu godziny,
pokonuje średnio 360 m w ciągu minuty.
Zadanie 3. (1 pkt)
Podczas wycieczki do lasu lub parku nie zbliżaj się do żyjących tam np. ssaków.
W przypadku ugryzienia możesz zarazić się:
A. tężcem
B. grypą
C. salmonellą
D. wścieklizną.
Zadanie 4. (1 pkt)
Wzniesieniem przedstawionym na poniższym rysunku poziomicowym jest:
A. góra o wysokości względnej 240 m,
B. góra o wysokości bezwzględnej 1240 m.n.p.m,
C. wzgórze o wysokości względnej 240 m,
D. wzgórze o wysokości względnej 1240 m.n.p.m.
 1240
1200
1100
1000
Zadanie 5. (1 pkt)
Na przedstawionej poniżej mapie Polski pas wyżyn
oznaczono numerem:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Zadanie 6. (1 pkt)
Odległość Ziemi od Słońca wynosi 1,5  10 2 mln km, a odległość Uranu od Słońca wynosi
prawie 3 mld km. Ile razy odległość Ziemi od Słońca jest mniejsza od odległości Uranu od
Słońca?
A. około 200 razy
B. około 2 razy
C. około 20 razy
D. około 2000 razy
2
Zadanie 7. (1 pkt)
Rok 2007 skończył się w poniedziałek. W jakim dniu tygodnia w kolejnym roku rozpoczęła
się kalendarzowa wiosna?
A. w piątek
B. w sobotę
C. w środę
D. w czwartek
Zadanie 8. (1 pkt)
Mała wskazówka zegara pokonała w pewnym czasie kąt o mierze 15. Oblicz, jaki kąt w tym
samym czasie zatoczyła duża wskazówka tego zegara?
A. 120
B. 15
C. 180
D. 60

Zadanie 9. (1 pkt)
Diagram ilustruje zapotrzebowanie energetyczne organizmu podczas różnych form
wypoczynku. Dokonując analizy tego diagramu, można wyciągnąć następujący wniosek
dotyczący zdrowego stylu życia:
A. Wypoczywając aktywnie, zużywamy mniej energii niż wypoczywając biernie, dlatego
musimy dostarczać organizmowi mniej pokarmu.
B. Wypoczywając biernie, zużywamy mniej energii, niż wypoczywając aktywnie i nasza
sprawność fizyczna rośnie.
C. Podczas wypoczynku biernego zużywamy mniej energii, niż wypoczywając aktywnie,
co może prowadzić do otyłości.
D. Wypoczywając aktywnie, zużywamy dużo więcej energii, niż wypoczywając biernie,
dlatego nie powinniśmy odpoczywać w ten sposób.
zapotrzebowanie
na energię
spanie
siedzenie
czytanie
pisanie
marsz
piłka nożna
pływanie
3
Zadanie 10. (1 pkt)
Ciało organizmów wielokomórkowych wykazuje bardzo skomplikowaną budowę. Narządem
lub organem w organizmie nie jest:
A. ucho
B. noga
C. korzeń
D. wątroba.
Zadanie 11. (1 pkt)
Pani Kasia kupiła dziś w sklepie spożywczym pół chleba, cztery jogurty, paczkę wędliny
i dwa opakowania twarogu. Korzystając z tabeli oblicz, ile łącznie ważyły zakupione przez
nią produkty.
Produkt
A. 1980 dag
Masa brutto
chleb
B. 1,7 kg
1 kg 200 g
słoik powideł
630 g
C. 1,98 kg
paczka wędliny
D. 258 dag
jogurt
120 g
opakowanie twarogu
28 dag
0,34 kg
2-litrowa butelka wody mineralnej
2 kg
Zadanie 12. (1 pkt)
Do przemian fizycznych zaliczamy:
A. kruszenie kredy i oddychanie wewnątrzkomórkowe,
B. słodzenie herbaty i topnienie lodu,
C. korozję metali i kucie żelaza,
D. gnicie liści i rozciąganie gumy.
Zadanie 13. (1 pkt)
Poniższy schemat ilustruje przebieg procesu:
SUBSTANCJE
ODŻYWCZE I TLEN
KOMÓRKI
DWUTLENEK
WĘGLA
A. oddychania wewnątrzkomórkowego,
B. odżywiania,
C. wydalania,
D. fotosyntezy.
Zadanie 14. (1 pkt)
Wokół prostokątnego trawnika o wymiarach 14 m na 8 m położono kamienną ścieżkę
o szerokości 0,5 m. Jaką powierzchnię ma ta ścieżka?
A. 23 m2
B. 11,25 m2
C. 22 m2
D. 24 m2
4
Zadanie 15. (1 pkt)
Oblicz obwód wielokąta przedstawionego na rysunku.
A. 56 jednostek,
4
B. 60 jednostek,
2
C. 58 jednostek,
D. 62 jednostki.
6
8
10
Zadanie 16. (1 pkt)
Rysunek przedstawia przyrząd meteorologiczny wiatromierz.
Pokazuje on, że na dworze wieje wiatr:
A. zachodni,
B. wschodni,
C. północny,
D. południowy.
Zadanie 17. (1 pkt)
Na mapie znaki topograficzne oznaczone cyframi od 1 do 3 obrazują:
A. 1-kościół,
2-las iglasty,
3-łąka;
B. 1-kościół,
2-las iglasty,
3-sad;
C. 1-cmentarz,
2-las liściasty,
3-sad;
D. 1-dom,
2-łąka,
3-cmentarz.
Zadanie 18. (1 pkt)
Posługując się mapą z zadania 17, dokończ zdanie: „Jan, idąc sztucznym nasypem z punktu
A do punktu B, poruszał się w kierunku...”.
A. SE
B. NW
C. SW
D. NE.
5
Zadanie 19. (1 pkt)
Samochód pana Mirka spala średnio 7 litrów benzyny na 100 km. Pan Mirek, przed
wyruszeniem w trasę, zatankował benzynę w cenie 4 zł 5 gr za litr. Wskaż, które działanie
pozwoli obliczyć koszt benzyny zużytej na drodze 350 km.
A. 0,07  350  4,05
B. 0,07  350  4,5
C. 7  350  4,5
D. 7  350  4,05
Zadanie 20. (1 pkt)
Promień koła w rowerze Dominika ma 35 cm. Ile pełnych obrotów wykona to koło na
drodze 1 km? Do obliczeń przyjmij, że obwód koła jest około 3 razy większy niż długość
jego średnicy.
A. 952 obroty,
B. 477 obrotów,
C. 953 obroty,
D. 476 obrotów.
6
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards