Railtrac Orbital W XA00133715 (PL)

advertisement
Railtrac Orbital W
Urządzenie do automatyzacji spawania rur
Railtrac Orbital W to doskonałe rozwiązanie do
automatyzacji spawania rur.
Railtrac Orbital W idealnie nadaje się do
stosowania z półautomatycznymi źródłami
prądu i podajnikami drutu firmy ESAB.
Railtrac Orbital W
Railtrac Orbital W to mały, funkcjonalny,
samojezdny traktor spawalniczy, do którego łatwo
i szybko moŜna podłączyć standardowe uchwyty
spawalnicze ESAB. Dwa silniki zapewniają równy
i stabilny przesuw po szynie.
Sterowanie
Sterownik pozwala uŜytkownikowi zapisać w
pamięci 5 róŜnych programów spawalniczych i
ustawiać następujące parametry:
•
•
•
•
•
•
•
Start i zatrzymanie.
Zmiana programu.
Kierunek przesuwu lub spawania.
Prędkość przesuwu lub spawania.
Szerokość układania ściegów zakosowych.
Zmiana połoŜenia linii środkowej.
NatęŜenie prądu spawania (prędkość
podawania drutu).
• Napięcie.
• Wypełnianie wsteczne krateru.
Za pomocą solidnego, a jednocześnie lekkiego
zdalnego
sterownika
znajdującego
się
w standardowym wyposaŜeniu traktora Railtrac
Orbital W operator moŜe łatwo znaleźć i regulować
kaŜdą funkcję bez konieczności podnoszenia
osłony spawalniczej.
Indywidualnie dopasowane przyciski umoŜliwiają
regulację wszystkich parametrów.
XA00133715
Spawanie drutem rdzeniowym – proces na
miarę naszych czasów
Za pomocą traktora Railtrac Orbita W moŜna łatwo
zautomatyzować urządzenia półautomatyczne.
Prędkość
spawania
moŜna
zwiększyć
wielokrotnie, zwłaszcza stosując drut rdzeniowy.
Wystarczy
tylko
podłączyć
traktor
do
odpowiedniego półautomatycznego źródła prądu i
podajnika drutu.
Alternatywnie, podłączyć moŜna zewnętrzny
transformator do zasilania traktora. Automat
zastępuje spawacza przy wykonywaniu długich
spoin w niewygodnej pozycji.
Mocowanie uchwytu spawalniczego
Mocowanie uchwytu wyposaŜone jest w ręczny
suport do precyzyjnego ustawiania uchwytu.
Mocowanie wyposaŜone jest równieŜ w suport
obrotowy
zapewniający
pełne
moŜliwości
znalezienia najlepszego ustawienia kąta palnika.
Dane techniczne
Informacje dot. zamawiania
Napięcie sterujące
Moc
Przyłącze
Prędkość spawania
Suport do regulacji wysokości
Prędkość układania ściegów zakosowych
Szerokość układania ściegów zakosowych
Czas zatrzymania na krawędzi zewnętrznej
Elektroniczna zmiana połoŜenia linii środkowej
Liczba programów
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Masa
Klasa bezpieczeństwa
36 - 46 V AC
90 W
Burndy, 12 wtyków
5 - 99 cm/min
± 22 mm
6 - 60 mm/s
1 - 30 mm
0,0 - 9,9 s
+ 12,5 mm
5
312 x 327 x181 mm
8 kg
IP 23
Railtrac Orbital W
0398 146 032
Akcesoria
Głowica swobodna
Pierścień do spawania orbitlnego 6"
Pierścień do spawania orbitlnego 8"
Pierścień do spawania orbitlnego 10"
Pierścień do spawania orbitlnego 12"
Pierścień do spawania orbitlnego 14"
Pierścień do spawania orbitlnego 16"
Pierścień do spawania orbitlnego 18"
Pierścień do spawania orbitlnego 20"
Pierścień do spawania orbitlnego 22"
Pierścień do spawania orbitlnego 24"
Pierścień do spawania orbitlnego 26"
0398 145 211
0449 900 706
0449 900 708
0449 900 710
0449 900 712
0449 900 714
0449 900 716
0449 900 718
0449 900 720
0449 900 722
0449 900 724
0449 900 726
Pierścienie o większych rozmiarach dostępne na zamówienie.
Moc
Wł. / Wył.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
?
?
X
X
Railtrac Orbital
NatęŜenie
--X
X
X
X
Zdalne sterowanie napięcia i
natęŜenia moŜliwe jest tylko
po
podłączeniu
do
odpowiedniego
źródła
prądu/podajnika drutu.
Kable muszą być zamawiane
zgodnie z kluczem podanym
w tabeli obok.
2007-11-06 / ESAB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji bez powiadomienia
Zespół adaptera do podajnika
X
Zestaw przyłączeniowy
X
Napięcie
0457 467 880
0459 681 880
X
Transformator
?
0443 341 880
0457 462 880
0457 360 883
0457 360 881
X
ESAB
Zestaw kabli
Uniwersalny
X
X
Kabel 4 wtyki + 12 wtyków
MEH 44
ESAB
X
X
X
X
X
X
Kabel bez wtyczki
Origo™ Feed 304; M12
Origo™ Feed 484; M12
Origo™ Feed 304; M13
Origo™ Feed 484; M13
Aristo™ Feed 3004, 4804
MEK 4
Marka
Kabel 23 wtyki
Podajnik drutu
0457 360 880
TABELA KABLI
Download