Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed wirusem - RENA-POL

advertisement
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed
wirusem Ebola
INFORMACJE NT. WIRUSA EBOLA
Zgodnie z informacjami, jakie uzyskaliśmy z prasy międzynarodowej oraz mediów, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sklasyfikowała
wirusa Ebola jako «Zagrożenie Zdrowia Publicznego o Zasięgu Międzynarodowym (PHEIC)». Choroba ta często prowadzi do zgonu, przy
śmiertelności sięgającej 90%.
Porad na temat choroby wywoływanej przez wirus Ebola dostarcza WHO oraz inne organizacje krajowe i międzynarodowe (takie jak Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, a także Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom w USA). Jeśli
będziesz mieć kontakt z chorobą wywoływaną przez wirusa Ebola, regularnie sprawdzaj informacje na stronie internetowej WHO
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/ oraz stronach internetowych innych odpowiednich organizacji.
Niniejszy biuletyn nie stanowi substytutu porad wspomnianych organizacji, a jedynie podsumowanie najważniejszych informacji opublikowanych przez WHO (źródło: http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/en/). Chcielibyśmy podkreślić odwołania WHO dotyczące
stosowania środków ochrony indywidualnej oraz środków ochronnych:
CO TO JEST WIRUS EBOLA?
KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY?
Wirus Ebola (znany wcześniej jako gorączka krwotoczna Ebola) jest
ciężką, często śmiertelną chorobą, o śmiertelności sięgającej 90%.
Choroba ta dotyka ludzi i zwierzęta z rzędu naczelnych (małpy,
goryle i szympansy).
Podczas epidemii, zwiększone ryzyko zakażenia obejmuje:
W JAKI SPOSÓB LUDZIE MOGĄ ZARAZIĆ SIĘ TYM
WIRUSEM?
Jeśli chodzi o obecną epidemię w Afryce Zachodniej, większość
przypadków u ludzi wystąpiło w wyniku przenoszenia się z
człowieka na człowieka.
Zakażenie następuje poprzez bezpośredni kontakt pękniętej
skóry lub błony śluzowej z krwią lub innymi płynami ustrojowymi
lub wydzielinami (stolec, mocz, ślina, nasienie) osoby zakażonej.
Zakażenie może wystąpić również w przypadku kontaktu pękniętej
skóry lub błony śluzowej osoby zdrowej ze środowiskiem, które
zostało skażone zakaźnymi płynami pacjenta zakażonego wirusem
Ebola, tj. zabrudzona odzież, pościel lub zużyte igły.
Podczas opieki nad pacjentami zakażonymi wirusem Ebola,
narażonych na kontakt z wirusem zostało ponad 100 pracowników
służby zdrowia. Mogli oni nie stosować środków ochrony
indywidualnej lub nieodpowiednio stosować środki zapobiegania
infekcji oraz środki kontroli podczas opieki nad pacjentami.
Pracownicy służby zdrowia na wszystkich szczeblach systemu
opieki zdrowotnej - szpitale, kliniki oraz urzędy zdrowia - powinni
zostać poinformowani odnośnie charakteru choroby i sposobu jej
przenoszenia oraz ściśle stosować zalecane środki kontroli zakażeń.
1
pracowników służby zdrowia;
członków rodziny lub inne osoby będące w bliskim kontakcie
z zakażonymi osobami;
żałobników, którzy mają bezpośredni kontakt z ciałami
zmarłych w ramach ceremonii pogrzebowych.
Aby ocenić, czy niektóre grupy, takie jak osoby o obniżonej
odporności lub osoby z przewlekłymi schorzeniami zdrowia są
bardziej podatne na zarażenie wirusem niż inne, potrzebne są
dalsze badania.
Narażenie na wirus może być kontrolowane poprzez stosowanie
środków ochronnych w klinikach i szpitalach, na spotkaniach, lub
w domu.
CO MOGĘ ZROBIĆ? CZY MOŻNA ZAPOBIEC
ZAKAŻENIU? CZY ISTNIEJE SZCZEPIONKA?
Obecnie brak jest licencjonowanego leku czy szczepionki na
chorobę wywołaną przez wirus Ebola, jednakże opracowywanych
jest kilka produktów.
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed wirusem Ebola, 16 październik 2014.
SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU I
PRZENOSZENIU:
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) PRZED
WIRUSEM EBOLA
Podczas gdy początkowe przypadki zakażeniem wirusem Ebola
miały miejsce w wyniku kontaktu z zakażonymi zwierzętami
lub zwłokami, przypadki drugorzędne mają miejsce przez
bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi chorej osoby, w
wyniku niebezpiecznego zarządzania lub niebezpiecznych
praktyk pogrzebowych. W trakcie tej epidemii, większość choroby
rozprzestrzeniła się w wyniku przenoszenia z człowieka na
człowieka. Można podjąć kilka kroków pomagających zapobiec
zakażeniu i ograniczyć lub zatrzymać przenoszenie choroby:
Osobom pracującym nad kontrolą wirusa Ebola oraz nad
leczeniem pacjentów, WHO zaleca stosowanie środków ochrony
indywidualnej przy większości wykonywanych czynności. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, specjalnie odsyłamy Cię do
wytycznych WHO «Zapobieganie zakażeniom przejściowym
oraz wytyczne kontrolne dotyczące opieki nad pacjentami z
podejrzeniem lub potwierdzoną gorączką krwotoczną Ebola
w ustaleniach opieki zdrowotnej, z naciskiem na wirusa Ebola»
dostępnych na stronie internetowej http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/131828/1/WHO_EVD_Guidance_IPC_14.1_
eng.pdf
Zrozumieć charakter choroby, sposób jej przenoszenia
oraz sposób zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu:
(Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz wcześniejsze
pytania dotyczące wirusa Ebola [opublikowane przez WHO])
Zapoznać się i przestrzegać wytycznych wydanych przez
Ministerstwo Zdrowia w danym kraju.
Jeśli podejrzewasz, że ktoś z Twojego otoczenia lub z Twojej
wspólnoty jest zakażony wirusem Ebola, zachęć ich oraz
wspieraj w poszukiwaniu właściwego leczenia w zakładzie
opieki.
Jeśli zdecydujesz się na opiekę nad chorym w domu,
powiadom urzędników zajmujących się zdrowiem publicznym
o swoich zamiarach tak, by mogli zapewnić Ci szkolenie
oraz odpowiednie rękawiczki i środki ochrony indywidualnej
(ŚOI), jak również podać Ci wskazówki odnośnie sposobu
odpowiedniego zajmowania się pacjentem, ochrony Ciebie
i Twojej rodziny oraz odpowiedniej utylizacji ŚOI po zużyciu.
Uwaga: WHO nie zaleca opieki domowej i zdecydowanie
doradza by chorzy i ich rodziny szukały profesjonalnej opieki
w centrum leczenia.
W razie wizyt u pacjentów w szpitalach lub w przypadku
opieki nad chorym w domu, po dotknięciu pacjenta, w razie
kontaktu z jego płynami ustrojowymi lub w razie dotykania
jej/ jego otoczenia, zaleca się przemycie rąk wodą i mydłem.
Z ciałami osób, które zmarły na skutek zakażenia wirusem
Ebola należy obchodzić się stosując odpowiedni sprzęt
ochronny. Powinny one zostać pochowane natychmiast.
Ponadto, należy ograniczyć kontakt ze zwierzętami
wysokiego ryzyka zakażenia (tj. nietoperze owocożerne,
małpy lub małpy człekokształtne) w dotkniętych obszarach
tropikalnych. Jeśli podejrzewasz, że zwierzę jest zakażone,
nie zajmuj się nim. Produkty zwierzęce (krew i mięso) powinny
zostać dokładnie ugotowane przed zjedzeniem.
Według wytycznych zaleca się stosowanie:
Maski odpornej na działanie płynów lub respiratora (przy
czynnościach wymagających szczególnej ochrony dróg
oddechowych)
Odzieży ochronnej
Nieprzepuszczalnych rękawic
Nieprzepuszczalnego obuwia
Ochrony oczu i twarzy
Celem niniejszego biuletynu jest przedstawienie szczegółowych
informacji na temat niektórych naszych ŚOI, które mogą być
odpowiednie do stosowania podczas pracy w środowisku, gdzie
obecny może być wirus Ebola lub pracy z osobami zakażonymi
wirusem. Przy wyborze ŚOI dla konkretnego zastosowania,
ważne jest by pamiętać, że:
Obecnie nie ma żadnych przepisów krajowych ani
międzynarodowych wymagających szczegółowych kryteriów
wydajności dla odzieży ochronnej stosowanej w przypadku
wirusa Ebola. Zatem wyboru należy dokonać na podstawie
oceny dla danej lokalizacji. Wyboru ŚOI należy dokonać po
przeprowadzeniu oceny dla danej lokalizacji uwzględniającej
potencjalne narażenia oraz konieczność ochrony przed
zakażonymi płynami oraz innymi nośnikami zakażenia, jak
również warunki pracy, warunki środowiskowe, zadania i
dostępność urządzeń do odkażania.
Nasze ŚOI są dopuszczone do użytku w krajach gdzie
obowiązują normy EN oraz certyfikacja UE; prosimy
skontaktować się z Honeywell, jeśli Twoja lokalizacja lub
przepisy wymagają innego rodzaju certyfikacji.
Jeśli bierzesz udział w czynnościach kontroli zakażenia
wirusem Ebola, powinieneś upewnić się, że przeczytałeś i
w pełni zrozumiałeś Wytyczne dot. Zakażenia, Zapobiegania
i Kontroli WHO dostępne na stronie: http://www.who.int/
csr/ resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf.
ŚOI mogą zapobiec kontaktowi zakażonego materiału
z ustami, nosem, oczami oraz pękniętą skórą,
jednakże ważne jest by przestrzegać stosownych
protokołów dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń
(IPC) oraz instrukcji obsługi producenta w trakcie
(i) zakładania oraz zdejmowania ŚOI, aby uniknąć zakażenia
oraz (ii) czyszczenia ŚOI wielokrotnego użytku.
NASZE ŚOI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA
PRZY OPERACJACH MEDYCZNYCH WYMAGAJĄCYCH
WYSTERYLIZOWANYCH PRODUKTÓW.
2
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed wirusem Ebola, 16 październik 2014.
ZALECANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA HONEYWELL:
GOGLE – OCHRONA OCZU
Poniższy produkt to niewentylowane gogle z powłoką przeciwmgielną, które (według NIOSH - National Institute for Occupational Safety
and Health -Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) są preferowane do kontroli zakażenia. Upewnij się, czy gogle przylegają
do twarzy, zwłaszcza w kącikach oczu wzdłuż brwi, oraz pamiętaj, że gogle nie zapewniają ochrony przed ochlapaniem lub skropieniem
pozostałej części twarzy.
SERIA FLEXY
• Miękkie, elastyczne oprawki.
• Nakładane na większość okularów ochronnych lub na większość okularów korekcyjnych.
Nr ref.:
Flexacid 80 51 71
3
Soczewki/ Wentylacja
CP / Bez paska z neoprenu
Obróbka
Oznakowanie oprawek
Oznakowanie soczewek
Szkło wymienne
Odporne na
zarysowania/ Powłoka
przeciwko zaparowaniu
Fogban
EN166 3 4 F CE
EN166 1F CE
80 51 02
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed wirusem Ebola, 16 październik 2014.
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
Poniższe produkty (maski jednorazowego lub wielokrotnego użytku) zalecane są dla ochrony przed pyłami i aerozolami.
Nr ref.:
Nazwa
Opis
Normy
EN149:2001+A1:2009
10 189 21
HONEYWELL EASYFIT 200
10 132 05
Honeywell Superone 3205
10 156 43
One-Fit HC-NB095
ZATWIERDZONE PRZEZ
NIOSH N95
10 157 21
One-Fit HC-NB295F
ZATWIERDZONE PRZEZ
NIOSH N95
N65550032
N5500
N06575008
Filtry serii N
FFP2 NR D, bez zaworu wydechowego,
elastyczne zapięcie
EN149:2001+A1:2009
Półmaska z elastomeru, Klasa 1, Rozmiar M
EN140
Klasa 1, Pochłaniacze P3
EN143
CZAS STOSOWANIA
Wszystkie maski jednorazowe są zalecane do jednorazowego użytku. Po użyciu, maski jednorazowego użytku należy wyrzucić. Jeśli
maska była używana w miejscu, gdzie obecny mógł być wirus Ebola, zalecamy wyrzucenie pochłaniaczy P3 po każdorazowym użyciu.
4
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed wirusem Ebola, 16 październik 2014.
W razie stosowania maski, należy upewnić się, że przestrzegane są zalecenia producenta, zwłaszcza:
1. DOPASOWANIE MASKI:
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dróg oddechowych, użytkownik musi upewnić się co do braku przecieku powietrza.
Przesuń maskę delikatnie z prawej do lewej, w górę i w dół, aby uzyskać najlepszą pozycję maski na twarzy. Dopasowanie do
twarzy powinno być sprawdzone w następujący sposób:
Maski jednorazowego użytku:
(i) Umieść obie ręce na masce i dokonaj ostrego wdechu.
(ii) Jeśli poczujesz, że powietrze przedostaje się przy krawędziach, dociśnij część nosową (wyłącznie w przypadku EasyFit i ONEFIT HC-NB295F) i/ lub zwiększ napięcie pasków.
EasyFit: jak dopasować maskę jednorazowego użytku?
1
Przed rozpoczęciem
dopasowywania maski:
• Upewnij się, że maska
jest nałożona z nasadką
na nos od góry.
• Otwórz maskę.
• Ukształtuj nasadkę na
nos.
2
• Przytrzymaj elastyczną
przepaskę z każdej
strony maski.
• Umieść niższą
część maski pod
podbródkiem a włókno
elastyczne nad uszami.
3
4
• Wyreguluj maskę przez delikatne pociągnięcie z obu
stron.
• Dopasuj obszar nosa do kształtu twarzy ściskając
nasadkę na nos z góry na dół.
5
Sprawdź szczelność w
następujący sposób:
•U
mieść obie ręce
na masce i dokonaj
ostrego wydechu.
• J eśli poczujesz, że
powietrze ucieka przy
krawędziach, zwiększ
napięcie włókna
elastycznego i/ lub
dociśnij nasadkę na
nos.
6
•Z
dejmując maskę,
obiema rękoma
pociągnij włókno
elastyczne zdejmując
maskę z głowy bez jej
dotykania.
Honeywell Superone: jak dopasować maskę jednorazowego użytku?
1
• Obejmij maskę dłońmi.
2
3
• Załóż maskę na twarz rozpoczynając od podbródka.
• Najpierw umieść niższy pasek wokół szyi pod
uszami, następnie umieść górny pasek nad uszami.
4
•P
rzesuń maskę
delikatnie z prawej do
lewej, w górę i w dół,
aby uzyskać najlepszą
pozycję maski na
twarzy.
5
Sprawdź szczelność (kontrola przed rozpoczęciem
użytkowania) w następujący sposób:
•U
mieść obie ręce na masce i dokonaj ostrego
wdechu.
• J eśli poczujesz, że powietrze dostaje się do środka
przy krawędziach, zwiększ napięcie pasków.
2. DOPASOWANIE PÓŁMASKI:
(i) Umieść dłonie nad otworami pokryw kontrolnych/ filtrujących N5500, weź wdech i wstrzymaj oddech
przez około 5 sekund.
(ii) Jeśli część twarzowa lekko się zapada oraz nie wykryto przecieków powietrza między częścią twarzową a twarzą, maska jest dobrze dopasowana. W razie wykrycia przecieków powietrza, przesuń
część twarzową i/ lub wyreguluj napięcie pasków oraz wytwórz podciśnienie ponownie.
(iii) Sprawdzaj do czasu uzyskania skutecznego uszczelnienia.
3. CZYSZCZENIE MASKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU
W zależności od poziomu narażenia, półmaska (N5500) powinna być czyszczona po każdorazowym użytku ciepłym roztworem
czyszczącym na bazie wody (stosować wyłącznie detergenty neutralne) w środowisku niezanieczyszczonym.
5
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed wirusem Ebola, 16 październik 2014.
RĘKAWICE OCHRONNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU:
Nasze rękawice Dermatril jednorazowego użytku są przeznaczone do kontaktu krótkotrwałego i lekkiego. W razie cięższej pracy lub
szerszego kontaktu (tj. sprzątanie lub chowanie ciał), należy stosować rękawice mocniejsze takie jak Camatril lub Tricotril.
Poniżej znajduje się wykaz rękawic ochronnych KCL:
Nr ref.:
Opis
Normy
Klasyfikacja
Kat III, EN374
Jednorazowego
użytku
rękawice
nitrylowe,
240 mm
długość, 0,1 mm
grubość, AQL
0.65
EN 374-2 EN 374
Dermatril®
L 741
Rękawice
nitrylowe
jednorazowego
użytku, 280 mm
sposób:
długość, 0,1 mm
grubość, AQL
0.65
EN 374-2 EN 374
Dermatril®
P 743
Rękawice
nitrylowe
jednorazowego
użytku, 280 mm
długość, 0,2 mm
grubość, AQL
0.65
EN 374-3 EN 374
759
SivoChem®
759
Rękawice
nitrylowe
jednorazowego
użytku, 280 mm
długość, 0,2 mm
grubość, AQL
0.65
EN 374-3 EN 374
Kat. III, EN374, EN388
730
Camatril®
730
Flokowane
włóknem
rękawice nitrylowe
, 300 mm
długość, 0.4 mm
grubość, AQL
0.65
EN 374-3 EN 388 EN 374
Kat. III, EN374, EN388
732
Camatril®
732
Flokowane
włóknem rękawice
nitrylowe, 400
mm
długość, 0,4 mm
grubość, AQL
0.65
EN 374-3 EN 388 EN 374
Kat. III, EN374, EN388
740
741
743
6
Nazwa
Dermatril
740
®
Spełniają wymagania EN455 w następujący
sposób:
EN455-1:2001-01 całkowicie
EN455-2:2011-05 całkowicie
EN455-3:2007-03 5.3 białka, ekstrahowalne
EN455-4:2009-12 5.2 przyspieszone określenie okresu
przydatności do użycia
Rękawice te nie są wyrobem medycznym zgodnie z
wytyczną 93/42/EWG.
Kat III, EN374
Spełniają wymagania EN455 w następujący:
EN455-1:2001-01 całkowicie
EN455-2:2011-05 całkowicie
EN455-3:2007-03 5.3 białka, ekstrahowalne
EN455-4:2009-12 5.2 przyspieszone określenie
okresu przydatności do użycia
Rękawice te nie są wyrobem medycznym zgodnie
z wytyczną 93/42/EWG.
Kat III, EN374
Spełnia wymagania EN455 w następujący
sposób:
EN455-1:2001-01 całkowicie
EN455-2:2011-05 całkowicie
EN455-3:2007-03 5.3 białka, ekstrahowalne
EN455-4:2009-12 5.2 przyspieszone
określenie okresu przydatności do użycia
Rękawice te nie są wyrobem medycznym zgodnie
z wytyczną 93/42/EWG.
Odporne na działanie wirusów zgodnie z ASTM
1671:2007
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed wirusem Ebola, 16 październik 2014.
Nr ref.:
Nazwa
Opis
733
Camatril
733
736
737
Normy
Klasyfikacja
Niepodszyte
rękawice
nitrylowe, 600
mm
długość, 0,5 mm
grubość, AQL
0.65
EN 374-3 EN 388 EN 374
Kat. III, EN374, EN388
Tricotril®
736
Rękawice
nitrylowe z
bezszwową
bawełnianą
wyściółką, 300
mm
długość, 1,5 mm
grubość, AQL
0.65
EN 374-3 EN 388 EN 374
Kat. III, EN374, EN388
Tricotril®
737
Rękawice
nitrylowe z
bezszwową
bawełnianą
wyściółką, 400
mm
długość, 1,5 mm
grubość, AQL
0.65
EN 374-3 EN 388 EN 374
Kat. III, EN374, EN388
®
Wszystkie rękawice wykonane są ze specjalnego nitrylu i zapewniają barierę przed materiałem zakażonym. Jednocześnie produkty te są
certyfikowane zgodnie z normą EN374 jako rękawice pełnej ochrony chemicznej (oprócz 740 i 741, które są klasyfikowane jako rękawice
ochrony przed podstawowymi substancjami chemicznymi). Rękawice ochrony chemicznej KCL oferują maksymalny poziom penetracji 3
(odpowiednio do AQL = 0,65).
PRZYPOMNIENIE:
Produkty należy używać zawsze zgodnie z zaleceniami Producenta.
Wszystkie rękawice powinny zostać poddane dokładnym oględzinom przed zastosowaniem; muszą być w idealnym stanie, bez
dziur, zadrapań lub innych uszkodzeń oraz wolne od substancji chemicznych i innych zanieczyszczeń.
Wszystkie rękawice muszą zostać prawidłowo zdjęte, aby uniknąć zanieczyszczeń. Poniżej podane są wskazówki odnośnie
zdejmowania rękawic, aby uniknąć zanieczyszczeń.
WHO podkreśla znaczenie higieny rąk zarówno przed jak i po założeniu i zdjęciu rękawic.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDEJMOWANIA RĘKAWIC
1.
Chwyć rękawicę dłonią w okolicy nadgarstka.
Ostrożnie zdejmij rękawicę.
2.
Przytrzymaj rękawicę dłonią w rękawicy.
Wsuń 2 palce pod nadgarstek dłoni w rękawicy.
3.
Pociągnij rękawicę do czasu aż zostanie przewrócona na lewą stronę.
Pierwsza rękawica powinna znaleźć się wewnątrz rękawicy, którą właśnie zdjąłeś.
Bezpiecznie zutylizuj rękawicę.
4.
7
Po zdjęciu rękawic zawsze umyj ręce. Rękawice mogą mieć dziury, które są zbyt
małe by je zauważyć.
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed wirusem Ebola, 16 październik 2014.
ODZIEŻ OCHRONNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Poniższe kombinezony są certyfikowane zgodnie z normą EN14126 i zapewniają barierę przed zanieczyszczonymi płynami ustrojowymi
i ochronę przed innymi zagrożeniami, zgodnie z normą.
Spacel® 3500 RA/EBJ*
• Wodoszczelny kombinezon przeznaczony
do ochrony pracowników przed produktami
chemicznymi. Jego ergonomia oferuje nowe
lepsze dopasowanie i ochronę.
Type 3, 4, 5 & 6 B
Antystatyczny, ochrona przed czynnikami biologicznymi
• Model ze ściągaczami na nadgarstkach i
kostkach oraz klapą przylepną, aby chronić
zamek błyskawiczny przeciwko działaniu
cieczy.
EN 1149-5
EN 14126
EN 13463-1:2009
• Zaklejony zamek błyskawiczny.
Nr ref.:
45 035 00
Nazwa
SPACEL® 3500 RA/EBJ
Płeć
Od S do XXXL Rozmiar
międzynarodowy
Rozmiary
Pomarańczowy
Kolor
100μm**
Grubość
Trójwarstwowa pomarańczowa folia z
polietylenu
Zużycie
25 sztuk w kartonie, pakowane
pojedynczo
Opakowanie
25 units per carton, individually packed
*RA: Przylepna klapa- EBJ: elastyczne ramiona i nogawki.
** 1 μm równy 1 / 1,000,000 m = 1 x 10-6 m = 1 mikron
Spacel® 3000 RA/EBJ*
• Wodoszczelny kombinezon przeznaczony
do ochrony pracowników przed produktami
chemicznymi. Jego ergonomia oferuje nowe
lepsze dopasowanie i ochronę.
Type 3 B, 4, 5 & 6
Ochrona przed czynnikami biologicznymi
• Model ze ściągaczami na nadgarstkach i
kostkach; podwójna klapa przylepna oraz
zaklejony zamek błyskawiczny.
EN 14126
Nr ref.:
45 030 00
Nazwa
SPACEL® 3000 RA/EBJ
Płeć
Unisex
Rozmiary
Od S do XXXL Rozmiar
międzynarodowy
Kolor
Żółty
Grubość
100μm**
Zużycie
Trójwarstwowa pomarańczowa
folia z polietylenu
Opakowanie
25 sztuk w kartonie, pakowane
pojedynczo
* RA/EBJ: Przylepna klapa/ Elastyczne ramiona i nogawki.
** 1 μm równy 1 / 1,000,000m = 1 x 10-6 m = 1 mikron.
8
Przylepna klapa
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed wirusem Ebola, 16 październik 2014.
Nr ref.:
Nazwa
Skład
EN 14126
Wyniki testu zgodnie z EN 14126
ISSO 16 603*
ISO 16 604*
EN ISO 22 610*
ISO 22 611*
ISO 22612*
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
100 % 100% polietylenu,
45 035 00
SPACEL® 3500
45 030 00
SPACEL® 3000 RA EBJ
trójwarstwowy, kolor
pomarańczowy
Trójwarstwowa
folia polietylenowa kolor żółty
Trójwarstwowa
45 030 01
SPACEL® 3000 RA GC PS
folia polietylenowa kolor żółty
Biały nietkany
41 800 02
MUTEX® 2
polietylenowy
mikroporowata folią
45 030 02
SPACE® 3000 EBJ
45 030 04
SPACEL® 3000 AP EBJ
45 030 03
SPACEL® 3000 AP RA EBJ
45 040 00
SPACEL® 4000 RA EBJ
Trójwarstwowy żółty
folia polietylenowa
Trójwarstwowy żółty
folia polietylenowa
Trójwarstwowy żółty
folia polietylenowa
Trójwarstwowa
folia polietylenowa kolor zielony
Trójwarstwowa
45 040 01
SPACEL® 4000 RA GC PS
folia polietylenowa kolor zielony
45 060 00
SPACEL® COMFORT Medium
Nietkany, polietylenowy
laminowany folią
polietylenową – kolor
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
45 070 00
SPACEL® COMFORT Heavy
Nietkany, polietylenowy,
laminowany ze złożonej
folii polietylenowej EVOH
- szara
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
45 030 05
APRON SPACEL® 3000
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
45 006 00
MUTEX® T4 (biały)
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
OK
zgodny
6/6
6/6
3/3
3/3
Trójwarstwowy żółty
folia polietylenowa
Polietylenowy
laminowany
mikroporowatą folią
Polietylenowy
45 006 10
MUTEX® T4 (zielony)
laminowany
mikroporowatą folią
45 005 00
MUTEX® Light
Biały nietkany
polipropylenowa,
laminowana
mikroporowatą folią
* ISSO 16 603 syntetyczna, odporna na przenikanie krwi i płynów ustrojowych
ISO 16 604 Odporność na przenikanie patogenów krwi
EN ISO 22 610 Odporność na przenikanie czynników zakaźnych przez kontakt mechaniczny z zakażonymi płynami
ISO 22 611 odporność na przenikanie zakażonych ciekłych aerozoli
ISO 22 612 odporność na przenikanie zakażonych cząstek stałych
PRZYPOMNIENIE
Kombinezony należy używać zawsze zgodnie z zaleceniami Producenta.
Wszystkie rękawice powinny zostać poddane dokładnym oględzinom przed zastosowaniem; muszą być w idealnym stanie, bez
dziur, zadrapań lub innych uszkodzeń oraz wolne od substancji chemicznych i innych zanieczyszczeń.
W trakcie zdejmowania sprzętu, nie zdejmuj rękawic. Kombinezon należy zwinąć ostrożnie w dół, tak by skóra ani wewnętrzna
strona kombinezonu nie miała kontaktu ze stroną zewnętrzną.
9
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) przed wirusem Ebola, 16 październik 2014.
Prowadź do bezpieczeństwa – zbuduj trwałą kulturę bezpieczeństwa dzięki kompleksowej edukacji, innowacyjnym technologiom oraz
komfortowym produktom o wysokiej jakości, które zachęcą pracowników do korzystania z bezpieczniejszych rozwiązań. Honeywell Safety
Products to doskonały partner dla organizacji zaangażowanych w przemianę kulturową, która minimalizuje liczbę urazów oraz zapewnia
bezpieczniejsze i bardziej produktywne miejsce pracy.
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
WIELKA BRYTANIA
HISZPANIA - PORTUGALIA
Honeywell Safety Products UK Ltd
Honeywell Safety Products Iberica SA
Tel: +44 (0) 1256 693 200
Tel: +34 91 6764521
Faks: +44 (0) 1256 693 300
Faks: +34 91 6770898
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
FRANCJA
WŁOCHY
Honeywell Safety Products France SAS
Honeywell Safety Products Italia SRL
Tel: +33 (0)1 49 90 79 79
Tel: +39 0382 812111
Faks: +33 (0)1 49 90 71 04
Faks: +39 0382 84113
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
BELGIA
KRAJE NORDYCKIE
Honeywell Safety Products Benelux BV
Honeywell Safety Products Nordic AB
Tel: +32 (0)2 728 2117
Tel: +46 42 88 200
Faks: +32 (0)2 728 2396
Faks: +46 42 73 968
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
HOLANDIA
POLSKA
Honeywell Safety Products Benelux BV
Honeywell Sp. z o. o.
Tel: +31 (0) 118 656 400
ul. Kalwaryjska 69
Faks: +31 (0) 118 627 535
30-504 Kraków
E-mail: [email protected]
Phone: +48 12 656 57 31
Fax: +48 12 656 14 54
E-mail: [email protected]
NIEMCY
ul. Bolesława 5
Honeywell Safety Products Deutschland GmbH &
93-492 Łódź
Co. KG Phone: +49 (0) 451-702740
Phone: +48 42 649 12 67
Faks: +49 (0) 451-798058
Fax: +48 42 649 12 05
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
www.honeywellsafety.com
10
09-14-287 PL - 16/10/2014
© 2014 Honeywell International Inc.
WĘGRY
Honeywell Safety Products Hungária KFT
Tel: +36 1 451 44 04 (4376, 4393)
Faks: +36 1 451 43 43
E-mail: [email protected]
BLISKI WSCHÓD
Honeywell Safety Products Dubai UAE
Tel: +971 4 450 5800
Faks: +971 4 450 5900
E-mail: [email protected]
INDIE
Honeywell International India Pvt. Ltd
Tel: +91 124 6722732 / 6722833
Faks: +91 124 4752750
E-mail: [email protected]
ROSJA – CIS – MONGOLIA
Honeywell Safety Products ZAO Honeywell
Tel: +7 495 980 9910
Faks: +7 495 796 9800
E-mail: [email protected]
CAŁY ŚWIAT
Honeywell Safety Products Europe SAS
Tel: +33 (0)1 49 90 79 79
Faks: +33 (0)1 49 90 71 04
E-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards