Przeszłe i spodziewane zmiany klimatu w rejonie Biebrzy

advertisement
Przeszłe i oczekiwane zmiany klimatu w
rejonie Biebrzy
Prof.dr hab. Maciej Sadowski
Wybrane kryteria do oceny wpływu
zmian klimatu
• Opady (sumy miesieczne, roczne , okresu
wegetacyjnego)
• Surowy bilans wodny
• Długośd okresów bezopadowych
• Temperatura powietrza (średnia, ekstremalne,
tendencje długookresowe)
• Liczba dni z temperatura poniżej/powyżej
określonych progów
• Pokrywa śnieżna (wysokośd i czas trwania)
• Temperatura wody
Zmiany średniej temperatury powietrza w półroczu
chłodnym (X-III) w pn-wsch Polsce w latach 1951-2009
oC
3,5
2,5
1,5
-1,5
-2,5
-3,5
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
1959
1957
1955
1953
-0,5
1951
0,5
Porównanie średniej miesięcznej temperatury
powietrza dla lat 2000-2009 z wieloleciem 1951-2009
w pn-wsch Polsce
oC
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
I
-0,2
-0,4
-0,6
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ROK
Porównanie średnich miesięcznych sum opadów dla
lat 2000-2009 z wieloleciem 1951-2009 w pn-wsch
Polsce
%
20
10
0
I
-10
-20
-30
-40
-50
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ROK
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
1959
1957
1955
1953
mm
1951
Zmiany średnich rocznych sum opadów Polsce pnwsch w latach 1951-2009
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Zmiany średnich sum opadów w półroczu chłodnym (X-III) w
Polsce pn-wsch. w latach 1951-2009
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
1959
1957
1955
1953
0
1951
mm
Ewapotranspiracja wskaźnikowa w
okresie wegetacyjnym
oC
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1.IV
1.V
1.VI
średnia 1960-2004
1.VII
1.VIII
średnia 1990-2004
1.IX
30.IX
Straty wody w dolinie Biebrzy w latach 1971-1995
100
80
60
%
40
zima
20
lato
średnie
0
1971
1974
1977
1980
1983
-20
-40
Lata
1986
1989
1992
1995
Trend strat wody w dolinie Biebrzy w latach
1971-1995
100
90
80
70
%
60
50
40
30
20
10
0
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
Lata
1985
1987
1989
1991
1993
1995
Wskaźniki klimatyczne
• Są to wyniki analiz dla 6 symulacji regionalnych dla regionu Polski
NE: 18-24E, 52-55N
• Modele z projektu ENSEMBLES: (model regionalny-model globalny)
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
C4IRCA3_HadCM3Q16
DMI-HIRHAM5_ARPEGE
KNMI-RACMO2_ECHAM5-r3
MPI-M-REMO_ECHAM5
RM5.1_ARPEGE
SMHIRCA_ECHAM5
Analizy zostały zrobione dla trzech okresów:
1971-2000
2021-2050
2071-2100
Oczekiwane zmiany opadow
Oczekiwane zmiany temperatury
Długośd suchego okresu w dniach
Liczba dni upalnych
Długośd okresu ciepłego
Liczba dni chłodnych
Długośd okresu mokrego
Liczba mokrych okresów
Wysokośd opadu maksymalnego
Dziękuję za uwagę
Przygotował zespół:
M.Liszewska – ICM UW
A.Olecka-IOS/KASHUE
A.Romaoczak - IOS
J.Szatyłowicz - SGGW
Download