Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 4. Ochrona

advertisement
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami
Natura 2000 i Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.
Pakiet 4 i 5:
 Zakaz przeorywania, wałowania
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
i podsiewu
 Zakaz włókowania
od 01.04.2014 r. do 01.09.2014 r.
 Zakaz stosowania ścieków
i osadów ściekowych
 Zakaz budowy i rozbudowy urządzeń
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
melioracji wodnych
 Niestosowanie środków ochrony
roślin
Wariant 4.1/5.1:
 Zakaz wapnowania
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Zakaz nawożenia
 Niestosowanie jakichkolwiek zabiegów
agrotechnicznych i pielęgnacyjnych
od 01.04.2014 r. do 31.07.2014 r.
w przypadku użytkowania kośnego
TUZ:
 Koszenie
od 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Pozostawienie 5-10% powierzchni
działki rolnej nieskoszonej
od 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r.
15-03-2014 01-04-2014
31-07-2014
01-09-2014
30-09-2014
14.03.2015
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 4 i 5 cd.
 Usunięcie lub złożenia w stogi
2 tygodnie po pokosie
ściętej biomasy
 Zakaz koszenia okrężnego
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
w przypadku użytkowania kośnopastwiskowego TUZ:
 Koszenie
od 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Pozostawienie 5-10% powierzchni
.
od 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r.

działki rolnej nieskoszonej
 Usunięcie lub złożenia w stogi
ściętej biomasy
2 tygodnie po pokosie
 Zakaz koszenia okrężnego
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Wypasanie:
obszary poniżej 300 m n.p.m.
obszary powyżej 300 m n.p.m.
od 01.05.2014 r. do 15.10.2014 r.
od 20.05.2014 r. do 01.10.2014 r.
 Niewykaszanie niedojadów poza
okresem
od 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r.
w przypadku użytkowania
pastwiskowego TUZ:
 Wypasanie:
obszary poniżej 300 m n.p.m.
obszary powyżej 300 m n.p.m.
od 01.05.2014 r. do 15.10.2014 r.
od 20.05.2014 r. do 01.10.2014 r.
 Niewykaszanie niedojadów poza
okresem
15-03-2014
od 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r.
01-05-2014 20-05-2014
01-08-2014
30-09-2014 15-10-2014
14-03-2015
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 4 i 5 cd.
Wariant 4.2/5.2:
 Koszenie TUZ
od 15.07.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Stosowanie jednego ze schematów
koszenia*
 Usunięcie lub złożenia w stogi ściętej
2 tygodnie po pokosie
biomasy
 Zakaz koszenia okrężnego
 Zakaz wypasania
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Zakaz nawożenia
Wariant 4.3/5.3:
 Koszenie TUZ
od 15.07.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Koszenie 20% powierzchni działki
od 15.07.2014 r. do 30.09.2014 r.
rolnej
 Usunięcie lub złożenia w stogi ściętej
2 tygodnie po pokosie
biomasy
 Zakaz koszenia okrężnego
 Zakaz nawożenia
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Dopuszcza się wypasanie przy
obsadzie zwierząt do 0,2 DJP/ha
do 15.10.2014 r.
i obciążeniu pastwiska do 2,5 t/ha
15-03-2014
15-07-2014
30-09-2014 15-10-2014
14-03-2015
* 1) Pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej; 2) Pozostawienie całej powierzchni działki rolnej nieskoszonej na przemian z koszeniem w kolejnym roku całej jej powierzchni; 3) Pozostawienie 50%
powierzchni działki rolnej nieskoszonej, na przemian z koszeniem w kolejnym roku całej jej powierzchni, przy czym pozostawienie w danym roku powierzchni działki rolnej nieskoszonej powinno dotyczyć innej
części tej działki niż dwa lata wcześniej.
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 4 i 5 cd.
Wariant 4.4/5.4:
 Koszenie TUZ
od 15.09.2014 r. do 30.10.2014 r.
 Pozostawienie 50% powierzchni
działki rolnej nieskoszonej

od 15.09.2014 r. do 30.10.2014 r.
Usunięcie lub złożenia w stogi ściętej
biomasy
2 tygodnie po pokosie
 Zakaz koszenia okrężnego
 Zakaz wypasania
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Zakaz nawożenia
Wariant 4.5/5.5:
w przypadku użytkowania kośnego
TUZ:
 Koszenie
od 15.07.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Pozostawienie 15-20% powierzchni
od 15.07.2014 r. do 30.09.2014 r.
działki rolnej nieskoszonej
 Usunięcie lub złożenia w stogi
2 tygodnie po pokosie
ściętej biomasy
 Zakaz koszenia okrężnego
 Zakaz nawożenia
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
w przypadku użytkowania
pastwiskowego TUZ:
 Wypasanie:
obszary poniżej 300 m n.p.m.
od 01.05.2014 r. do 15.10.2014 r.
obszary powyżej 300 m n.p.m.
15-03-2014
od 20.05.2014 r. do 01.10.2014 r.
01-05-2014 20-05-2014
15-07-2014
15-09-2014
30-09-2014 15-10-2014 30.10.2014
14-03-2015
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 4 i 5 cd.
 Zakaz nawożenia
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Dopuszcza się koszenie
od 15.07.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Pozostawienie 15-20% powierzchni
działki rolnej nieskoszonej
od 15.07.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Usunięcie lub złożenia w stogi ściętej
2 tygodnie po pokosie
biomasy
 Zakaz koszenia okrężnego
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
Wariant 4.6/5.6:
 Koszenie TUZ
od 15.06.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Pozostawienie 5-10% powierzchni
działki rolnej nieskoszonej
od 15.06.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Usunięcie lub złożenia w stogi ściętej
2 tygodnie po pokosie
biomasy
 Zakaz koszenia okrężnego
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Zakaz nawożenia
 Dopuszcza się wypasanie wolne lub
kwaterowe przy obsadzie do 1 DJP/ha
do 15.10.2014 r.
i obciążeniu pastwiska do 5t/ha
15-03-2014
15-06-2014
15-07-2014
30-09-2014 15-10-2014
14-03-2015
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 4 i 5 cd.
Wariant 4.7/5.7:
 Koszenie TUZ
od 15.06.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Pozostawienie 5-10% powierzchni
działki rolnej nieskoszonej
od 15.06.2014 r. do 30.09.2014 r.
 Usunięcie lub złożenia w stogi ściętej
2 tygodnie po pokosie
biomasy
 Zakaz koszenia okrężnego
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Zakaz nawożenia
 Dopuszcza się wypasanie wolne lub
kwaterowe przy obsadzie do 1 DJP/ha
do 15.10.2014 r.
i obciążeniu pastwiska do 5t/ha
Wariant 4.8/5.8:
w przypadku użytkowania
pastwiskowego TUZ:
 Wypasanie:
obszary poniżej 300 m n.p.m.
obszary powyżej 300 m n.p.m.
 Zakaz nawożenia
od 01.05.2014 r. do 15.10.2014 r.
od 20.05.2014 r. do 01.10.2014 r.
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
15-03-2014
01-05-2014 20-05-2014 15-06-2014
30-09-2014 15-10-2014
14-03-2015
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 4 i 5 cd.
Wariant 4.9/5.9:
w przypadku użytkowania kośnego
TUZ:
 Koszenie
od 01.07.2014 r. do 31.10.2014 r.
 Dopuszcza się pozostawienie runa
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
bez skoszenia raz na 5 lat

Usunięcie lub złożenia w stogi
ściętej biomasy
 Zakaz koszenia okrężnego
2 tygodnie po pokosie
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
w przypadku użytkowania
kośno-pastwiskowego TUZ:
 Koszenie
od 01.07.2014 r. do 31.10.2014 r.
 Dopuszcza się pozostawienie runa
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
bez skoszenia raz na 5 lat


Usunięcie lub złożenia w stogi
ściętej biomasy
 Zakaz koszenia okrężnego
2 tygodnie po pokosie
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Wypasanie:
obszary poniżej 300 m n.p.m.
obszary powyżej 300 m n.p.m.
od 01.05.2014 r. do 15.10.2014 r.
od 20.05.2014 r. do 01.10.2014 r.
 W sytuacji licznego występowania
trzciny wypasanie kwaterowe
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Zakaz nawożenia
15-03-2014
01-05-2014 20-05-2014
01-07-2014
01-10-2014 15-10-2014 31.10.2014
14-03-2015
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 4 i 5 cd.
Wariant 4.10/5.10:
 Koszenie TUZ
od 01.05.2014 r. do 31.10.2014 r.
 Zachowanie użytków
przyrodniczych w stanie
niepogorszonym
 Usunięcie odpadów
 Dokonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych mających na celu
ochronę użytku przyrodniczego
 Zakaz nawożenia
 Zakaz odwadniania i wydobywania
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
torfu – w przypadku torfowisk
 Zakaz wydobywania piaski i
zalesiania – w przypadku muraw
napiskowych
 Zakaz usuwania kęp i odwadniania
– w przypadku szuwarów kępowych
 Wykaszanie
do 31.10.2014 r.
15-03-2014
31.10.2014
14-03-2015
Download