Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 8. Ochrona gleb i

advertisement
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 8. Ochrona gleb i wód.
Pakiet 8:
 Zakaz uprawy w międzyplonie lub
wsiewce poplonowej roślin, do których
uprawy może zostać przyznana specjalna
płatność obszarowa do pow. roślin
strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Utrzymanie minimalnej okrywy roślinnej
Wariant 8.1:
 Wsiewanie roślin jako wsiewki
poplonowej w rosnące rośliny ozime
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Sprzątnięcie słomy po żniwach
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Niewznawianie zabiegów
agrotechnicznych
 Przeoranie biomasy wsiewki poplonowej,
z wyłączeniem uprawy gleby w systemie
bezorkowym
 Niestosowanie ścieków i osadów
ściekowych na wsiewkę poplonową
przed 01.03.2015 r.
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
Wariant 8.2:
 Wykonanie po zbiorze plonu głównego
siewu roślin ozimych jako międzyplonu
ścierniskowego
 Niestosowanie pod międzyplon ozimy
innych nawozów niż naturalne
do 30.09.2014 r.
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
15-03-2014
30-09-2014
01-03-2015
14-03-2015
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 8. Ochrona gleb i wód cd.
 Niestosowanie ścieków i osadów
ściekowych
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Przeoranie biomasy międzyplonu
ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby
w systemie bezorkowym
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Zakaz spasania międzyplonu ozimego
przed okresem wiosny
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Niewznawiane zabiegów agrotechnicznych
 Zakaz uprawy w plonie głównym rośliny,
która była uprawiana w międzyplonie
ozimym lub formy jarej takiej rośliny
przed 01.03.2015 r.
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 W międzyrzędziach chmielnika,
powierzchnia tego międzyplonu powinna
stanowić 67%łącznej powierzchni
plantacji chmielu
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
Wariant 8.3:
 Wykonanie po zbiorze plonu głównego
siewu roślin jarych jako międzyplonu
ścierniskowego
do 30.09.2014 r.
 Niestosowanie pod międzyplon
ścierniskowy innych nawozów niż
naturalne
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Niestosowanie ścieków i osadów
ściekowych
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Przeoranie biomasy międzyplonu
ścierniskowego, z wyłączeniem uprawy
gleby w systemie bezorkowym
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
 Możliwość spasania biomasy międzyplonu
ścierniskowego w okresie jesieni
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
15-03-2014
30-09-2014
01-03-2015
14-03-2015
Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 8. Ochrona gleb i wód cd.
 Niewznawiane zabiegów agrotechnicznych
 Zakaz uprawy w plonie głównym rośliny,
która była uprawiana w międzyplonie
ścierniskowm
 W międzyrzędziach chmielnika,
powierzchnia tego międzyplonu powinna
stanowić 67%łącznej powierzchni
plantacji chmielu
przed 01.03.2015 r.
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. – przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
15-03-2014
30-09-2014
01-03-2015
14-03-2015
Download