prehistoria

advertisement
Menhir, megalityczny pomnik związany z kultem zmarłych (okres
neolitu), nieregularny blok kamienny, ustawiony pionowo w ziemi.
Występują pojedynczo, ustawione w szereg lub w formie kręgów (kręgi
kamienne).
Dolmen – prehistoryczna budowla megalityczna
o charakterze grobowca. Składała się z głazów wkopanych pionowo w
ziemię i wielkiego płaskiego bloku skalnego, który był na nich ułożony.
Kromlech - jest to krąg zbudowany z ustawionych pionowo
kamieni, często wokół grobowca. Pierwsze kromlechy
pojawiły się w drugiej połowie IV tysiąclecia p.n.e.. Było to
najprawdopodobniej miejsce kultu i zebrań plemiennych. Do
najbardziej znanych należy Stonehenge.
Lamassu, w mitologii asyryjskiej (Asyria), demon opiekuńczy,
przedstawiany jako skrzydlaty byk z ludzką głową. Rzeźbione
lamassa ustawiano po obu stronach wejścia do pałaców (VIII
w. p.n.e.)
Ziggurat, sakralna budowla wieżowa z Mezopotamii, Geneza i
funkcja zigguratu nie są do końca wyjaśnione. Miał on formę
kilku kondygnacyjnej wieży, której kolejne piętra (w kształcie
prostopadłościanów) zmniejszały się schodkowo ku górze,
tworząc tarasy. Poszczególne kondygnacje łączyły schody lub
rampy. Na najwyższym tarasie znajdowała się kaplica
poświęcona prawdopodobnie obrzędowi boskich zaślubin. Na
górnych tarasach dokonywano obserwacji astronomicznych.
Rdzeń zigguratu wykonywano z suszonej cegły, którą okładano
warstwą cegły wypalanej. Wodę deszczową odprowadzał z
budowli specjalny system drenów. W jednym ośrodków
kultowym mogły istnieć 2 zigguraty
Stela Hammurabiego
Download