Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV ,,STOP! HCV `` W

advertisement
Pilotażowy Program Profilaktyki
Zakażeń HCV ,,STOP! HCV ‘’
W 2011 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Polska Grupa Ekspertów HCV
rozpoczynają organizację Ogólnopolskiego Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń
HCV. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zakażeni HCV stanowią 1,5 ludności
Polski, tj. około 750 000 osób. Analiza sytuacji epidemiologicznej w Polsce pokazuje, że
oficjalnie zgłoszone przypadki stanowią jedynie 30- 40% rzeczywistych zachorowań.
Brak jest skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi HCV, natomiast wczesne wykrycie
i leczenie zakażenia u około 70 % pacjentów likwiduje zagrożenia wynikające z infekcji
HCV.
Głównym celem Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV jest zmniejszenie
obciążenia zdrowotnego populacji Polski skutkami zakażeń HCV.
Cele szczegółowe programu to:




Zwiększenie wiedzy o epidemiologii, czynnikach ryzyka , obrazie chorobowym oraz
profilaktyce zakażeń HCV wśród młodzieży,
Zwiększenie wiedzy o możliwościach profilaktycznych i terapeutycznych zakażeń
oraz zachorowań etiologii HCV wśród personelu medycznego,
Zwiększenie liczby badań w kierunku HCV u osób z grup ryzyka zakażenia,
Zwiększenie wykrywalności zakażeń etiologii HCV .
Ramy czasowe programu:
Listopad 2010- Listopad 2011
Grupy docelowe programu i przekaz grup docelowych :
 Młodzież klasy I lub II szkół ponadgimnazjalnych
,,Bądź świadomy zagrożenia. Zapobiegaj zakażeniu. Wykonaj test na HCV ‘’


lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
,, Bądź świadomy zagrożenia . Minimalizuj szkody zdrowotne. Zleć test na
HCV’’
kadra kierownicza i personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo
epidemiologiczne w szpitalach wysokospecjalistycznych
,, Bądź świadomy zagrożenia. Minimalizuj ryzyko. Zleć test na HCV’’









Jest kilka podstawowych faktów, które powinieneś znać:
Skuteczność leczenia zakażenia HCV bardzo wzrosła. Stosowana standardowo
terapia pegylowanym interferonem i rybawiryną umożliwia wyleczenie ponad
60 % osób zakażonych.
Nie można się zaszczepić przeciw HCV . Do tej pory nie wynaleziono żadnej
szczepionki chroniącej przed wirusem HCV.
HCV nie jest chorobą brudnych rąk . Do zakażenia wirusem dochodzi głównie
przez kontakt z zakażoną krwią.
Wirus nie przenosi się drogą pokarmową ani kropelkową.
Trudno jest się zakazić HCV od domownika, jednak może to nastąpić poprzez
używanie wspólnych szczoteczek do zębów, cążek do paznokci , maszynek do
golenia lub innych narzędzi kosmetycznych, mających kontakt z krwią
zakażonego domownika.
Podobnie nie można zakazić się HVC na drodze codziennych, zwykłych
kontaktów .
Bardzo rzadko wirus HCV jest przekazywany dziecku przez matkę.
Wirus HCV nie przenosi się z mlekiem matki.
Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka się zakażenia się HCV przez
kontakty seksualne, jednakże ta droga zakażenia stanowi niewielkie
zagrożenie.
Więcej informacji można uzyskać na stronach:
www.stophcv.pl
www.hcv.pl
www.prometeusze.pl
www.pgehcv.pl
Dezynfekcja narzędzi i sprzętu po użyciu
Przy doborze metody oraz preparatu do dezynfekcji narzędzi, sprzętu i powierzchni należy
uwzględnić:






ryzyko zakażenia i poziom czystości mikrobiologicznej niezbędny dla
dezynfekowanego przedmiotu
zdolność do eliminowania drobnoustrojów stanowiących zagrożenie (zakres działania)
obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych i ich wpływ na czynnik
dezynfekcyjny
szkodliwość dla ludzi (klienta, personelu)
wpływ na dezynfekowane przedmioty, powierzchnie gdy jest stosowany zgodnie z
przeznaczeniem oraz z zalecanym sposobem użycia
względy organizacyjne tj.: łatwość przygotowania roztworu, stabilność w koncentracie
i roztworze
Ogólne zasady:



preparaty przeznaczone do dezynfekcji
narzędzi, powinny wykazywać działanie
bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze,
wirusobójcze oraz sporobójcze.
narzędzia przerywające ciągłość tkanek muszą
być sterylne (wolne od form wegetatywnych i
spor bakterii oraz wirusów)
sprzętowi wielokrotnego użycia, stosowanemu
przy zabiegach związanych z naruszeniem
ciągłości tkanek, a także takiemu, który
przypadkowo stwarza takie zagrożenie np. brzytwy, cążki należy zapewnić
sterylizację
W przypadku braku możliwości sterylizacji narzędzi np. ze względów technicznych (rodzaj
tworzywa, konstrukcja używanego sprzętu) dopuszcza się wysoki poziom dezynfekcji, w
którym zostaną zabite wszystkie drobnoustroje (bakterie wegetatywne, prątki gruźlicy,
grzyby, wirusy, spory). Do narzędzi takich będą należeć np. widełki, w których osadza się
kolczyk podczas przekłuwania uszu, głowice maszyny używanej do wykonywania makijażu
permanentnego, pojemniki napełniane barwnikami.
Narzędzia wielokrotnego użytku, naruszające ciągłość tkanek, bezpośrednio po zabiegu,
należy zdezynfekować w roztworach preparatów o szerokim zakresie działania obejmującym
bakterie włącznie z prątkami gruźlicy, grzyby, wirusy np.






Aldesan E+ aktywator
Sekucid
sekusept Forte
Chiroisan
PeraMed
Sekusept Activ
Zdezynfekowany sprzęt należy umyć, stosując środki ochrony osobistej (rękawice, fartuch).
Download