Instrukcja złożenia pisma ogólnego w Starostwie

advertisement
Instrukcja złożenia pisma ogólnego
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
w formie elektronicznej
Niniejszy dokument opisuje krok po kroku sposób złożenia pisma elektronicznego w Starostwie
Powiatowym w Piasecznie za pomocą platformy ePUAP. Aby złożyć dokument za pomocą platformy
elektronicznej ePUAP, należy wcześniej zarejestrować się oraz wyrobić sobie „Profil zaufany” (osoby
posiadające podpis elektroniczny nie potrzebują „Profilu zaufanego”).
Dokument ten może pomóc również złożyć pismo ogólne do innego podmiotu publicznego –
wystarczy w tym celu w jednym z kroków wybrać inny urząd.
1. Celem złożenia pisma należy wejść na stronę internetową http://epuap.gov.pl i przejść do
„Alfabetycznej listy spraw” (1).
2. Na alfabetycznej liście spraw należy wyszukać, a następnie wybrać „Pismo ogólne do podmiotu
publicznego” (2).
3. Po wyborze pisma pojawia się opis „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego”. Z tego miejsca nic
nie zaznaczając należy kliknąć w przycisk „Przejdź do formularz” (3).
4. W następnym kroku o ile wcześniej nie zalogowaliśmy się – zostaniemy poproszeni o to. W celu
zalogowania należy prawidłowo wypełnić pola „Login” i „Hasło”, a następnie kliknąć przycisk „Zaloguj
się” (4).
5. Po poprawnym zalogowaniu się powinna pokazać się formularz z pismem. W tym kroku nie
wybiera się Odbiorcę za pomocą pola „Odbiorca dokumentu” (5), ale za pomocą pola „Ustaw/zmień
adresata” w treści dokumentu. W tym celu należy w pole „Ustaw/zmień adresata” zacząć wpisywać
część nazwy instytucji do której adresujemy pismo. W naszym przypadku będzie to „Starostwo
Powiatowe w Piasecznie”. Tak jak pokazano na poniższej ilustracji można wpisać „piasecz"(6), a
następnie z wyświetlonych instytucji wybrać „STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE”(7).
6. Po wybraniu adresata nie należy zapomnieć o potwierdzeniu wyboru poprzez naciśnięcia przycisku
„Zaadresuj” (8).
7. Gdy wybrany jest już adresat, należy wybrać „Rodzaj pisma” (9), wpisać odpowiedni „Tytuł
pisma” (10) oraz uzupełnić treść pisma (11). Jeśli posiadamy jakieś załączniki (np. zeskanowane
pisma, dokument w formie pliku elektronicznego) można załączyć je za pomocą pola „Załączniki”(12).
8. Po wykonaniu powyższych kroków przechodzimy dalej wybierając przycisk znajdujący się na dole
strony „Zapisz i przejdź dalej” (13).
9. W tym kroku należy koniecznie podpisać dokument – wykorzystując w tym celu
„Profil zaufany” (14a)1 lub „Podpis elektroniczny”(14b) .
1
Jeśli wybierzemy podpisanie dokumentu za pomocą „Profilu zaufanego” pojawi nam się prośba o podanie
kodu przesłanego na maila lub SMS-em na telefon komórkowy (w zależności od opcji wybranej podczas
zakładania konta i profilu zaufanego).
10. Gdy dokument zostanie prawidłowo podpisany dostaniemy obraz podobny do tego
przedstawionego poniżej. Wówczas bez problemu będzie można przejść do wysyłania dokumentu za
pomocą klawisza „Dalej” (15).
11. Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku „Wyślij” (16) – dokument zostanie wysłany i
dostaniemy UPP (Urzędowe Potwierdzenia Przyjęcia).
12. Po kilku dniach zalecamy upewnić się telefonicznie, czy dokument został faktycznie odebrany
przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie – mimo wielkiego wysiłku w to by wszystko funkcjonowało
jak należy zdarzają się przypadki, że dokument nie dochodzi do adresata.
Instrukcję przygotował:
Paweł Badowski – informatyk w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
Piaseczno, kwiecień 2014
Download