Pismo dojrzewa wraz z nami- psychografologia

advertisement
„Pismo dojrzewa wraz z nami- psychografologia”
14h
Korzyści:





Poznanie najważniejszych pojęć z zakresu grafologii i specyfiki pracy grafologa.
Nabycie umiejętności analizy podstawowych cech pisma.
Nabycie zdolności w interpretacji znaków pisma oraz podpisów.
Praktyka w dostrzeganiu szczególnych cech w piśmie.
Ćwiczenie analizy pisma własnego i innych osób.
Grupa docelowa:
Wszystkie osoby zainteresowane nabyciem zdolności w zakresie podstawowej analizy pisma.
Program:
1. Rozpoczęcie szkolenia – zapoznanie, wstępna integracja, zawiązanie kontraktu.
2. Krótka historia grafologii.
3. Specyfika pracy grafologa.
4. Wykorzystanie grafologii w codziennym życiu ( rekrutacja, sprawy sądowe i in.)
5. Kaligrafia a grafologia.
6. Dziedziczenie charakteru pisma.
7. Warunki jakim powinna odpowiadać próbka pisma odręcznego.
8. Znaczenie narzędzia pisarskiego.
9. Znaczenie koloru atramentu.
10. Szybkość i tempo pisania.
11. Czytelność i nieczytelność pisma.
12. Kompozycja pisma na stronie, przestrzeń w piśmie, czyli marginesy i akapity.
13. Interpretacja znaków pisma:
 pochylenie,
 leworęczność a lewoskośność,
 wielkość i szerokość,
 impuls, czyli łączenie liter w wyrazach,
 strefy pisma i ich trójpodział,
 koncepcja Pulvera,
 linearność pisma,
 rodzaj pisma (arkada, girlanda, kąt, nitka, pismo drukowane i mieszane),
 nacisk,
 górne znaki diakrytyczne.
14. Interpretacja podpisów:
 czytelność a nieczytelność podpisu,
 rodzaje podpisów,
 zakończenia podpisów,
 miejsce złożenia podpisu,
 porównanie podpisu z pismem tekstowym
 podpisy znanych ludzi (np. Fidel Castro, Napoleon Bonaparte, Charlie Chaplin),
 podpis samobójcy,
 wykonywany zawód a podpis.
15. Znaki ostrzegawcze zawarte w piśmie:
 agresja i sadyzm,
 schizofrenia,
 zaburzenia seksualne.
16. Szczegółowa charakterystyka wybranych małych liter. (d, y, r,)
17. Szczegółowa charakterystyka dużej litery M, N D, L oraz S.
18. Adresowanie kopert.
19. Grafoterapia (korekta pisma za pomocą specjalnych ćwiczeń graficznych).
20. Ćwiczenia w samodzielnej interpretacji i analizie próbki pisma.
21. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Szkolenie prowadzone będzie metodami warsztatowymi z elementami prezentacji. Ćwiczenia
wykonywane będą zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
Liczba uczestników: 14-16
Czas trwania: 14h
Inwestycja: 380zł
Download