ARS - Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki

advertisement
Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
Adres: ul.Nowowiejskiego 15/15a, 61-732 Poznań Tel./Fax: (+48 61) 855-25-45
Internet: www.ars.org.pl email: [email protected]
Regon: 634564128, NIP: 7781418292, KRS: 0000192877
Konto bankowe: PKO BP S.A. w Poznaniu nr 30 10 20 4027 0000 1002 0317 6252
Przekaż 1% Fundacji KRS: 0000192877 Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
Szanowni Państwo,
Fundacja ARS istnieje już 10 lat i jest najaktywniejszą organizacją pożytku publicznego na
terenie Poznania. Warsztaty, festiwale i wydarzenia kulturalne wyrobiły sobie znakomitą renomę
wśród uczestników i cieszą się społecznym zainteresowaniem. Bogata oferta edukacyjno –
artystyczna,
którą
proponujemy,
kierowana
jest
do
dzieci
i
młodzieży,
w
tym
osób
z niepełnosprawnością oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wraz z Wytwórnią Filmów Animowanych tworzymy projekt „Animować Świat”, pokazując
dzieciom wybrane pod kątem kunsztu kinematografii filmy oraz uczymy ich podstaw animacji.
W projekcie uczestniczy kilkadziesiąt Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Profilowanych
z Wielkopolski. Wśród akcji naszego autorstwa sympatią cieszy się „Hip-Hop Festiwal”, „Poznański
Piknik Rodzinny” oraz „Noc Kupały”, podczas której co roku wypuszczamy tysiące lampionów
„spełnionych życzeń”.
Jako aktywna organizacja tworzymy nowe miejsca pracy, jesteśmy opiekunami praktyk
i staży studenckich. Skupiamy wokół siebie wolontariuszy, którzy z nami pomagają innym zdobywając
jednocześnie cenne doświadczenie.
Oferta warsztatowa dla klas 1-3 oraz grup przedszkolnych
1. EKO wiosna
Warsztaty poruszają takie tematy jak ekologia, segregacja śmieci czy powtórne wykorzystywanie
odpadów. Poprzez zabawę dzieci uczą się kolorów pojemników do recyclingu, odpowiedniej segregacji
i szacunku dla środowiska. Zajęcia pobudzają w uczestnikach chęć dbania o planetę i swoje najbliższe
otoczenie. Mali ekolodzy odkrywają w sobie poczucie odpowiedzialności za swoje codzienne wybory.
2. Książka w praktyce
Podczas zajęć każde dziecko będzie miało okazję stworzyć swoje małe dzieło literackie oraz
dowiedzieć się z czego książka jest zbudowana, a także kto to jest "autor" i "czytelnik". Chcemy
wzbudzić w małych czytelnikach szacunek do książki, a także udowodnić, że czytanie może być
ciekawe. Podczas plastycznej części zajęć rozwijać ich kreatywność i twórcze myślenie.
Uwaga: Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć omawiających lekturę szkolną.
3. Pory roku na sztalugach
Z okazji wiosny mali uczestnicy warsztatu mają okazję wsłuchać się w muzykę Vivaldiego i
zaprzyjaźnić się z animacjami produkcji Disneya. Swoje pokłady wyobraźni przelewają na papier przy
sztalugach, które podczas ładnej pogody wystawione są w ogródku Fundacji. Dzieci dzięki zajęciom
zostają
uwrażliwione
na
dźwięki
i
obrazy,
zauważając
piękno
otaczającej
przyrody.
Uwaga: Możliwa jest zmiana techniki malowania i tematu.
4. Robótki ręczne
Jeszcze 20-30 lat temu w szkołach prowadzono Zajęcia Praktyczno-Techniczne, a wszystkie dzieci
potrafiły szyć, gotować i majsterkować. Chcąc przypomnieć te czasy proponujemy proste zajęcia
rozwijające właśnie takie umiejętności. Dzieci uczą się zaradności, a dumni rodzice mogą śmiało
kontynuować z pociechami tę zabawę w domu wspominając własne dzieciństwo.
5. Zajęcia rytmiczne
Warsztaty rytmiczne pozwalają młodym uczestnikom poznawać swoje ciało i rozwijają koordynację
ruchową. Dzieci poznają pojęcia rytmu i taktu, a poprzez zabawę potrafią wykorzystać tę wiedzę
wybijając rytm rękoma i nogami jednocześnie używając głosu. To niezwykłą przygoda ruchowa i
muzyczna.
6. Budowanie teatru
W świecie komputerów i telewizji dzieci zapominają o innych formach rozrywki takich jak teatr.
Dzięki zajęciom mogą dowiedzieć się o wszystkich elementach przedstawienia, a także nauczyć się
tworzyć krótkie sceniczne scenki, dzięki którym poczują się jak prawdziwi artyści.
Uwaga: Możliwa jest również wersja tematyczna nawiązująca do kina/filmu.
Pracujemy wykorzystując w trakcie zajęć:
1. Rozmowy z dziećmi.
2. Gry i zabawy.
3. Pokazy audiowizualne.
4. Zajęcia manualne.
INFORMACJE
-zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji ARS (ul. Nowowiejskiego 15/15a, Poznań)
- trwają do 2 godzin zegarowych.
- minimalna liczba osób w grupie to 10 os.
- koszt zajęć to 5 zł od osoby.
W celu umówienia się na zajęcia proszę dzwonić pod numer: 501 320 888 lub pisać: [email protected]
Do zgłoszenia prosimy przygotować następujące informacje:
- ilość dzieci oraz wiek/klasa,
- imię i nazwisko opiekuna grupy,
- nazwa szkoły/ przedszkola,
- kontakt telefoniczny do opiekuna oraz szkoły
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, możemy przygotować indywidualny program
warsztatów i zajęć cyklicznych dostosowany do Państwa potrzeb i pomysłów.
Oferta cyklu zajęć-warsztatów dla klas 4-6
1. Animować Świat dla młodzieży
Każde spotkanie opiera się na wykorzystaniu innej techniki do stworzenia animacji. Osoby
prowadzące warsztaty dostosowują techniki pracy do wieku uczestników. Zajęcia poprzedzone są
prezentacją filmu animowanego, przedstawieniem i omówieniem tematu zajęć oraz technik, które
będą wykorzystywane podczas pracy.
W czasie cyklu zajęć zostaną zrealizowane następujące tematy:
1. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z animacją.
2. Nasz film animowany – warsztat reżysera.
3. Techniki wizualne w teorii i praktyce: animacja materiałów sypkich.
4. Animacja rysunkowa.
5. Animacja lalkowa.
6. Teatr cieni.
7.Dźwięk. Muzyka. Dubbing
2. Podążam za artystą - profesjonalne warsztaty plastyczne
Celem warsztatów jest podniesienie świadomości plastycznej dzieci i młodzieży przez kształcenie
ekspresji, i popularyzację wiedzy z zakresu historii sztuki. Każde spotkanie będzie się składało z
części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej, krótko i ciekawie, zaprezentowana zostanie
twórczość jednego z malarzy reprezentujących dziedzictwo sztuki europejskiej. Zaprezentowane
zostanie także tło kulturowe w którym żył, co pozwoli odbiorcom zrozumieć, dlaczego twórczość
danego artysty jest wyjątkowa. Uczestnicy zajęć poznają technikę i narzędzia, którymi posługiwał się
artysta oraz poznają jego najważniejsze dzieła. Merytoryka będzie przedstawiona w formie
dostosowanej do możliwości poznawczych dzieci, angażującej i multimedialnej.
W części praktycznej grupa przeniesie się do pracowni, gdzie będzie miała okazję wcielić się w rolę
danego artysty i wykonać dzieło sztuki inspirowane twórczością omawianego malarza.
Przykładowe tematy cyklu zajęć:
1. Claude Monet - impresjonizm, pejzaż, tempera, akryl
2. Vincent van Gogh - postimpresjonizm, autoportret węglem
3. Marc Chagall, -ekspresjonizm, akwarela
4. Pablo Picasso – kubizm, kolaż plastyczny
5. Andy Warhol – pop art, plakat
3. Zajęcia teatralne
W czasie zajęć będziemy oswajać uczestników ze środowiskiem teatralnym, pokazywać tworzenie
sztuki teatralnej od „zaplecza”, uczyć świadomości scenicznej, opracowywania tekstów kultury,
stosowania aktorskich środków wyrazu artystycznego. Uczniowie zostaną również wyposażeni
w wiedzę z zakresu sztuk teatralnych w ujęciu historyczno-teoretycznym. Efektem naszej pracy
z uczniami będzie wystawienie przedstawienia w siedzibie Fundacji Ars.
W czasie cyklu zajęć zostaną zrealizowane następujące tematy:
1. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z teatrem. Gry i zabawy teatralne
2.Słowo w teatrze. Opracowanie scenariusza.
3. Kostiumy. Projektowanie masek.
4. Scenografia.
5. Efekty audiowizualne i świetlne.
6. Aktorstwo
4. Lektura na ekranie
Program jest uzupełnieniem procesu dydaktycznego nauczania języka polskiego. Jest to atrakcyjna
forma wspomagająca i dopełniająca wiedzę uczniów. W trakcie roku szkolnego, gdy program
edukacyjny wymaga opracowania i omówienia konkretnego dzieła, czasami trudno jest
wygospodarować czas na szczegółowe omówienie danego utworu. Proponowany program zaprasza
szkoły do poznania lektur poprzez udział w przekazie filmowym w Kinie ARS.
-INFORMACJE-zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji ARS (ul. Nowowiejskiego 15/15a, Poznań)
- trwają do 2 godzin zegarowych.
-podczas każdych zajęć przewiduje się krótką przerwę i poczęstunek.
- minimalna liczba osób w grupie to 10 os.
- koszt zajęć to 7 zł od osoby.
W celu umówienia się na zajęcia proszę dzwonić pod numer: 501 320 888 lub pisać: [email protected]
Do zgłoszenia prosimy przygotować następujące informacje:
- ilość dzieci oraz wiek/klasa,
- imię i nazwisko opiekuna grupy,
- nazwa szkoły/ przedszkola,
- kontakt telefoniczny do opiekuna oraz szkoły
Mając nadzieję na Państwa zainteresowanie wspierania prowadzonych przez Fundację programów
edukacyjno – artystycznych, liczymy na przychylność i z góry dziękujemy za wszelkie zainteresowanie
Jesteśmy otwarci na pozostałe propozycje wynikające z Państwa strony.
Zapraszamy do współpracy,
Fundacja Wpierania Twórczości,
Kultury i Sztuki ARS
Osoba do kontaktu:
Aleksandra Dmitrzak
Tel (61) 855 25-45
Mail: [email protected]
Download