Slajd 1 - Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost

advertisement
Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,
na podstawie doświadczeń norweskich”
PREZENTACJA
Podlaski WIOŚ
PLANOWANIE KONTROLI OPARTYCH
NA ANALIZIE BADAŃ MONITORINGOWYCH
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
1
Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,
na podstawie doświadczeń norweskich”
Podlaski WIOŚ
WIOŚ Białystok
Delegatura Łomża
Delegatura Suwałki
• 3536 zakładów w ISWK
• 55 - I kategoria
• 129 - II kategoria
• 638 - III kategoria
•1833 - IV kategoria
• 881 - V kategoria
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
2
Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,
na podstawie doświadczeń norweskich”
KONTROLE AUTOMONITORINGOWE
2011 – 34 planowych
2012 – 89 planowych
2012 – 1029 wszystkich kontroli
w oparciu o dokumentację
2013 – 64
30 % z zakładów, prowadzących automonitoring
Wśród nich 3 I kat, 14 II kat, 38 kat III, 9 kat IV
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
3
Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,
na podstawie doświadczeń norweskich”
KONTROLE AUTOMONITORINGOWE
W SK brak wytycznych do planowania kontroli automonitoringowych.
Każdy wioś ma inną ilość zakładów zobowiązanych do prowadzenia badań.
Różna jest też liczba inspektorów. W dodatku tylko część z nich zajmuje się kontrolami w
oparciu o dokumentację.
W związku z tym arbitralne ustalanie ilości planowanych kontroli może być
niepraktyczne.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
4
Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,
na podstawie doświadczeń norweskich”
KONTROLE AUTOMONITORINGOWE
PROPOZYCJE
1. Zrezygnować ze sporządzania planu
kontroli automonitoringowych
Jest on niepraktyczny i nie odzwierciedla faktycznych działań wioś w tym zakresie.
Kontrolowane są wszystkie spływające sprawozdania z badań.
Ponadto podczas kontroli zakładów sprawdza się realizację obowiązków w tym zakresie.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
5
Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,
na podstawie doświadczeń norweskich”
KONTROLE AUTOMONITORINGOWE
PROPOZYCJE
2. Zmodyfikować sposób sporządzania
planów kontroli w ISWK
(dotyczy też planów kontroli zakładów)
Obecnie jeden wspólny plan dla wioś
wykonuje się łącznie dla wszystkich
działów inspekcji z województwa.
Prowadzi to do chaosu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
6
Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,
na podstawie doświadczeń norweskich”
KONTROLE AUTOMONITORINGOWE
PROPOZYCJE
2. (c.d.) Sporządzanie planu kontroli
w dwóch krokach
Projekty własnych planów na poziomie
działów inspekcji
Następnie łączone przez wojewódzkiego
koordynatora w całość.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
7
Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,
na podstawie doświadczeń norweskich”
KONTROLE AUTOMONITORINGOWE
PROPOZYCJE
3. Zezwolić planistom na korzystanie
z ISWK z komputerów domowych
Ze względu na złe funkcjonowanie ISWK pod obciążeniem – to jest w okresie sporządzania
planów w godzinach pracy.
(a całkowite usunięcie wymogu logowania jedynie z konkretnego komputera o znanym IP
ułatwiłoby pracę w terenie)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
8
Download