Zbadaj swoje serce

advertisement
Masz problemy?
Jesteś w dołku?
Dopadła Cię apatia?
Spróbuj spojrzeć na twoje życie z innej perspektywy,
co może pomóc Ci zobaczyć rzeczy we właściwym
świetle. Na końcu prezentacji zobaczysz, dlaczego i
jak bardzo było to ważne 
Trochę o astronomii, rzeczy, które
pomogą Ci wiele zobaczyć we właściwym
świetle.
Hubble
Teleskop Hubble'a znajduje się poza naszą atmosferą i
okrąża Ziemię na wysokości 593 km nad poziomem
morza, okrąża Ziemię w około 96-97 minut, z szybkością
28.000 km / h.
Jego nazwa: na cześć astronoma Edwina Hubble'a.
W dniu 24 kwietnia 1990 został on umieszczony na
orbicie okołoziemskiej. Jego waga wynosi około
11 000 kg; teleskop ma kształt cylindra o długości 13,2 m
i średnicy 4,2 m. Teleskop Hubble'a może robić zdjęcia
kosmosu z rozdzielczością ponad 0,1 łuku/sek. .
Międzynarodowa stacja kosmiczna ISS.
Widok z wnętrza stacji kosmicznej.
A teraz „najlepsze” z Hubble’a:
Nazywa się to Galaktyka Sombrero M104 w katalogu Messiera - w
odległości 28 mln lat świetlnych. Jest to jeden z najlepszych obrazów
z Hubble'a, jakie zarejestrował.
Następnie mamy Mgławicę Mrówek - nazwaną tak ze względu na
jej kształt; znajduje się ona w odległości 3000-6000 lat
świetlnych.
To jest Eskimos - Mgławica w odległości 5000 lat
świetlnych.
Na czwartym miejscu Mgławica Kocie Oko...
Piąte miejsce to Mgławica Klepsydra, 8000
lat świetlnych - powstała ona z
eksplodującej gwiazdy.
Na 6 miejscu mamy część Mgławicy Konusa, 2.500 lat
świetlnych.
Na siódmej pozycji, znajdziemy część Mgławicy Łabędzia,
5.500 lat świetlnych, określanej jako ocean wodoru z
niewielką ilością tlenu, siarki i innych elementów.
Ósme miejsce, to ten piękny obraz "Starry Night".
Znany również jako echo świetlne.
9 Miejsce, dwie łączące się Galaktyki: NGC 2207
i IC 2163, znajdują się o 114 milionów lat
świetlnych.
10 Miejsce, fragment Mgławicy Trifid składającej się z wielu gwiazd w
odległości 9000 lat świetlnych.
Inne obrazy z Hubble'a:
Voyager 1
Aktualna pozycja Voyagera 1 (102 AU)
Planeta Karzeł - 2003 UB 313 (Eris)
Kometa Halley'a
M16: Mgławica Orła
M57: Mgławica Pierścienia
Mgławica RCW 79
NGC 2237: Mgławica - Rozeta
M42: Mgławica Orion
Protogwiazda
Droga Mleczna (strzałka pokazuje nasze Słońce)
Czarna Dziura w kosmosie
NGC 4414
Ziemia z chmurami
Ziemia bez chmur
Ziemia ze wschodzącym księżycem
Ziemia i nów księżyca
Ziemia i pełnia księżyca
Nasze Słońce z jego atmosferą
Bezchmurna Venus
Merkury
Mars
Orbity Marsa, Phobos i Deimos
Jupiter
Księżyce Jupitera i jego orbity (pierwsze 8, najbliższe)
Saturn
Orbita Saturna i księżyce
Uran
Uran i jego satelity
Neptun
Orbita Neptuna i jego satelity (bez Nereidy)
Orbita Neptuna z Nereidą i Trytonem
Pluton
Orbita Plutona i Charona
Droga Mleczna
Brak słów na te wspaniałe obrazy pełne koloru i światła.
Mgławica Orła, lub M16 znajduje się w Konstelacji Węża, i to
jest jak otwarte okno w środku gwiaździstego nieba,
w centrum wielu młodych gwiazd tworzących wspaniały
pokaz emisji zanieczyszczeń gazowych...
Jak wielki, potężny i nieskończenie mądry
musi być Ten, kto to wszystko
zaprojektował i wykonał ……
Jak wielki musi być Ten, kto nad tym
wszystkim czuwa, aby się to
nie rozpadło ……
Psalmista mówił:
„Niebiosa głoszą chwałę Boga, a
nieboskłon obwieszcza dzieło Jego
rąk.” Ps. 19: 2
Ziemia
Mars
Merkury
Pluton
Ziemia
Pluton
Słońce
Ziemia
Pluton
I co Ty na to?
Na zewnątrz od naszego słońca,
poza nim,
istnieje nieskończenie wielki
wszechświat!
Jak wielki?
Tylko jego Stwórca wie jak wielki
Nasze
Słońce
Sirius
Jupiter wielkości 1 Pixel, punkt na
strzałce.
Ziemia jest w tej skali niewidoczna!
Arcturus
Antares jest na 15 miejscu, najjaśniej świecąca gwiazda na nocnym niebie.
Znajduje się ona w odległości większej, aniżeli 1000 lat świetlnych.
Betelgeuse – druga najjaśniejsza gwiazda w Orionie
Słońce – 1 Pixel
Jupiter jest w tej skali
niewidoczny!
Popatrz chwilkę na ten
obraz:
Héla aquí, pues:
Zdjęcie zrobiono w Misji Cassini-Huygens
2004, kiedy zbliżała się ona do pierścieni
Saturna.
To jest niebieska planeta - ziemia
Wszyscy teraz znajdujemy się na tej małej
niebieskiej kropce.
Wszystkie wojny ...
Wszystkie problemy ...
Wszystkie nasze wielkości
i nędza ....
Wszystkie nasze technologie,
nasza sztuka, nasze postępy ...
Wszystkie nasze cywilizacje ...
Wszystka nasza fauna i flora ...
Wszystkie rasy, religie ...
Wszystkie rządy, regiony i państwa ...
Wszystkie nasze miłości i nienawiści ... ...
To wszystko zmieściło się w tym jednym maleńkim
punkcie, sześć miliardów dusz w stałym akcie
pobudzenia ...
Nocne światła...
I wschodzące słońce....
Przepiękna błękitna planeta !
Ziemia ma 500 000 000 kilometrów
kwadratowych powierzchni !
Sześć tysięcy biliardów ton skał !...
I więcej, aniżeli tysiąc bilionów ton wody!...
Jak piękna jest nasza błękitna planeta, nasz chwilowy
dom, miejsce, na którym jesteśmy jedynie gośćmi i
pielgrzymami zmierzającymi do lepszej ojczyzny, do
nowego nieba i
nowej ziemi,
miejsca, gdzie
prawdziwie
odpoczniemy,
gdzie nie będzie
już smutku,
bólu, łez,
chorób,
cierpienia i
śmierci …..
Oglądasz te zdjęcia być może w chwili, gdy
przeżywasz osobistą tragedię lub czujesz, że życie jest
przytłaczające, nie ma większego sensu, Twoje
problemy i kłopoty są tak wielkie, że już nic
większego być nie może …..
Zatrzymaj się w tym biegu, choć na chwilę ….
Wycisz się ….
Odpręż się ….
Daj sobie chwilę na refleksję ….
I …… pomyśl o tym co oglądasz jeszcze raz

Przecież jesteś koroną Bożego stworzenia,
To ze stworzenia człowieka Bóg jest najbardziej dumny, bo
stworzył go na Swój obraz i podobieństwo.
W porównaniu z tym olbrzymim i nieskończonym
wszechświatem jesteśmy tak maleńcy,
a jednak to z naszego powodu i dla nas, Stwórca tych
wszystkich, wielkich rzeczy Jezus Chrystus Syn Boży,
przyszedł na ziemię jako człowiek, żył na ziemi będąc
poddawany tym samym próbom, pokusom i testom co my, w
tym celu, ayb nas przeprowadzić z powrotem do Swojego
Królestwa.
Chrystus powiedział:
„Przyszedłem odszukać i zbawić to, co zginęło.”
Ew. Łukasza 19: 10
Jak możesz znaleź się w Królestwie Chrystusa?
Pismo Święte mówi nam, że istnieją dwa Królestwa
Królestwo Chrystusa i królestwo ciemności.
List do Kolosan 1: 13
Królestwo Chrystusa
„Bóg stworzył człowieka na swój własny obraz i
umieścił go w swoim Królestwie w ogrodzie Eden.
Dał mu wolę i zawarł z nim przymierze:
Człowiek może doświadczać życia w obfitości, jeśli
będzie służył Bogu i będzie Mu posłuszny.”
Księga Rodzaju 2: 8, 15, 17
Królestwo Ciemności
„Człowiek zbuntował się przeciwko Bogu i
samodzielnie wybrał niezależną drogę życia. Z
tego powodu, Bóg wypędził go z ogrodu Eden.”
Księga Rodzaju 3: 23
Adam, Ewa i ich potomkowie znaleźli się w
królestwie ciemności.
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są
chwały Bożej”. List do Rzymian 3: 23
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć”
List do Rzymian 6: 23
Na mnie, na ciebie i na wszystkich ludzi ciąży
karę, smierć, oddzielenie od Boga na wieki z
powodu naszych grzechów.
Bóg z miłosci do ciebie i do mnie rozwiązał
nasz problem.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne.” Ew. Jana 3: 16
„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to,
że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze
grzesznikami” List do Rzym 5: 8
Przez wiarę w Chrystusa możesz odzyskać
wspólnotę z Bogiem, dzięki temu, że Chrystus
poniósł karę na Krzyżu zamiast ciebie.
Bóg z miłości do człowieka, połączył oba Królestwa
Krzyżem. Jezus Chrystus, umarł zamiast nas i w
ten sposób zapłacił cenę za nasze grzechy,
uwalniając nas od kary śmierci (oddzielenia od
Boga na wieki).
"Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił
zapis dłużny obciążający nas. Usunął go z drogi,
przygwoździwszy do Krzyża”. List do Kolosan 2: 13, 14
W Pismie Świętym jest przykład jak możemy być
zbawieni:
Nawrócony złoczyńca na krzyżu
„Przyprowadzono też innych dwóch, złoczyńców, aby
ich z Nim stracić... Jeden ze złoczyńców, których tam
powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem?
Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go,
rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą
karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego
nie uczynił” I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy
przyjdziesz do swego Królestwa„.
Jezu mu odpowiedział:
”Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”.
Ew. Łukasza 23: 32 – 43
Wiara złoczyńcy i jej skutki
• Przyznał się, że jest grzeszny i zasłużył na karę śmierci.
• Uznał Chrystusa za Króla.
• Prosił Chrystusa o łaskę, aby pamiętał o nim będąc w swoim
Królestwie.
• W odpowiedzi na jego prośbę Chrystus dał mu życie
wieczne.
Odpowiedział mu:
„Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju”.
Jak możesz nawiązać więź z Jezusem?
Chrystus mówi:
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy
mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z
nim wieczerzał, a on ze Mną”.
Apokalipsa św. Jana 3: 20
Chrystus wymaga od ciebie podjęcia decyzji.
Możesz ignorować pukanie Chrystusa, odrzucić je
lub Go zaprosić.
Oto przykład, jak zaprosić Chrystusa przez modlitwę
„Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem, i że nie
zasługuję na życie wieczne. Wierzę, że umarłeś na
Krzyżu, ponosząc karę za moje grzechy. Otwieram Ci
drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swojego
Zbawiciela i Pana. Przyjmij mnie do Twojego Królestwa.
Dziękuję Ci, za przebaczenie moich grzechów i dar
życia wiecznego. Amen”
Czy taka modlitwa wyraża pragnienie twojego serca?
Czy chciałbyś pomodlić się i zaprosić Chrystusa teraz?
Jeżeli tak, pomódl się z wiarą jej słowami, a Chrystus
zgodnie ze swoją obietnicą wejdzie do twojego życia.
Skutki przyjęcia Chrystusa
Jeżeli szczerze zaprosiłeś Chrystusa do swojego serca,
to w twoim życiu zaszły następujące zmiany:
* Bóg przeniósł ciebie do Królestwa Chrystusa.
List do Kolosan 1: 13
* Bóg darował tobie wszystkie grzechy.
List od Kolosan 2: 13
* Stałeś się dzieckiem Boga i członkiem Jego rodziny.
Ew. Jana 1: 12, 13
* Masz życie wieczne z Bogiem.
1 List Jana 5: 11 – 13; Ew Jana 10: 28, 29
Czy chciałbys w tej chwili podziękować Stwórca wszechswiata w modlitwie za
to, co dla ciebe uczynił?
Duchowy wzrost
Będąc obywatelem Królestwa Chrystusa potrzebujesz
wzrostu w poznaniu twojego nowego Króla i Pana.
2 List Piotra 3: 18
Możesz to osiągnąć poprzez:
Modlitwę (jest to rozmowa z Bogiem).
1List do Tesaloniczan 5: 17
Czytanie Pisma Świętego, przez które Bóg przemawia
do ciebie. Dzieje Ap. 20: 32
Uczestnictwo w życiu kościoła - wspólnocie z innym
Chrześcijanami. List do Hebrajczyków 10: 25
Posłuszeństwo Bogu. Ew. Jana 14: 21
Mówienie innym o Chrystusie. Dzieje Ap. 1: 8
Wyślij tę Dobrą Nowinę do znajomych, do
tych, którzy giną przygnieceni ciężarem
życiowych doświadczeń, nie widząc drogi
wyjścia z tego labiryntu nie zrozumiałych
splotów wydarzeń, cierpienia, bólu i
tragedii.
Download