artykuł p. Aleksandry Rokosz na temat wad postawy

advertisement
Wady postawy i stóp u dzieci
Siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej to główne przyczyny wad postawy i stóp,
które – niezauważone w wieku dziecięcym – mogą prowadzić do poważnych schorzeń w
późniejszym okresie życia. Dlatego konieczne są działania zapobiegawcze, które powinno się
rozpoczynać jak najwcześniej.1
Najczęstszą przyczyną wad postawy jest obniżenie napięcia mięśni, czyli tzw. hipotomia,
która powoduje ich osłabienie, trudności w prawidłowej pracy i brak kontroli nad postawą.
Wady postawy mogą być również wynikiem wad wzroku, słuchu, przewlekłych schorzeń
układu oddechowego, nieprawidłowych nawyków związanych z utrzymywaniem pozycji i
częstym powtarzaniem pewnych czynności, jak siedzenie, stanie, niewłaściwe noszenie
dziecka lub noszenie przez dziecko ciężarów itp.
U dzieci z wadami postawy prawie zawsze występuje płaskostopie oraz bardzo często wady
wymowy (zła artykulacja głosek).Jest to związane z nieprawidłowym (zbyt niskim) napięciem
mięśni całego ciała.
Nieutrwalone jeszcze nieprawidłowości postawy poddają się korekcji. Zaniedbane utrwalają
się, co może prowadzić do powstania bocznych skrzywień kręgosłupa. W leczeniu wad
postawy najważniejsze jest usunięcie ich przyczyn. Najczęściej jednak nie jest to takie proste,
lecz wymaga długiej i systematycznej pracy. Jednym z jej elementów są ćwiczenia
korekcyjne i wyrównawcze.2
Najczęstszymi wadami postawy są plecy płaskie, okrągłe, wklęsłe i wklęsło-okrągłe.3
Płaskostopie.
Zapobieganie płaskostopiu.
Przyczyny nieprawidłowej budowy i czynności stóp mogą być wielorakie, zarówno
wrodzone, jak i nabyte. Najczęściej występującą nieprawidłowością jest obniżenie sklepień
stóp, czyli płaskostopie, a jego powodem jest osłabienie i niewydolność mięśni.4
Profilaktyka obejmuje:
-obuwie, tryb życia, higienę, ćwiczenia ruchowe i inne wskazania i przeciwwskazania.
Leczenie zależy od rodzaju wady, etiologii i wieku. Oprócz wyżej wymienionych elementów
leczenie uwzględnia zaopatrzenie drtopedyczne.5
Wskazania i przeciwwskazania
Wskazania: kąpiele w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, chodzenie i bieganie po
urozmaiconym terenie i podłożu, uprawianie sportów w tym: pływania, narciarstwa,
gimnastyki artystycznej.
Przeciwwskazania: długotrwałe stanie, dźwiganie dużych ciężarów, zeskoki bierne na
twarde podłoże, duże rozkroki w pozycji stojącej, niektóre sporty, jak piłka nożna, jazda na
łyżwach.
Doskonałym uzupełnieniem i uatrakcyjnieniem ćwiczeń korekcyjnych jest wprowadzenie
elementów tanecznych z muzyką.6
__________________________________________________________________________
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„Wady postawy i stóp u dzieci” (M. Borkowska,I. Gelleta-Mac), s.114
„Wady postawy i stóp u dzieci” (M. Borkowska,I. Gelleta-Mac), s.21
„Wady postawy i stóp u dzieci” (M. Borkowska,I. Gelleta-Mac), s.20
„Wady postawy i stóp u dzieci” (M. Borkowska,I. Gelleta-Mac), s.83
„Wady postawy ciała” (Tadeusz Kasperczyk), s.234
„Wady postawy ciała” (Tadeusz Kasperczyk), s.237
Opracowała fizjoterapeutka Aleksandra Rokosz
Download