Zalacznik_nr_22

advertisement
Załącznik nr 22
TYTUŁY KSIĄŻEK
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wydawnictwo
Antybiotyki w medycynie rodzinnej. Warszawa
2013. Łętowska I., Chlabicz Sł.
Wyd. Lek. PZWL
ISBN: 978-83-200-4054-8
Biochemia – krótki kurs. Warszawa 2013.
Tymoczko J., Stryer L.
Wyd. Nauk. PWN
ISBN: 978-83-01-17407-1
Ciężkie zakażenia szpitalne - problem
Evereth
interdyscyplinarny. Warszawa 2013.
Publishing Sp. z
Dzierżanowska D.
o.o.
ISBN: 978-83-62342-05-1
Cukrzyca – nowe spojrzenie na leczenie.
Diagnoza, badanie, nowoczesne metody.
Astrum
Wrocław 2012. Laughin A.
ISBN: 978-83-7277-606-8
Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia
cukrzycowa) i inne choroby nerek w cukrzycy.
Termedia
Poznań 2013. Czekalski St.
ISBN: 978-83-63622-82-4
Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie
medycznym. Procedury zabiegowe. Wrocław
Wyd. Górnicki
2013. Gregory P., Mursell I.
ISBN: 978-83-61257-74-5
Endometrioza – diagnostyka i leczenie. Wrocław
2013. Radowicki S., Szyłło K.
Elsevier Urban &
ISBN: 978-83-7609-877-7
Partner
Fizjologia skóry. Teoria i praktyka. Wrocław
2014. Pytrus B., Chlebus E. (red. wyd. Pol.)
MedPharm
ISBN: 978-83-7846-032-9
Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych.
Wyd. Lek. PZWL
Warszawa 2013. Barinow-Wojewódzki A.
ISBN: 978-83-200-4387-7
Immunologia. Krótkie wykłady. Wyd. 2.
Warszawa 2012. Whelan A., Fanger M.W.,
Wyd. Nauk. PWN
Lydyard P.M.
ISBN: 978-83-01-15876-7
Medycyna katastrof. Kompendium EdukacyjnoOficyna Wyd.
Szkoleniowe. Warszawa 2011. Fieedor P.,
Warszaw-skiego
Pawłowski W. (red.)
Uniwersytetu
ISBN: 978-83-7637-149-8
Medycznego
Niedożywienie związane z chorobą –
występowanie, rozpoznawanie. Warszawa 2011.
Wyd. Lek. PZWL
Szczygieł B.
ISBN: 978-83-200-4333-4
Niedożywienie związane z chorobą –
zapobieganie, leczenie. Warszawa 2012.
Wyd. Lek. PZWL
Szczygieł B.
ISBN: 978-83-200-4420-1
Odleżyny – profilaktyka i leczenie. Wrocław 2014.
Rosińczuk J., Uchmanowicz I.
Continuo
ISBN: 978-83-62182-36-7
Onkologia - podręcznik dla studentów i lekarzy.
Wyd. 4. Gdańsk 2013. Kordek R.
Via Medica
ISBN: 978-83-7599-559-6
Planowana
liczba szt.
do zakupu
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość brutto
1
2
2
2
1
4
2
1
2
2
3
2
2
1
2
1/Załącznik nr 22
1
Tytuł/Autor/ Nr ISBN
Strona
L.p
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
3
Wyd. Nauk. PWN
3
Wyd. Lek. PZWL
3
Wolters Kluwer
2
Difin
2
Elsevier Urban &
Partner
1
Elsevier Urban &
Partner
3
Wyd. Górnicki
4
Wyd. Lek. PZWL
2
Wyd. Lek. PZWL
3
Wyd. Lek. PZWL
1
Borgis
5
Razem wartość brutto:
.....................................................
(Data)
………………………………………………………..
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy)
2/Załącznik nr 22
17
Wyd. Lek. PZWL
Strona
16
Pacjent na oddziale psychiatrycznym –
wskazówki praktyczne. Warszawa 2013. Dudek
D. (red. wyd. pol.)
ISBN: 9788320044348
Podstawy wirusologii molekularnej. Warszawa
2012. Piekarowicz A.
ISBN: 978-83-01-14223-0
Położnictwo – ćwiczenia. Wyd. 2. Warszawa
2009. Troszyński M.
ISBN: 978-83-200-3830-9
Prawo publiczne ochrony zdrowia. Kraków 2013.
Dercz M., Izdebski H., Rek T.
ISBN: 978-83-264-4412-8
Psychologia w ratownictwie. Warszawa 2012.
Kliszcz J.
ISBN: 978-83-7641-713-4
Rany i obrażenia : zaopatrywanie i pielęgnacja w
stanach nagłych. Wrocław 2013. Trott A.
ISBN: 978-83-7609-883-8
Ratownictwo medyczne: procedury od A do Z.
Wrocław 2013.Flake F., Runggaldier K.
ISBN: 978-83-7609-772-5
Ratownik medyczny. Wyd. 2. Wrocław 2010.
Jakubaszko J.
ISBN: 978-83-89009-74-6
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób
niepełnosprawnych. Warszawa 2013. Strugała
M., Talarska D.
ISBN: 978-83-200-4481-2
Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży.
Diagnostyka funkcjonalna, programowanie
rehabilitacji, metody leczenia
fizjoterapeutycznego. Warszawa 2012. MaciągTymecka I.
ISBN: 978-83-200-4460-7
Sygnały alarmowe u chorych i pilne decyzje
lekarzy POZ. Warszawa 2013. Latkowski J.,
Kosiek K.
ISBN: 978-83-200-4509-3
Wybrane procedury postępowania
pielęgniarskiego w warunkach domowych.
Warszawa 2013. Czekała B., Czajka D.
ISBN: 978-83-62993-05-5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards