CONTROL ZoneTM

advertisement
CONTROL Zone
TM
Instrukcja montażu CONTROL Za
Art: 1545 195
Instalacja
Montaż w suficie podwieszanym
CONTROL Zone (okrągły) można instalować w dowolnej
pozycji w ograniczonych przestrzeniach.
CONTROL Zone (okrągły) posiada urządzenie do
cyfrowego pomiaru przepływu, którego właściwe wskazania nie są uzależnione od sposobu montażu
(montaż poziomy lub pionowy).
Kanały podłączone do CONTROL Zone muszą być regularnie czyszczone; montaż z instalacją kanałową poprzez zastosowanie klamry FSR.
CONTROL Zone powinny być zawsze instalowane z zachowaniem odpowiednich długości prostych odcinków kanału (patrz rysunki 2,3). Istotne jest użycie
właściwego typu regulatora zgodnie z określonym
przeznaczeniem (nawiew lub wywiew).
Zobacz informacje na następnej stronie. Regulatory
prostokątne CONTROL ZONE mogą być montowane tylko poziomych kanałach.
Jeśli CONTROL Zone jest zainstalowany nad sufitem podwieszanym lub wewnątrz szachtu, to do urządzenia musi być umożliwiony dostęp poprzez klapę rewizyjną.
Rysunek 3. Wymagania dotyczące prostych odcinków kanału
przed przepustnicą, A> 2 x B.
UWAGA Regulator prostokątny może zostać zainstalowany tylko w pozycji poziomej!
Min 500 mm
Rysunek 1. Montaż za pomocą klamry montażowej FSR (2). Jeśli zastosowany tłumik (4) posiada wewnętrzną kulisę to powinien zostać zainstalowany za prostym odcinkiem kanału (3) o w odległości co najmniej 2 średnic za przepustnicą CONTROL Zone (1).
Min 100 mm
Rysunek 4. Wymagania dotyczące miejsca instalacji.
Rysunek 2. Wymagania dotyczące projektowanych długości
prostych odcinków przed przepustnicą.
1
WISE
Uruchomienie / Konfiguracja
WISE połączenia
Dostarczane produkty są wstępnie skonfigurowane i ustawione na prawidłowe działanie. Kod konfiguracji
określono na etykiecie produktu który opisuje jego
działanie. Jeśli rysunek wentylacji nie określa dokładny
typ, upewnij się, że produkty są zainstalowane w odpowiednim układzie kanałów.
S = nawiew i E = wyciąg powietrza
Podłączyć CONTROL Zone do napięcia 24 V AC i zabezpieczyć obwód bezpiecznikiem maks. 6A. Okablowanie wszystkich połączeń Modbus i innych komponentów zgodnie z instrukcjami okablowania. Regulator jest wyposażone w zaciski śrubowe, które uproszczają instalację.
Wymagania dotyczące przewodów
Podpiąć napięcie zasilania 24V AC, do (1), przy maks. 6A;
konieczne jest zastosowanie ≥ 1,0 mm2. Przewód sygnałowy od (3) do (1) - max 30 m ≥ 0,75 mm2.
Przewód 4-żyłowy 0,75 mm2 powinnien być poprowadzony pomiędzy (1) i (2).
Kody konfiguracyjne
P = ciśnienie, F = przepływ, S = nawiew, E = wywiew
Kody tabeli, konfiguracja
Kod
Funkcje
PS
Regulacja ciśnienia i pomiar przepływu powietrza
w kanale nawiewnym.
PE
Regulacja ciśnienia i pomiar przepływu powietrza
w kanale wywiewnym.
PSFE
FS
FE
Regulacja ciśnienia powietrza w kanale nawiewnym.
Regulacja przepływu na kanale wywiewnym,
podporządkowana nawiewowi (wykorzystanie
przepustnicy SLAVE Zone). Funkcja jest najczęściej
używana, gdy nawiew ma sterować wywiewem.
może zostać uwzględnienia wartość przesunięcia
(np. pomniejszenie centralnego wywiewu o wartość
stałego przepływu realizowanego przez inny układ
wywiewny z toalet lub magazynków).
Połączenie z siecią
Okablowanie siecią Modbus powinno być przepro-
wadzone zgodnie wskazówkami przedstawionymi w oddzielej instrukcji, która jest dostępna do pobrania ze strony www.swegon.pl, WISE Network-m.
Wiring zone damper PSFE with SLAVE
CONTROL Zone dla regulacji ciśnienia wraz z wywiewną
przepustnicą zależną. Kable z nawiewu. Siłownik jest fabrycznie podłączony do dedykowanych gniazd na karcie.
Regulacja przepływu powietrza w kanale nawiewnym.
Funkcja jest najczęściej stosowana do regulacji stałego
przepływu; może być sterowana przez Super WISE
dla zmiennych przepływów.
24V AC
3
Regulacja przepływu powietrza w kanale wywiewnym.
Funkcja jest najczęściej stosowana gdy Super WISE
zlicza przepływy w regulacji podrzędnej PED Regulacja
ciśnienia powietrza w kanale wywiewnym (działanie
odwrotne do konfiguracji PE, kiedy ciśnienie wzrasta
przepustnica się otwiera), gdy centrala GOLD używana
do równoważenia przepływu w strefach lub w
ołączeniu z PSFE dla centralnego wywiewu
0
1
15 16
13 14 0 X7
G
6
G0 X
Dane elektryczne
Napięcie zasilania
Dobór transformatora:
CONTROL Z
CONTROL Z i SLAVE Z
Wbudowany bezpiecznik
24 V AC ±10 %, 50-60 Hz
Temperatura otoczenia w czasie:
Pracy
0°C ... +50°C
Składowania
-20°C ... +50°C
Wilgotność
maks. 90% RH, bez kondensacji
2
23 24
21 22 G G0
G G0
Y G
G0
38
37
36
12 VA
18 VA
4A
Wejścia do:
Protokół
ModBus RTU
Podłączenie, Modbus 1
RTU Slave
Podłączenie, Modbus 2 & 3. 1-2
RTU Master
Nadajnik i odbiornik
EIA/TIA-485
WISE Standard
38,400 bps, 8, 1, None
BMS system bps
9,600 do 38,400
BMS system długość słowa
8
BMS system bity stopu
1 or 2
BMS system parzystość lub brak parzystości
+
G
0 Y
U G
2
Rysunek 5. CONTROL Z, kod konfiguracji PSFE z SLAVE Za.
Wyjaśnienia dla rys. 5-8:
1. CONTROL Za, nawiew
2. SLAVE Za, wywiew
3. DETEKT Pb, czujnik ciśnienia w kanale
Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
20110502
www.swegon.com
WISE
Okablowanie przepustnicy strefowej PSFE z SLAVE
Okablowanie przepustnicy strefowej PS, PE, PED
CONTROL Zone dla regulacji ciśnienia wraz zwywiewną
przepustnicą zależną. Kable z nawiewu. Siłownik jest
fabrycznie podłączony do dedykowanych gniazd na karcie.
CONTROL Zone dla regulacji ciśnienia w kanale nawiewnym (PS) lub wywiewnym (PE / PED). Kable z siłownika są już fabrycznie podłączone.
24V AC
24V AC
3
0
+
3
0
+
1
1
13
1
G0 4
X6 15 1
G0 6
X7 21 2
G 2 2
G0 3
2
G 4
G0
G0
Y
36
G
37
38
X6
23 24
21 22 G G0
G G0
Rys 7. CONTROL Z kod konfiguracji PS i PE. PS musi być
zawsze zamontowane w kanale nawiewnym i PED w kanale
wyciągowym.
Okablowanie przepustnicy strefowej FS i FE
G0
1
2
15 16
13 14 0 X7
G
6
G0 X
Y
3
G
2
CONTROL Zone dla regulacji przepływu w kanale nawiewnym (FS) lub wywiewnym (FE). Kable z siłownika są już fabrycznie podłączone.
24V AC
Rys 6. CONTROL Z duże regulatory prostokątne.
23 24
21 22 G G0
6
15 1
G0
13 14 0 X7 G
G
6
G0 X
1
Rys 8. CONTROL Z, kod konfiguracji FS i FE.
Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
20110502
www.swegon.com
3
Download