mgr inż. Natalia Gnutek Konsultant

advertisement
„Degradacja poli(kwasu mlekowego) oraz
mieszanin na bazie termoplastycznej skrobi
w wodzie morskiej”
mgr inż. Natalia Gnutek
Promotor:
dr hab.inż. Helena Janik, prof.nadzw.PG
Politechnika Gdańska
Konsultant:
Prof. dr hab. Alicja Kosakowska
Instytut Oceanologii PAN, Sopot
1. Cel pracy:
Sprawdzenie wzajemnego oddziaływania pomiędzy
materiałami opakowaniowymi oraz mikroorganizmami
typu okrzemki Phaeodactylum tricornutum:
• Ocena wpływu obecności materiałów polimerowych na
życie biologiczne morza (wzrost populacji okrzemki
P. tricornutum)
• Ocena wpływu obecności okrzemki na proces degradacji
materiału polimerowego
2. Instytut Oceanologii PAN
Ocena wpływu obecności materiałów polimerowych na życie biologiczne morza
(wzrost populacji okrzemki P.tricornutum)
• Przygotowanie próbek polimerowych do doświadczenia
(warunki sterylne)
• Założenie hodowli właściwej
• Kontrola sterylności próbek polimerowych (cyklicznie)
• Ocena liczebności komórek w hodowli P.tricornutum
• Spektrofotometryczny
pomiar
zawartości
barwników
w populacji komórek P. tricornutum
• Obserwacje makro- i mikroskopowe
3. Politechnika Gdańska
Ocena wpływu obecności okrzemki na proces degradacji materiału polimerowego
• Inkubacja w warunkach laboratoryjnych pasków
polimerowych w środowisku naturalnej wody
morskiej
• Pomiar ubytku masy
• Obserwacje mikroskopowe zmian morfologii
powierzchni
• Ocena zmian cech wytrzymałościowych
4. Propozycja nowej, biodegradowalnej
mieszaniny polimerowej
Zgłoszenie patentowe
• Skład mieszanki:
poli(kwas mlekowy)/skrobia/żelatyna/plastyfikator
• Badania:
woda morska w warunkach laboratoryjnych
• Wyniki:
10 dni inkubacji - początek fragmentacji,
Nowy–materiał
przed testem
Nowy materiał w trakcie testu
4 tygodnie
obniżenie
właściwości mechanicznych
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards