Jak używać grzejnikow akumulacyjnych?

advertisement
Jak używać grzejników akumulacyjnych (ang.
storage heaters)?
Ogrzewanie akumulacyjne zostało zaprojektowane w sposób
umożliwiający korzystanie z niskiej taryfy nocnej za elektryczność do
ogrzewania mieszkania. Niniejszy przewodnik wyjaśni ci, jak najlepiej
wykorzystać ten system grzewczy, wskazując różne rodzaje
grzejników akumulacyjnych oraz taki sposób używania ich, by energia
nie była marnowana.
Grzejniki akumulacyjne podczas niskiej taryfy nocnej magazynują ciepło,
które jest następnie stopniowo uwalniane przez cały dzień do ogrzewania
domu.
Nowoczesne grzejniki akumulacyjne mocowane są do ściany, aby
zwiększyć ich stabilność. Każdy z grzejników posiada oddzielny przewód
elektryczny i każdy powinien posiadać oddzielny włącznik znajdujący się na
ścianie obok grzejnika.
Włącznik na ścianie powinien być włączony (ustawiony na 'on') przez cały
okres grzewczy. Specjalna instalacja elektryczna zapewni pobieranie
tańszej energii elektrycznej. Większość tego typu grzejników ma 2 pokrętła
regulujące. Znajdują się one na górze z prawej strony grzejnika, czasem
pod klapą.
Regulator mocy wejściowej (ang. input/ charge control) kontroluje ilość
magazynowanego ciepła. Podczas bardzo zimnych dni ustaw go na
'maksimum'. Kiedy jest cieplej, zmniejsz ustawienie. Powinieneś używać
tego pokrętła tylko w razie zmiany warunków pogodowych.
Regulator mocy wyjściowej (ang. output control/ room temperature control/
boost control) decyduje, jak dużo zmagazynowanego ciepła zostaje
uwolnionego poprzez otwieranie i zamykanie klapki znajdującej się za
przednią kratką grzejnika. Im większy będzie numer ustawiony na tym
pokrętle, tym klapka będzie się częściej otwierać dając więcej ciepła.
Ustaw pokrętło na niższy numer podczas dnia (najniższy jeśli jesteś poza
domem), aby jak najoszczędniej korzystać z ogrzewania. Ustaw pokrętło
na wyższy numer wieczorem lub kiedy przyjdziesz do domu, jeśli
potrzebujesz więcej ciepła. Przed pójściem spać, ustaw z powrotem na
najniższą moc.
Automatyczne grzejniki akumulacyjne są bardzo proste w użyciu, gdyż
pozwalają na wcześniejsze ustawienie temperatury na każdym z
grzejników.
Należy regulować pokrętło mocy wejściowej (input/ charge) przez
pierwszych kilka dni zanim zostanie ustalona idealna temperatura. Kiedy
zostanie znaleziona odpowiadająca Ci temperatura, nie należy zmieniać
ustawień pokrętła, gdyż grzejnik automatycznie dostosuje ilość ciepła do
Twojego ustawienia.
Można zwyczajnie ustawić regulator mocy wyjściowej (output/ boost) na
minimum. Jeśli w ciągu dnia będziesz potrzebować więcej ciepła ustaw
więcej mocy na pokrętle. Pozostawiając wyższe ustawienie na pokrętle
spowodujesz, że będzie następował automatyczny wzrost temperatury
każdego dnia.
Można regulować oddzielnie temperaturę na poszczególnych
grzejnikach akumulacyjnych, co oznacza możliwość ustawienia różnej
temperatury w różnych pokojach. Grzejniki te używane w sposób
poprawny zapewnią dużo tańsze ogrzewanie niż kominki elektryczne
czy konwektory.
Piecyki akumulacyjne dwufunkcyjne mają wbudowany konwektor, który
działa niezależnie według zwykłej stawki dziennej. Jest on użyteczny, kiedy
potrzebujemy nieco bardziej ogrzać mieszkanie w bardzo chłodne dni lub
też na początku czy pod koniec sezonu grzewczego, kiedy potrzebujemy
niewiele ciepła, a druga część grzejnika akumulująca ciepło jest wyłączona.
Konwektor nie jest ekonomiczny, a więc niezalecany do używania jako
główne źródło ciepła podczas całego sezonu grzewczego.
Regulatory mocy wejściowej i wyjściowej działają tak jak w opisanych
wyżej grzejnikach zwykłych i automatycznych.
Konwektor umiejscowiony z przodu grzejnika posiada własną regulację z
czerwoną lub pomarańczową diodą wskazującą, że konwektor jest
włączony.
Piecyki akumulacyjne z wentylatorem wykorzystują wiatraczek
regulujący wychodzące ciepło i wydmuchujący z dołu grzejnika ciepłe
powietrze do pomieszczenia. Niektóre modele mają również wbudowany
konwektor działający niezależnie według zwykłej stawki dziennej podobnie
jak w piecykach dwufunkcyjnych.
Regulator mocy wejściowej kontroluje ilość magazynowanego ciepła. W
bardzo zimne dni ustaw regulator na najwyższy wskaźnik, w cieplejsze
wybierz niższy wskaźnik. Należy zmienić ustawienia jedynie w razie zmiany
warunków pogodowych.
Wiatraczek reguluje wychodzące ciepło i wydmuchuje ciepłe powietrze do
pomieszczenia. Niektóre modele posiadają dwuprędkościowy wiatraczek
umożliwiający regulację ilości emitowanego ciepła. Niski numer na pokrętle
decyduje o normalnej pracy grzejnika, zaś wysoki numer lub ustawienie
boost powoduje szybkie ogrzanie pomieszczenia.
Niektóre grzejniki akumulacyjne z wentylatorem posiadają automatyczny
kontroler mocy wejściowej z wbudowanym czujnikiem monitorującym
temperaturę powietrza. Po wybraniu dogodnego ustawienia grzejnika nie
należy go zmieniać, gdyż grzejnik dostosuje ilość magazynowanego ciepła
do twoich ustawień.
W trakcie nocy grzejnik ustala potrzebną ilość ciepła do zmagazynowania,
należy zatem upewnić się, że funkcja boost jest wyłączona (OFF) oraz
zmniejszyć ustawienia regulatora temperatury do MINIMUM, aby grzejnik
mógł się naładować.
W przypadku grzejników z wentylatorem i umocowanym do nich
konwektorem, włącznik i wyłącznik oraz regulatory temperatury znajdują
się zazwyczaj z prawej strony grzejnika.
Zapamiętaj: wykorzystaj jak najlepiej zmagazynowaną w grzejniku tańszą
energię cieplną, używaj konwektora jedynie kiedy to konieczne.
Bezpieczne korzystanie z ogrzewania piecykami akumulacyjnymi
 Dobrze jest zamontować odpowiednie zabezpieczenie na wypadek
pozostawienia bez nadzoru młodszych dzieci, osób starszych lub nie
w pełni sprawnych w pobliżu grzejnika.
 Nigdy nie przykrywaj powierzchni grzejnika ani nie blokuj powietrza
wydostającego się z kratki grzejnika.
 Upewnij się, że zasłony znajdują się w odległości minimum 150mm
od górnej części grzejnika.
Southampton City Council dziękuje firmie Southern Electric za możliwość
skorzystania z materiałów informacyjnych.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards