2004 rok

advertisement
2014 rok
1. PUBLIKACJE NAUKOWE Z IMPACT FACTOR (IF)
HUREJ M., TWARDOWSKI J.P., BEREŚ P., KLUKOWSKI Z. 2014. Population
development of Bird cherry-oat aphid Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera, Aphididae) on
conventional and Bt-maize expressing the insecticidal protein Cry1Ab. Bulg. J. Agric. Sci.,
język angielski, Volume 20, Issue 3: 676–683. (15 pkt., IF 2012 – 0,136).
SADŁO S., SZPYRKA E., STAWARCZYK M., PIECHOWICZ B. 2014. Behavior of
pyrimethanil, pyraclostrobin, boscalid, cypermethrin and chlorpyrifos residues on raspberry
fruit and leaves of Laszka variety. Journal of Environmental Science and Health, Part B:
Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, język angielski, Volume 49, Issue 3:
159–168. DOI:10.1080/03601234.2014.858005. (20 pkt, IF – 1,234).
TWARDOWSKI J., BEREŚ P., HUREJ M., KLUKOWSKI Z. 2014. A quantitative
assessment of the unintended effects of Bt-maize (MON 810) on rove beetle (Col.
Staphylinidae) assemblages. Pol. J. Environ. Stud., język angielski, Volume 23, Issue 1: 215–
220. (15 pkt, IF 2013 – 0,60).
2. PUBLIKACJE NAUKOWE W JĘZYKU POLSKIM
BEREŚ P.K. 2014. Monitoring występowania i sygnalizacja terminów zwalczania omacnicy
prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w Polsce – stan obecny i perspektywy. Prog. Plant
Prot., język polski, 54 (3): 276-282.
KANIUCZAK Z. 2014. Liczebność populacji oraz efekty zwalczania mszyc (Hemiptera:
Aphidoidea) w uprawie jęczmienia jarego w Polsce południowo-wschodniej. Prog. Plant
Prot., język polski, 54 (3): 298–303.
MATYASZEK A., SZPYRKA E., PODBIELSKA M., SŁOWIK-BOROWIEC M.,
KURDZIEL A., RUPAR J. 2014. Występowanie pozostałości środków ochrony roślin w
porzeczkach w latach 2009–2013. Prog. Plant Prot., język polski, 54 (3): 308–313.
NOWACKA A., GNUSOWSKI B., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D.,
RACZKOWSKI M., HOŁODYŃSKA-KULAS A., FRĄCKOWIAK D., WÓJCIK A.,
ZIÓŁKOWSKI A., PRZEWOŹNIAK M., SWOBODA W., RZESZUTKO U., DOMAŃSKA
I., PSZCZOLIŃSKA K., ŁOZOWICKA B., KACZYŃSKI P., RUTKOWSKA E.,
JANKOWSKA M., HRYNKO I., SZPYRKA E., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K.,
KURDZIEL A., SŁOWIK-BOROWIEC M., SZALA J., SZPONIK M. 2014. Pozostałości
środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2012). Prog. Plant Prot., język polski, 54 (2):
219–230.
PODBIELSKA M., SZPYRKA E., MATYASZEK A., KURDZIEL A., RUPAR J.,
SŁOWIK-BOROWIEC M. 2014. Pozostałości ditiokarbaminianów w owocach, warzywach
i ziołach z terenu południowo-wschodniej Polski w latach 2011−2013. Prog. Plant Prot., język
polski, 54 (3): 293–297.
SŁOWIK-BOROWIEC M., KURDZIEL A., MATYASZEK A., PODBIELSKA M.,
RUPAR J., SZPYRKA E. 2014. Pozostałości fungicydów pirymidynowych w owocach i
warzywach (2012–2013). Prog. Plant Prot., język polski, 54 (3): 334–338.
SZPYRKA E., KURDZIEL A., MATYASZEK A., PODBIELSKA M., RUPAR J.,
SŁOWIK-BOROWIEC M. 2014. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z
terenu południowo-wschodniej Polski (rok 2013). Prog. Plant Prot., język polski, 54 (3): 283–
287.
TRATWAL A., HOROSZKIEWICZ-JANKA J., BEREŚ P.K., WALCZAK F., PODLEŚNY
A. 2014. Przydatność aplikacji komputerowej do wyznaczania optymalnego terminu
zwalczania rdzy brunatnej pszenicy. Zagad. Dor. Roln., język polski, 3: 106–113.
3. ROZDZIAŁ LUB AUTORSTWO W MONOGRAFII
BEREŚ P.K. 2014. Atlas szkodników roślin rolniczych, Szkodniki kukurydzy. s. 42–81,
język polski, Wyd. Hortpress, Bereś P.K. (red.), 160 ss, ISBN 978–83–61574–50–7.
BEREŚ P.K., PRUSZYŃSKI G. 2014. Atlas szkodników roślin rolniczych, Szkodniki zbóż.
s. 6–41, język polski, Wyd. Hortpress, Bereś P.K. (red.), 160 ss, ISBN 978–83–61574–50–7.
4. PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE W JĘZYKU POLSKIM
BEREŚ P.K. 2014. Monokultura a stonka kukurydziana. Farmer 2: 42–49.
BEREŚ P.K. 2014. Ograniczyć liczebność agrofagów bez chemii. Rolnik Dzierżawca 2: 72–
75.
BEREŚ P.K. 2014. Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami –
zalecenia na 2014 rok. Kukurydza 1: 31–37.
BEREŚ P.K. 2014. Ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką z wykorzystaniem
tiachloprydu i deltametryny. Kukurydza 1: 39–43.
BEREŚ P.K. 2014. Więcej profilaktyki, mniej chemii. Rolnik Dzierżawca 3: 92–96.
BEREŚ P.K. 2014. Biologiczne zwalczanie omacnicy prosowianki. Farmer 3: 44-49.
BEREŚ P.K. 2014. Zalecenia integrowanej ochrony kukurydzy przed szkodnikami na rok
2014. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze 3: 21–23.
BEREŚ P.K. 2014. Samoreprodukcja nasion kukurydzy nie popłaca. Top Agrar 3: 138–141.
BEREŚ P.K. 2014. Wiosenna ochrona kukurydzy. Raport Rolny 4, s. 6.
BEREŚ P.K. 2014. Termin siewu a szkodniki. Farmer 5: 49–53.
BEREŚ P.K. 2014. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Agroserwis 9: 24–26.
BEREŚ P. 2014. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Agrotechnika 5: 52–53.
BEREŚ P.K. 2014. Interwencyjna ochrona kukurydzy. Rolnicze ABC 5: 4–5.
BEREŚ P.K. 2014. Ochrona kukurydzy od czerwca do października. Raport Rolny 5, s. 12.
BEREŚ P.K. 2014. Co gryzie kukurydzę latem? Agrotechnika 6: 45–47.
BEREŚ P.K. 2014. Dwa gatunki, które nie odpuszczają. Rolnik Dzierżawca 6: 68–71.
BEREŚ P.K. 2014. Integrowana ochrona kukurydzy przed szkodnikami i chorobami w 21014
roku. Wieś Jutra 2: 27–33.
BEREŚ P.K. 2014. Śmietka kiełkówka zaatakowała kukurydzę. Agroserwis 11, s. 6.
BEREŚ P.K. 2014. Ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką w pełni okresu
wegetacji. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze 6-7: 18–19.
BEREŚ P.K. 2014. Aby nie opryskiwać bez potrzeby. Rolnik Dzierżawca 7: 91–94.
BEREŚ P.K. 2014. Chemiczne zwalczanie omacnicy prosowianki w 2014 roku. Agroserwis
14, s. 7.
BEREŚ P.K. 2014. Trafić chemią w omacnicę. Top Agrar 7: 98–100.
BEREŚ P.K. 2014. Grzyby zagrażające kukurydzy. AgroNews Gazeta Interaktywna 14: 10–
21.
BEREŚ P.K. 2014. Stonka kukurydziana – koniec kwarantanny i co dalej? Kukurydza 2: 34–
38.
BEREŚ P.K. 2014. Omacnica prosowianka na kukurydzy – wzrastający problem na Podlasiu.
Wiadomości Rolnicze 10: 20–22.
BEREŚ P.K. 2014. Szkodniki i choroby kukurydzy. Przedsiębiorca Rolny 11: 58–61.
BEREŚ P.K. 2014. Omacnica prosowianka w 2014 roku – podsumowanie sezonu. FarmerDzierżawca Dolnośląski 6: 72–73.
BEREŚ P.K. 2014. Urazek kukurydziany. Przedsiębiorca Rolny 12, s. 61.
DANIELEWICZ J., BEREŚ P.K. 2014. Choroby kukurydzy i nich integrowane zwalczanie
w 2014 roku. Agroserwis 7: 9–12.
KANIUCZAK Z. 2014. Aby zboże nie skrzypiało. Farmer 6: 46–47.
MATYASZEK A., SZPYRKA E., SŁOWIK-BOROWIEC M., PODBIELSKA M.,
KURDZIEL A., RUPAR J. 2014. Pozostałości środków ochrony roślin w owocach (2012–
2014). Podkarpackie Wiadomości Rolnicze 6-7: 24–25.
5. INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE ORAZ
MATERIAŁY SZKOLENIOWE.
BEREŚ P.K. 2014. Najważniejsze szkodniki w uprawie kukurydzy, zapobieganie i
zwalczanie. s. 9–20. Mat. Dnia Kukurydzy i Buraka, 21.09.2014, Poświętne, 32 ss.
BEREŚ P.K. 2014. Monitorowanie omacnicy prosowianki dla potrzeb jej zwalczania. Mat.
XVI Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego, Skrzelew, 5 października
2014, s. 21–23.
BEREŚ P.K. 2014. Ochrona kukurydzy przed najważniejszymi szkodnikami. Katalog
Odmian Kukurydzy Chemirol, s. 55–60.
BEREŚ P.K. 2014. Omacnica prosowianka i grzyby z rodzaju Fusarium – główne zagrożenia
w uprawie kukurydzy. Katalog Odmian Kukurydzy Syngenta na 2014 rok, s. 51–56.
BEREŚ P.K. 2014. Szkodniki w uprawie kukurydzy. Wyd. Bayer CropScience, Warszawa,
128 ss.
BEREŚ P.K. 2014. Szkodniki i choroby kukurydzy pojawiające się w maju. Kukurydza
Informacje 86, s. 2.
BEREŚ P.K. 2014. Czerwcowe przypomnienia. Kukurydza Informacje 87, s. 2.
BEREŚ P.K. 2014. Lipcowe przypomnienia. Kukurydza Informacje 88, s. 2.
BEREŚ P.K. 2014. Szkodniki i choroby kukurydzy w okresie przedzbiorczym. Kukurydza
Informacje 90, s. 2.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards