SPRAWCY:Phythium ultimum, Botrytis cinerea, Fusarium spp

advertisement
ZGORZEL SIEWEK;
SPRAWCY:Phythium ultimum, Botrytis cinerea, Fusarium spp.,
Rhizoctonia solani, Phomopsis spp. i inne.
http://www.target.com.pl/katalog/choroby/36.html
http://www.dobromierz.pl/2004/strony/do_druku/aktualnosci/2007/09/r-bk-001.doc
http://www.sumi-agro.com.pl/atlas/atlas_chorob.htm
CZERŃ KRZYŻOWYCH
Źródłem pierwotnego zakażenia są resztki pożniwne z zimującą
grzybnią i nasiona, do których łupiny wrosła grzybnia lub na których
znajdują się zarodniki. Objawy występują na różnych częściach roślin
i we wszystkich stadiach rozwojowych rzepaku. Na siewkach
pojawiają się ciemnobrunatne plamy w części podliścieniowej. Na
porażonych liściach widoczne są charakterystyczne jasnobrunatne do
brunatno - czarnych plamy z widocznymi pierścieniami. Ciepła jesień
sprzyja rozwojowi grzyba na młodych roślinach. Z liści choroba
rozprzestrzenia się na pęd główny i pędy boczne oraz na łuszczyny.
Na łodygach, ogonkach liściowych oraz łuszczynach występują
brunatno-czarne, owalne, wyraźnie odgraniczone, nieco zagłębione
plamy. Największe straty powoduje porażenie łuszczyn. Rozwojowi
choroby w tym okresie sprzyja duża wilgotność powietrza i
temperatura powyżej 20°C utrzymujące się podczas zawiązywania
łuszczyn. Silnie porażone, młode łuszczyny zamierają, a starsze
przedwcześnie dojrzewają i pękają,
powodując osypywanie się nasion.
Zgnilizna twardzikowa - późna infekcja
Zgnilizna twardzikowa występuje na obszarze całego kraju. Pierwsze
objawy choroby pojawiają się w okresie kwitnienia rzepaku. Pierwotnym
źródłem infekcji są sklerocja grzyba znajdujące się w glebie. Kiełkujące z
nich apotecja rozrzucają zarodniki, które roznoszone przez wiatr zakażają
rośliny. Rozwojowi zgnilizny twardzikowej sprzyja podwyższona wilgotność
powietrza i temperatura powyżej 20°C w maju, kiedy kiełkują apotecja. Na
porażonych liściach i łodygach widoczne są brunatne plamy. Wewnątrz, a
w warunkach dużej wilgotności także na zewnątrz chorych łodyg, rozwija
się biała, obfita grzybnia, w której powstają najpierw szare, a później
czarne sklerocja. Chore rośliny więdną i przedwcześnie zamierają. Przy
późnym wystąpieniu choroby na pędzie w górnych partiach rośliny
widoczne są przyblakłe przebarwienia. Pędy i łuszczyny powyżej miejsca
porażenia żółkną i dojrzewają przedwcześnie, mniejsza jest masa nasion,
łuszczyny pękają.
Sklerocja wewnątrz łodygi oraz sklerocja i
grzybnia także na zewnątrz łodygi - silne
porażenie
Objawy suchej zgnilizny kapustnych
Na liścieniach, liściach, łodygach czasami łuszczynach
występują jasnobrunatne, owalne plamy z mniej lub
bardziej wyraźną obwódką. W środkowej części plamy
widoczne są bardzo charakterystyczne czarne punkciki
(piknidia). Silnie porażone liście przedwcześnie zamierają.
Często dochodzi do zamierania całych roślin. Nasiona
zbierane z porażonych łuszczyn zwykle też są porażone.
Na siewkach wyrosłych z tych nasion występują
poczernienia, które powodują obumieranie siewek (czarna
nóżka).
Objawy szarej pleśni
Porażeniu ulegają różne nadziemne części roślin, które stają się
brunatne i gniją. Najbardziej intensywnie objawy występują na
łodydze. Objawy tej choroby mogą być podobne do objawów
zgnilizny twardzikowej. W warunkach podwyższonej wilgotności
na powierzchni pędów pojawia się brązowo-szary, zbity, pylący
nalot grzyba. Silne zainfekowanie łodygi powoduje przedwczesne
zamieranie całych roślin, a uzyskane nasiona są słabo
wykształcone.
Mączniak prawdziwy
http://www.basf.pl/_itemserver/agro/publikacje/Broszura_rzepaczana/Broszura_
rzepak4.pdf
http://www.bayercropscience.pl/strony/1/i/94.php?full_info=1&search_id=231
http://www.bayercropscience.pl/strony/1/i/18.php
Szara pleśń
cylindrosporioza
SZKODNIKI RZEPAKU
•
http://www.basf.pl/_itemserver/agro/publikacje_2005/POR_2005/32.pdf
http://www.ztkruszwica.pl/szkodniki3.html
http://www.magazynfarmerski.pl/grudzien2007/uprawy-1.php
http://www.wodr.poznan.pl/content/view/114/64/
Pchełka rzepakowa
Chowacz podobnik
Objawy żerowania larw oraz osobnik dorosły chowacza brukwiaczka
Chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych jednolicie szary 3,5 mm długości. Zimujące w
glebie chrząszcze budzą się, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm osiągnie
6°C. Po kilku dniach od nalotu na plantację samice składają jaja w górnej części
pędu. W okresie kwitnienia pędy rzepaku skręcają się, pojawiają się niekształtne
zgrubienia i pęknięcia. W czasie dojrzewania roślin dorosła larwa wygryza się u
nasady liścia, opuszcza pęd i przepoczwarza się w glebie.
Gnatarz
rzepakowiec
Jest to błonkówka z rodziny pilarzowatych. Owad dorosły ma 8
mm długości i 15 mm rozpiętości skrzydeł. Ciemnozielone
larwy są bardzo żarłoczne. Zjadają wszystkie nadziemne części
rośliny.
Słodyszek rzepakowy i objawy jego żerowania
Chrząszcz z rodziny łyszczynkowatych, jednolicie czarny,
długości 2-3mm, larwy szarożółte, wydłużone. Nalatuje na
plantacje rzepaku, gdy temperatura przekroczy 15°C.
Największe szkody powodują chrząszcze żerujące na
zwartych pąkach kwiatowych - niszcząc je. Po rozwinięciu się
kwiatów słodyszek wyjada tylko pylniki, najczęściej nie
uszkadzając zalążni - łuszczyny normalnie się zawiązują.
Samice składają jaja do wnętrza pąków, a wylęgłe larwy
żywią się pyłkiem. Larwa przepoczwarza się w glebie
Larwy pryszczarka kapustnika
Jest to muchówka z rodziny pryszczarkowatych. Owad dorosły
długości ok. 1,5 mm z żółtoczerwonym odwłokiem. Samice składają
jaja do uszkodzonych przez chowacza podobnika łuszczyn. Larwy,
których jest od kilkunastu do kilkudziesięciu, wysysają soki ze ścian
łuszczyn, powodując ich zniekształcanie i pękanie.
Objawy żerowania larw pryszczarka kapustnika
Download