pdf SARPLON – sklejacz do łuszczyn

advertisement
SKLEJACZ DO ŁUSZCZYN
DLA TYCH, KTÓRZY DBAJĄ O SWOJE PLONY
www.ciechgroup.com
SARPLON – środek wspomagający na bazie składników pochodzenia naturalnego, przeznaczony do stosowania
w uprawach rzepaku, zbóż oraz roślin strączkowych (np. groch, fasola). Powleka i skleja łuszczyny oraz strąki, co zapobiega
ich pękaniu i przedwczesnemu osypywaniu nasion. Może być także stosowany w celu zapobiegania porastania ziarna
w kłosach zbóż.
DZIAŁANIE ŚRODKA
SARPLON tworzy na powierzchni roślin półprzepuszczalną błonę ograniczającą wnikanie wody z otoczenia (opady, rosa,
mgła) do wnętrza łuszczyn, strąków i ziaren zbóż, przepuszczając jednocześnie parę wodną z wewnątrz, co pozwala na
naturalne wysychanie łuszczyn i strąków.
Jedną z cech rzepaku jest nierównomierne dojrzewanie łuszczyn, wskutek tego łuszczyny z górnej części rośliny jeszcze są
zielone, a łuszczyny z dolnej części rośliny są już dojrzałe i zaczynają pękać - w rezultacie nasiona zaczynają się osypywać.
Łuszczyny nie całkiem dojrzałe mogą pękać podczas zbioru lub w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych (np. upały,
wiatr). Pękanie łuszczyn jest naturalnym procesem w rozwoju roślin, jednak w rolnictwie jest procesem niekorzystnym.
Zastosowanie produktu Sarplon jako sklejacza do łuszczyn znacząco ogranicza osypywanie się nasion, umożliwi dłuższy
okres zbioru, a w rezultacie pełniejsze dojrzenie łuszczyn i poprawę jakości zbieranego plonu.
Środek nie wpływa na naturalne procesy dojrzewania roślin.
UPRAWA
ZALECANA
DAWKA
ZALECANA
ILOŚĆ WODY
TERMIN STOSOWANIA
Rzepak jary
i ozimy
1 l/ha
200–300 l/ha
Opryskiwać ok. 2-3 tygodnie przed zbiorem. Oprysk może być dokonywany samodzielnie bądź łącznie
ze środkiem ochrony roślin na bazie glifosatu (np. Agrosar 360 SL, Glifoherb 360 SL) – zgodnie z zaleceniami
podanymi w etykiecie środka ochrony roślin. Zaleca się stosować środek SARPLON w momencie, gdy
większość łuszczyn jest barwy zielono-żółtej i można je zginać bez pękania łuszczyn i wysypywania ziarna.
Rośliny
strączkowe
1 l/ha
200–300 l/ha
Opryskiwać ok. 2-3 tygodnie przed zbiorem. Oprysk może być dokonywany samodzielnie bądź łącznie
ze środkiem ochrony roślin na bazie dikwatu – zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie środka ochrony
roślin. Zaleca się stosować środek w momencie, gdy większość strąków traci zielony kolor.
Zboża
1 l/ha
200–300 l/ha
Stosować w momencie, gdy ziarno jest dojrzałe i występuje ryzyko porastania w kłosach
(długotrwałe opady, duża wilgotność powietrza).
Minimalizuje straty
Naturalny polimer
Brak okresu
Przeciwdziała
masowym
plonu
uzyskany z celulozy
karencji
samosiewom
rzepaku
SARPLON ZALETY PRODUKTU
• Zapobiega osypywaniu się nasion, dzięki czemu
minimalizuje straty plonu
• Naturalny polimer uzyskany z celulozy, który
doskonale łączy się z naturalnym woskiem
na powierzchni łuszczyn rzepaku
280 mm
• Brak okresu karencji oraz ograniczeń
w uprawach następczych
• Przeciwdziała masowym samosiewom rzepaku
• Utrzymuje łuszczyny w całości podczas
dojrzewania i zasychania, tworząc rodzaj sklejającej
powłoki na powierzchni łuszczyny
• Redukuje napięcie bruzdy łuszczyny, zabezpieczając
przed pękaniem, dzięki czemu nasiona mogą
w pełni się uformować i dojrzeć
SARPLON – środek wspomagający na bazie s
w uprawach rzepaku, zbóż oraz roślin strąc
strąki, co zapobiega ich pękaniu i przedwcze
zapobiegania porastania ziarna w kłosach zb
®
• Woda z zamkniętych łuszczyn swobodnie
150 mm
odparowuje
DZIAŁANIE ŚRODKA
SARPLON tworzy na powierzchni roślin pół
(opady, rosa, mgła) do wnętrza łuszczyn, s
z wewnątrz, co pozwala na naturalne wysych
− poprawia równomierność dojrzewania,
− minimalizuje straty plonu,
− zapobiega osypywaniu ziaren rzepaku i ro
− zapobiega porastaniu ziarna w kłosach zb
®
ROŚLINY
STRĄCZKOWE
1l / ha
5l
RZEPAK
JARY I OZIMY
1l / ha
ZBOŻA
1l / ha
• Zapobiega osypywaniu się ziaren
dzięki czemu minimalizuje straty
plonu do 20%
• Naturalny polimer uzyskany
z celulozy, który doskonale łączy
się z naturalnym woskiem
na powierzchni łuszczyn rzepaku.
• Brak okresu karencji oraz
ograniczeń w uprawach następczych.
• Przeciwdziała
masowym samosiewom
rzepaku.
Dostępne
wielkości
opakowań:
CIECH Sarzyna S.A.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122
[email protected], www.ciechgroup.com
Środek nie wpływa na naturalne procesy doj
BEZ ZABIEGU
1 l, 5 l, 10 l.
Producent/dostawca:
CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310
fax: +48 17 24 07 122, e-mail: [email protected]
PROGRAM OCHRONY RZEPAKU
PRODUKTAMI CIECH SARZYNA S.A.
SARPLON
AGROSAR 360 SL
LABRADOR 05 EC
FAWORYT 300 SL
Siew
Kiełkowanie
i wschody
Formowanie
rozety i pędu
Wybijanie w pęd i tworzenie
pączków kwiatowych
Kwitnienie
i formowanie łuszczyn
Formowanie nasion
i dojrzewanie
REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIE:
+
1,0 l/ha
2,0 - 3,0 l/ha
Półprzepuszczalna błona
ograniczająca wnikanie wody
z otoczenia, przepuszczająca
jednocześnie parę wodną
z wewnątrz, co pozwala
na naturalne wysychanie
łuszczyn i strąków.
DLA TYCH,
KTÓRZY DBAJĄ
O SWOJE PLONY
Sarplon to doskonały sklejacz na bazie naturalnych składników,
wspomagający wzrost i rozwój roślin. Powleka łuszczyny i strąki,
ogranicza wnikanie wody z otoczenia i zapobiega porastaniu ziarna
w kłosach zbóż. Doskonały do rzepaku, roślin strączkowych i zbóż.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
DZIAŁ SPRZEDAŻY AGRO
PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
pomorskie
2
zachodniopomorskie
3
podlaskie
kujawsko-pomorskie
1
7
4
lubuskie
mazowieckie
wielkopolskie
6
9
5
opolskie
lubelskie
10
8
podkarpackie
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY DS. GOSPODARSTW ROLNYCH - 669 600 227
1
2
691 387 257
691 387 255
3
4
691 387 256
669 600 220
5
6
669 600 501
669 600 219
7
8
669 600 654
691 387 258
CIECH Sarzyna S.A.
Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122
[email protected]
www.ciechgroup.com
695 802 160
10 667 770 608
9
Download