Analiza konkurencji

advertisement
Analiza konkurencji:
Badania prowadzone w celu poznania własnych słabych i
mocnych stron w porównaniu z z najważniejszymi konkurentami,
określenia sposobu ich pokonania i zdobyciu informacji o
szansach firmy w prowadzeniu określonych działań oraz na
pokonaniu innych przedsiębiorstw.
Analiza konkurencji może być prowadzona dla przedsiębiorstwa,
rynku, pracowników, produkcji, materiałów itd. oraz dla
poszczególnych grup produktów.
1
Analiza konkurencji - przedsiębiorstwo:
Kryteria oceny - Przedsiębiorstwo
Dochody
Potencjał finansowy
Cele strategiczne
Inwestycje
Zasoby
Organizacja
Marka (znak firmowy)
Kanały dystrybucji wyrobów i usług
Lokalizacja
„+" - lepszy niż własne przedsiębiorstwo
„=" - równie dobry jak własne przedsiębiorstwo
„-" - gorszy niż własne przedsiębiorstwo
1
+
+
+
+
+
Konkurenci
2
3
4
+
+
=
=
=
+
=
+
=
=
=
+
+
=
=
=
5
=
=
=
=
2
Analiza konkurencji - rynek:
Kryteria oceny - Rynek
Reklama i promocja
Asortyment produktów
Pozycja - udział w rynku
Atrakcyjność wyrobów
Ceny
Obroty
Wzrost sprzedaży
Klienci
Obsługa serwisowa
Badania rynkowe
„+" - lepszy niż własne przedsiębiorstwo
„=" - równie dobry jak własne przedsiębiorstwo
„-" - gorszy niż własne przedsiębiorstwo
1
+
Konkurenci
2
3
4
+
=
=
+
=
=
=
+
=
+
=
+
+
+
=
+
+
+
5
=
=
+
=
+
=
=
=
3
Analiza konkurencji - produkcja:
Kryteria oceny - Produkcja
Zdolności produkcyjne
Elastyczność
Innowacyjność
Terminy dostaw
Terminowość dostaw
Badania i rozwój
Jakość
Wydajność
Know how
„+" - lepszy niż własne przedsiębiorstwo
„=" - równie dobry jak własne przedsiębiorstwo
„-" - gorszy niż własne przedsiębiorstwo
1
+
+
+
+
+
Konkurenci
2
3
4
+
=
=
+
=
=
+
=
=
=
+
=
+
=
=
=
5
=
=
=
=
4
Analiza konkurencji - pracownicy:
Kryteria oceny - Przedsiębiorstwo
Kwalifikacje dyrekcji
Kwalifikacje przedstawicieli handlowych
Kwalifikacje pracowników
Nakłady na szkolenia pracowników
Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym
Ilość wniosków racjonalizatorskich
Warunki pracy
Wynagrodzenia
System motywowania pracowników
„+" - lepszy niż własne przedsiębiorstwo
„=" - równie dobry jak własne przedsiębiorstwo
„-" - gorszy niż własne przedsiębiorstwo
1
+
+
Konkurenci
2
3
4
+
=
=
+
=
+
+
+
+
+
=
=
+
=
+
=
+
=
+
=
5
=
=
+
+
+
5
Analiza konkurencji - materiały:
Kryteria oceny - Przedsiębiorstwo
Jakość surowców
Ceny surowców
Dostawcy
Odpadowość
Wzornictwo (atrakcyjność) materiałów
Cykle dostaw
Poziom zapasów
„+" - lepszy niż własne przedsiębiorstwo
„=" - równie dobry jak własne przedsiębiorstwo
„-" - gorszy niż własne przedsiębiorstwo
Konkurenci
1
2
3
4
+
=
+
+
=
=
+
=
+
+
+
=
+
5
=
=
+
=
6
Analiza konkurencji - dla wybranego
produktu/usługi (grupy produktów/usług) :
Kryteria oceny -Obrabiarka numeryczna ZT2003
Niska awaryjność
Serwis części zamiennych
Stosunek ceny do funkcjonalności
Łatwość konserwacji
Wysoka dokładność
Cena
Prostota obsługi
Obszerny system diagnostyki błędów
Krótki czas dostawy
Najnowsza technika
Wsparcie techniczne klienta
Duże możliwości rozbudowy
Zdalny serwis
b. ważne
1
2
-----nie istotne
3
4
5
6
7
Analiza konkurencji - podsumowanie:
• graficznie przedstawiać wyniki analizy konkurencji,
• sporządzać plany działań dla najpoważniejszych słabości
firmy,
• wspomaga proces ulepszania lub zmiany konstrukcji
własnych produktów,
• pozwala na określenie wytycznych dla nowych wyrobów
wprowadzanych na rynek,
• pozwala na obiektywną ocenę konkurencyjności firmy na
tle innych przedsiębiorstw w danej branży.
8
COMARCH ERP Business Intelligence
rozwiązania dla branż (realizacja analiz):
• Bankowość i finanse
• Paliwa i energetyka
• Produkcja
• Handel i dystrybucja
• Medycyna
http://www.comarch.pl/erp/business-intelligence-comarcherp/rozwiazania-dla-branz/
9
Download