dossier link4 usprawnia zarządzanie rozliczeniami

advertisement
BUSINESS CASE
LINK4 USPRAWNIA ZARZĄDZANIE
ROZLICZENIAMI PROWIZYJNYMI
Z COMARCH COMMISSION & INCENTIVE
Towarzystwo ubezpieczeń LINK4 wdrożyło z sukcesem
system Comarch Commission & Incentive. Szybki rozwój
sieci, rosnąca liczba partnerów i zmiana systemów księgowych spowodowały, że towarzystwo potrzebowało narzędzia do zarządzania siecią multiagencji i pośredników
finansowych oraz dokonywania rozliczeń prowizyjnych
z zachowaniem zgodności z wymogami regulatora.
LINK4 rozpoczął działalność w Polsce w 2003 r. od dystrybucji ubezpieczeń poprzez kanał
direct i stale dopasowuje ofertę do bieżących oczekiwań klientów. Firma nieustannie szuka
rozwiązań, które zwiększają dostępność jej produktów na rynku. W efekcie LINK4 rozpoczął
współpracę z multiagencjami ubezpieczeniowymi, a następnie rozszerzył ją na pośredników finansowych. Dzięki temu oferta firmy dociera do dużo szerszej grupy potencjalnych
klientów.
WYJŚCIE POZA KANAŁ SPRZEDAŻY DIRECT POSTAWIŁO PRZED NAMI NOWE WYZWANIA, TJ. POTRZEBĘ ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI O POŚREDNIKACH, ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI REGULATORA RYNKU ORAZ ROZLICZEŃ PROWIZYJNYCH. POSZUKIWANIA DOJRZAŁEGO I SPEŁNIAJĄCEGO
NASZE WYMAGANIA SYSTEMU DOPROWADZIŁY NAS DO COMARCH. JESTEŚMY ZADOWOLENI ZARÓWNO Z PRZEBIEGU WDROŻENIA, JAK I BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI SYSTEMU COMARCH COMMISSION & INCENTIVE. ABY LEPIEJ POZNAĆ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU PRZED JEGO URUCHOMIENIEM,
ZDECYDOWALIŚMY SIĘ NA PODZIAŁ ZADAŃ WDROŻENIOWYCH POMIĘDZY COMARCH I LINK4. COMARCH OPRACOWAŁ WYBRANE ALGORYTMY PROWIZYJNE I SZABLONY RAPORTÓW, A NASTĘPNIE
NASI SPECJALIŚCI SAMODZIELNIE SKONFIGUROWALI POZOSTAŁE
LIDIA FIDO, DYREKTOR PIONU FINANSÓW, LINK4
DLA KLIENTA NIEZWYKLE ISTOTNE JEST TO, ŻE MOŻE SAMODZIELNIE MODYFIKOWAĆ ROZWIĄZANIE W OBSZARACH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SIECI I DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ POLITYKĄ PROWIZYJNĄ. NIE MA KONIECZNOŚCI MODYFIKACJI KODU PO STRONIE DOSTAWCY. PODCZAS
WDROŻENIA SPECJALIŚCI LINK4 SAMI SKONFIGUROWALI W SYSTEMIE WIĘKSZOŚĆ SWOJEJ SIECI
SPRZEDAŻY I REGUŁ PROWIZYJNYCH, CO POZWOLIŁO JUŻ OD POCZĄTKU PRACY PRODUKCYJNEJ
NA SPRAWNE I SAMODZIELNE ZARZĄDZANIE TYMI PARAMETRAMI.
RAFAŁ SZPERLAK, KIEROWNIK PROJEKTU PO STRONIE COMARCH
DOSSIER
Firma
Link4
Branża
Ubezpieczenia majątkowe
Cel projektu
Usprawnienie procesu zarządzania
siecią i rozliczania wynagrodzeń
pośredników oraz doradców
finansowych współpracujących
z ubezpieczycielem
Wdrożone rozwiązanie
Comarch Commission & Incentive
Dostawca rozwiązania
Comarch
Konfiguracja sieci sprzedaży
ponad 500 rozliczanych podmiotów
Konfiguracja prowizji
ponad 1500 algorytmów
prowizyjnych zebranych
w 150 pakietach
BUSINESS CASE
COMARCH
UMACNIA SIĘ NA RYNKU
Zakończone właśnie wdrożenie systemu Comarch Commission & Incentive w LINK4 potwierdza silną pozycję naszego rozwiązania na rynku finansowym. Cieszymy się, że kolejne towarzystwo ubezpieczeniowe doceniło możliwości naszego systemu i zaufało wieloletniemu
doświadczeniu naszego zespołu wdrożeniowego, specjalizującemu się w projektach z obszaru zarządzania siłami sprzedaży i rozliczeń prowizyjnych – wyjaśnia Maciej Ślósarczyk,
Kierownik Konsultingu Ubezpieczeniowego, Comarch.
COMARCH COMMISSION & INCENTIVE TO ROZWIĄZANIE PRZEZNACZONE DO KREOWANIA POLITYKI
PROWIZYJNO-MOTYWACYJNEJ I ZARZĄDZANIA SIECIĄ SPRZEDAŻY W TOWARZYSTWACH UBEZPIECZENIOWYCH, BANKACH I INNYCH INSTYTUCJACH FINANSOWYCH. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU EWOLUOWAŁA OD PROGRAMU NALICZAJĄCEGO PROWIZJE DO NOWOCZESNEJ PLATFORMY,
WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJĘ Z SIECIĄ SPRZEDAŻY Z WYKORZYSTANIEM PORTALU AGENTA. ANALITYCY GARTNERA W RAPORCIE MARKETSCOPE FOR INSURANCE INCENTIVE
COMPENSATION MANAGEMENT UZNALI COMARCH COMMISSION & INCENTIVE ZA JEDNO Z 13
WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ GLOBALNYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH W OBSZARZE ROZLICZEŃ
PROWIZYJNO-MOTYWACYJNYCH.
LINK4
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. działa na polskim rynku od stycznia 2003 roku. Od 2009
roku należy do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej RSA, która obsługuje ponad 20 mln
klientów w 130 krajach na świecie. Jest pierwszą firmą ubezpieczeniową, oferującą polskim
kierowcom ubezpieczenia samochodu w modelu direct. Wraz z rozwojem firmy rozszerza
swoje usługi, oferując klientom ubezpieczenia mieszkaniowe oraz turystyczne. Podstawą
działania LINK4 jest obsługa ubezpieczeń przez telefon i Internet.
Polska
Comarch SA
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
Tel.: +48 12 64 61 000
Faks: +48 12 64 61 100
Belgia
Comarch AG
Avenue Louise 65
B-1050 Bruksela
Tel.: +32 2 535 78 68
Faks: +32 2 535 77 00
Francja
Comarch SAS
17 rue Paul Langevin
59260 Lezennes
Tel.: +33 3 62 53 49 00
Faks: +33 9 55 24 46 94
Luksemburg
Comarch Luxembourg S.a R.L.
Route d’Arlon 23
L-8008 Strassen
Tel.: +352 271 168 18
Szwajcaria
Comarch Swiss AG
Mühlemattstrasse 8
6004 Lucerna
Tel.: +41 41 410 90 12
Wielka Brytania
Comarch UK Ltd
19 Eastbourne Terrace
Paddington
Londyn W2 6LG
Tel.: +44 20 3626 0145
Faks: +44 20 3626 0203
ubezpieczenia.comarch.pl
COMARCH
Comarch jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT, które wspomagają firmy i instytucje w osiągnięciu wyższej rentowności, optymalizując działalność operacyjną
i procesy biznesowe. Począwszy od 1993 roku wdraża systemy informatyczne dla sektorów telekomunikacji, usług finansowych, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń,
administracji publicznej, handlu i usług oraz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.
Comarch zatrudnia na całym świecie ponad 4200 najwyższej klasy specjalistów. Więcej informacji o Comarch i ofercie dla branży ubezpieczeniowej znajduje się na portalu
www.ubezpieczenia.comarch.pl.
www.comarch.pl
Copyright © Comarch 2014.
Spółka Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000057567.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki
wynosi 8,051,637.00 zł.
Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.
NIP: 677 - 00 - 65 - 406
PL – 2014.04
Download