Powtórzenie z anatomia człowieka

advertisement
Powtórzenie z anatomia człowieka
Zadanie 1 Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa buduje …
A. pęcherz moczowy. B. serce. C. biceps. D. jelito grube.
Zadanie 2 Najlepszym źródłem witaminy A są …
A. tran, jajka, masło. B. drożdże, mleko, mięso. C. pomidory, pieczywo, ziemniaki. D. cebula, jabłka, szpinak
Zadanie 3 Zarówno węglowodany, jak i tłuszcze trawione są przez enzymy znajdujące się w …
A. ślinie.
B. żółci.
C. soku trzustkowym.
D. soku żołądkowym.
Zadanie 4. Żółć jest substancją, która
A. trawi tłuszcze.
B. rozbija tłuszcze na mniejsze krople
.
C. trawi białka.
D. trawi cukry
Zadanie 5. Związek wchłaniany przez ścianę jelita cienkiego bez uprzedniego trawienia to…
A. glikogen. B. błonnik
C. glukoza. D. skrobia.
Zadanie 6 Erytrocyty to krwinki odpowiedzialne za…
A. przenoszenie tlenu. B. niszczenie drobnoustrojów. C. krzepnięcie krwi. D. wytwarzanie przeciwciał
Zadanie 7 Miejsce w krwiobiegu małym, w którym występuje największe stężenie tlenu we krwi, to
A. prawa komora serca.
B. pień płucny. C. tętnica płucna lewa. D. żyła płucna
.
Zadanie 8 Hormon to
A. związek chemiczny wytwarzany przez gruczoł dokrewny.
B. związek regulujący pracę wszystkich komórek ciała.
C. związek, umożliwiający przesyłanie impulsu między neuronami.
D. związek wytwarzany w gruczole zewnątrzwydzielniczym.
Zadanie 9 Glukagon jest hormonem, który
A. obniża poziom cukru we krwi.
B. podnosi poziom cukru we krwi.
C. powoduje magazynowanie nadmiaru glukozy w wątrobie.
D. powoduje przyspieszenie transportu glukozy do komórek.
Zadanie 10 Ciałko żółte wydziela hormon nazywany
A. estrogenem. B. progesteronem. C. testosteronem. D. melatoniną.
Zadanie 11. Owulacja to
A. wydostanie się komórki jajowej z pęcherzyka jajnikowego do jajowodu.
B. wydostanie się komórki jajowej z macicy do pochwy.
C. wydostanie się plemników z jąder.
D. wydostanie się plemników z najądrzy.
Zadanie 12 Element zapobiegający dostawaniu się pożywienia do dróg oddechowych to
A. głośnia. B. nagłośnia.
C. szpara głośni.
D. struna głosowa.
Zadanie 13 Oddychanie wewnątrzkomórkowe
A. dostarcza komórce energii.
B. polega na usuwaniu z organizmu dwutlenku węgla, a pobieraniu tlenu.
C. dostarcza komórce tlenu.
D polega na usuwaniu z komórek tlenu
Zadanie 14. Zaznacz punkt, w którym zawarto prawidłowy opis rysunku przedstawiającego układ
hormonalny człowieka.
A) 1 – tarczyca, 2 – przysadka, 3 – trzustka, 4 – jajniki
B) 1 – grasica, 2 – przysadka, 3 – nadnercza, 4 – jądra
C) 1 – grasica, 2 – przysadka, 3 – trzustka, 4 – jądra
D) 1 – tarczyca, 2 – przysadka, 3 – nadnercza, 4 – jajniki
Zadanie 15 .Wskaż szereg, w którym wszystkie wymienione substancje nie powinny znajdować się w
moczu zdrowego człowieka
A.
B.
C.
D.
wody, mocznika, dużej ilości białych krwinek
cukru, białka i krwinek czerwonych
wody, mocznika i soli mineralnych
cukru, mocznika i wody
Zadanie 16. Gdzie trawione są w przewodzie pokarmowym białka ?
A.
B.
C.
D.
w jamie ustnej i dwunastnicy
w żołądku i dwunastnicy
tylko w dwunastnicy
tylko w żołądku
Zadanie 11. Aorta (tętnica główna) to naczynie krwionośne, którym płynie krew:
A. natlenowana od serca do komórek ciała.
B. odtlenowana od serca do komórek ciała.
C. natlenowana od komórek ciała do serca.
D. odtlenowana od komórek ciała do serca.
Zadanie 12. W małym obiegu krew wypływa z prawej komory serca i płynie kolejno:
A. tętnicą płucną, naczyniami włosowatymi płuc, żyłą płucną do lewego przedsionka serca.
B. żyłą płucną, naczyniami włosowatymi płuc, tętnicą płucną do prawego przedsionka serca.
C. tętnicą płucną, naczyniami włosowatymi płuc, żyłą płucną do prawego przedsionka serca.
D. tętnicą płucną, żyłą płucną, naczyniami włosowatymi płuc do lewego przedsionka serca
Zadanie13. Węglowodany przyswajane są przez organizm w postaci:
A aminokwasów
B glukozy,
C glicerolu
D kwasów tłuszczowych
Zadanie 14. Produkuje żółć, odtruwa krew, magazynuje cukry te funkcje pełni:
A. wątroba,
B dwunastnica,
C. trzustka
D. ślinianka
Zadanie. 15. Który zapis przedstawia prawidłowy wynik ciśnienia zdrowego dorosłego człowieka.
A- 120/ 80 mm Hg,
B- 130/ 80 mm Hg,
C- 150/ 95 mm Hg,
D- 145/ 95 mm Hg
Zadanie 16. Skutkiem niedoboru witaminy D3 w organizmie człowieka jest:
A. choroba skóry
B. krwawienie z dziąseł
C słabe widzenie o zmrok D nieprawidłowy rozwój szkieletu
Zadanie 17. Skolioza to:
A. nadmierne wygięcie kręgosłupa w części lędźwiowej ku przodowi
B. boczne skrzywienie kręgosłupa
C. zniekształcenie stopy
D. nadmierne wygięcie kręgosłupa w części piersiowej ku tyłowi
Zadanie 18. W którym szeregu nieprawidłowo połączono gruczoł dokrewny i produkowany przez niego
hormon:
A. jajnikiprogesteron
B. trzustka – insulina
C tarczyca - adrenalina
D jądra testosteron
Zadanie10. Osoba o wadze 60 kg i wzroście 160 cm obliczyła swój indeks masy ciała ( BMI)
wg wzoru: masa ciała (kg) : [wzrost (m)]2. Wskaż dobrze obliczony wskaźnik BMI
A. 60 kg :1,60 m = 37,5
B. 60 000 g : 160cm= 375 C. 60 kg: (1,60m)2= 23,4 D. 60 000g : (160cm)2= 2,34
Zadanie 19 Które zdanie zawiera fałszywą informację?
A. surowica składa się z osocza i fibrynogenu,
B. krew spełnia w organizmie wiele funkcji tj. transportową, obronną i termoregulacyjną.
C. główne funkcje układu limfatycznego to obrona przed bakteriami i usuwanie obumarłych komórek,
D. w części płynnej krwi, czyli osoczu możemy wyróżnić; surowicę i fibrynogen
Zadanie 20. Połącz w pary nazwy badań (1 - 3) z ich opisami (A – C). Zaznacz właściwą odpowiedź.
1. EKG
2. ciśnienie krwi
3. tętno
A. badanie liczby skurczów serca w ciągu 1 minuty
B. badanie nacisku wywieranego przez krew na ścianę tętnicy promieniowej
C. badanie zjawisk elektrycznych towarzyszących pracy serca
Zadanie 21.Chorobą, która może rozwinąć się w wyniku niedoboru żelaza w pożywieniu jest:
A anemia
B nerwica
C białaczka
D krzywica
Zadanie 22 Przeanalizuj rysunek i wykonaj polecenia:
a)
Opisz rysunek , wykorzystując określenia: receptor, efektor, neuron czuciowy, neuron ruchowy.
b)
Zaznacz strzałkami przebieg prostego łuku odruchowego.
Rdzeń kręgowy
Zadanie 23.
człowieka nie jest
Funkcją
szkieletu
A.
B.
C.
D.
ochrona niektórych narządów wewnętrznych.
tworzenie elementów morfotycznych krwi.
magazynowanie wapnia i fosforu.
koordynacja pracy układu nerwowego
Zadanie 24.Zastawka trójdzielna serca znajduje się:
A. w prawym otworze przedsionkowo-komorowym
B. w lewym otworze przedsionkowo-komorowym
C. w otworze komorowo-tętniczym prawym
D. w otworze komorowo-tętniczym lewym
Zadanie 25. Podczas skurczu komór serca krew wtłaczana jest:
a) do przedsionków
b) do żył
c) do aorty i pnia płucnego
d) tylko do aorty
Zadanie 26.Ta witamina wpływa na wzrok, wzrost, włosy i skórę. Jest to witamina:
a) D
b) A
c) K
d) E
Zadanie 27.W moczu ostatecznym nie powinno być:
A) białka
B) cukru
C) erytrocytów
D) żadnego z wymienionych elementów
Zadanie 28. Trąbka Eustachiusza łączy:
a) jamę bębenkową z jamą gardła
b) jamę bębenkową z jamą nosa
c) ucho środkowe z uchem wewnętrznym
d) ucho zewnętrzne z uchem środkowym
Zadanie 29. Adrenalina, czyli hormon stresu produkowany jest:
a) przysadkę mózgową
b) trzustkę
c) rdzeń nadnerczy
d) korę nadnerczy
Zadanie 30. Spośród podanych cech wybierz te, które dotyczą budowy i funkcji układu limfatycznego
człowieka (0-4p)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
transportuje tlen
transportuje glukozę
transportuje białka
transportuje tłuszcze
otwarty
zamknięty
węzły chłonne
rozprzestrzenia komórki nowotworowe
Zadanie 31. Niedobór witaminy B12 powoduje chorobę o nazwie
a.
b.
c.
d.
gnilec
beri-beri
anemia
kurza ślepota .
Zadanie 32.Podaj jakie dwie funkcje z podanych pełni jelito cienkie człowieka ?
A – trawienie pokarmu,
B – produkuje żółć,
C – zapewnia homeostazę,
D – wchłania mleczko
Zadanie 33.Ułóż w kolejności elementy strukturalne oka człowieka zgodnie z drogą jaką pokonuje
światło- przyporządkowując im odpowiednie numery ( 1-4)
Podkreśl ten element budowy oka, w którym następuje przetworzenie bodźca
świetlnego na impuls nerwowy.
soczewka
siatkówka
źrenica
rogówka
Zadanie 34. Wskaż poprawne zakończenie zdania. Wydalaniem nie jest usuwanie z organizmu
A. nie strawionych resztek pokarmowych.
B. mocznika i kwasu moczowego.
C. dwutlenku węgla i mocznika.
D. wody metabolicznej i dwutlenku węgla
Zadanie 35. Pod wpływem promieni słonecznych opalamy się. Ciemniejsze zabarwienie skóry
wywołane jest:
A.
B.
C.
D.
podwyższeniem poziomu hemoglobiny.
zwiększeniem się ilości melaniny.
zwężeniem naczyń krwionośnych.
zniszczeniem komórek naskórka
Zadanie 36.Oceń, czy wskazana informacja dotyczy mózgu- M, czy pnia mózgu -P
Zadanie 37. Szczepionki mogą być stosowane u człowieka
A.
B.
C.
D.
chorego, aby nabrał odporności na daną chorobę.
zdrowego w celu uodpornienia go na daną chorobę.
chorego w celu szybkiego powrotu do zdrowia.
który zetknął się z chorobą i mógł się nią zarazić
Download