Pracownicy ARR sprawujący mandat samorządowy

advertisement
1.
Wykaz pracowników Agencji Rynku Rolnego sprawujących mandat samorządowy
Lp. Nazwisko
Imię
Jednostka
organizacyjna/Sekcja
Stanowisko w
ARR
Jednostka
samorządu
terytorialnego
Pełniona funkcja
Objęcie/wygaśnięcie
mandatu
1
Dąbrowski
Marian
OT ARR Gorzów
Wielkopolski
Z-ca Dyrektora
OT
Rada Powiatu
Żarskiego
Radny/Zastępca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
12.12.2014/2018
2
KlocKondracka
Julia
OT ARR Katowice/Sekcja
Administracyjno-Finansowa
Specjalista
(umowa na czas
zastępstwa)
Sejmik
Województwa
Śląskiego
Radna, Członek Komisji Sportu,
Turystyki i Rekreacji
01.12.2014 (objęcie)
3
Różycki
Andrzej OT ARR Warszawa
Dyrektor OT
Powiat Płoński
Radny Powiatowy
2014/2018
4
Witkowski
Marek
OT ARR Bydgoszcz
Z-ca Dyrektora
OT
Sejmik KujawskoPomorski w
Toruniu
Przewodniczący Komisji Pracy, Polityki
Społecznej i Bezpieczeństwa, Członek
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11.2010 - obecnie
5
Wojciechowski Marek
OT ARR Lublin
Z-ca dyrektora
OT
Sejmik
Województwa
Lubelskiego
Radny Województwa Lubelskiego
2014/2018
Download