Promesa Zatrudnienia

advertisement
Nazwa, adres Pracodawcy
Miejscowość i data
Promesa Zatrudnienia Pana/Pani…
Niniejszym zaświadcza się, że
Pan/Pani
Zamieszkały/zamieszkała
Nr Pesel
Seria i numer dowodu osobistego
Jest zatrudniony w naszym zakładzie od dnia
Na umowę na czas określony/nieokreślony do dnia
Na stanowisku
W wymiarze pełny etat/pół etatu
Na dzień dzisiejszy (nazwa firmy zatrudniającej) nie widzi przeciwwskazań do kontynuowania
zatrudnienia, po zakończeniu aktualnej umowy o pracę.
Zaświadcza się, że Pracownik nie znajduje/znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
Wydawca zaświadczenia nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości oraz ponosi
odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.
Zaświadczenie wydaje się na prośbę Pracownika.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 30 dni od daty wystawienia.
Pieczątka osoby wystawiającej zaświadczenie
Podpis i telefon kontaktowy
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards