Uploaded by User6539

Arkusze rys. - przyb. kreśl. - podziałki

advertisement
ARKUSZE
RYSUNKOWE
Nośniki, na których wykonuje się rysunki techniczne mają znormalizowane
wymiary i nazywane są formatami arkuszy rysunkowych (tzw. formatki).
Arkusze mogą być papierowe, z kalki technicznej lub folii. Służą do wykonywania rysunków metodą tradycyjną za pomocą przyborów kreślarskich.
Wymiary formatów rysunkowych.
OZNACZENIE ARKUSZA
WYMIAR ARKUSZA [mm]
A0
A1
A2
A3
A4
841 x 1189
594 x 841
420 x 594
297 x 420
210 x 297
PRZYBORY
KREŚLARSKIE
OŁÓWKI – służą do wykonywania różnych czynności związanych z wykonywaniem rysunków technicznych. Mają różną twardość grafitów, stopień
twardości określa się za pomocą oznaczeń literowo-cyfrowych.
Ołówki kreślarskie: a) z obudową drewnianą, b) tzw. automatyczne
Zastosowanie ołówków o różniej twardości.
Czynności rysunkowe
pisanie i rysowanie
szkicowanie
opracowywanie rysunków
technicznych
Twardość ołówków
8B
7B
6B
5B
4B
3B
2B
B
HB
Nr2
H
2H
3H
4H
5H
6H
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
wymiarowanie
rysowanie na kalce
F
• • • • • • • • •
rysowanie na twardych
materiałach
B – ołówki miękkie
H – ołówki twarde
HB, F, Nr 2 – ołówki średnio-twarde (uniwersalne)
• •
GUMKI KREŚLARSKIE – służą do wycierania błędnie narysowanych
ołówkiem linii oraz zapisów rysunkowych.
PRZYBORY DO RYSOWANIA TUSZEM
Rapitografy – posiadają pojemniki do napełnienia tuszem kreślarskim, końcówki
mają określoną średnicę dzięki czemu można kreślić linie o żądanej grubości.
Pisaki kreślarskie (tuszowe) – nie można ich napełniać tuszem, posiadają końcówki o średnicach umożliwiających kreślenie linii o różnych grubościach.
Przybory do kreślenia tuszem: a) rapitografy, pisaki kreślarskie (tuszowe).
Tusz
kreślarski
PRZYBORNIKI KRESLARSKIE – komplety narzędzi i przyrządów umożliwiające
grafitem ołówkowym oraz tuszem.
CYRKLE KREŚLARSKIE – posiadają poprzeczną śrubę umożliwiającą rozstawienie ramion cyrkla, są przystosowane do kreślenia ołówkiem oraz tuszem.
Cyrkle kreślarskie: a) do kreślenia ołówkiem, b) z wymienną końcówką do kreślenia ołówkiem i tuszem.
LINIAŁY, TRÓJKĄTY (Ekierki), KĄTOMIERZE.
KRZYWIKI
WZORNIKI RYSUNKOWE
SZABLONY PISMA TECHNICZNEGO
LINIAŁ WIELOFONKCYJNY
DESKA KREŚLARSKA
PODZIAŁKI
RYSUNKOWE
Podziałka rysunkowa jest to liczba określająca, ile razy wartość wielkości liniowej
przedstawionej na rysunku jest większa lub mniejsza od rzeczywistej wartości tej
wielkości liniowej.
W rysunku technicznym stosuje się trzy rodzaje podziałek:
• podziałki zmniejszające – podziałki powodujące zmniejszenie wymiarów obiektu
odwzorowanego na rysunku w stosunku do rzeczywistych wymiarów obiektu
np. 1:2, 1:5, 1:10, …..
• podziałka naturalna – podziałka niepowodująca zmiany wymiarów obiektu
odwzorowywanego na rysunku, oznacza się ją jako 1:1
• podziałki zwiększające – podziałki powodujące zwiększenie wymiarów obiektu
odwzorowanego na rysunku w stosunku do rzeczywistych wymiarów obiektu,
np. : 2:1, 5:1, 10:1, ….
Download