Uploaded by User6342

Kartkówka bilogia

advertisement
Kamil Karwacki 1f
1. Czym się różnią od siebie (2 cechy) infekcja bakteriofagiem litycznym od
lizogennego? 2 pkt.
W cyklu lizogenicznym, po wniknięciu do bakterii DNA wirusa łączy się z
jej genomem, z którym jest on powielany i przekazywany kolejnym
pokoleniom. W cyklu litycznym wirus po połączeniu z genomem
bakteryjnym namnaża się, odbudowuje swoją otoczkę białkową czyli
kapsyd i rozpuszcza komórkę bakteryjną. Dochodzi wtedy do lizy, czyli
rozpadu komórki bakteryjnej. W takim cyklu wirus powoduje śmierć
swojego gospodarza.
2. Podaj 2 cechy wirusów wskazujące na ich związek z materią martwą i 2
wspólne dla nich i organizmów żywych. 4 pkt.
Materia żywa: zdolność do namnażania się, obecność kwasów
nukleinowych
Materia martwa: brak budowy komórkowej, brak metabolizmu materia
3. Wyjaśnij, dlaczego w wyniku ewolucji poszczególne rodzaje wirusów
stają się mniej zjadliwe?. 1 pkt.
4. Co to jest: wirion, wirulencja, wiremia, eklipsa, elucja, rewertaza,
kapsyd? 7 pkt.
Wirion − pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do przetrwania poza komórką i
zakażenia jej.
Wirulencja – zdolność wniknięcia, namnożenia się oraz uszkodzenia tkanek zainfekowanego
organizmu przez dany typ patogenu.
Wiremia – stan definiowany jako obecność mogących się namnażać wirusów we krwi.
Eklipsa to trzeci etap namnażania wirusów
Elucja – proces wymywania za pomocą eluentu substancji adsorpcjowanej wcześniej na fazie
stałej. Faza wypływająca z fazy stałej to eluat.
Odwrotna transkryptaza, rewertaza, polimeraza DNA zależna od RNA – enzym
syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA. Proces ten nosi nazwę odwrotnej transkrypcji.
Kapsyd – element składowy wirionu będący płaszczem białkowym, wewnątrz którego
zawarty jest kwas nukleinowy.
czas na odpowiedź - 20 minut.
Download