Biskupi spis tresci (1)

advertisement
Spis treści
Rafał Łatka ◆ Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Biskupi jako ludzie wewnętrznie wolni
Jan Żaryn, Biskupi polscy doby PRL jako przedstawiciele polskich elit . . . . . . . . . 15
Głosy w dyskusji nad referatem Jana Żaryna
Ewa K. Czaczkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Rafał Łatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Paweł Skibiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Dominik Zamiatała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ordynariusze i administratorzy apostolscy
Ewa K. Czaczkowska ◆ Stosunek kard. Adama Stefana Sapiehy do władz
powojennej Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ryszard Gryz ◆ Biskup kielecki Czesław Kaczmarek wobec komunistycznej
dyktatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Leszek Zygner ◆ Biskup płocki Tadeusz Paweł Zakrzewski wobec władzy ludowej . 87
Izabela Mazanowska ◆ Biskup Kazimierz Józef Kowalski wobec działań
komunistycznych władz wyznaniowych w diecezji chełmińskiej w latach 1946–1972 . 108
Tomasz Brzustowski ◆ Bezpieka wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy
1949–1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Michał Białkowski ◆ Karol Wojtyła jako członek Konferencji Episkopatu Polski
i jej komisji specjalistycznych w latach 1958–1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6

Władysław Bułhak ◆ W kręgu złudzeń i rozczarowań. Kariera kard. Karola Wojtyły
z perspektywy informatorów, operatorów i analityków wywiadu
MSW PRL (1962–1978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Krzysztof Sychowicz ◆ Ksiądz Władysław Jędruszuk – administrator apostolski
w Drohiczynie – w ocenie władz komunistycznych i aparatu bezpieczeństwa . . . . . . 208
Krzysztof Andrzej Kierski ◆ Biskup Tomasz Wilczyński wobec władz
komunistycznych PRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Zbigniew Stanuch ◆ Biskup Ignacy Jeż jako rządca diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
w latach 1972–1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Rafał Łatka ◆ Osoba numer 2 w polskim Kościele. Kardynał Franciszek Macharski
wobec rzeczywistości politycznej w ostatniej dekadzie PRL (1979–1989) . . . . . . . . 283
Andrzej Grajewski ◆ Biskup Herbert Bednorz wobec NSZZ „Solidarność”
w latach 1980–1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Sufragani
Marcin Tunak ◆ Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec
bp. Franciszka Jedwabskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Barbara Świtalska-Starzeńska ◆ Działalność charytatywna
bp. Czesława Domina podczas stanu wojennego (1981–1983) . . . . . . . . . . . . . . 360
Portrety zbiorowe
Stefan Pastuszewski ◆ Biskupi gnieźnieńscy w procesie przeciwstawiania się
komunizacji i ateizacji Bydgoszczy w latach 1945–1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Szare eminencje
Daniel Gucewicz ◆ „Szara eminencja” gdańskiej kurii. Działania komunistycznych
władz wobec wikariusza generalnego diecezji gdańskiej ks. Bernarda Polzina . . . . . 391
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Download