Uploaded by User3098

polscy laureaci nagrody nobla w dziedzinie literatury

advertisement
Polscy laureaci Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury
Henryk Sienkiewicz (1846–1916)
Autor nowel (Janko Muzykant, Sachem),
powieści historycznych (Ogniem i mieczem,
Potop, Pan Wołodyjowski, Krzyżacy,
Quo vadis) oraz powieści dla młodzieży
(W pustyni i w puszczy).
1905 r. – Nagroda Nobla
za całokształt twórczości, w tym za „wybitne
osiągnięcia w dziedzinie eposu” i „rzadko
spotykany geniusz, który wcielił w siebie
ducha narodu”.
Władysław Stanisław
Reymont (1867–1925)
Autor powieści (Chłopi,
Ziemia obiecana, Komediantka).
1924 r. – Nagroda Nobla
za „wybitny epos narodowy
– powieść Chłopi”.
Czesław Miłosz (1911–2004)
Wisława Szymborska (1923–2012)
Autor zbiorów poezji (Trzy zimy, Ocalenie,
Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada, Hymn o perle,
Nieobjęta ziemia, Dalsze okolice, Na brzegu rzeki,
To); powieści (Dolina Issy), traktatów politycznych
(Zniewolony umysł).
Tłumacz Biblii (Księga Psalmów, Księga Hioba).
Autorka tomów poezji (Pytania zadawane
sobie, Wołanie do Yeti, Sól, Sto pociech, Wszelki
wypadek, Wielka liczba, Ludzie na moście,
Koniec i początek, Chwila, Dwukropek,
Tutaj, Wystarczy).
1980 r. – Nagroda Nobla
za całokształt twórczości, w tym za „bezkompromisową
wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowieka
w świecie pełnym gwałtownych konfliktów”.
1996 r. – Nagroda Nobla
za „poezję, która z ironiczną precyzją pozwala
historycznemu i biologicznemu kontekstowi
ukazać się we fragmentach ludzkiej
rzeczywistości”.
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015
Źródła ilustracji i fotografii: (ceremonia wręczania Nagrody Nobla) Matt Dunham/Associated Press/FOTOLINK/East News, (medal Nagrody Nobla) Ims Classic/BE&W, (Henryk Sienkiewicz) repro. Collection Roger-Viollet/EastNews,
(Władysław Stanisław Reymont) Jozef Kuczynski/Muzeum Literatury w Warszawie/East News, (Czesław Miłosz) Danuta Wegiel/FOTONOVA, (Wisława Szymborska) Wacław Klag/Reporter; opracowanie graficzne: Krzysztof Płuciennik
Alfred Nobel fortunę zarobioną na wynalezionym przez siebie dynamicie
postanowił przekazać na nagrody w dziedzinie medycyny, chemii,
fizyki, literatury i za działalność na rzecz pokoju. Pierwszy raz nagrodę
przyznano w 1901 r. Od 1968 r. Bank Szwecji przyznaje też Nagrodę
im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.
Download