Uploaded by User4809

Referat fizyka Mateusz Siok

advertisement
Mateusz Siok 3A1
REFERAT
Wyładowania elektryczne w przyrodzie
W przyrodzie mamy doczynienia z różnymi formami zjawisk elektrycznych.
Najważniejsze z nich to:
 Zjawiska elektryczne w ciałach ryb które są formą komunikacji lub
ochrony np. wąż elektryczny, niektóre płaszczki czy sum.
 Zjawiska elektryczne w układzie nerwowym człowieka który służy
przekazywaniu informacji i sygnałów za pomocą impulsów
elektrycznych.
 Wyładowania elektryczne są to zjawisko przepływu prądu
elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie
elektryczne. Wyładowanie elektryczne jest uwarunkowane działaniem
czynników jonizujących lub istnieniem źródeł swobodnych
elektronów. Wyładowania elektryczne dzielimy na:
 Pioruny - bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w
atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące
burzom. Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy oraz
zjawisko świetlne zwane błyskawicą. Może ono przybierać
rozmaite kształty i rozciągłości, tworzyć linie proste lub
rozgałęziać się do góry lub w dół. Występują błyskawice, które
widoczne są jedynie jako rozjaśnienie powierzchni chmury, inne
znów w ciągu ułamka sekundy przypominają swym kształtem
świecący sznur pereł.
 Wyładowanie koronowe - powstają wówczas, gdy wokół ciała
jest pole elektryczne wystarczająco silne, by zjonizować
otaczające powietrze lecz zbyt słabe, by spowodować przeskok
iskry.
 Wyładowanie pajęczynowe – snop błyskawic biegnących
poziomo wzdłuż podstawy chmur. Powstają tuż za frontem
burzowym.
 Błękitne smugi – wyładowania rozciągające się od szczytu
chmury burzowej do wysokości ok. 50 km.
 Duszki – wyładowania pojawiające się wysoko w jonosferze. Są
wyjątkowo urokliwe, ale trwają tylko kilkanaście milisekund.
Powstają tuż po uderzeniu w Ziemie bardzo silnego pioruna.
 Elfy – ogromne dyski słabej poświaty, tworzące się na wysokości
ok. 100 km nad powierzchnią Ziemi. Są tak słabe i pojawiają się
na tak krótko, że nie widać ich gołym okiem. Ujawniają się
dopiero na zdjęciach robionych czułym sprzętem.
Rezonans magnetyczny i jego wykorzystanie w diagnostyce
Rezonans magnetyczny jest jedną z technik diagnostyki obrazowej, szeroko
stosowanej w medycynie. Rezonans magnetyczny umożliwia w sposób
nieinwazyjny badanie wszystkich wewnętrznych, anatomicznych struktur
organizmu
Rezonans magnetyczny wykorzystuje właściwości magnetyczne cząsteczek
wody w organizmie człowieka, a ściślej protonów, w jądrach wodoru. Protony
umieszczone w polu magnetycznym ulegają pewnemu uporządkowaniu.
Poddane działaniu fal radiowych, o odpowiedniej częstotliwości, zmieniają swój
stan i oddają energię wysyłając fale o tej samej częstotliwości.
Fale są odbierane przez czujniki tomografu, a następnie komputerowo
przetwarzane na przekrojowy obraz medyczny. Obróbka komputerowa pozwala
również na stworzenie trójwymiarowych obrazów badanych narządów.
Pod względem konstrukcyjnym wyróżnia się dwa rodzaje aparatów MRI:
 otwarte - umożliwiające dostęp do pacjenta z trzech stron (przydaje się
jeśli badany pacjent boi się zamkniętych przestani, ma problemy z
otyłością bądź znajduje w pozycji przymusowej);
 zamknięte – pacjent umieszczany jest w tunelu magnesu.
Rezonans magnetyczny pozwala określić w jakim stanie znajdują się narządy
wewnętrzne, tkanki, a dzięki zastosowaniu kontrastu nawet ich funkcji.
Precyzyjnie określa zmiany patologiczne w układzie mięśniowym i
szkieletowym, a nawet w szpiku kostnym. Dzięki badaniu możliwe jest
uwidocznienie naczyń krwionośnych, jamy serca i mięśnia sercowego.
Rezonans magnetyczny szeroko jest wykorzystywany przy diagnozowaniu
chorób ośrodkowego układu nerwowego. Służy do wykrywania guzów w
tkankach miękkich, guzów serca, płuc, nowotworów narządów rodnych.
Rezonans magnetyczny, ze względu na działanie silnego pola magnetycznego,
nie może być wykonany u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub
neurostymulatorem. Lekarz przeprowadzający badanie rezonansem
magnetycznym musi być poinformowany o ewentualnych metalicznych
przedmiotach w organizmie:
 implantach ortopedycznych (śruby, druty, stabilizatory),
 metalicznej wkładce wewnątrzmacicznej,
 metalicznych protezach dentystycznych.
Osoby, u których występuje podejrzenie istnienia opiłku metalowego w gałce
ocznej (tokarze, ślusarze), muszą przejść najpierw badanie okulistyczne. Opiłek
poddany działaniu pola magnetycznego, może uszkodzić gałkę oczną. Aby nie
zniekształcić obrazu, ubranie, w którym wykonujemy badanie, nie może
zawierać metalowych elementów (guziki, zamki). Samo ubranie powinno być
również wygodne z racji potrzeby pozostania podczas badania przez dłuższy
czas w bezruchu.
Download