Uploaded by User3179

bibliografia

advertisement
Aktualna bibliogafia:
1. Abramek E., Podejście kontekstowe w rozwoju zintegrowanych systemów
informatycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Katowice 2015, nr 216.
2. Abramek E., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Sroka H., Kierunki badań i perspektywy
rozwoju Zintegrowanych Systemów informatycznych Zarządzania, „Informatyka
Ekonomiczna”, Katowice 2014, nr 1, s. 118.
3. Auksztol J., Balwierz P., Chomuszko M., SAP. Zrozumieć system ERP, PWN,
Warszawa 2013.
4. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE,
Warszawa 2011.
5. Chojnowski M., Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie. System ERP II
jako wsparcie dla e-biznesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2010, nr 58.
6. Dąbrowski K., Skrzypek K., Wykorzystanie zintegrowanych systemów
informatycznych w Polskich Przedsiębiorstwach Produkcyjnych z branży metalowej i
Automotive, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2016, nr 4.
7. Dudek A., Systemy informatyczne zarządzania. Microsoft Business Solutions Navision,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
8. Fajfer P., Wdrożenie systemu informatycznego – korzyści płynące z użytkowania
systemu ERP, „Organizacja i Zarządzanie”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,
Gliwice 2011, nr 2.
9. Gospodarek T., System ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie, Helion,
Gliwice 2015.
10. Gryglewicz-Kacerka, Kacerka J., Strategia informatyzacji przedsiębiorstw, PWSZ
Włocławek, Włocławek 2015.
11. Helman J., Molasy M., Zastosowanie Systemów ERP w Zarządzaniu Logistycznym,
„Logistyka. Współczesne wyzwania”, Wałbrzych 2013, nr 4.
12. Janczak J., Informatyczne systemy wspomagania zarządzania, AON, Warszawa 2011.
13. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t.1, PWN,
Warszawa 2012.
14. Karpik B., Systemy informatyczne klasy ERP jako innowacyjny instrument w
zarządzaniu przedsiębiorstwem, Innowacyjne rozwiązania biznesowe VI, Studenckie
Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech, Łódź 2013.
15. Lewandowski J., Skołud B., Plinta D., Organizacja procesów produkcyjnych, PWE,
Warszawa 2014.
16. Norton A.L., ERP II Implementation. Delivering Benefits Realisation, Policy
Publications, Peterborough 2013.
17. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa
2013.
18. Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
19. Rogala P., Integracja systemów zarządzania, „Problemy Jakości” 2011, nr 3.
20. Rokicki T., IT Market in Poland, „Information Systems in Management” 2017, nr 6.
21. Soja P., Put D., Systemy klasy ERP jako narzędzie integracji przedsiębiorstwa,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, nr 838.
22. Strzębicki D., Uwarunkowania rozwoju systemów ERP w przedsiębiorstwach.,
„Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Zeszyty Naukowe SGGW, , Warszawa
2017, nr 17.
23. Szmelter-Jarosz A., Logistyczne aspekty racjonalnego wykorzystania systemów
informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.
24. Szymonik A., Informatyka dla potrzeb logistyka (I), Difin, Warszawa 2015.
25. Szymonik A., Logistics and Supply Chain Management, Łódź University of
Technology, Łódź 2012.
26. Śliwczyński B., Koliński A., Andrzejczyk P., Organizacja i monitorowanie procesów
produkcyjnych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.
27. Turek T., Dziembek D., Procesowy system ERP jako kierunek ewolucji
zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, „Informatyka ekonomiczna”,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław 2018, nr 3.
28. Wrycza S., Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010.
29. Wylężek M., Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
Środowiskiem oraz bezpieczeństwem i Higieną pracy w wybranym przedsiębiorstwie,
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, , Gliwice 2012.
30. Wyskwarski M., Systemy ERP w modelu Cloud Computing, Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej, „Organizacja i Zarządzanie”, Gliwice 2016, nr 99.
31. Zalewski W., Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
produkcją w wybranych przedsiębiorstwach, „Ekonomia i zarządzanie”, Białystok
2011, nr 4, s. 185.
32. http://it-manager.pl/polski-rynek-it-oczami-jego-gracza/
33. https://reaktor.pwn.pl/rynek-it-polsce/
34. https://pl.euro-linux.com/blog/polski-rynek-it/ z dnia
35. http://www.programyerp.com/erp/28.html
36. https://altab.pl/system-erp-sap/
37. https://axhelpers.com/blog/zintegrowane-systemy-zarzadzania-przedsiebiorstwemczym-sa-i-do-czego-ci-sie-przydadza/
38. https://boss.net.pl/
39. https://erp-view.pl/katalog-it/systemy-erp-dla-duzych-i-srednich-firm.html z dnia
05.03.2021r.
40. https://mfiles.pl/pl/index.php/System_MRP
41. https://nav24.pl/microsoft-dynamics-nav/
42. https://slideplayer.pl
43. https://sykom.pl/sykof-erp/moduly/sykof-hr/
44. https://techno-senior.com/2020/02/28/kierunki-rozwoju-branzy-erp-w-2020-roku/
45. https://www.investopedia.com/terms/c/closed-loop-mrp.aspa
46. https://www.it.integro.pl/aktualnosci/rynek-erp-w-2020-roku-o-cyfrowejtransformacji-i-trendach-w-biznesie/
47. https://www.jcommerce.pl/jpro/artykuly/gospodarka-magazynowa-z-systemem-erp
48. https://www.magazynit.pl/katalog-firmy-it/3-producent-oprogramowania/97-exactsoftware-poland-sp-z-o-o.html
49. https://www.oracle.com/pl/erp/solutions/best-erp/
50. https://www.prolan.com.pl/o-firmie.html
51. https://www.sage.com/pl-pl/produkty/sage-symfonia-erp/
52. https://www.top10erp.pl/
Download