Uploaded by User2857

CZY KULTURA JEST WAZNA W MOIM ZYCIU

advertisement
CZY KULTURA JEST WAZNA W MOIM ZYCIU?
Czym jest dla nas kultura? Jak my, współczesne pokolenie, rozumiemy to słowo? Dla niektórych kultura
jest czymś duchowym, pięknym, doskonałym; niektórzy kojarzą kulturę tylko z magicznymi dziełami
sztuki: niezaprzeczalne obrazy, mistrzowsko napisane dzieła literackie, z łagodnymi piosenkami lub
efektownymi filmami; a ktoś inny zwróci uwagę, że kultura to ogólnie przyjęte zasady ludzkiego
zachowania w określonej sytuacji, które pozwalają uniknąć nieporozumień i różnych problemów. Jak
widać, istnieje wiele interpretacji i wszystkie mają swoje odrębne znaczenie. Mogę tylko dodać, że
kultura w moim życiu zajmuje znaczące miejsce i towarzyszy mi we wszystkich możliwych przejawach.
Każdego ranka idąc do szkoły staram się przestrzegać kultury zachowań w zatłoczonych miejscach, w
komunikacji miejskiej. Oczywiście czasami zdarzają się sytuacje, w których emocje przytłaczają, a
zapomina się przeprosić osobę, która spowodowała pewne niedogodności, można zanurzyć się we
własnym świecie i zacząć głośno rozmawiać przez telefon lub słuchać muzyki, tak, jest wiele niuansów,
ale zwykle staram się z całą siłą nie mówić poza ramami wyznaczonymi mi i każdemu z nas przez kulturę
zachowania Często dostrzegam, jak młodzież czy dorośli nie podążają za swoją mową, ale kultura mowy
jest podstawą wszystkiego, jest siłą, która kształtuje dobrze prosperujące społeczeństwo.
Ale nie pozostaje mi obojętna kultura, która pojawia się w materialnych dziełach sztuki. Spędzam życie
czytając książki, oglądając filmy i kontemplując obrazy. Bardzo lubię czytać, moim ulubionym gatunkiem
jest science fiction, uwielbiam filmy i programy telewizyjne, uwielbiam też patrzeć na obrazy. Nie tak
dawno skończyłem szkołę artystyczną, więc obrazy dla mnie to jest coś ekscytującego.
Dlatego kultura jest integralną częścią mojego życia.
Daryna Hirenko 2D klasa
Download