Uploaded by User2304

7 Cykl miesiączkowy kobiety

advertisement
Temat: Cykl miesiączkowy kobiety.
Zapłodnienie.
Na co bezu: porównujemy budowę plemnika
i komórki jajowej; przedstawiamy rolę gamet
w procesie zapłodnienia; opisujemy etapy cyklu
miesiączkowego kobiety; określamy funkcje
hormonów związanych z cyklem miesiączkowym;
wyjaśniamy, na czym polega zapłodnienie;
wskazujemy na zapłodnienie jako możliwy efekt
stosunku płciowego; określamy miejsce
w układzie rozrodczym, w którym dochodzi do
zapłodnienia; wymieniamy objawy ciąży.
Porównanie komórek rozrodczych
Rola gamet w procesie zapłodnienia
• Komórka jajowa i plemnik, łącząc się
ze sobą w procesie zapłodnienia,
dają początek nowemu organizmowi,
który dziedziczy cechy i ojca, i matki.
W dalszej części znajdziesz:
• etapy cyklu miesiączkowego kobiety
• funkcje hormonów związanych z cyklem
miesiączkowym;
Cykl miesiączkowy kobiety
Co to jest cykl miesiączkowy?
• Mówiąc w skrócie, cykl menstruacyjny to
comiesięczny proces owulacyjny, który
zachodzi w organizmie kobiety. Występowanie
cyklu miesiączkowego jest kontrolowane przez
żeńskie hormony płciowe produkowane przez
jajniki — głównie estrogen i progesteron.
Dzięki wspólnej pracy estrogenu i
progesteronu ciało kobiety przechodzi z
jednej fazy cyklu menstruacyjnego do
następnej.
Jaka długo trwa cykl miesiączkowy?
Cykl miesiączkowy trwa przeciętnie 28 dni. Może
jednak równie dobrze trwać od 21 do 35 dni i nie
oznacza to, że coś jest nie tak. Może się tak
zdarzyć wtedy, gdy kobieta dopiero zaczyna
miesiączkować. Kiedy pojawia się pierwsza
miesiączka, cykl menstruacyjny może być
nieregularny nawet przez dwa
pierwsze lata, ponieważ ciało musi się
przystosować do nowo produkowanych
hormonów
Poznanie przebiegu cyklu miesiączkowego pomaga w
określeniu, kiedy kobieta dostanie miesiączkę. Wiedza na
temat poszczególnych faz cyklu menstruacyjnego może
także ułatwić zrozumienie zmian, które zachodzą w jej
ciele w ciągu miesiąca. Zaczynajmy.
1. MIESIĄCZKA
• Cykl miesiączkowy rozpoczyna się w
pierwszym dniu miesiączki (lub menstruacji).
Odnotowuje się wtedy najniższy poziom
estrogenu i progesteronu. Wewnętrzna
wyściółka macicy, czyli zabarwiony na
czerwono płyn zawierający krew oraz tkanka
błony macicy zwaną endometrium, złuszczają
się i zostają wydalona z ciała kobiety przez
pochwę. Proces ten trwa od 3 do 7 dni.
2. Faza folikularna
Następnie poziom estrogenu wzrasta,
wpływa na zahamowanie miesiączki i sprawia,
że endometrium zaczyna na powrót narastać.
Estrogen wysyła także sygnał do jajników, że już
czas, aby przygotować pęcherzyk jajnikowy, czyli
mały, płynny pęcherzyk znajdujący się na
jajnikach i zawierający komórkę jajową, która
zostanie uwolniona w późniejszej fazie. Tę fazę
cyklu menstruacyjnego nazywamy fazą folikularną
lub przedowulacyjną.
3. Owulacja
Poziom estrogenu w ciele stale wzrasta aż do 14. dnia
cyklu miesiączkowego. Następnie rosnąca w
pęcherzyku komórka jajowa zostaje uwolniona i
wędruje jajowodami do macicy. Jeśli w pobliżu znajduje
się sperma, czyli płyn zawierający męskie komórki
rozrodcze, powstała w wyniku uprawiania seksu bez
zabezpieczenia, to komórka jajowa zostanie
zapłodniona, przyczepi się do narosłego endometrium,
a następnie rozwinie się w płód.
Hormony, których poziom w czasie owulacji jest
znacznie podniesiony, przyczyniają się także do
zwiększenia ilości wydzieliny z pochwy, którą może
kobieta zauważyć na bieliźnie.
4. Faza lutealna
W kolejnej fazie cyklu miesiączkowego wzrasta
poziom progesteronu, natomiast poziom estrogenu
spada. Faza ta zwana jest fazą lutealną lub
przedmenstruacyjną. Zadaniem progesteronu jest
pogrubić błonę śluzową macicy tak, aby komórka
jajowa uwolniona w czasie owulacji mogła się do
niej z powodzeniem przyczepić i rozwinąć się w
płód, jeśli została zapłodniona. Progesteron osiąga najwyższy
poziom pomiędzy 21. a 24. dniem cyklu. Następnie, jeśli
komórka jajowa nie została
zapłodniona, poziom progesteronu spada, wysyłając
ciału sygnał, aby rozpoczęło proces złuszczania się
błony śluzowej macicy. To wtedy dziewczęta i kobiety
zaczynają odczuwać huśtawki nastrojów, zwiększony
apetyt i skurcze związane z zespołem napięcia
przedmiesiączkowego
Zatem:
• Z samej definicji cyklu miesiączkowego wynika, że jest
to proces powtarzalny. Oznacza to, że koniec jednego
cyklu jest równocześnie początkiem następnego. Po
fazie lutealnej Twój cykl rozpoczyna się na nowo w
pierwszym dniu miesiączki.
•
Teraz już wiesz, jak przebiega cykl miesiączkowy. Dzięki
temu możesz przewidzieć, kiedy kobieta dostanie
miesiączkę i zrozumieć zmiany zachodzące w jej ciele,
takie jak zwiększona ilość wydzieliny z pochwy czy
skurcze menstruacyjne.
na czym polega zapłodnienie; miejsce w układzie rozrodczym, w którym
dochodzi do zapłodnienia;
• Zapłodnienie jest to połączenie się komórki
jajowej z plemnikiem.
• Zapłodnienie zachodzi w naturalnych
warunkach w ciele kobiety w jajowodach.
• Określając dni, w których odbycie stosunku z dużym
prawdopodobieństwem może doprowadzić do zajścia
w ciążę, należy wziąć pod uwagę obecność zdolnej do
zapłodnienia komórki jajowej i czas życia plemników
w drogach rodnych kobiety. Komórka jajowa jest zdolna
do zapłodnienia przez 24-48 godzin. Plemniki
w żeńskich drogach rodnych żyją 3-4 dni. W związku
z tym do zapłodnienia może dojść, gdy stosunek
płciowy miał miejsce do 4 dni przed owulacją i do 2 dni
po niej.
• Jeśli jajeczkowanie wypada 14 dnia cyklu, to zajście
w ciążę może nastąpić między 10 a 16 dniem.
W przypadku nieregularnych miesiączek bierze się pod
uwagę długość najkrótszego i najdłuższego cyklu
w ostatnim półroczu. Od najdłuższego cyklu odejmuje
się 11 dni, a od najkrótszego 18. Otrzymane liczby
wskazują dni cyklu, pomiędzy którymi poczęcie jest
bardzo prawdopodobne.
Objawy ciąży
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nudności i wymioty
Brak miesiączki
Zawroty głowy i omdlenia
Zmiana apetytu
Ból piersi
Zmęczenie i senność
Ból brzucha
Wrażliwość na zapachy
Częste wizyty w toalecie
Zapamiętaj
• W okresie dojrzewania płciowego u dziewcząt następuje rozwój
cech płciowych i pojawia się cykl miesiączkowy.
• Cykl miesiączkowy obejmuje zmiany w poziomie hormonów oraz
budowie i fizjologii jajnika oraz błony śluzowej macicy.
• Estrogeny i progesteron oddziaływują na macicę, przygotowując ją
na przyjęcie zarodka.
• Cykl płciowy kontrolowany jest przez hormony przysadki mózgowej
i jajników.
• Pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego wyznacza pierwszy
dzień cyklu.
• W każdym cyklu dojrzewa z reguły jeden pęcherzyk jajnikowy
zawierający komórkę jajową.
• Uwolnienie komórki jajowej z pęcherzyka jajnikowego nosi nazwę
owulacji.
Download