Uploaded by User1834

Rabiega K. 2019. W garderobie wikingow.

advertisement
Temat numeru
W GARDEROBIE
WIKINGÓW
Od kilkunastu lat odtwórstwo związane z życiem codziennym Słowian i Wikingów
cieszy się coraz większą popularnością. Dzisiaj jest ono narzędziem wizualizacji
historii wczesnego średniowiecza. Pokazy żywej historii zmuszają badaczy
do podjęcia dyskusji na temat rzetelności odtwarzanych elementów kultury
materialnej, której jednym z najważniejszych elementów jest strój.
Kamil Rabiega
Zasięg występowania
świadectw archeologicznych i źródeł ikonograficznych dotyczących stroju
skandynawskiego we
wczesnym średniowieczu
4
P
PODEJŚCIE DO ŹRÓDEŁ
Za początek okresu wikińskiego w historii
Europy tradycyjnie uznaje się datę najazdu skandynawskich wojowników na klasztor w Lindisfarne
8 czerwca 793 roku, a jego koniec wyznacza podbój Anglii w bitwie pod Hastings 14 października
1066 roku. Ramy te jednak są pewnym uproszczeniem i z pewnością nie stanowią granic trwania
wczesnośredniowiecznej kultury skandynawskiej,
dlatego dla pełniejszego obrazu należy sięgać po
świadectwa wykraczające poza te granice.
W dyskusji nad ubiorem wczesnośredniowiecznych Skandynawów dysponujemy przede wszystkim trzema rodzajami informacji. Najważniejszym
źródłem są znaleziska archeologiczne w postaci
pozostałości tkanin i skór. Niestety, ze względu
na szybkie procesy rozkładu materiałów organicznych, świadectwa te są najczęściej fragmentaryczne
archeologia żywa
Temat numeru
KSIĘGARNIA
ODKRYWCY
WIKINGOWIE PRAWDZIWA HISTORIA
NORDYCKICH NAJEŹDŹCÓW
HUBBARD B.
Nordyccy najeźdźcy,
którzy sterroryzowali średniowieczną
Europę. Począwszy
od roku 789 n.e.,
Wikingowie napadali na klasztory,
ograbiali osady,
opanowali atlantyckie wybrzeże
Europy oraz zdobyli
Wyspy Brytyjskie.
Wikingowie złupili
i zniewolili swoich
przeciwników, terroryzując wszystkich
którzy byli pod ich
władzą. Ale to tylko
część ich historii.
ZAMÓWIENIA:
www.odk.pl
tel. 42 631 10 97
42 630 71 41
Rekonstrukcja ubioru
wczesnośredniowiecznego
władcy: płaszcz wzorowany na stroju z Mammen
z obszyciem wg wzoru
z relikwiarza św. Korduli;
spodnie wzorowane na
znalezisku z Thorsbjerg;
tunika na podstawie wizerunku Knuta Wielkiego
z rękopisu Liber Vitae ze
zdobieniami romańskimi
z terenu Polski
archeologia żywa
5
Temat numeru
Pochówek łodziowy
w Oseberg w trakcie badań archeologicznych
Rekonstrukcja gobelinu
z Oseberg na akwareli
Mary Storm
6
i trudne do jednoznacznej interpretacji, dlatego
innym ważnym źródłem, uzupełniającym naszą
wiedzę, jest ikonografia. Są to przedstawienia
postaci ludzkich na rozmaitych znaleziskach –
kamieniach obrazkowych, tapiseriach, ilustracjach
rękopiśmiennych, figurkach, zawieszkach i innych
drobnych przedmiotach. Dzięki nim możemy
spróbować rozpoznać formę poszczególnych elementów garderoby i zrekonstruować sposób ich
noszenia. Świadectwa archeologiczne i źródła
ikonograficzne, które dotyczą stroju wikińskiego,
tak samo jak i inne zabytki związane z rozwojem
kultury skandynawskiej i jej ekspansją, znane są
przede wszystkim z obszaru Skandynawii, ale też
z Europy Zachodniej, Islandii, Grenlandii oraz
Europy Środkowej i Wschodniej.
Informacje na temat stroju skandynawskiego
w okresie wikińskim uzupełniają także źródła pisane. Najważniejsze wśród nich to sagi islandzkie
(m.in. Saga o Egilu, Saga o Gunnlaugu Wężowym
Języku, Saga o Njalu), Edda poetycka czy przekazy podróżników arabskich. Choć treści ksiąg
islandzkich opisują wydarzenia z IX i X wieku,
należy pamiętać, że najstarsze rękopisy datowane
są na połowę XIII wieku, dlatego też zawarte
w nich opisy strojów mogą być w pewnym stopniu
zniekształcone lub dostosowane do ówczesnych
realiów. Podobny krytycyzm źródeł powinniśmy
przyjąć analizując treści przekazów wędrownych
kupców – kronikarz zawsze pisze z własnego
punktu widzenia i może przekłamywać rzeczywisty
obraz świadomie, bądź nieświadomie.
Sagi islandzkie zawierają wiele opisów, które
bezpośrednio wskazują na ubiór bohaterów. Pojawiają się takie elementy garderoby jak: jedwabny
płaszcz obszywany złotymi nićmi i zapinany na
guziki, proste spodnie, czerwony kaftan wiązany
z boku, błękitny płaszcz z kapturem, drogocenne
haftowane płaszcze obszywane futrem, nogawice. Utwór „Rígsþula” ze zbioru Eddy poetyckiej
wymienia elementy stroju damskiego: fartuch
spięty broszami na ramionach, chustę oraz nakrycie głowy.
Zdarza się, że stroje te obserwowane są w materiale archeologicznym, jednak ich dostateczne
zachowanie uzależnione jest od specyficznych
warunków glebowych. Najczęściej związane jest
to z obecnością w bezpośredniej bliskości biżuterii
bądź drogocennych zdobień w postaci krajek
(ozdobnych tasiemek) i haftów, często wykonywanych z jedwabnych i metalicznych nici, które
zatrzymują proces rozkładu i zachowują materiał
w produktach korozji. Krajki tabliczkowe lub
krajki tworzone na bardzie (w splocie płóciennym)
służyły do dekoracji, ale też ochrony krawędzi
ubrań przed przetarciem.
Bogate zdobienia to z kolei świadectwo dalekosiężnych kontaktów i wymiany handlowej.
Skandynawowie stykali się z wieloma kulturami
i chętnie czerpali z ich dorobku. Z tego względu
tkaniny znajdowane dzisiaj na obszarze Danii,
Norwegii czy Szwecji, często pochodziły z dale-
archeologia żywa
Temat numeru
kich zakątków świata – m.in. z Bizancjum, Persji
a nawet z Chin.
POCHÓWEK ŁODZIOWY W OSEBERG
Jednym z najważniejszych i najbogatszych stanowisk archeologicznych epoki wikingów jest
pochówek łodziowy w Oseberg. Został on odkryty
w 1903 r., a rok później rozpoczęły się szeroko
zakrojone prace wykopaliskowe, którymi kierował
Gabriel Gustafson. W pochówku, datowanym na
834 r., odnaleziono szczątki dwóch kobiet, złożone
wraz z niezwykle bogatym wyposażeniem grobowym, wśród którego zachowały się tak rzadkie
surowce jak drewno, tekstylia i skóra. Na zabytki
tekstylne z Oseberg składają się fragmenty strojów
zmarłych kobiet, liczne fragmenty słynnej tapiserii
z przedstawieniami figuralnymi, a także inne tkaniny – tkane we wzory narzuty z wełny i lnu, krajki
tabliczkowe oraz zbiór fragmentów pochodzących
z żagli, namiotów i dywanów. Ponadto, odkryto
tam pozostałości jedwabnych tkanin i haftów. Cały
materiał włókienniczy składa się na 277 numery
katalogowe, a każda pozycja może zawierać od
jednego do blisko stu fragmentów.
Zachowane stroje charakteryzowały się podobnym krojem i składały się z wysokiej jakości
tkanin barwionych na kolor czerwony i niebieski.
Większość z nich wykonano w splocie rombowym,
nadając materiałom ozdobną fakturę. Co więcej,
zachowały się także dwie pary butów z cholewami sięgającymi za kostkę, które składały się
z oddzielnej podeszwy i przyszwy oraz wiązania
za pomocą rzemieni. Jakość tekstyliów wskazuje,
że obie kobiety musiały posiadać bardzo wysoką
pozycję społeczną.
Tapiseria z Oseberg została utkana z kolorowej
wełny przy użyciu rozmaitych technik. Znajduje
się na niej dekoracja figuralna, ukazująca procesję uzbrojonych postaci, zarówno mężczyzn, jak
i kobiet, pieszo i konno, którym towarzyszą wozy
zaprzęgnięte w konie. Jest to niepowtarzalne
źródło ikonograficzne, które dostarcza przedstawienia strojów męskich i damskich z IX-wiecznej
Norwegii.
STRÓJ KSIĄŻĘCY Z MAMMEN
Jedne z najbardziej znanych pozostałości duńskiego stroju męskiego odkryto w 1868 roku
w miejscowości Mammen. W efekcie badań archeologicznych przeprowadzonych przez Arthura
Feddersena odsłonięto bogato wyposażony grób
książęcy. Wśród znalezisk wydobytych z grobu
komorowego znalazł się żelazny topór ze srebrną inkrustacją, brązowy kocioł, dwa drewniane
wiadra, duża woskowa świeca, a także fragmenty
stroju, zawierającego skomplikowane zdobienia
w postaci haftów i krajek. Datowanie pochówku
wykazało, że komora grobowa została zbudowana
zimą 970/971 roku.
archeologia żywa
Buty damskie z Oseberg
Fragment tkaniny z Mammen z wyhaftowanym
motywem masek
7
Temat numeru
Na terenie dawnego portu odkryto elementy zużytej odzieży, która zachowała się przede
wszystkim dzięki temu, że została wtórnie użyta
przy uszczelnianiu statków. Na świadectwa archeologiczne, które interpretowane są jako elementy
stroju damskiego, składają się fragmenty sukni
spodnich, sukni wierzchnich czy sukni fartuchowych. Męskie ubrania stanowią podwiązywane
nogawice, owijacze służące do okrywania dolnych
partii nóg, spodnie, koszule, tuniki, kaftany, płaszcze i okrycia głowy. Co więcej, znaleziska portowe
sugerują, że w X wieku w Hedeby występowały
dwa rodzaje spodni: z prostymi, długimi nogawkami oraz wariant szerokich, bufiastych szarawarów.
Na terenie miasta odkryto także fragmenty tkanin,
które interpretowane są jako kaptur z długim
ogonem. Choć ten typ kaptura nie występuje
w źródłach archeologicznych nigdzie poza Hedeby,
podobne okrycia głowy można zaobserwować na
kamieniach obrazkowych z Gotlandii.
Kaptur ze Skjoldehamn
Koszula męska ze Skjoldehamn z charakterystycznym zapięciem
Ciało zmarłego wodza z Mammen leżało na
wełnianej niebieskiej poduszce wyszywanej czerwonym haftem i wypchanej pierzem. Ubrany
był w wełnianą tunikę, a także wełniany płaszcz
obszyty futrem świstaka. Tunika i płaszcz zdobione
były haftami, na których przedstawiono skomplikowane wzory antropomorficzne, zoomorficzne
i roślinne (maski, lamparty, zwierzęta czworonożne, ptaki, liście akantu). W grobie zachowały się
także dwie jedwabne wstążki do płaszcza i dwa
mankiety obszyte krajkami utkanymi z wełny
i jedwabiu przeplatanego złotą oraz srebrną nicią.
Niestety przez niewłaściwe wydobycie znalezisk,
tkaniny zostały poważnie uszkodzone i do dziś
zachowały się jedynie w postaci 18 fragmentów.
Rekonstrukcję bogatego stroju książęcego
z Mammen zrealizowało w 1992 roku Nationalmuseet w Kopenhadze. Na podstawie zachowanych fragmentów tkanin z pochówku oraz
przedstawienia Knuta Wielkiego na ilustracji
z rękopisu Liber Vitae zaproponowano ubiór
składający się z haftowanej koszuli z nakładanymi
mankietami, wąskich spodni z owijaczami i owijkami na łydkach, a także z obszywanego futrem
i dekorowanego haftami płaszcza, do którego
przymocowane były ozdobne wstążki.
FAKTORIA HANDLOWA W HEDEBY
Największy zbiór znalezisk tekstylnych i skórzanych dla okresu wikińskiego pochodzi z portu,
osady i cmentarzyska w Hedeby. W okresie wikińskim było to największe miasto duńskie, a między
IX i XI wiekiem stanowiło jedno z ważniejszych
ośrodków handlowych w północnej Europie. Badania archeologiczne w Hedeby (dziś niemieckim
Haithabu) rozpoczęto już w 1900 roku i z okresowymi przerwami prowadzone są do dzisiaj.
8
CMENTARZYSKA W BIRKA I VALSGÄRDE
Już od drugiej połowy XIX wieku prowadzone były prace wykopaliskowe na dobrze znanym miłośnikom wikingów stanowisku w Birka
w Szwecji. Tamtejsze cmentarzysko datowane
jest na lata 800 – 975, kiedy osada w Birka była
jednym z największych ośrodków handlowych
w Skandynawii. Szacuje się, że cmentarzysko
zawiera około 3000 grobów, z czego metodą
wykopaliskową przebadano do tej pory niecałą
połowę. Dzięki bogatemu wyposażeniu grobów,
cmentarzysko to stało się kluczowym źródłem poznania kultury materialnej wikingów. 169 grobów
zawierało fragmenty tekstyliów, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz niezwykłymi, bardzo bogatymi haftami i dekoracjami
wykonywanymi przy użyciu metalicznych nici.
Znaleziska zostały poddane analizie przez Agnes
Geijer, która w 1938 roku opracowała typologię,
dzieląc tekstylia ze względu na rodzaj materiału
i technologię wytwórstwa. Tym samym stała się
pionierką badań nad zabytkami włókienniczymi
wczesnośredniowiecznej Skandynawii.
Cmentarzysko w Valsgärde znane jest przede
wszystkim z imponujących pochówków łodziowych. Groby, które datowane są od okresu wędrówek ludów do końca okresu wikińskiego,
zostały bardzo bogato wyposażone. Co ważne
w kontekście strojów – w trzynastu pochówkach
łodziowych oraz pięciu grobach komorowych
zachowały się pozostałości tkanin.
Jednym z ciekawszych znalezisk z Valsgärde
jest kaftan o kroju na zakładkę, zarejestrowany
w pochówku łodziowym nr 5, datowanym na
700 r. Choć data wyprzedza ustalone ramy okresu
wikińskiego, znalezisko to posiada analogie zarówno do źródeł archeologicznych, jak i ikonograficznych. Natomiast z X wieku z grobu Valsgärde 12
archeologia żywa
Temat numeru
pochodzą bogato zdobione mankiety, na których
znajdują się hafty w stylu Borre, wyszyte nicią
ze srebrnej folii zawiniętej wokół jedwabnego
rdzenia. W tym samym grobie znaleziono także
dwanaście brązowych guzików, sugerujących, że
strojem zmarłego mógł być kaftan z rozcięciem
z przodu. Co więcej, w grobie Valsgärde 15 odkryto kołnierz wykonany z czerwonego jedwabiu
i wyszywany srebrną nicią.
STRÓJ Z ARCHIPELAGU VESTERÅLEN
Na północnych obrzeżach Norwegii nie odkryto wielu stanowisk archeologicznych, gdzie zachowały się wczesnośredniowieczne tkaniny. Istnieje
jednak jedno miejsce, które bogactwem znalezisk
włókienniczych wyprzedza większość znanych
nam odkryć. W Skjoldehamn w 1936 roku natrafiono na zalegające w bagnie ludzkie zwłoki,
na których zachował się prawie kompletny strój.
Sprzyjające warunku glebowe otoczenia pozwoliły na zachowanie się niezwykle interesujących
i wyjątkowych dla okresu wikińskiego elementów
ubioru. Zmarły owinięty był w koc i położony na
skórze renifera. Jego strój składał się z kaptura,
tuniki, koszuli, wełnianego pasa, wąskich spodni,
owijaczy, owijek, skarpet i butów. Strój ten jest
oryginalny i wyróżnia się na tle innych znalezisk
ze Skandynawii, jednak należy podkreślić, że
dość podobny kostium znaleziono w 1970 roku
w Guddal, w okręgu Sogn og Fjordane. Dzięki
tym dwóm stanowiskom można w pełni zrekonstruować męski strój norweski z połowy XI wieku.
Koszula ze Skjoldehamn uszyta została z jednego kawałka materiału z dodatkowymi klinami
po bokach. Ubiór posiada kołnierz i kwadratową
klapkę zapinaną pod szyją na pojedynczy srebrny
paciorek. To interesujące zapięcie dodatkowo
wyróżnia się dekoracją pasmową w kolorach
czerwonym, żółtym i zielonym. Tunika, wykonana z nieco grubszej wełny, posiada V-kształtny
dekolt, który, tak jak mankiety i dolną krawędź
ubioru obszyto wełnianymi krajkami w splocie
płóciennym.
Ważnym znaleziskiem dla rekonstrukcji ubioru
wikińskiego jest kaptur, który stanowi drugi (obok
fragmentów z Hedeby) taki element garderoby na
skalę całej Skandynawii. Został uszyty z czterech
kawałków materiału, niego grubszego od tkaniny,
z której wykonano tunikę.
elementy te mogą być interpretowane jako kaptury z długimi ogonami, które kojarzą się ze
znaleziskiem z Hedeby. Niestety wśród znalezisk
archeologicznych ze Szwecji nie zidentyfikowano
żadnego znaleziska, które mogłoby potwierdzić
ten krój.
Wydaje się, że pojawiające się w X wieku
w Danii szerokie i bufiaste spodnie, w Szwecji były popularniejszym ubiorem i na obszarze
Skandynawii wystąpiły najwcześniej. Poza przedstawieniem na kamieniu z Tängelgårda, można je
zaobserwować także na kamieniu obrazkowym
z Broa, datowanym na 700 – 800 rok. Górny
panel monumentu ukazuje jeźdźca, który ubrany
Rekonstrukcja ubioru
skandynawskiej kobiety
z Hedeby: plisowana
suknia spodnia; suknia
fartuchowa zapinana na
brosze żółwiowate
KAMIENIE OBRAZKOWE
Kamienne stele, charakterystyczne zwłaszcza
dla krajobrazu Gotlandii, zawierające przedstawienia figuralne odnoszące się do mitologii, dostarczają nam wiele informacji na temat ubioru,
uzbrojenia i takielunku. Na kilku kamieniach obrazkowych pojawiają się przedstawienia mężczyzn
w nakryciach głowy. Na kamieniu z Tängelgårda
archeologia żywa
9
Temat numeru
jest w bardzo szerokie spodnie przypominające
właśnie szarawary.
O autorze:
KAMIL RABIEGA
Archeolog, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odtwórca, członek stowarzyszenia
Zgromadzenie Wojów i Rycerzy
Grodu Tura
10
KOBIETY W DŁUGICH SUKNIACH
Na wczesnośredniowiecznych przedstawieniach ikonograficznych ze Skandynawii bardzo
często występują wizerunki kroczących kobiet,
ukazanych z profilu, które ubrane są w długie, powłóczyste szaty. Kobiety te, co charakterystyczne,
mają włosy upięte w kunsztowny kok, ich suknie
są bogato zdobione, a w ręku niejednokrotnie
niosą róg czy też pewien długi przedmiot, który
opierają na ramieniu. Czasami przedstawienia
są oddane tak szczegółowo, że na ich podstawie
można wydzielić kilka elementów garderoby noszonych przed płeć piękną – suknie spodnie, suknie
fartuchowe, płaszcze i chusty.
Wizerunki te powszechnie nazywane są Walkiriami, choć tak naprawdę mogą przedstawiać
także i inne bohaterki mitologiczne lub postaci
ludzkie. Zdaniem Władysława Duczko obrazują
kobiety wywodzące się z wyższych sfer społeczności nordyckiej, które przywdziewały bogato
zdobione szaty z okazji ważnych wydarzeń.
W podobny sposób przedstawiają się postaci kobiet podczas procesji ukazanej na tapiserii
z Oseberg. Motyw ten jest także częstym elementem figuralnym na kamieniach obrazkowych.
Widoczny jest między innymi na sławnych stelach
z Tjängvide, Lillbjärs czy Broa, gdzie kobiety,
prawdopodobnie niosące rogi do picia, ukazane
są w towarzystwie jeźdźców.
Co ciekawe, wizerunki te występują również
pojedynczo w formie figurek. Zawieszki, o których
mowa znalezione zostały na terenie Szwecji –
w Tuna, Sibble, Klinta, na wyspie Öland i w Birka.
Mogą one w pewnym stopniu odzwierciedlać
sposób ubierania się wczesnośredniowiecznych
mieszkanek dzisiejszej Szwecji, które posiadały
wysoki status społeczny. Widocznymi elementami
są długie powłóczyste suknie (które mogły być
przepasane), być może z doczepionymi trenami,
a także chusty i peleryny zarzucone na ramiona.
Włosy kobiet upięte są w kok bądź związane
w ósemkę i opadające luźno na plecy. Na zawieszce
z Tuna rozpoznać można także biżuterię – paciorki
wiszące na broszach żółwiowatych przypiętych
do piersi.
Prawie identyczne figurki jak przykłady z Birka
i Sibble znaleziono także w Polsce, a dokładniej w Janowie Pomorskim, gdzie we wczesnym
średniowieczu funkcjonowała osada handlowa
Truso. Ze względu na szerokie wpływy kulturowe, zaistniałe dzięki kontaktom ze Szwedami
i Duńczykami, znaleziska z Janowa Pomorskiego
traktować należy jako zabytki skandynawskie
i z powodzeniem mogą służyć do rekonstrukcji
stroju damskiego. Szczególnie ważna jest pierwsza
z zawieszek, gdzie pośrodku sukni widoczny jest
Kamień obrazkowy z Broa, na którym przedstawiono
kobietę w długiej sukni oraz jeźdźca w szarawarach
pionowy pas pozbawiony dekoracji, który zdaniem
Marka Jagodzińskiego przedstawia długą wstęgę
o charakterze ceremonialnym.
WIARYGODNA REKONSTRUKCJA
STROJÓW
Te i inne ważne odkrycia archeologiczne pozwalają nam z dużym prawdopodobieństwem
rekonstruować ubiory zarówno męskie, jak
i damskie dla poszczególnych rejonów Skandynawii wczesnego średniowiecza. Dobór różnego
rodzaju źródeł, a także ich szczegółowa analiza
owocuje rzetelnym podejściem do rekonstrukcji
i stanowi podstawę dla dzisiejszego odtwórstwa
historycznego.
Najwięcej wiemy o stroju noszonym przez osoby wywodzące się z wysokich warstw społecznych.
Dzieje się tak, gdyż pozostałości tkanin najlepiej
zachowują się w tych warstwach, w których występuje dekoracja wykonana przy użyciu drogocennych materiałów. Także źródła ikonograficzne
ukazują władców, osoby wysokiej rangi lub postaci
mitologiczne. Strój prostego człowieka nie był
tak imponujący, co możemy sprawdzić w pieśni
Rígsþula. Opis w niej zawarty wskazuje, że niewolnicy nosili ubrania z materiału wykonanego
z niefarbowanej wełny i posiadali jeden element
archeologia żywa
Temat numeru
garderoby w postaci tuniki przepasanej sznurkiem
lub rzemieniem.
Strój damski składał się z długiej lnianej lub
wełnianej sukni spodniej, która mogła być plisowana (na co wskazuje fragment tkaniny z Hedeby).
Na to zakładano suknię fartuchową, którą przymocowywano za pomocą charakterystycznych
brosz żółwiowych. Znaleziska archeologiczne,
jak i ikonograficzne wskazują, że suknie fartuchowe także bywały plisowane (m. in. znalezisko
z Køstrup w Danii czy fragment tkaniny z Kaupang
w Norwegii). Dodatkowym okryciem był płaszcz
oraz chusta zarzucona na ramiona i spinana pojedynczą zapinką. Damskim nakryciem głowy
mogła być zawiązywana jedwabna lub wełniana
chusta – takie znaleziska wydobyto z warstw
datowanych na X wiek na Wyspach Brytyjskich
(York, Lincoln i Dublin).
Wikiński strój męski zasadniczo składał się
z koszuli oraz tuniki. Jako okrycie wierzchnie
noszono także kaftan lub płaszcz. Do spinania
płaszcza na ramieniu służyły proste lub bogato
zdobione zapinki i szpile z brązu, a czasami nawet
ze srebra. Nogi okrywane były spodniami lub
nogawicami (m.in. znalezisko z Hedeby), a także owijaczami. Interesujący jest fakt, że źródła
zarówno archeologiczne, jak i ikonograficzne
ukazują zróżnicowanie wykrojów spodni, nawet
w obrębie jednego stanowiska archeologicznego,
czy jednego przedstawienia ikonograficznego.
Na stopy zakładano buty, które występowały
w różnych typach i krojach, a głowie można było
nosić czapkę lub kaptur. Wszystko to ukazuje,
że mieszkańcy Skandynawii okresu wikińskiego
nosili nie tylko praktyczne szaty przystosowane do
panującego klimatu, ale również lubili się stroić.
ŹRÓDŁA ILUSTRACJI:
str. 4: oprac. Kamil Rabiega,
mapa WorldMap (worldmap.harvard.edu)
str. 5: fot. Katarzyna Górewicz,
model Igor Górewicz
str 6: fot. Olaf Væring, © Kulturhistorisk museum, Universitetet
i Oslo/ CC BY-SA 4.0
str. 6: fot. Eirik Irgens Johnsen,
WYBRANA LITERATURA:
CHRISTENSEN A. E, NOCKERT M. (RED.) 2006. Osebergfunnet
Bind IV Tekstilene, Oslo.
HALD M. 1980. Ancient Danish textiles from bogs and burials,
København.
HÄGG I. 1991. Die Textilfunde aus der Siedlung und aus den
Gräbern von Haithabu, Neumünster.
JAGODZIŃSKI M. F. 2019. Srebrna zawieszka z Truso – dama
w długiej sukni czy kapłanka?, „Slavia Antiqua“ 60 (w druku).
LØVLID D. H. 2009. Nye tanker om Skjoldehamnfunnet, praca
magisterska, Universitetet i Bergen
© Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo/ CC BY-SA 4.0
str. 7: fot. S. Kojan i Morten
Krogvold, © Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo/ CC
BY-SA 4.0
str.. 7: fot. Roberto Fortuna
i Kira Ursem, © Nationalmuseet
i København/ CC-BY-SA 2.0
str. 8: fot. Konstanse Karlsen,
© Tromsø Museum, Universitetet
i Tromsø, za zgodą Tromsø University Museum
str. 8: fot. Konstanse Karlsen,
© Tromsø Museum, Universitetet
i Tromsø, za zgodą Tromsø University Museum
str. 09: fot. Jacek Gajak, modelka Katarzyna Górewicz
str. 10: fot. W. Carter, via Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0
str. 11: 1-6: fot. Gabriel Hildebrand, © Statens historiska museum
i Stockholm, Sverige/ CC BY 2.0;
7: fot. Marek F. Jagodziński, za pozwoleniem autora; 8: fot. Leszek
Gardeła (za: Gardeła L. 2014.
Scandinavian Amulets in Viking Age
Poland, Rzeszów, s. 77, ryc. 3.19),
za pozwoleniem autora
Figurki z wyobrażeniem
kobiet w długich sukniach:
1. Pozłacana zawieszka
z Tuna; 2. Srebrna zawieszka z Sibble; 3. Srebrna
zawieszka z Klinta; 4. Brązowa zawieszka z Öland;
5-6. Srebrne zawieszki
z Birka; 7-8. Srebrne
zawieszki z Truso
archeologia żywa
11
Download