Uploaded by darekafarek

INSTRUKCJA-MYCIA-ORAZ-DEZYNFEKCJI-MASZYN-I-URZĄDZEŃ-SIŁOWYCH

advertisement
INSTRUKCJA MYCIA ORAZ DEZYNFEKCJI
MASZYN I URZĄDZEŃ SIŁOWYCH
1. Nanieść na zabrudzoną powierzchnię odpowiednią ilość dostępnego środka
dezynfekującego.
2. Przetrzeć zabrudzoną powierzchnię używając ręcznika papierowego, aż do
wyschnięcia .
3. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku na odpady.
4. Po wykonanej czynności dokładnie umyć ręce.
Środek używany do mycia i dezynfekcji :
Merida Desinfectin Complex M430 Plus +
Dane techniczne
Wartosc pH 5-7
Kolor mieszaniny bezbarwny
Zapach alkoholowy
SKŁAD:
100 g preparatu zawiera nastepujace substancje czynne: 0,25 g chlorku
didecylodimetyloamoniowego, 0,25 g czwartorzedowych zwiazków amoniowych,
benzylo-C12-18-alkilodimethylo, chlorków, 0,25 g czwartorzedowych zwiazków
amoniowych, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylo, chlorków 40 g etanolu, 9,5 g
propan-2-olu
MIESZANINA POSIADA POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA
NUMER 4648/11
Download