Uploaded by jagodka.jj

wniosek-o-udzielenie-urlopu-wypoczynkowego-po-urlopie

advertisement
.........................
.......................
(oznaczenie pracownika)
(miejscowość i data)
....................................
(oznaczenie pracodawcy)
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego
Wnoszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego za rok . . . . . . . . . . . w okresie od dnia . . . . . . . . . . . . . . . r.
do dnia . . . . . . . . . . . . . . r. Urlop wypoczynkowy zamierzam wykorzystać bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu
macierzyńskiego, który ulegnie zakończeniu w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . r.
Podstawa prawna: art. 163 § 3 K.p.
...........................
(podpis pracownika)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards